Platsbaserade skatteinställningar

Konfigurering av skatter baseras på skatteregistreringar för följande regioner:

Om du inte är baserad i en av dessa regioner och du behöver debitera skatt tillämpas skatter på landsnivå eller regional nivå, beroende på dina lokala skattelagar.

Ställ in platsbaserade skattesatser

Många länder debiterar skatt baserade på en orders destination, vilket innebär att du debiterar moms med den avgift som definieras i den region där din produkt levereras. Om du inte är säker på dessa uppgifter bör du rådgöra med en skatteexpert.

Innan du ställer in skatt baserat på destination ska du kontrollera om du är skyldig att debitera dina kunder omsättningsskatt och om din produkt är skattepliktig.

Steg:

 1. Bekräfta att din butiksadress inte ligger i en region som använder registreringsbaserade skatter och att du har konfigurerat en fraktzon för destinationslandet.
 1. Klicka på landets namn i avsnittet Skatteregioner.

 2. I avsnittet Grundskatter anger du de satser som gäller i landet och alla regioner. Du kan välja om en skatt i en region ska användas istället för en federal skatt, läggas till en federal skatt eller vara sammansatt med en federal skatt. Om du inte är säker på vilken inställning du ska välja kan du kontakta din skattemyndighet eller en lokal skatteexpert.

 3. Klicka på Spara.

Krav på skattenummer i Kanada

Om din butik är baserad i Kanada måste du i allmänhet registrera dig för ett GST/HST-konto om du uppfyller båda av det följande:

 • Du säljer eller hyr ut skattepliktiga produkter eller tjänster.
 • Dina intäkter från skattepliktig försäljning i Kanada är mer än 30 000 CAD under de senaste fyra avslutade löpande kalenderkvartalen, eller mer än 30 000 CAD under det aktuella kalenderåret.

Om din butik inte är baserad i Kanada måste du i allmänhet registrera dig för ett GST/HST-konto om båda följande stämmer:

 • Du säljer skattepliktiga produkter eller tjänster till kunder i Kanada och distribuerar dessa ordrar från ett lager i Kanada.
 • Dina intäkter från skattepliktiga beställningar i Kanada överstiger 30 000 CAD under de senaste tolv månaderna.

Om något av föregående fall gäller dig kan du behöva debitera skatt för din försäljning, remittera dessa skatter till behörig skattemyndighet och lämna in regelbundna rapporter till skattemyndigheten. Om din försäljning är lägre än tröskelvärdet behöver du inte registrera dig för ett GST/HST-konto och du behöver inte heller debitera eller remittera skatt.

Steg

 1. Registrera dig hos Canada Revenue Agency på https://www.canada.ca/en/services/taxes/gsthst.html.
 2. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 3. Klicka på Kanada i avsnittet Skatteregioner.
 4. Klicka på Lägg till GST/HST-nummer.
 5. I fältet GST/HST-nummer anger du ditt skattenummer. Lämna det här fältet tomt om du har ansökt om ett skattenummer men ännu inte har fått det. Du kan uppdatera det när du får ditt nummer.
 6. Klicka på Spara.

Inkludera skatter i produktpriser

I vissa länder, till exempel Storbritannien, måste du inkludera försäljningsskatt i priserna som visas för de flesta typer av varor.

Om du aktiverar den här funktionen beräknas skatten med hjälp av formeln Skatt = (Skattesats X Pris) / (1 + Skattesats). Du och dina kunder kommer fortfarande att se skatten som en radartikel, även om inga skatter tycks läggas till. Delsumman och totalsumman kommer att vara densamma, men den skatt du behöver överföra för en order kommer också att anges.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka för Alla priser inkluderar skatt.
 3. Klicka på Spara.
 4. Valfritt: Gör följande för att använda kundens lokala skattesats:

  1. Gå till Inställningar > Marknader från din Shopify-administratör.
  2. Klicka på Inställningar i avsnittet Andra marknader.
  3. Kontrollera Inkludera eller exkludera skatt baserat på kundernas land. Inkludering eller exkludering av skatt baserat på din kunds land är för närvarande i beta och är kanske inte är tillgänglig för alla butiker.
 5. Klicka på Spara.

När du har ställt in dina priser på att inkludera skatter lämnar du Debitera skatt på denna produkt markerad på dina produktsidor så att skatterna ingår i det pris som visas. Kunderna kommer att se den inkluderade skattesumman intill totalsumman vid betalning i kassan.

Din skatterapportering påverkas inte när du ställer in dina priser för att inkludera skatter.

Maya och Gabriel bor till exempel i samma region och har båda webbutiker. Regionen har en skattesats på 10% och låter företagsägare välja om de vill inkludera skatt i sina priser.

 • Maya inkluderar inte skatt i sina priser. Om hon listar en produkt för 100 USD beräknas skatten till 10 USD, till ett totalt försäljningspris på 110 USD. Formeln för detta är total summa = listat pris x (1 + skattesats):

 • Gabriel beslutar att inkludera alla skatter i sina listade priser. För att komma fram till ett totalt listat pris på 100 USD med skatt inkluderat används den skatteinkluderade formeln för att beräkna skatten. Formeln för detta är skatt = (skattesats x pris) / (1 + skattesats):

Inkludera eller exkludera skatt baserat på kundernas land

Om du säljer internationellt kan du inkludera eller exkludera skatter i dina produktpriser baserat på din kunds plats. Om du aktiverar den här inställningen ser kunder i länder eller regioner som Storbritannien priser inklusive deras lokala mervärdesskatt (VAT) eller utan skatter i länder eller regioner som USA, där köpare förväntar sig att se skatter läggas till i kassan.

Om du använder ändrade skattesatser för vissa produkter eller produktserier kan dina marginaler påverkas. Läs mer om överväganden för att inkludera eller exkludera skatt baserat på din kunds land.

Till exempel, Gabriel bor i en region med 10 % skatt, använder prissättning som inkluderar skatt och säljer till flera regioner utanför sin egen. Han aktiverar inställningen Inkludera eller exkludera skatt baserat på din kunds land. Han säljer en produkt för 100 USD.

 • I hans egen region kostar produkten 100 USD. Med hjälp av formeln Skatt = (Skattesats X Pris) / (1 + Skattesats) är produktdelen av priset 90,91 USD och skattedelen av priset är 9,09 USD.
 • I regioner där Gabriel inte är skyldig att debitera skatt är priset för produkten i kassan 90,91 USD, produktdelen av priset.
 • I en region där Gabriel är skyldig att debitera skatt med en skattesats på 20 %, är priset för produkten i kassan 109,09 USD. Detta pris beräknas genom att tillämpa regionens skattesats på 20 % på produktdelen av priset.

Din butiksadress i Shopify-administratören används för att bestämma din hemskattesats, som dras av från dina skatte-inkluderande priser när du säljer till ett annat skatte-inkluderande land eller en region. Om du ändrar din butiks adress i administratören till ett annat land eller en annan region kommer hemskattesatsen att ändras.

Överväganden för att inkludera eller exkludera skatt baserat på din kunds land

Granska följande överväganden innan du aktiverar Inkludera eller exkludera skatt baserat på din kunds land.

 • Inkludering eller exkludering av skatt baserat på din kunds land eller region, stöds inte i följande fall:

  • Butiker på Shopify Plus-planen som använder Avalara AvaTax.
  • Butiker som använder tredjepartsappar som erbjuder merförsäljning efter köp.
  • Snabbetalningsmetoder, såsom Google Pay eller Apple Pay, stöds endast för handlare som använder Shopify Payments. Snabbetalningsmetoder stöds inte för handlare som använder andra betalnings-gateways.
  • Dynamiska kassaknappar stöds inte för användning med inkluderande eller exkluderande av skatt baserat på din kunds land. Om du vill inkludera eller exkludera skatt i dina priser baserat på din kunds plats, inaktiverar du dina dynamiska kassaknappar.
 • Din butiksadress avgör din hemskattesats. Detta kan påverka dina ändrade skattesatser. Om du till exempel har en åsidosättning för en produkt som har en skattesats på 10 %, men butikens hemskattesats är högre, kommer den högre hemskattesatsen att dras av från dessa produkter vid internationell leverans. Detta kan påverka dina marginaler. Om du vill förhindra att sådana artiklar levereras internationellt kan du använda leveransprofiler.

 • Din hemskattesats används för att beräkna priset i kassan. Detta kan leda till felaktigheter om du har distributionsplatser i regioner med olika skattesatser.

 • Efter att du har aktiverat inställningen Inkludera eller exkludera skatt baserat på din kunds land visas priserna korrekt i kassan. Produktsidorna eller varukorgen visar dock inte priserna korrekt om inte något av följande stämmer:

  • Du säljer i flera valutor och använder Shopify Payments. I det här fallet visas priserna korrekt i kassan, på produktsidorna och i varukorgen.
  • Kunder gör sina köp med en adress som finns i en region som är berättigad till prisjustering, har aktiverat cookies, inte har rensat sin webbläsarcache och inte besöker butiken i inkognito-läge. I detta fall visas priserna korrekt i kassan, på produktsidorna och i varukorgen under efterföljande besök i butiken.

Aktivera inkludering eller exkludering av skatt baserat på din kunds land

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Kontrollera Inkludera eller exkludera skatt baserat på kundernas land.

Debitera skatt på fraktkostnader

I vissa regioner måste du debitera skatt på frakt. Om din butik ligger utanför Kanada, USA, EU, Storbritannien, Norge, Schweiz, Australien eller Nya Zeeland följer du stegen nedan för att debitera skatt på dina fraktkostnader.

Steg:

 1. Markera Debitera skatt på fraktkostnader.

 2. Klicka på Spara.

Se till att skatter inte dupliceras

Om du ställer in skatter för ett land och dess underregioner måste du se till att du anger om en regional skatt läggs till eller slås ihop med någon federal skatt eller användas i stället för den federala skatten. Om dina kunder i ett land debiteras skatt två gånger kan du ha ställt in att skatt för underregioner ska läggas till den totala skatten för det landet.

Du kan exempelvis ha en artikel som kostar 100 USD. En kund köper den artikeln i ett område där det finns både lands- och regionsskatter, båda skattesatserna är 10 %.

 • Om du väljer tillagd till kommer lands- och regionalskatt att debiteras och läggas till tillsammans. I det här fallet är landsskattebeloppet 10,00 USD och regionalskatten är 10,00 USD. Dessa läggs till tillsammans, vilket ger ett totalpris på 120,00 USD.

 • Om du väljer i stället för debiteras det regionala beloppet och inte landsbeloppet. I det här fallet finns det ingen landsskatt men däremot en regionalskatt på 10,00 USD. Det totala priset för artikeln är 110 USD.

 • Om du väljer pålagd ovanpå bestäms skattebeloppet för landet och sedan debiteras det regionala beloppet för den delsumman. I det här fallet är landsskattebeloppet 10,00 USD. Regional skatt tillämpas sedan för delsumman på 110,00 USD vilket ger ett regionalt skattebelopp på 11,00 USD. Detta resulterar i ett totalpris på 121,00 USD.

Du kan verifiera eller ändra dina skatteinställningar för en region.

Steg:

 1. Klicka på Redigera bredvid landets namn i avsnittet Skatteregioner. Skatter visas för landet och för de underregioner utefter delstat eller provins.

 2. Välj ett alternativ från rullgardinsmenyn under skattesats för underregioner för att ange hur du vill debitera skatt.

 3. Klicka på Spara.

Ändra standardnamnet på momsen

För länder som har en mervärdesskatt är standardnamnet som anges för skatten moms. Förkortningen moms visas på betalningssidan, kundens kvitton och i avsnittet Orderinformation i ordrar.

Om du befinner dig i ett land som använder en annan förkortning för skatten kan du ändra namnet på sidan Skatter. Till exempel använder flera länder IVA istället för moms. Du kan bara ändra namnet om underregioner inkluderas för det land som finns i Shopify-admin, som till exempel för Italien och Spanien. Du kan inte ändra namnet om underregioner inte ingår, som till exempel för Österrike och Norge.

Steg:

 1. I avsnittet Skatteregioner klickar du på landet.

 2. Ändra moms till den förkortning som du vill använda för varje region.

  Change VAT to IVA
  Namnet är specifikt för varje region, så du måste ändra det för var och en av dessa.

 3. Klicka på Spara.

Storbritanniens skatter och Brexit

 • Om du säljer varor för 135 GBP eller mindre måste du registrera dig för moms i Storbritannien. I det här fallet hämtas moms in på försäljningsstället och remitteras av handlaren.
 • Om du säljer varor för över 135 GBP kan det hända att du inte behöver hämta in moms på försäljningsstället. I det här fallet remitteras moms och tullar av importören. Om du vill kan du debitera din kund för moms och tullar vid tidpunkten för försäljning och sedan tillhandahålla dessa medel till avsändaren eller importören med hjälp av en fraktsedel. Alternativt kan du skicka ordrarna utan att debitera moms och tullar och din kund får betala extra medel vid tidpunkten för leverans. Läs mer om hur du hanterar moms och tullar.

Läs mer om vad Brexit innebär för ditt företag.

Överväganden vid skattebefrielse med skatteinkluderade priser

Om du inkluderar skatt i dina produktpriser kan du inte visa ett skattebefriat pris för vissa kunder, till exempel GST-undantag för kunder utanför Australien och Nya Zeeland.

Om du behöver tillhandahålla ett undantag för specifika kunder bör du överväga följande alternativ:

 • Inkludera inte skatt i dina priser.
 • Ändra ditt tema för att visa skattebefriade priser i din butik och använd Shopify-skript för att tillämpa 20 % momsbefrielse i kassan.
 • Använd en expansionsbutik för att låta internationella köpare betala priset utan skatt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis