Stedsbaserte skatteinnstillinger

Oppsett av skatter er basert på skatteregistreringer for følgende regioner:

Hvis du ikke er basert i en av disse regionene og må belaste skatter, beregnes skatter på lands- eller regionalt nivå, avhengig av din lokale skattelovgivning.

Sett opp stedsbaserte skattesatser

Mange land belaster avgifter basert på bestillingens destinasjon, som betyr at du belaster omsetningsavgift med den satsen som er definert i området der produktet ditt leveres. Hvis du ikke er sikker på detaljene i dette, må du snakke med en skatteekspert.

Før du setter opp avgifter basert på destinasjon må du sjekke om du er forpliktet til å belaste omsetningsavgift til kundene dine, og hvorvidt produktet ditt er avgiftsbelagt.

Steg:

 1. Kontroller at butikkadressen din ikke ligger i en region som bruker registreringsbaserte skatter, og at du har satt opp en fraktsone for destinasjonslandet.
 1. I Skatteregioner-seksjonen klikker du på navnet til landet.

 2. I seksjonen Grunnavgifter angir du satsene som gjelder for landet og eventuelle regioner. Du kan velge hvorvidt en avgift i en region brukes i stedet for en føderal avgift, legges til en føderal avgift, eller beregnes med en føderal avgift. Hvis du er usikker på hvilken innstilling du skal velge, må du kontakte skattemyndighetene eller en lokal skatteekspert.

 3. Klikk på Lagre.

Krav til skattenummer i Canada

Hvis butikken din ikke er basert i Canada, må du generelt registrere deg for en GST/HST-konto hvis begge de følgende er sanne:

 • Du selger eller leier ut skattbare produkter eller tjenester.
 • Inntektene dine fra skattbare salg i Canada overstiger 30 000 CAD for de siste fire fullførte påfølgende kalenderkvartalene, eller 30 000 CAD i det inneværende kalenderkvartalet.

Hvis butikken din ikke er basert i Canada, må du generelt registrere deg for en MVA/HST-konto hvis begge de følgende er sanne:

 • Du selger skattbare produkter eller tjenester til kunder i Canada, og oppfyller disse bestillingene fra et lager lokalisert i Canada.
 • Inntektene dine fra skattbare bestillinger i Canada er mer enn 30 000 CAD over de siste tolv månedene.

Hvis et av de foregående tilfellene gjelder deg, kan det hende du må samle inn avgifter på salgene dine, innbetale disse avgiftene til de aktuelle skattemyndighetene, og innrapportere jevnlig til skattemyndighetene. Hvis salget ditt er lavere enn terskelen, trenger du ikke å registrere deg for en GST-/HST-konto, og du trenger ikke å innhente eller betale avgifter.

Steg

 1. Registrer deg hos Canada Revenue Agency på https://www.canada.ca/en/services/taxes/gsthst.html.
 2. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 3. Klikk på Canada i Skatteregioner-seksjonen.
 4. Klikk på Legg til MVA/HST-nummer.
 5. Angi skattenummeret ditt i feltet MVA/HST-nummer. Hvis du har søkt om et skattenummer, men ikke mottatt det enda, kan du la dette feltet stå tomt. Du kan oppdatere det når du mottar nummeret.
 6. Klikk på Lagre.

Inkluder avgifter i produktpriser

I noen land, for eksempel Storbritannia, må du inkludere omsetningsavgift i de viste prisene for de fleste typer varer.

Hvis du aktiverer denne funksjonen, beregnes avgiften ved å bruke formelen Avgift = (avgiftssats x pris) / (1 + avgiftssats). Du og kundene ser fortsatt avgiften som en varelinje, selv om det ikke er lagt til noen avgifter. Delsummen og totalsummen er den samme, men avgiftsbeløpet du må innbetale for en bestilling vil også være oppgitt.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
 2. Kryss av for Alle priser inkluderer skatter.
 3. Klikk på Lagre.
 4. Valgfritt: Gjør følgende for å bruke kundens lokale skattesats:

  1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
  2. Klikk på Preferanser i seksjonen Andre markeder.
  3. Kryss av for Inkluder eller ekskluder avgifter basert på kundens land. Inkludering eller ekskludering av skatter basert på kundens land er for øyeblikket i beta, og er kanskje ikke tilgjengelig for alle butikker.
 5. Klikk på Lagre.

Etter at du har satt opp prisene dine for å inkludere avgifter, må du sørge for at Belast avgifter på dette produktet er krysset av på produktsidene dine, slik at avgiftene er inkludert i den viste prisen. Kundene vil se det inkluderte avgiftsbeløpet ved siden av totalbeløpet i kassen.

Å angi prisene dine til å inkludere avgifter påvirker ikke skatterapporteringen din.

Maya og Gabriel bor for eksempel i samme region, og har begge nettbutikker. Regionen har en skattesats på 10 %, og tillater at bedriftseiere kan velge om skattene skal være inkludert i prisene.

 • Maya inkluderer ikke avgifter i prisene. Hvis hun fører opp et produkt til 100 USD beregnes avgiften til 10 USD, og den totale salgsprisen blir 110 USD. Formelen for dette er Totalsum = listepris x (1 + avgiftssats):

 • Gabriel bestemmer seg for å inkludere avgifter i alle oppførte priser. For å lande på en totalpris på 100 USD inkludert avgifter, brukes formelen som inkluderer avgifter til å beregne avgiftsdelen. Formelen for dette er Avgift = (avgiftssats x pris) / (1 + avgiftssats):

Inkludere eller ekskludere skatt basert på kundens land

Hvis du selger internasjonalt kan du inkludere eller ekskludere avgifter i produktprisene basert på kundens plassering. Hvis du aktiverer denne innstillingen, vil kunder i land eller regioner som Storbritannia se priser inkludert deres lokale merverdiavgift (MVA), eller eksklusive av skatter i land eller regioner som USA, der kjøpere forventer å se avgifter lagt til i kassen.

Hvis du bruker endrede skattesatser for bestemte produkter eller produktsamlinger, kan det påvirke marginene dine. Finn ut mer om vurderinger for å inkludere eller ekskludere skatter basert på kundens land.

Gabriel bor for eksempel i en region med 10 % avgift, har prisene angitt til å inkludere avgifter, og selger til flere regioner utenfor sin egen. Han aktiverer innstillingen Inkluder eller ekskluder avgifter basert på kundens land. Han selger et produkt for 100 USD.

 • I sitt eget område koster produktet 100 USD. Ved hjelp av formelen Avgift = (avgiftssats x pris) / (1 + avgiftssats) er produktdelen av prisen 90,91 USD, mens avgiftsdelen av prisen er 9,09 USD.
 • I regioner der Gabriel ikke må belaste skatter, blir prisen for produktet i kassen 90,91 USD, produktdelen av prisen.
 • I en region der Gabriel er forpliktet til å belaste skatt med en sats på 20 %, vil prisen for produktet i kassen bli 109,09 USD. Prisen beregnes ved å legge til regionens skattesats på 20 % til produktdelen av priset.

Butikkadressen din i Shopify-administrator brukes til å beregne din hjemmesats for skatt, som trekkes fra de skatteinkluderende prisene når du selger til et annet skatteinkluderende land eller region. Endring av butikkens adresse i administrator til et annet land eller region vil endre hjemmesatsen for skatt.

Viktige overveielser for å inkludere eller ekskludere skatt basert på kundens land

Før du aktiverer Inkluder eller ekskluder skatt basert på kundens land, må du gå gjennom følgende vurderinger.

 • Inkludere eller ekskludere skatt basert på kundens land støttes ikke i følgende tilfeller:

  • Butikker med Shopify Plus-abonnementet som bruker Avalara AvaTax.
  • Butikker som bruker tredjepartsapper og tilbyr mersalg etter kjøp.
  • Hurtigbetalingsmåter, som Google Pay eller Apple Pay, støttes bare for forhandlere som bruker Shopify Payments. Hurtigbetalingsmåter støttes ikke for forhandlere som bruker andre betalingsgatewayer.
  • Dynamiske knapper for å gå til kassen støttes ikke for bruk med inkludert eller ekskludert skatt basert på kundens land. Hvis du vil inkludere eller ekskludere skatter i prisene basert på kundens plassering, må du deaktivere de dynamiske knappene for å gå til kassen.
 • Hjemmesatsen din for skatt avgjøres av butikkens adresse. Dette kan påvirke endrede skattesatser. Hvis du for eksempel har en endret skattesats for et produkt med en skattesats på 10 %, men butikkens hjemmesats for skatt er høyere, vil den høyere hjemmesatsen trekkes fra disse produktene når de sendes internasjonalt. Dette kan påvirke marginene dine. Hvis du ønsker å forhindre slike varer fra å sendes internasjonalt, kan du bruke fraktprofiler.

 • Hjemmesatsen for skatt brukes til å beregne prisen i kassen. Dette kan skape unøyaktigheter hvis du har oppfyllelseslokalisasjoner i regioner med ulike skattesatser.

 • Når du har aktivert innstillingen Inkluder eller ekskluder avgifter basert på kundens land vises riktige priser i kassen. Produktsider eller handlekurven viser imidlertid ikke riktige priser med mindre en av følgende stemmer:

  • Du selger i flere valutaer og bruker Shopify Payments. I dette tilfellet vises prisene riktig i kassen, på produktsidene og i handlekurven.
  • Kundene gjør kjøpene med en adresse i et område som er berettiget for en prisjustering, har aktivert informasjonskapsler, har ikke tømt hurtigbufferet i nettleseren, og besøker ikke nettbutikken i inkognitomodus. I dette tilfellet vises riktige priser i kassen, på produktsidene og i handlekurven ved senere besøk i butikken.

Aktiver inkludert eller ekskludert skatt basert på kundens land

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. Kryss av for Inkluder eller ekskluder avgifter basert på kundens land.

Krev skatt på fraktpriser

I noen områder må du belaste avgifter på frakt. Hvis butikken din er utenfor Canada, USA, EU, Storbritannia, Norge, Sveits, Australia eller New Zealand må du følge trinnene nedenfor for å belaste avgifter på fraktpriser.

Steg:

 1. Kryss av for Belast avgifter på fraktpriser.

 2. Klikk på Lagre.

Pass på at avgifter ikke dupliseres

Hvis du setter opp avgifter for et land og dets underregioner, må du sørge for at du angir hvorvidt en regional avgift skal legges til eller beregnes på eventuelle føderale avgifter, eller om den skal brukes i stedet for føderale avgifter. Hvis kunder i et land blir belastet avgifter to ganger, kan det være at du har underregionsskattene konfigurert slik at de legges til de totale avgiftene for dette landet.

Du har for eksempel en vare som koster 100,00 USD. En kunde kjøper denne varen i et område der det belastes både nasjonale og regionale avgifter, begge med en sats på 10 %.

 • Hvis du velger lagt til, vil både nasjonale og regionale avgifter bli belastet og summert. I dette tilfellet er det nasjonale avgiftsbeløpet 10,00 USD, og det regionale avgiftsbeløpet er 10,00 USD. Disse summeres og gir en totalpris på 120,00 USD.

 • Hvis du velger i stedet for belastes det regionale beløpet, ikke landsbeløpet. I dette tilfellet er det ingen nasjonal avgift, og en regional avgift på 10,00 USD. Totalprisen for varen er 110 USD.

 • Hvis du velger beregnet på toppen av, vil avgiftsbeløpet på nasjonalt nivå bli beregnet, og deretter belastes den regionale avgiften på denne delsummen. I dette tilfellet er det nasjonale avgiftsbeløpet 10,00 USD. Regionale avgifter legges deretter på delsummen på 110,00 USD, noe som gir et regionalt avgiftsbeløp på 11,00 USD. Når dette summeres, gir det en totalpris på 121,00 USD.

Du kan bekrefte eller endre skatteinnstillingene for en region.

Steg:

 1. I Skatteregioner-seksjonen klikker du Rediger ved siden av landets navn. Skattene vises for landet, og for underregioner etter stat eller provins.

 2. Velg et alternativ fra rullegardinmenyen under skattesatsen for underregionen for å spesifisere hvordan du vil belaste skatten.

 3. Klikk på Lagre.

Endre standardnavnet til MVA-avgiften

Standardnavnet som gis til avgiften er MVA for land som har merverdiavgift. Kortformen MVA vises på betalingssiden, kundekvitteringer og i seksjonen Bestillingsdetaljer for bestillinger.

Hvis du er i et land som bruker en annen kortform for avgiften, kan du endre navnet på siden Avgifter. Flere land bruker for eksempel IVA i stedet for MVA. Du kan bare endre navnet hvis delområder er inkludert for landet i Shopify-administrator, som for Italia og Spania. Du kan ikke endre navnet hvis delområder ikke er inkludert, som for Østerrike og Norge.

Steg:

 1. I Skatteregioner-seksjonen klikker du på landet.

 2. Endre MVA til kortformen du ønsker å bruke for hvert område.

  Change VAT to IVA
  Navnet er spesifikt for hver region, så du må endre det for hver enkelt region.

 3. Klikk på Lagre.

Britiske avgifter og Brexit

 • Hvis salget av varer tilsvarer eller er mindre enn 135 GBP må du registrere deg for MVA i Storbritannia. I dette tilfellet samles MVA inn i salgsleddet, og betales inn av forhandleren.
 • Hvis salget av varer er over 135 GBP kan det være at du ikke trenger å samle inn MVA i salgsleddet. I dette tilfellet innbetales MVA og tollplikter av importøren. Hvis du ønsker det kan du belaste kunden for MVA og tollplikter ved salgstidspunktet, og deretter oppgi disse midlene til transportøren eller importøren med en fraktetikett. Alternativt kan du sende bestillingene uten å belaste MVA og tollplikter, og kunden betaler tilleggskostnader ved levering. Finn ut mer om håndtering av MVA og tollplikter.

Finn ut mer om hvordan Brexit påvirker din bedrift.

Vurderinger rundt avgiftsfritak for priser som inkluderer avgifter

Hvis du inkluderer avgifter i produktprisene dine, kan du ikke vise en avgiftsfri pris til enkelte kunder, som for eksempel MVA-fritak for kunder utenfor Australia og New Zealand.

Hvis du må gi et unntak til bestemte kunder, kan du vurdere følgende alternativer:

 • Ikke inkluder avgifter i prisene dine.
 • Endre temaet for å vise avgiftsfrie priser i butikken, og bruk Shopify Scripts til å legge på 20 % MVA-unntaket i kassen.
 • Bruk en utvidelsebutikk for å la internasjonale kunder betale den avgiftsfrie prisen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis