Hämta in internationella tullavgifter och importskatter

Om du levererar internationellt kanske dina kunder behöver betala extra tullavgifter och skatter när de mottar sina leveranser.

Dina val för hur du hanterar tullavgifter och importskatter kallas för internationella handelsvillkor eller Incoterms. Här följer de två vanligaste Incoterms:

 • Levererat förtullat (DDP). Denna term indikerar att säljaren tar på sig ansvaret för eventuella importkostnader som kan behöva betalas när varor korsar gränser, till exempel moms och tullar. Du kan ta upp betalning för dessa avgifter under betalningsprocessen. När DDP-incoterm är tillgänglig och används får kunderna ett totalpris för produkten och risken för leveransförseningar minskar.
 • Levererad på plats (DAP). Även kallad Levererat oförtullat (DDU). Denna term indikerar att säljaren endast har ansvar för att leverera produkten och att kunden är ansvarig för att betala eventuella importkostnader till transportören vid leverans, såsom moms, tullavgifter och clearing-avgifter. Vissa transportföretag debiterar extra avgifter för att ta upp tullavgifter vid leverans, om tullavgifterna inte har betalats i förväg. Att använda incoterm DAP (eller DDU) kan därför resultera i extra avgifter för kunden.

För att hjälpa dina kunder att undvika extra avgifter kan du debitera alla tillämpliga tullavgifter och importskatter i din kassa. Transportören kommer senare fakturera dig för tullavgifter och importskatter, som du då kan betala med de avgifter du debiterar från din kund.

Tar upp tullavgifter och importskatt i kassan

Du kan ta upp tullavgifter och importskatter i butikens kassa om butiken lever upp till följande krav:

 • finns i Advanced Shopify eller Shopify Plus-planen
 • använder en leveranstjänst som inte är Shopify Shipping
 • använder inte Shopifys distributionsnätverk
 • har tillämpade HS-nummer på produkter

Kontakta Shopify-supporten för mer information om betaprogrammet. Om din butik inte uppfyller de krav som ska ingå i beta kan du använda en tredjepartsapp för att beräkna tullavgifter och importskatter.

När du har aktiverat inhämtning av tullavgifter och importskatter i kassan, kan du skriva ut DDP-fraktsedlar för att visa att kunden redan har betalat tullavgifter och importskatter. Se till att ange DDP på dina handelsfakturor som incoterm för leverans. Om du skickar en order med 0 USD insamlat i tullavgifter bör du fortfarande använda en DDP-fraktsedel och ange DDP på handelsfakturan, för att säkerställa att dina kunder inte är ansvariga för eventuella extra avgifter.

Att tänka på vid inhämtning av tullavgifter och importskatt i kassan

Granska följande överväganden innan du tar upp tullavgifter och importskatter i kassan.

Kompatibilitet med andra Shopify-funktioner

 • Vissa anpassningar av kassan kan strida mot debitering av tullavgifter och importskatter. Om du har anpassat din kassa bör du granska dina anpassningar innan du aktiverar funktionen tullavgifter och importskatter.

Skatteinställningar

 • Funktionen för tullavgifter och importskatter är inte kompatibel med ändrade skattesatser eller manuella skattesatser. Om du har ändrade skattesatser eller manuella kostnader, gäller de endast för försäljning inom din region. Åsidosättanden och manuella kostnader för internationell försäljning åsidosätts av funktionen för tullavgifter och importskatter.
 • Om du aktiverar funktionen för tullavgifter och importskatter och inaktiverar den efteråt så återställs dina tidigare skatteinställningar.
 • Inhämtning av tullavgifter och importskatter kan påverka dina skatteinställningar.
  • Om din butik använder registreringsbaserade skatter hämtas skatter såsom moms eller omsättningsskatt endast in på internationella ordrar om du aktiverar inhämtning av tullavgifter och importskatter för det landet eller den regionen. Om du behöver ta upp skatt på internationella ordrar i det landet eller den regionen måste du även aktivera inhämtning av tullavgifter och importskatter. Skatteregistreringar används inte om du skickar med DDU/DAP-incoterm för sådana länder eller regioner.
  • Om din butik använder platsbaserade skatter hämtas skatter som moms eller omsättningsskatt inte in på internationella ordrar. Inhämtning av tullavgifter och importskatter är inte kompatibelt med manuellt angivna skattesatser.

Leveranskrav

 • När du tar upp tullavgifter och importskatter i kassan kan du bara ställa in antingen DDP eller DAP/DDU för ett land eller en region. Du kan inte erbjuda båda dessa Incoterms till köpare i samma land eller region.
 • Shopify Shipping stöder inte DDP.
 • Alla transportörer stödjer inte DDP-fraktsedlar och vissa stödjer dem endast för vissa destinationer. Kontakta dina transportföretag för att ta reda på om och var de stödjer DDP-fraktsedlar.
 • Du kan inte ta upp tullavgifter och importskatter i FraktzonenÖvriga världen. För att kunna ta upp tullavgifter och importskatter för ett land eller en region ska du lägga till det i en befintlig fraktzon eller skapa en ny.
 • Shopifys distributionsnätverk stöder inte inhämtning av tullavgifter och importskatter i kassan.

Uppskattningar av tullavgifter och importskatter

 • Tullavgifter och importskatter som debiteras är uppskattningar som baseras på den senaste informationen vid den tidpunkt då kunden lägger sin order. Ytterligare tullavgifter kan debiteras av olika skäl, till exempel felaktigt betalade tullavgifter eller felaktiga HS-nummer.
 • Mäklararvode och utbetalningsavgifter ingår inte i beräkningar av tullavgifter och importskatter. Överväg att lägga till kostnaden för avgifterna till dina produktpriser eller dina fraktkostnader, om ditt avtal med ett transportör inte inkluderar undantagna utbetalningsavgifter.

Länder och regioner som inte stöder debitering av tullavgifter och importskatter

Följande länder och regioner stöds inte för att debitera tullavgifter och importskatter. Du kan inte ta upp tullavgifter och importskatter i dessa regioner.

Afrika

 • Kap Verde (CV)
 • Sudan (SD)
 • Södra Sudan (SS)
 • Somalia (SO)

Antarktis

 • Sydgeorgiska och Södra Sandwichöarna (GS)

Asien

 • Irak (IQ)
 • Syrien (SY)
 • Östtimor (Östtimor) (TL)
 • Turkmenistan (TM)

Europa

 • Nordirland (IX)
 • Ryska Federationen (RUS)

Oceanien

 • Mikronesiens federerade stater (FM)
 • Marshallöarna (MH)
 • Republiken Palau (PW)

Nordamerika

 • Saint-Pierre och Miquelon (PM)
 • Puerto Rico (PR)

Sydamerika

 • Brasilien (BR)
 • Falklandsöarna (FK)

Ta upp tullavgifter och importskatter i kassan

Tullavgifter och importskatter kommer att debiteras på internationella ordrar när du har aktiverat inhämtning av tullavgifter och importskatter. Ordrar som läggs från regioner där du har en distributionsplats kommer inte att påverkas.

Steg:

 1. Lägg till ursprungsregion och HS-nummer för dina produkter.
 2. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 3. Klicka på Konfigurera i avsnittet tullavgifter och importskatter.
 4. Markera de länder och regioner som du vill ta upp tullavgifter och importskatter för.
 5. Klicka på Konfigurera.

Prissättning

 • En transaktionsavgift på 0,85 % tillkommer på ordrar som har beräknade tullavgifter och importskatter i butiker som använder Shopify Payments.
 • En transaktionsavgift på 1,5 % tillkommer på ordrar som har beräknade tullavgifter och importskatter i butiker som använder andra betalningsleverantörer.

Transaktionsavgiften tillkommer på alla ordrar som har beräknade tullavgifter och importskatter, även om det beräknade beloppet är noll. Transaktionsavgifter debiteras inte i följande fall:

 • Ordrar som levereras till samma land eller region som där butiken ligger.
 • Ordrar som levereras mellan EU-medlemsländer.
 • Övergivna varukorgar.

Beräkning av tullavgifter

För varje order beräknas tullavgifter och importskatter baserat på leveransdestination, varje produkts ursprungsland och varje produkts HS-nummer.

Om en produkt inte har ett HS-nummer måste du ange en produkttyp. Om en produkt i en order inte har ett HS-nummer eller en produkttyp kommer tullavgifter och importskatter inte beräknas på den ordern, även om du har ställt in att ordrar från ett land eller en region ska ta upp tullavgifter och importskatter.

Beräkning av tullavgifter för gratisartiklar

När du erbjuder gratis produkter eller prover till kunder eller kör en Köp X och få Y-rea (köp två, betala för en) har vissa artiklar i leveransen ingen kostnad kopplad till dem. Vid beräkning av tullavgifter och importskatter kan artiklarna inte ha ett deklarerat värde på 0 USD. När tullavgifter och importskatt beräknas för Köp X och få Y-rabatter, där den andra eller tredje artikeln är gratis, fördelas kostnaden för alla artiklar jämnt över alla artiklar. Till exempel, om en skjorta kostar 100 USD och den andra skjortan är gratis representerar varje skjorta ett pris på 50 USD för att kunna beräkna tullavgifter och importskatter. När det finns gratis produkter eller prover i leveransen representerar den kostnadsfria varan ett pris på 1 USD och 1 USD dras jämnt från alla andra varor i leveransen. Till exempel, om en försändelse har fem artiklar och en av artiklarna är gratis, representerar den kostnadsfria artikeln ett pris på 1 USD och 0,25 USD dras av från priset för de övriga fyra artiklarna i ordern.

Ordrar som är föremål för tullavgifter och importskatter

Alla ordrar är inte föremål för tullavgifter och importskatter. Många länder har ett lägsta belopp, ett lägsta ordervärde, innan tullavgifter och importskatter tillämpas.

Till exempel, varor som skickas från Mexiko eller USA till Kanada är föremål för tullavgifter om varorna värderas till 150 CAD eller mer och föremål för importskatter om varorna värderas till 40 CAD eller mer. Om du inte är säker på vad det lägsta värdet är för det land eller den region som du levererar till, ska du kolla på webbplatsen för det landets eller den regionens skattemyndighet eller rådgöra med en lokal skatteexpert.

Uppgifter du bör tänka på när du har aktiverat inhämtning av tullavgifter och importskatter i kassan

Överväg att utföra följande uppgifter när du har aktiverat inhämtning av tullavgift och importskatt i kassan:

Köp och använd DDP-fraktsedlar

När du har börjat debitera tullavgifter och importskatter i kassan måste du köpa och använda DDP-fraktsedlar istället för standardiserade fraktsedlar för dina internationella ordrar. Om du debiterar tullavgifter i kassan men använder en standard-fraktsedel kommer din kund fortfarande att debiteras tullavgifter och importskatter vid leverans vilket innebär att kunden betalar för tullavgifterna och importskatterna två gånger.

När tullavgifter debiteras på en internationell order ingår en Tull-radpost i orderuppgifterna. Kontrollera att tullavgifter och importskatter har debiterats för varje internationell order innan du köper en DDP-sedel. Om du skickar en order med 0 USD i tullavgift kan du använda DDP-fraktsedlar för att säkerställa att dina kunder inte är ansvariga för eventuella extra avgifter. Om det uppstod ett fel i kassan kanske tullavgifter och importskatter inte har debiterats och du bör använda en vanlig fraktsedel för den ordern.

Skapa handelsfakturor

Alla internationella ordrar kräver en handelsfaktura. Du kan fylla i digitala handelsfakturor som tillhandahålls av transportören på transportörens webbplats. Beroende på ordern måste du hantera handelsfakturan på något av följande sätt:

 • Om ordern har betalda tullavgifter och importskatter markerar du leveransvillkoren i handelsfakturan som DDP för att visa att tullavgifter och importskatter har betalats.
 • Om ordern inte har betalda tullavgifter och importskatter markerar du leveransvillkoren i handelsfakturan som DDU eller DAP, för att visa att tullavgifter och importskatter ännu inte har betalats.

Uppdatera din leveranspolicy och dina aviseringar

När du har aktiverat tullavgifter och importskatter i kassan ska du uppdatera din leveranspolicy och dina aviseringsmallar så att dina kunder är medvetna om dina policyer och avgifter för internationell försäljning.

Uppdatera din leveranspolicy i din Shopify-administratör genom att gå till Inställningar > Policyer.

Om du använder standarde-postmallarna för Orderbekräftelse och Återbetalning av order, uppdateras dina e-postmeddelanden automatiskt för att inkludera en Tull-post och du behöver inte göra några ändringar. Om du har anpassat dina e-postmallar för Orderbekräftelse och Återbetalning av order, kan du lägga till kod i dina aviseringsmallar för att lägga till en Tull-post.

Förbereder för blixtrea

Om du kör blixtrea kan du överväga att inaktivera insamling av tullavgifter och importskatter tills din rea har avslutats. Om du bestämmer dig för att ta upp tullavgifter och importskatter under din rea, ska du granska dina reaprodukter för att verifiera att de har HS-nummer, ursprungsland eller ursprungsregion och produkttyp specificerat. Om du verifierar att du har dessa fält ifyllda på dina reaprodukter underlättar det beräkningen av kostnader för tullavgifter och importskatter.

Hantera återbetalningar

Det är upp till dig hur du hanterar återbetalningar för tullavgifter och importskatter.

Om du bestämmer dig för att erbjuda återbetalningar för tullavgifter och importskatter bör du ha följande i åtanke:

 • Om du återbetalar en order som inte ännu har distribuerats kan du fortfarande återbetala tullavgifterna.
 • Om du återbetalar en order som redan har distribuerats kan du återbetala tullavgifterna och importskatterna till kunden. Eventuella medel som har använts för att köpa DDP-etiketter kommer inte returneras till dig av transportören.

Tänk på att återbetalningen av ordern i sin helhet är det enda sättet att förhindra en ordertvist.

Använd en tredjepartsapp för att beräkna tullavgifter och importskatter i kassan

Om din butik inte uppfyller kraven för att debitera tullavgifter och importskatter i kassan kan du använda en tredjepartsapp från Shopifys appbutik för att visa orderns beräknade tullavgifter och importskatter i kassan. Dessa appar använder dina produktuppgifter, till exempel ursprungsland eller ursprungsregion och HS-kod för en produkt, för att beräkna tullavgifter och importskatt. Tredjepartsappar kan debitera extra återkommande avgifter eller transaktionsavgifter.

Steg:

 1. Lägg till ursprungsland eller ursprungsregion och HS-nummer för dina produkter.
 2. Installera en app från Shopifys appbutik som beräknar tullavgifter och importskatter.

Vissa appar kan kräva ytterligare konfigurationssteg. Om du behöver hjälp med att komma igång, kan du hänvisa till appens sida i Shopifys appbutik eller kontakta apputvecklaren för hjälp.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis