Ustawianie preferencji sklepu online

Możesz edytować tytuł i metaopis sklepu online, dodawać kody śledzenia i włączyć stronę hasła na stronie Preferencje.

Edytuj tytuł i metaopis

Możesz ustawić tytuł strony i metaopis na stronie głównej sklepu online. Będą one wyświetlane w wynikach wyszukiwarki. Użyj opisowego tekstu i słów kluczowych, aby uzyskać lepszą pozycję Twojego sklepu online w wyszukiwarce. Dowiedz się więcej o pozycjonowaniu stron.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify wybierz opcje Sklep online > Preferencje.

  2. W sekcji Tytuł i metaopis wprowadź tytuł i metaopis sklepu.

  3. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj informacje o śledzeniu dla Google Analytics

Google Analytics umożliwia śledzenie odwiedzających, sesji i innych zachowań klientów w Twoim sklepie. W sekcji Google Analytics na stronie Preferencje skonfiguruj Google Analytics, aby Twój sklep online śledził odpowiednie dane.

Włącz lub wyłącz stronę hasła

Możesz ograniczyć dostęp klienta do Twojego sklepu online, włączając stronę hasła w sekcji Zabezpieczenie hasłem. Strona hasła to strona docelowa, która dodaje zabezpieczenie hasłem do Twojego sklepu online. Utworzone hasło możesz przekazać klientom, którym chcesz umożliwić dostęp do Twojego sklepu.

Dowiedz się więcej o włączaniu, wyłączaniu i dostosowywaniu strony hasła.

Chroń swój sklep za pomocą Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA pomaga analizować zachowanie odwiedzających Twój sklep online w celu blokowania spamu wysyłanego przez boty. Funkcja ta minimalizuje również utrudnienia dla prawdziwych użytkowników, eliminując zadania związane z CAPTCHA i jest domyślnie włączona we wszystkich sklepach Shopify.

Google reCAPTCHA może pojawić się w następujących lokalizacjach Twojego sklepu online:

  • w formularzach kontaktowych i komentarzach
  • na stronach logowania, tworzenia kont oraz odzyskiwania hasła

Aby dowiedzieć się więcej o edycji Google reCAPTCHA w szablonach, odwiedź stronę Shopify.dev.

Włącz lub wyłącz reCAPTCHA w sklepie online

Google reCAPTCHA v3 jest domyślnie włączony we wszystkich sklepach Shopify. Informacje o reCAPTCHA są dostępne dla wszystkich odwiedzających. reCAPTCHA v3 stale śledzi zachowanie odwiedzającego w celu ustalenia, czy jest człowiekiem, czy botem.

Jeśli reCAPTCHA v3 nie może ustalić, czy odwiedzający jest botem, używa przepływu v2 reCAPTCHA i prosi odwiedzającego, aby udowodnił, że jest człowiekiem, klikając pole wyboru.

Logo Google reCAPTCHA pojawia się w lokalizacji, dla której ta funkcja jest włączona:

logo reCAPTCHA

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Online store.

  3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

  4. Kliknij Preferencje.

  5. W sekcji Ochrona przed spamem możesz zaznaczyć, aby włączyć, lub odznaczyć, aby wyłączyć funkcję Google reCAPTCHA dla tej lokalizacji:

Google reCAPTCHA w formularzach kontaktowych i formularzach komentarzy

Użyj Google reCAPTCHA w formularzach kontaktowych i komentarzach na blogu, aby zminimalizować spam przysyłany przez boty. Funkcja Google reCAPTCHA jest domyślnie włączona we wszystkich sklepach Shopify.

Gdy funkcja Google reCAPTCHA jest włączona, klienci, którzy dodają wiele komentarzy lub wpisują komentarze z adresów e-mail uznanych przez Google za podejrzane, są przekierowywani do strony, na której mogą wykonać czynność potwierdzającą, że nie są robotem.

Google reCAPTCHA na stronach logowania, tworzenia konta i odzyskiwania hasła

Używaj Google reCAPTCHA na stronach logowania, stronach tworzenia konta i w formularzach odzyskiwania hasła, aby zminimalizować niepotrzebny ruch w Twoim sklepie. Google reCAPTCHA jest domyślnie włączona we wszystkich sklepach Shopify.

Gdy funkcja Google reCAPTCHA jest włączona, klienci, którzy podejmą wiele prób zalogowania się, tworzenia kont lub resetowania haseł, są proszeni o wykonanie zadania CAPTCHA w celu potwierdzenia, że są wiarygodnymi użytkownikami.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo