Nastavení preferencí online obchodu

Na stránce Preference můžete upravit název a meta popis svého online obchodu, přidávat kódy pro sledování nebo povolit stránku s heslem či ochranu pokladny.

Úprava názvu a meta popisu

Pro domovskou stránku svého online obchodu můžete nastavit název stránky a meta popis. Ty se zobrazí ve výsledcích vyhledávače. Ke zlepšení pořadí tvého online obchodu ve výsledcích vyhledávačů použijte popisný text a klíčová slova. Zjisti více o optimalizaci pro vyhledávače.

Kroky:

  1. Z administrátora Shopify přejdi do sekce Online obchod > Nastavení.

  2. Zadejte název a meta popis svého obchodu dle osvědčených postupů SEO.

  3. Klikněte na Uložit.

Přidávání kódů pro sledování

Návštěvníky svého obchodu můžete sledovat pomocí Google Analytics a můžete také používat Facebook Pixel k vytváření reklamních kampaní pro nové zákazníky. Na stránce Preference můžete zadat údaje účtu Google Analytics a Facebook Pixel, aby váš online obchod mohl sledovat všechna relevantní data.

Zjistěte více o nastavení Google Analytics.

Zjistěte více o nastavení Facebook Pixelu.

Povolení nebo zakázání stránky s heslem

Když povolíte stránku s heslem, omezíte tím přístup svých zákazníků do online obchodu. Stránka s heslem je cílovou stránkou, která přidává do vašeho online obchodu ochranu heslem. Můžete vytvořit heslo a to dát pouze těm zákazníkům, které chcete do svého obchodu pouštět.

Zjistěte více o povolení, vypnutí a úpravě stránky s heslem v tématu Ochrana heslem pro váš online obchod.

Povolte reCaptcha k ochraně pokladny

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma