Nabídky a odkazy

Až přidáte produkty a vytvoříte kolekce, webové stránky, zásady obchodu nebo příspěvky na blogu, musíte je ve svém online obchodu zorganizovat tak, aby je vaši zákazníci byli schopni najít.

Navigaci online obchodu můžete zobrazit a změnit ze stránky Navigace ve správci Shopify. Vzhled a umístění nabídek závisí na motivu vašeho obchodu.

In this section

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma