Přidávání a odstraňování dynamických tlačítek pokladny

Dynamická tlačítka pokladny můžete přidávat nebo odebírat z jakékoli části online obchodu, která disponuje tlačítkem Přidat do košíku.

Než přidáte dynamická tlačítka pokladny, přesvědčte se, že jsou kompatibilní s vaším online obchodem.

Přidávání nebo odstraňování dynamických tlačítek pokladny na stránkách produktu

Kroky:

 1. Vyhledejte motiv, který chcete upravit, a klikni na Upravit.

 2. V rozevírací nabídce na horní liště vyber Stránky produktu.

 3. V nástrojové liště nalevo klikněte na Stránky produktu.

 4. Zaškrtni možnost Zobrazovat dynamické tlačítko pokladny nebo její zaškrtnutí zruš.

 5. Klikněte na Uložit.

Pokud neuvidíte nastavení Zobrazovat dynamické tlačítko pokladny, pak musíte aktualizovat svůj motiv nebo upravit kód motivu.

Přidejte nebo odstraňte dynamická tlačítka motivu na domovské stránce

Pokud vaše domovská stránka obsahuje sekci propagovaného produktu s tlačítkem Přidat do košíku, pak můžete u dané sekce přidávat nebo odstraňovat dynamická tlačítka pokladny.

Kroky:

 1. Vyhledejte motiv, který chcete upravit, a klikni na Upravit.

 2. V nástrojové liště na levé straně klikněte na Přidat sekci.

 3. Klikněte na Propagovaný produkt > Přidat.

 4. Zadejte podrobnosti o svém produktu a zaškrtněte možnost Zobrazovat dynamické tlačítko pokladny nebo její zaškrtnutí zrušte.

 5. Klikněte na Uložit.

Pokud neuvidíte nastavení Zobrazovat dynamické tlačítko pokladny, pak musíte aktualizovat svůj motiv nebo upravit kód motivu.

Přidání dynamických tlačítek pokladny k vybraným produktům

Pokud chcete přidat dynamická tlačítka pokladny k některým stránkám produktů, ale k jiným ne, pak musíte vytvořit alternativní šablonu. Alternativní šablona je duplicitní šablonou kódu motivu, kterou můžete upravovat bez ovlivnění originálu. Na alternativní šablonu můžete přidat dynamická tlačítka pokladny a šablonu pak použít pouze pro vybrané produkty.

K vytvoření alternativní šablony produktu nahlédněte do sekce Vytváření alternativních šablon.

Až vytvoříte alternativní šablonu produktu a přiřadíte ji k produktu, musíte u daného produktu povolit dynamická tlačítka pokladny.

Kroky:

 1. Vyhledejte motiv, pro který byla vytvořena alternativní šablona, a klikněte na Upravit.
 2. V editoru motivů přejděte na stránku produktu u produktu, ke kterému byla přiřazena alternativní šablona.
 3. V nástrojové liště nalevo klikněte na Stránky produktu.
 4. Zaškrtněte Zobrazovat dynamické tlačítko pokladny.
 5. Klikněte na Uložit. Změny se aplikují na všechny produkty, které používají alternativní šablonu.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma