Porozumění navigaci

Při nastavování online obchodu musíte myslet na to, jakým způsobem chcete, aby vaši zákazníci vyhledávali produkty a informace týkající se vašeho podnikání. To vám pomůže přijímat rozhodnutí týkající se navigace ve vašem online obchodě.

Než začnete, můžete zjistit více o výchozích nabídkách a porovnat, jak navigace bude vypadat v různých motivech.

Výchozí nabídky

Váš online obchod obsahuje dvě výchozí nabídky, které se objevují na všech stránkách: hlavní nabídka a nabídka v zápatí. Ve výchozích nabídkách svého online obchodu můžete přidávat, odstraňovat nebo upravovat položky nabídky.

Hlavní nabídka

Hlavní nabídka se objevuje na všech stránkách vašeho online obchodu. Hlavní nabídka je obvykle zobrazena v podobě položek po celé šířce záhlaví, nebo také jako seznam položek v postranní liště. Zákazník bude nejspíše produkty a informace o vašem podnikání hledat v hlavní nabídce, například na stránce „O nás“.

Tvoje hlavní nabídka disponuje dvěma výchozími položkami nabídky:

  • Domů: Hlavní stránka vašeho online obchodu
  • Katalog: Stránka, která zobrazuje všechny vaše produkty

Rozevírací nabídku můžete přidat ke každé položce nabídky v hlavní nabídce. Rozevírací nabídka je podnabídkou hlavní nabídky a obvykle je zobrazena jako seznam položek souvisejících s položkou hlavní nabídky. Rozevírací nabídky jsou dobrým způsobem pro organizaci podobných položek: skupin webových stránek, příspěvků na blogu, zásad obchodu, produktů nebo kolekcí. Pokud máte například spoustu produktů, můžete je rozřadit do kolekcí a poté tyto kolekce organizovat pomocí rozevíracích nabídek v rámci hlavní nabídky. Díky tomu zákazník najde přesně ten typ produktu, jaký hledá.

Nabídka v zápatí

Nabídka v zápatí se obvykle zobrazuje v podobě položek po celé šířce zápatí. Pokud bude zákazník hledat informace o zásadách tvého obchodu a kontaktní údaje, nejspíše se podívá do zápatí.

Další nabídky

V závislosti na motivu vašeho obchodu můžete přidat novou nabídku úpravou nastavení v sekci Záhlaví motivu. Pokud ti váš motiv neumožňuje přidat novou nabídku úpravou nastavení motivu, můžete upravit kód motivu a přidat novou nabídku v něm. Můžete si také najmout experta Shopify, který změnu úpravou motivu provede za vás.

Porovnávání navigace v různých motivech

Vaše navigace vypadá v různých motivech odlišně. Zde jsou nějaké příklady stejné navigace ve třech bezplatných motivech Shopify:

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma