Brittiska skatter

Obs! Denna vägledning gäller handlare som bedriver försäljning i Storbritannien. Det är ditt ansvar att rådfråga lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare för att se till att du debiterar dina kunder korrekta skattesatser och för att försäkra att du deklarerar och skickar in dina skatter korrekt.

Övergångsperioden till Brexit upphörde den 31 december 2020. Nya regler trädde därför i kraft den 1 januari 2021 som gäller för försäljning mellan Storbritannien och EU. Läs mer om vad det innebär för ditt företag.

Från och med december 2020 har metoden för att ställa in brittiska skatter ändrats.

Om ditt företag är baserat i Storbritannien och du vill sälja till länder inom EU, måste du registrera dig för ett momsregistreringsnummer (VAT) hos deras skattemyndigheter. Momsregistreringsnumret gör det möjligt för dig att debitera dina kunder moms i EU, baserat på deras plats. Du kan ställa in ändrade skattesatser för produkter som har speciella skattesatser.

Du kan använda Shopify för att automatisera debitering av skatter men du kan inte använda Shopify för att skicka in eller rapportera dina skatter åt dig. När du vet var du är ansvarig för att debitera skatt kan du följa denna vägledning för att försäkra att du har konfigurerat din Shopify-butik till att debitera de korrekta skattesatserna.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis