Hiển thị nút thanh toán nhanh trong cửa hàng trực tuyến

Nút thanh toán nhanh là phương thức thay thế nút Thêm vào giỏ hàng cho từng sản phẩm. Với nút thanh toán nhanh, khách hàng có thể bỏ qua giỏ hàng và vào thẳng trang thanh toán. Khách hàng có thể chọn thanh toán bằng Shopify hoặc bằng phương thức thanh toán nhanh quen thuộc khác. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình thanh toán và cho phép khách hàng thanh toán bằng phương thức quen thuộc.

Nút thanh toán nhanh có thương hiệu hiển thị logo Apple Pay

Tổng quan

Nút thanh toán động hiển thị bên cạnh hoặc bên dưới nút Thêm vào giỏ hàng, tùy theo chủ đề của bạn hoặc thiết bị của khách hàng. Có hai loại nút thanh toán động:

 • Nút không thương hiệu sẽ hiển thị văn bản Mua ngay. Nếu khách hàng nhấp vào nút không thương hiệu Mua ngay, họ sẽ bỏ qua giỏ hàng và chuyển đến trang thanh toán.

Nút thanh toán nhanh không thương hiệu hiển thị dòng chữ

 • Nút có thương hiệu có logo của phương thức thanh toán nhanh bên thứ ba. Nếu khách hàng nhấp vào nút có thương hiệu dành cho phương thức thanh toán nhanh bên thứ ba như Apple Pay, họ sẽ chuyển đến trang thanh toán cho phương thức đó với các thông tin được điền sẵn. Tìm hiểu thêm về thanh toán nhanh. Có thể sử dụng những phương thức thanh toán nhanh bên thứ ba sau đây:

Mỗi phương thức thanh toán đều có những yêu cầu cụ thể trước khi hiển thị dưới dạng nút có thương hiệu.

Loại nút thanh toán động hiển thị với khách hàng phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • cài đặt thanh toán của bạn
 • việc Shop Promise có đang hoạt động hay không, nếu có thì sẽ ưu tiên Shop Pay hơn các trang thanh toán khác
 • trình duyệt của khách hàng
 • thiết bị của khách hàng.
 • lịch sử thanh toán cá nhân của khách hàng

Nếu bạn sử dụng thẻ quà tặng hoặc mã giảm giá tại cửa hàng, khách hàng vẫn có thể nhập mã tại trang thanh toán.

Khả năng tương thích

Trong một số trường hợp, nút thanh toán động có thể không phù hợp với cửa hàng trực tuyến của bạn. Trước khi thêm nút thanh toán động vào cửa hàng trực tuyến, vui lòng cân nhắc khả năng tương thích của nút với những tính năng sau:

Ứng dụng

Nút thanh toán nhanh có thể xung đột với một số ứng dụng.

Nếu bạn dùng một trong những ứng dụng sau, nút thanh toán nhanh có thể không tương thích với cửa hàng trực tuyến của bạn:

 • Bộ chuyển đổi đơn vị tiền tệ
 • Các ứng dụng tương tác với giỏ hàng
 • Các ứng dụng đưa khách hàng đến trang thanh toán bên ngoài

Thuộc tính giỏ hàng

Nút thanh toán nhanh không hỗ trợ các thuộc tính giỏ hàng. Thuộc tính giỏ hàng là các trường biểu mẫu tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng để thu thập thêm thông tin từ khách hàng trên trang giỏ hàng.

Ví dụ về thuộc tính giỏ hàng bao gồm những thành phần bổ sung sau đây vào trang giỏ hàng:

 • Hộp kiểm điều khoản và điều kiện
 • Các lựa chọn gói quà
 • Bộ chọn ngày giao hàng

Nếu bạn cần sử dụng các thuộc tính giỏ hàng thì nút thanh toán nhanh sẽ không phù hợp với cửa hàng trực tuyến của bạn.

Sản phẩm, cài đặt thanh toán và văn bản hiển thị trên nút

Trước khi thêm nút thanh toán động vào cửa hàng trực tuyến, vui lòng cân nhắc những chi tiết sau:

 • Chỉ có thể sử dụng nút thanh toán động để mua một mẫu mã của sản phẩm. Tuy nhiên, nếu bạn hiển thị bộ chọn số lượng trên trang sản phẩm, khách hàng có thể mua nhiều hơn một sản phẩm. Ví dụ: Khách hàng có thể sử dụng nút thanh toán động để mua ba cốc giấy nướng bánh màu xanh nhưng không thể mua một cốc màu xanh và một cốc màu tím. Trừ trường hợp cửa hàng trực tuyến nhận được nhiều đơn hàng dành cho một loại sản phẩm, nút thanh toán động có thể không làm tăng doanh số của cửa hàng.
 • Nếu bạn không kích hoạt phương thức thanh toán nhanh bên thứ ba trong cài đặt thanh toán thì chỉ có nút thanh toán động không thương hiệu sẽ hiển thị.
 • Phiên bản không thương hiệu của nút thanh toán động có văn bản Mua ngay. Nếu nút Thêm vào giỏ hàng cũng hiển thị chữ Mua ngay hoặc nội dung tự tạo khác thì khách hàng có thể sẽ bối rối.

Cập nhật chủ đề để sử dụng nút thanh toán nhanh

Nút thanh toán nhanh hiển thị với mọi phiên bản hiện tại của các chủ đề trong Cửa hàng chủ đề Shopify. Nếu dùng phiên bản chủ đề cũ hơn, bạn có thể cập nhật chủ đề để sử dụng nút thanh toán nhanh. Nếu không muốn cập nhật chủ đề, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề.

Hiển thị nút thanh toán động trên trang sản phẩm

Các bước thực hiện:

Hiển thị nút thanh toán động trong mục sản phẩm nổi bật

Đa số chủ đề chứa cài đặt hiển thị nút thanh toán động trên mục sản phẩm nổi bật.

Các bước thực hiện:

Ẩn nút thanh toán nhanh trên trang sản phẩm

Bạn có thể ẩn tất cả nút thanh toán động trên trang sản phẩm nhưng không thể ẩn các nút thanh toán động cụ thể.

Các bước thực hiện:

Ẩn nút thanh toán nhanh trên mục sản phẩm nổi bật

Bạn có thể ẩn tất cả nút thanh toán động trong các mục sản phẩm nổi bật nhưng không thể ẩn các nút thanh toán động cụ thể.

Các bước thực hiện:

Thử nghiệm nút thanh toán nhanh trong chủ đề

Nhiều yếu tố sẽ quyết định loại nút thanh toán động nào sẽ hiển thị trên chủ đề nên bạn có thể chạy thử nghiệm để xem lại tất cả phương án kết hợp. Trước khi thử nghiệm nút thanh toán động với chủ đề của mình, đảm bảo rằng nút đang hiển thị.

Các bước thực hiện:

Hiển thị nút thanh toán động cho riêng một số sản phẩm

Nếu bạn muốn hiển thị nút thanh toán động cho một số sản phẩm nhất định, bạn có thể tạo mẫu thay thế. Mẫu thay thế là mẫu có mã chủ đề trùng lặp mà bạn có thể chỉnh sửa mà không làm ảnh hưởng đến mẫu gốc. Bằng cách sử dụng mẫu sản phẩm thay thế, bạn có thể hiển thị nút thanh toán động cho các sản phẩm dùng một mẫu và ẩn nút cho các sản phẩm dùng mẫu khác.

Để tạo mẫu sản phẩm thay thế, xem mục Tạo mẫu mới.

Sau khi tạo mẫu sản phẩm thay thế và chỉ định mẫu thay thế cho một sản phẩm, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn nút thanh toán động cho sản phẩm đó.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí