Visar dynamiska kassautcheckningsknappar i webbshoppen

Dynamiska kassaknappar är ett alternativ till knappen Lägg i varukorgen för enskilda produkter. Med dynamiska kassaknappar kan kunder hoppa över varukorgen och gå direkt till utcheckningskassan. Kunder kan välja att slutföra köpet med Shopify eller med andra accelererade utcheckningsmetoder. Detta hjälper till att påskynda betalningsprocessen och låter kunder slutföra köp med valfri metod.

En varumärkt dynamisk kassautcheckningsknapp med en Apple Pay-logotyp

Obs! Dynamiska kassaknappar finns tillgängliga på alla aktuella versioner av teman i Shopifys temabutik. Om du använder en äldre version av ett tema kan du uppdatera ditt tema för att använda dynamiska kassaknappar. Om du inte vill uppdatera ditt tema kan du redigera din temakod.

Översikt

Den dynamiska kassautcheckningsknappen syns intill eller under Lägg i varukorgen-knappen, beroende på ditt tema och kundens enhet. Det finns två olika typer av dynamiska kassautcheckningsknappar:

 • Icke-varumärkta knappar visar texten Köp nu. En kund som klickar på en icke-varumärkt Köp nu-knapp hoppar över varukorgen och går direkt till kassan.

En icke-varumärkt dynamisk kassautcheckningsknapp med texten

 • Varumärkta knappar visar logotypen för en tredje part som tillhandahåller accelererade utcheckningmetoder. En kund som klickar på en varumärkt knapp för en tredje part som tillhandahåller accelererad utcheckning, t.ex. Apple Pay, kommer direkt till utcheckning med den metoden med all information redan ifylld. Läs mer om accelererade utcheckningar. Följande snabbkassa-metoder från tredje parter är tillgängliga:

Varje betalningsmetod har särskilda krav innan den visas som en varumärkt knapp.

Den typ av knapp som visas beror på följande faktorer:

Om du använder presentkort eller rabattkoder i din butik kan kunderna fortfarande ange koderna i kassan.

Kompatibilitet

Det finns några få fall där dynamiska kassautcheckningsknappar inte är lämpliga för din webbutik. Överväg kompatibilitet med följande funktioner innan du visar dynamiska kassautcheckningsknappar i din webbutik:

Appar

Dynamiska kassaknappar kan störa vissa appar.

Om du använder någon av följande typer av appar kan det hända att dynamiska utbetalningsknappar inte är kompatibla med din online-butik:

 • Valutakonverterare
 • Appar som interagerar med varukorgen
 • Appar som tar kunderna till en extern utcheckningskassa

Kundvagnsattribut

Dynamiska kassaknappar stöder inte varukorgsattribut. Varukorgsattribut är anpassade formulärfält som du kan använda för att samla in ytterligare information från dina kunder på varukorgssidan.

Exempel på kundvagnsattribut inkluderar följande tillägg till kundvagnssidan:

 • Kryssrutor för regler och villkor
 • Alternativ för presentinslagning
 • Väljare av leveransdatum

Om du förlitar dig på kundvagnsattribut är dynamiska kassaknappar inte lämpliga för din online-butik.

Produkter, betalningsinställningar och knapptext

Överväg följande detaljer innan du visar dynamiska kassautcheckningsknappar i din webbutik:

 • Dynamiska kassautcheckningsknappar kan endast användas för att köpa enstaka varianter av en produkt. Om du visar en kvantitetsväljare på produktsidan kan kunder dock köpa fler än ett exemplar av den produkten. Till exempel kan en kund använda en dynamisk kassautcheckningsknapp för att köpa tre blåa decilitermått, men inte för att köpa ett blått och ett lila. Det kan hända att dina dynamiska kassautcheckningsknappar inte är fördelaktiga om din webbutik inte mottar många beställningar av en typ av produkt.

 • Om du inte har en tredjepartsaccelererad betalningsmetod aktiverad i dina betalningsinställningar visas endast den generella versionen av den dynamiska kassaknappen.

 • Den icke-varumärkta versionen av den dynamiska kassautcheckningsknappen visar texten Köp nu. Om din Lägg i varukorgen-knapp visar Köp nu eller annan anpassad text kan detta vara förvirrande för kunder.

Uppdatera ditt tema för att använda dynamiska kassautcheckningsknappar

Dynamiska kassaknappar finns tillgängliga för alla aktuella temaversioner i Shopifys temabutik. Om du använder en äldre version av ett tema kan du uppdatera ditt tema för att använda dynamiska kassaknappar. Om du inte vill uppdatera ditt tema kan du redigera din temakod.

Visa dynamiska kassaknappar på produktsidor

Steg:

 1. Välj Produktsidor.

 2. Klicka på avsnittet Product pages (Produktsidor) eller Product (Produkt).

 3. Markera Visa dynamisk kassaknapp.

 4. Klicka på Spara.

Visa dynamiska kassautcheckningsknappar i ett utvalt produktavsnitt

De flesta teman inkluderar en inställning för att visa dynamiska kassautcheckningsknappar i ett utvalt produktavsnitt.

Steg:

 1. Klicka i ett befintligt utvalt produktavsnitt eller klicka på Lägg till avsnitt för att lägga till ett nytt utvalt produktavsnitt.

 2. Ange dina produktdetaljer och markera Visa dynamisk kassaknapp.

 3. Klicka på Spara.

Dölj dynamiska kassautcheckningsknappar på produktsidor

Steg:

 1. Välj Produktsidor.

 2. Klicka på avsnittet Product pages (Produktsidor) eller Product (Produkt).

 3. Avmarkera Visa dynamisk kassaknapp.

 4. Klicka på Spara.

Dölj dynamiska kassautcheckningsknappar i ett utvalt produktavsnitt

Steg:

 1. Klicka i avsnittet "Utvalda produkter".

 2. Avmarkera Visa dynamisk kassaknapp.

 3. Klicka på Spara.

Testa dynamiska kassaknappar i ditt tema

Eftersom flera faktorer avgör vilka typer av dynamiska kassautcheckningsknappar som visas i ditt tema kan du köra ett test för att se att du kan se alla kombinationer. Säkerställ att knapparna visas innan du testar dynamiska kassautcheckningsknappar i ditt tema.

Steg:

 1. Klicka på Se din butik.
 2. För att testa knappen på en produktsida, gå till en produktsida. För att testa knappen på ett produktavsnitt, stanna på hemsidan.
 3. Lägg till en av följande strängar i slutet av aktuell URL i webbläsarens adressfält:

  • Lägg till ?shopify-debug=true&show=Shop för att visa en varumärkt knapp för Shop Pay.
  • Lägg till ?shopify-debug=true&show=Amazon för att visa en varumärkt knapp för Amazon.
  • Lägg till ?shopify-debug=true&show=ApplePay för att visa en varumärkt knapp för Apple Pay (Apple Pay fungerar endast i Safari).
  • Lägg till add ?shopify-debug=true&show=Google för att visa en varumärkt knapp för Google Pay.
  • Lägg till ?shopify-debug=true&show=PayPal för att visa en varumärkt knapp för PayPal.
  • Lägg till ?shopify-debug=true&show=Venmo för att visa en varumärkt knapp för Venmo.
  • Lägg till ?shopify-debug=true&show=checkout för att visa en icke-varumärkt knapp.
 4. Tryck på Enter för att ladda om sidan. Du ser antingen en varumärkt eller en icke-varumärkt dynamisk kassaknapp beroende på vilken sträng du lade till i webbadressen (URL).

 5. Upprepa med de andra strängarna för att se olika typer av dynamiska kassaknappar.

Visa dynamiska kassautcheckningsknappar för vissa produkter men inte för andra

Skapa en alternativ mall för att visa dynamiska kassautcheckningsknappar för vissa produkter men inte för andra. En alternativ mall är en duplicerad temakodmall som du kan redigera utan att det påverkar originalet. Genom att använda en alternativ produktmall kan du visa dynamiska kassautcheckningsknappar för produkter som använder en mall och dölja dem för produkter som använder den andra.

För att skapa en alternativ produktmall, se Skapa ny mall.

När du har skapat en alternativ produktmall och tilldelat den till en produkt kan du visa eller dölja dynamiska kassaknappar för den produkten.

Steg:

 1. Hitta det tema som du skapade en alternativ mall för och klicka på Anpassa.

 2. I temaredigeraren går du till produktsidan för en produkt som du har tilldelat den alternativa mallen.

 3. Klicka på avsnittet Product pages (Produktsidor) eller Product (Produkt).

 4. Markera Visa dynamisk kassautcheckningsknapp för att visa en dynamisk kassautcheckningsknapp för produkter som använder den alternativa mallen. Avmarkera Visa dynamisk kassautcheckningsknapp för att dölja en dynamisk kassautcheckningsknapp för produkter som använder den alternativa mallen.

 5. Klicka på Spara. Ändringarna tillämpas för alla produkter som använder den alternativa mallen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis