Amerikanske avgifter

Shopify bidrar til automatisere belastning av omsetningsavgift, men Shopify innrapporterer eller innbetaler ikke skattene for deg. Du kan følge denne veiledningen for å avgjøre hvor i USA du kan være ansvarlig for å belaste skatter. Når du vet hvor du har skatteforpliktelser, kan du konfigurere butikken til å belaste skatter i henhold til dette.

Hvis du trenger informasjon om 1099-K-skjemaer og du bruker Shopify Payments, kan du se Skatterapportering.

Avgjør dine skatteforpliktelser

Før du konfigurerer amerikanske skatter, må du avgjøre skatteforpliktelsen, som betyr hvorvidt du må samle inn skatt fra kundene og innrapportere skatt til en statlig skattemyndighet.

Hvis du er en forhandler basert i USA, har du potensielt sett en skatteforpliktelse i din egen stat grunnet fysisk nexus. Hvis du ofte selger produkter til kunder i en bestemt stat, har du potensielt sett en skatteforpliktelse der grunnet økonomisk nexus, enten du er basert i USA eller ikke.

I USA vil omsetningsavgiften du skal belaste avhenge av flere faktorer:

 • Lokalisasjonen produktet sendes fra
 • Lokalisasjonen produktet sendes til
 • Der du er registrert for å innhente avgifter
 • Varens skattbare status
 • Unntak for kjøperen

Nexus

Nexus, eller en kobling mellom butikken din og en amerikansk stat, avgjør om du potensielt sett har en skatteforpliktelse der. Nexus kan være fysisk eller økonomisk.

Fysisk nexus

Generelt oppstår fysisk nexus når du har en fysisk tilstedeværelse i en stat, som en butikk, et lager eller ansatte. Noen stater har en bredere definisjon av fysisk nexus, og kan inkludere en av følgende:

 • salgsaktiviteter
 • oppfyllelsestjenester
 • tilstedeværelse av lagerbeholdning

Hvis du er usikker på om aktiviteten din utenfor egen stat teller som å ha fysisk nexus, bør du rådføre deg med statlige skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Økonomisk nexus

Økonomisk nexus oppstår når du overstiger en viss terskelverdi for salg til kunder i en bestemt stat.

I juni 2018 avgjorde USAs Høyesterett at stater kan kreve at nettbaserte selgere innhenter omsetningsavgift basert på volumet eller verdien på transaksjoner inn til en stat, også kjent som økonomisk nexus. For mer informasjon om hovrdan denne kjennelsen kan påvirke bedriften din, kan du se Shopifys blogginnlegg Nettbasert omsetningsavgift: En veiledning til økonomisk nexus og netthandel.

Salgsterskelen som avgjør hvorvidt du har nexus varierer fra stat til stat. Se referansetabellen for statlige skatter for å avgjøre hvorvidt salgene dine inn i en stat kan utgjøre økonomisk nexus. Hvis du tror du kan ha økonomisk nexus i en stat, bør du rådføre deg med statlige skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Digitale produkter

Et digitalt produkt er et produkt kundene laster ned, og som ikke har noen fysiske komponenter som sendes. Noen stater inkluderer digitale produkter i beregningen av økonomisk nexus, mens andre ikke gjør det. Referansetabellen for statlige skatter gir statsbasert informasjon om hvorvidt digitale produkter er inkludert i nexusberegningen.

Markedsplasser

En markedsplass er et nettsted der flere selgere tilbyr produktene sine. Noen stater inkluderer salg på markedsplasser i beregningen av økonomisk nexus, mens andre ikke gjør det. Referansetabellen for statlige avgifter gir informasjon på statsnivå om hvorvid tmarkedsplasser er inkludert i nexusberegningen.

Følgende markedsplasser kan bli tatt med i beregningen når økonomisk nexus beregnes, avhengig av statlig lovgivning:

Liste over markedsplasser
Emadri MyDeal Rakuten Etsy Fruugo
Wish NewEgg BestBuy Reverb Ebay
Google Facebook Walmart Marketplace Amazon by Codisto Amazon by CedCommerce

Direktefrakting

Hvis butikken bruker direktefrakting for å levere produkter til kunder kjøper du et produkt fra en annen leverandør, og kundene kjøper produktet av deg. Hvorvidt du belaster avgifter avhenger av hvor kunden befinner seg og hvor du og direktefraktingsleverandøren har nexus. Se gjennom følgende scenarier og avgjør hvilke som gjelder for din bedrift:

 • Hvis verken du eller direktefraktingsleverandøren har nexus i kundens stat, er du ikke forpliktet til å belaste skatt. Kunden betaler sannsynligvis en bruksskatt til destinasjonsstaten for kjøpet.
 • Hvis du ikke har nexus i kundens stat, men direktefraktingsleverandøren har det, kan det være at leverandøren din ber deg om et videresalgssertifikat, eller belaster deg den gjeldende skatten.
 • Hvis du har nexus i kundens stat, mens direktefraktingsleverandøren ikke har det, er du forpliktet til å belaste skatter til kunden.
 • Hvis både du og direktefraktingsleverandøren har nexus i kundens stat, kan det være at leverandøren din ber deg om et videresalgssertifikat eller belaster deg den gjeldende skatten, og du er forpliktet til å belaste skatter til kunden.

Hvis du er usikker på forpliktelsene dine i en stat, bør du rådføre deg med statlige skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Registrer deg for avgifter

Når du har avgjort hvor i USA du må belaste skatter, kan du registrere deg hos statlige skattemyndigheter. Hvilke myndigheter du skal kontakte varierer fra stat til stat, og registreringsmåten kan også variere. Referansetabellen for statlige skatter gir statsbasert kontaktinformasjon til skattemyndighetene.

Konfigurere skatter i Shopify

Når du har avgjort hvor i USA du må belaste skatter, kan du konfigurere Shopify-butikken til å automatisk administrere skattesatsene som brukes for å beregne skatter på salg og konfigurere endrede skattesatser for produkter med bestemte skattesatser.

 • Hvis du er ny til Shopify, se Sette opp amerikanske avgifter.
 • Hvis du allerede bruker Shopify og må oppdatere innstillingene dine, kan du se Registreringsbaserte skatter i USA. Hvis du ikke er registrert for å samle inn omsetningsavgift i noen stater som for øyeblikket er oppført i skatteinnstillingene dine, kan du slette dem.
 • Hvis du allerede bruker Shopify og ønsker å finne ut mer om de ulike skattetjenestene som er tilgjengelige i ditt område, kan du se Velg en skattetjeneste.

Når butikken er åpen og har begynt å gjøre salg, kan siden Administrer skatteforpliktelser hjelpe deg med å avgjøre hvor butikken din har nexus.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis