Ställa in skattesatser för Shopify POS

Appen Shopify POS tillämpar skatter baserade på butikens plats som du tilldelar din POS-enhet. Butiksplatser måste vara inkluderade i dina fraktzoner för att skatterna ska beräknas korrekt.

När dina skatteinställningar är konfigurerade kan du justera skatter som tillämpas på enskilda beställningar eller produkter under en transaktionen från Shopify POS-varukorgen.

Ange skattesatsen för en ny POS-plats

Appen Shopify POS tillämpar skatter baserade på butikens plats som du tilldelar din POS-enhet.

Steg:

  1. Se till att den nya platsen ingår i dina fraktzoner så att skatterna kan beräknas korrekt. Du måste göra det här steget även om du aldrig skickar dina produkter (till exempel om du bara kör Shopify POS).

OBS! Alla åsidosättningar eller undantag som du ställer in för en fraktzon gäller för Shopify POS-platser inom den zonen.

  1. I avsnittet Skattesatser klickar du på skatteområdet och ställer in skattesatsen och klickar sedan på Spara:

  2. Lägg till din nya butiksplats.

  3. Tilldela din Shopify POS-enhet till den nya platsen. Om den nya platsen inte visas i appen, tryck på knappen hemknappen på din enhet. Öppna Shopify POS-appen igen och din nya plats bör vara tillgänglig.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis