Ställa in skattesatser för Shopify POS

Appen Shopify POS tillämpar skatter baserade på butikens plats som du tilldelar din POS-enhet. Butiksplatser måste vara inkluderade i dina fraktzoner för att skatterna ska beräknas korrekt.

När dina skatteinställningar är konfigurerade kan du justera skatter som tillämpas på enskilda beställningar eller produkter under en transaktionen från Shopify POS-varukorgen.

Ange skattesatsen för en ny POS-plats

Appen Shopify POS tillämpar skatter baserade på butikens plats som du tilldelar din POS-enhet.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis