Att lägga till och ta bort dynamiska kassaknappar

Du kan lägga till eller ta bort dynamiska kassaknappar på vilken del som helst i din online-butik som har en Lägg till i kundvagn-knapp.

Innan du lägger till dynamiska kassaknappar, se till att de är kompatibla med din online-butik.

Obs! Dynamiska kassaknappar finns tillgängliga på alla aktuella versioner av teman i Shopifys temabutik. Om du använder en äldre version av ett tema behöver du uppdatera ditt tema eller redigera din temakod för att lägga till dynamiska kassaknappar.

Lägg till eller ta bort dynamiska kassaknappar på din hemsida

Steg:

 1. Välj Produktsidor.
 2. Klicka på avsnittet Produktsidor.
 3. Markera eller avmarkera Visa dynamisk kassaknapp.
 4. Klicka på Spara.

Om du inte ser inställningen Visa dynamisk kassaknapp måste du uppdatera ditt tema eller redigera din temakod.

Lägg till eller ta bort dynamiska kassaknappar på din hemsida

Om din hemsida innehåller en produktsektion med en Lägg till i kundvagn-knapp, kan du lägga till eller ta bort dynamiska kassaknappar i den delen.

Steg:

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Utvald produkt och sedan på Välj.
 3. Ange dina produktdetaljer och markera eller avmarkera Visa dynamisk kassaknapp.
 4. Klicka på Spara.

Om du inte ser inställningen Visa dynamisk kassaknapp måste du uppdatera ditt tema eller redigera din temakod.

Lägg till dynamiska kassaknappar för utvalda produkter

Om du vill lägga till dynamiska kassaknappar på vissa produktsidor men inte på andra, måste du skapa en alternativ mall. En alternativ mall är en duplicerad temakodmall som du kan redigera utan att det påverkar originalet. Du kan lägga till dynamiska kassaknappar till din alternativa mall och sedan använda den mallen för endast ett urval av produkterna.

För att skapa en alternativ produktmall, se Skapa ny mall.

När du har skapat en alternativ produktmall och tilldelat den en produkt måste du aktivera dynamiska kassaknappar för den produkten.

Steg:

 1. Hitta det tema som du skapade en alternativ mall för och klicka på Anpassa.
 2. I temaredigeraren går du till produktsidan för en produkt som du har tilldelat den alternativa mallen.
 3. Klicka på avsnittet Produktsidor.
 4. Markera Visa dynamisk kassaknapp.
 5. Klicka på Spara. Ändringarna tillämpas på alla produkter som använder den alternativa mallen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis