Om navigation

Når du opsætter din webshop, skal du tænke over, hvordan du gerne vil have, at kunderne finder dine produkter og oplysninger om din virksomhed. Det hjælper dig med at træffe beslutninger om navigationen i din webshop.

Før du går i gang, kan du få mere at vide om standardmenuerne og sammenligne den måde, navigation ser ud i forskellige temaer.

Standardmenuer

Din webshop har to standardmenuer, der vises på hver side: hovedmenuen og sidefodsmenuen. Du kan tilføje, fjerne eller redigere menupunkter i din webshops standardmenuer.

Hovedmenu

Hovedmenuen vises på hver side i din webshop. Hovedmenuen vises som regel som punkter hen over sidehovedets bredde eller som en liste med punkter i en sidebjælke. En kunde vil sandsynligvis se i hovedmenuen for at finde dine produkter og oplysninger om din virksomhed som f.eks. siden "Om os".

Der er to standardmenupunkter i din hovedmenu:

  • Start: Hovedsiden i din webshop
  • Katalog: En side, der viser alle dine produkter

Du kan tilføje en rullemenu fra et hvilket som helst af menupunkterne i hovedmenuen. En rullemenu er en undermenu til hovedmenuen og vises som regel som en liste med punkter, der er knyttet til hovedmenupunktet. Rullemenuer er en god måde at organisere ensartede varer på: websidegrupper, blogopslag, butikspolitikker, produkter eller kollektioner. Hvis du f.eks. har mange produkter, vil du muligvis føje dem til kollektioner og derefter bruge en rullemenu fra hovedmenuen til at organisere kollektionerne. Det kan være en hjælp for kunderne, når de skal finde den type produkter, de leder efter.

Sidefodsmenu

Sidefodsmenuen vises som regel som elementer hen over sidefodens bredde. En kunde vil sandsynligvis se på sidefodsmenuen for at finde oplysninger om din butiks politikker og kontaktoplysninger.

Andre menuer

Afhængigt af din butiks tema kan du muligvis tilføje en ny menu ved at redigere indstillingerne i temaets afsnit Sidehoved. Hvis dit tema ikke tillader, at du tilføjer en ny menu ved at redigere temaindstillingerne, kan du tilpasse dit temas kode for at tilføje en ny menu. Du kan også ansætte en Shopify-partner til at foretage ændringerne for dig. Få mere at vide om at ansætte en Shopify-partner.

Sammenligning af navigation i forskellige temaer

Alle temaer har forskellige design, hvilket betyder, at navigationen ser forskellig ud i de forskellige temaer.

Du kan se en demonstration ved at åbne et tema i Shopifys temabutik og klikke på Se demo.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis