การตั้งค่าการกำหนดลักษณะของร้านค้าออนไลน์

คุณสามารถแก้ไขชื่อและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อของร้านค้าออนไลน์ของคุณ เพิ่มรหัสติดตาม และเปิดใช้หน้ารหัสผ่านได้ในหน้าการกำหนดลักษณะ

แก้ไขชื่อและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ

คุณสามารถตั้งชื่อหน้าและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อสำหรับหน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ โดยรายละเอียดดังกล่าวจะแสดงในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา ใช้ข้อความคำอธิบายและคำสำคัญเพื่อดึงร้านค้าออนไลน์ของคุณให้อยู่อันดับต้นๆ ในเครื่องมือค้นหา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเครื่องมือค้นหา

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ

  2. ในส่วนชื่อและเนื้อหาอย่างย่อ ให้ป้อนชื่อและข้อความอธิบายเนื้อหาอย่างย่อของร้านค้าของคุณ

  3. คลิกที่บันทึก

เพิ่มข้อมูลการติดตามสำหรับ Google Analytics

Google Analytics ช่วยให้คุณสามารถติดตามจำนวนผู้เยี่ยมชม เซสชัน และพฤติกรรมลูกค้าอื่นๆ ในร้านค้าของคุณ ใช้ส่วน Google Analytics ในหน้าการกำหนดลักษณะเพื่อตั้งค่า Google Analytics ของคุณ เพื่อให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เปิดหรือปิดใช้งานหน้ารหัสผ่าน

คุณสามารถจํากัดำม่ให้ลูกค้าเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณได้โดยการเปิดใช้งานหน้ารหัสผ่านในส่วนการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หน้ารหัสผ่านคือแลนดิ้งเพจที่จะเพิ่มการป้องกันด้วยรหัสผ่านไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถมอบรหัสผ่านที่คุณสร้างให้ลูกค้าที่คุณต้องการให้เยี่ยมชมร้านค้าได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน การปิดใช้งาน และการปรับแต่งหน้ารหัสผ่าน

ปกป้องร้านค้าของคุณด้วย Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณเพื่อบล็อกสแปมจากบอท นอกจากนี้ Google reCAPTCHA ยังช่วยลดอุปสรรคให้กับผู้ใช้จริงด้วยการนำการทดสอบแคปต์ชาออก โดยร้านค้า Shopify ทั้งหมดจะเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ตามค่าเริ่มต้น

สามารถใช้ Google reCAPTCHA ในร้านค้าออนไลน์ในตำแหน่งต่อไปนี้:

  • ในแบบฟอร์มติดต่อและแบบฟอร์มความคิดเห็น
  • ในหน้าการเข้าสู่ระบบ หน้าการสร้างบัญชีผู้ใช้ และหน้าการกู้คืนรหัสผ่าน

เมื่อใช้ Google reCAPTCHA ลูกค้าบางรายอาจต้องกรอก Google reCAPTCHA ให้สำเร็จ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้และปิดใช้ Google reCAPTCHA ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไข Google reCAPTCHA ในธีม ให้ไปที่ Shopify.dev

เปิดใช้หรือปิดใช้ reCAPTCHA ในร้านค้าออนไลน์

ร้านค้า Shopify ทั้งหมดจะเปิดใช้ Google reCAPTCHA ไว้ตามค่าเริ่มต้น

โลโก้ Google reCAPTCHA จะปรากฏในตำแหน่งที่เปิดใช้ ดังนี้:

โลโก้ reCAPTCHA

ขั้นตอน:

  1. จาก Shopify admin ของคุณ ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ
  2. ในส่วนการป้องกันสแปม คุณสามารถทำเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้งาน Google reCAPTCHA ในตำแหน่งที่ต้องการได้: - เปิดใช้ Google reCAPTCHA ในแบบฟอร์มติดต่อและแบบฟอร์มความคิดเห็น
    • เปิดใช้ Google reCAPTCHA ในหน้าการเข้าสู่ระบบ หน้าการสร้างบัญชีผู้ใช้ และหน้าการกู้คืนรหัสผ่าน

ใช้ Google reCAPTCHA ในแบบฟอร์มติดต่อและแบบฟอร์มความคิดเห็น

ใช้ Google reCAPTCHA ในแบบฟอร์มการติดต่อและความคิดเห็นในบล็อกเพื่อลดสแปมขาเข้าจากบอท โดยร้านค้า Shopify ทั้งหมดจะเปิดใช้ Google reCAPTCHA ไว้ตามค่าเริ่มต้น

เมื่อเปิดใช้ Google reCAPTCHA ลูกค้าที่แสดงความคิดเห็นหลายรายการหรือป้อนความคิดเห็นจากที่อยู่อีเมลที่ Google เห็นว่าน่าสงสัยจะถูกขอให้ป้อนแคปต์ชาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเป็นผู้ใช้จริง

ใช้ Google reCAPTCHA ในหน้าการเข้าสู่ระบบ หน้าการสร้างบัญชีผู้ใช้ และหน้าการกู้คืนรหัสผ่าน

ใช้ Google reCAPTCHA กับแบบฟอร์มของหน้าการเข้าสู่ระบบร้านค้าออนไลน์ หน้าการสร้างบัญชีผู้ใช้ และหน้าการกู้คืนรหัสผ่านเพื่อลดยอดเข้าชมที่ไม่ต้องการในร้านค้าของคุณ โดยร้านค้า Shopify ทั้งหมดจะเปิดใช้ Google reCAPTCHA ไว้ตามค่าเริ่มต้น

เมื่อเปิดใช้ reCAPTCHA แล้ว ลูกค้าที่พยายามเข้าสู่ระบบ สร้างบัญชีผู้ใช้ หรือรีเซ็ตรหัสผ่านของตนหลายครั้งจะถูกขอให้ป้อนแคปต์ชาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเป็นผู้ใช้จริง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี