Referanse for amerikanske skatter

USA belaster ikke en føderal omsetningsavgift. I stedet beregnes omsetningsavgift i henhold til stat, fylke og kommune, i forhold til fysisk eller økonomisk nexus. Denne siden er en generell veiledning til amerikanske skatter, og erstatter ikke noen offisiell myndighetsinformasjon eller forskrifter. Hvis du er usikker på noe i forbindelse med skattene dine, må du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en skatteekspert.

Hvis du avgjør at du må belaste omsetningsavgift i én eller flere stater, må du kontakte hvert av de relevante organene og registrere deg hos dem. Prosessen varierer avhengig av hvor virksomheten din er basert, hvor du selger samt individuelle myndighetskrav.

Avgjøre dine skatteforpliktelser

Hvorvidt du må belaste omsetningsavgift er basert på nexus, som betyr en forbindelse mellom bedriften din og en stat. Hvis du har nexus i en bestemt stat, må du sannsynligvis registrere deg hos staten og belaste omsetningsavgift der. Nexus kan være fysisk eller økonomisk.

Hvis du er usikker på hvor du har nexus, og bruker Shopify Tax som skattetjeneste, kan du se siden Administrer skatteforpliktelser i Shopify-administrator for mer informasjon om stater der du kan ha en skatteforpliktelse.

Regler for ekstern selger

En fjernselger er en forhandler som ikke er fysisk lokalisert i en gitt stat, men har økonomisk nexus der. De fleste stater har regler som bestemmer hvem som defineres som en fjernselger. Hvis du ikke er sikker om salg i en gitt stat skaper økonomisk nexus for deg, bør du rådføre deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Finn ut mer om skatteforpliktelser.

Finn informasjonen du trenger til skatteregistreringen

Når du har fastslått at du har forpliktelser i en stat, kan du starte registreringsprosessen i denne staten. Selv om de fleste stater krever samme felles informasjon, kan det hende at listen ikke gjelder for noen stater. For å få mer informasjon om en bestemt stats krav kan du se statens nettsted for skatter og avgifter. Koblinger til hver enkelt stats nettsted finner du i statens skattereferanse.

Følgende er noen av opplysningene du kanskje har behov for når du registrerer deg, og hvor du finner dem.

Her finner du informasjon du kanskje må registrere for å innsamle og innbetale avgifter.
Informasjonstype Detaljer
Enhetstype Enhetstypen for virksomheten din lagres ikke i Shopify. Du bør ha denne informasjonen som en del av bedriftsdokumentasjonen.
Foretaksnavn (juridisk navn) Gå til Innstillinger > Butikkdetaljer > Faktureringsinformasjon > Offentlig forretningsnavn fra Shopify-administrator.
Driver virksomhet som DBA for bedriften lagres ikke i Shopify. Denne informasjonen bør være en del av bedriftens dokumentasjon.
Adresse til bedriftens lokalisasjon Denne informasjonen bør være en del av bedriftens dokumentasjon. Hvis du har lagt til forretningsadressen din i butikkens lokalisasjoner, kan du imidlertid gå til Innstillinger > Lokalisasjoner i Shopify-administrator.
Postadresse Gå til Innstillinger > Butikkdetaljer > Faktureringsinformasjon > Bedriftsadresse i Shopify-administrator.
Bedriftens telefonnummer Gå til Innstillinger > Butikkdetaljer > Profil > Butikktelefon i Shopify-administrator.
Dato for første salg/ansvarsdato Gå til Innstillinger > Avgifter og tollplikter > USA i Shopify-administrator. Klikk på Vis alle forpliktelser i seksjonen Administrer skatteforpliktelser.
Kontaktperson Gå til Innstillinger > Brukere og tillatelser i Shopify-administrator for å finne opplysninger om kontoeieren. Kontoeieren er kanskje ikke den offisielle kontaktpersonen, så pass på at du får bekreftet disse opplysningene.
Kontaktpersonens telefonnummer Kontaktpersonens telefonnummer lagres ikke i Shopify. For å finne denne informasjonen må du se brukerkontoens opplysninger eller bedriftsdokumentasjon.
Kontaktpersonens e-postadresse Gå til Innstillinger > Brukere og tillatelser i Shopify-administrator for å finne e-postadressen til kontoeieren. Kontoeieren er kanskje ikke den offisielle kontaktpersonen, så pass på at du får bekreftet disse opplysningene.
Forhandler-ID, forhandlerkonto-ID eller kortbehandlerkonto for forhandler Denne informasjonen lagres ikke i Shopify. Hvis du må oppgi en av disse identifikatorene til en tredjepart, kan du bruke butikk-ID-en din i stedet. Kontakt Shopify-brukerstøtte for å få din butikk-ID.

Det er alltid lurt å bekrefte opplysningene ovenfor ved å sjekke bedriftshistorikk, juridiske dokumenter og skatteinformasjon. Hvis du har bestemte spørsmål om opplysningene dine, må du snakke med en regnskapsfører eller skattekonsulent.

Utløp av skatteforpliktelser

Dersom du faller under terskelverdien for nexus i en bestemt stat, fysisk eller økonomisk, betyr ikke nødvendigvis at skatteforpliktelsen bortfaller umiddelbart. Noen stater har skatteregler basert på ideen om at aktiviteten som skapte nexus, som annonsering eller salgspersonale, vil fortsette å generere salg i en periode etter at aktiviteten stanser. Dette begrepet er kjent som løpende nexus eller gjenværende nexus. Skatteregler for løpende nexus varierer fra stat til stat. I én stat kan forhandlere for eksempel ha en skatteforpliktelse i kvartalet etter at nexus avsluttes, og i det etterfølgende kvartalet. I en annen stat kan forhandlere ha en skatteforpliktelse i tolv måneder etter at nexus avsluttes. Hvis du mener at du ikke lenger har nexus i en bestemt stat, bør du kontakte statlige skattemyndigheter eller en skatteekspert før du slutter å belaste kundene i staten for avgifter.

Skattekilder

Salg faller generelt innenfor to kategorier, salg innenfor staten og salg mellom stater. Salg mellom stater er salg der lokalisasjonen produktet sendes fra og kunden befinner seg i ulike stater. Salg innenfor staten er salg der lokalisasjonen produktet sendes fra og kunden befinner seg i den samme staten. Vanligvis avgiftslegges salg i destinasjonsstaten for salget.

Skattekilderegler påvirker generelt omsetningsavgifter ved å bestemme hvilken skattesats kundene skal belastes. Med noen unntak belastes salg mellom stater vanligvis til den skattesatsen som gjelder for byen der produktene sendes til, kalt destinasjonsstaten. Salg innenfor staten kan avgiftslegges til satsen i byen produktene sendes til, satsen i byen produktene sendes fra, en annen lokalisasjon tilhørende selgeren i staten, eller en kombinasjon av disse faktorene. Dette kalles opprinnelsesstaten.

I begge tilfeller trenger du vanligvis ikke å innhente omsetnings- eller bruksavgift hvis du ikke har nexus i staten du sender produkter til.

Destinasjonsstater

I en destinasjonsstat er den generelle regelen at omsetningsavgiften du belaster er basert på kundens adresse.

 • Hvis du ikke har nexus i staten til leveringsadressen, belastes ingen avgifter.

 • Hvis du har nexus i staten leveringsadressen ligger i og du er registrert for å samle inn avgifter der, brukes kundens plassering til å beregne avgifter.

Opprinnelsesstater

I en opprinnelsesstat er den generelle regelen at omsetningsavgiften du belaster er basert på lokalisasjonens nexus, lokalisasjonen produktene sendes fra, eller lokalisasjonen der det foregår andre typer salgsaktiviteter.

 • Hvis du ikke har nexus i staten til leveringsadressen, belastes ingen avgifter.

 • Hvis du har fysisk nexus i staten der leveringsadressen ligger og du er registrert for å samle inn avgifter der, kan nexusplasseringen brukes for å beregne avgifter. Hvis du har økonomisk nexus, men ingen fysisk lokalisasjon, kan kundens plassering brukes for å beregne avgifter.

Mellomliggende tilstander

Noen stater, som California, bruker hybride skatteregler, som er en kombinasjon av opprinnelses- og destinasjonsregler, til å beregne skattesatser.

Varsle og rapporter-stater

I noen stater er det skattelover om varsling og rapportering for å sikre at kunder betaler en bruksavgift. Bruksavgift er en omsetningsavgift på kjøp en kunde gjør fra utenfor staten de bor i, der det ikke innhentes avgifter i staten de er kjøpt. Hvis du ikke har nexus i disse statene, men selger til kunder der, er disse kundene ansvarlige for å betale en bruksavgift til sin stat, i stedet for å betale omsetningsavgift til deg.

Hver enkelt stat som bruker skattelover basert på varsling og rapportering har ulike regler, men generelt kan du bli pålagt å gjøre følgende dersom salgene dine til kunder i en annen stat overstiger en viss grense:

 • Opprette en merknad i butikken din som opplyser om at kundene kanskje må betale bruksavgift.
 • Opprett en merknad i betalingsprosessen som opplyser om at kundene kanskje må betale bruksavgift.
 • Sende et årlig varsel til kunder som bruker over et visst beløp i butikken din, som påminner dem om at de skylder bruksavgift.
 • Sende et årlig varsel til staten, som rapporterer informasjon om kunder som skylder bruksavgift.

Regler for varsling og rapportering av avgifter varierer fra stat til stat. Fordi krav og terskelverdier varierer fra stat til stat, bør du rådføre deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert for å sikre at du følger regler knyttet til varsling og rapportering.

Shopifys distribusjonsnettverk

Shopify Fulfillment Network (SFN) er en oppfyllelsestjenesteapp, som du kan bruke til å integrere mot en tjeneste som oppbevarer lagerbeholdning og oppfyller bestillinger. Shopify samarbeider med Flexport for å tilby denne oppfyllelsestjenesten. Lagerbeholdningen din distribueres deretter i et nettverk av oppfyllingssentre for utsendelse til kunder. Fordi oppfyllingssentre kan telle som fysisk nexus, kan det hende du blir ansvarlig for skatter i stater der SFN har et oppfyllingssenter.

Forhandlere som bruker SFN kan ha fysisk nexus i følgende stater:

Dette er ikke en uttømmende liste. Fordi definisjonen av fysisk nexus varierer fra stat til stat, bør du rådføre deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert for å sikre at du belaster og innbetaler de riktige avgiftene.

Statlig skattereferanse

Det er fem stater som ikke har en statlig omsetningsavgift: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire og Oregon. Selv om det ikke er pålagt noen omsetningsavgifter på statlig nivå, kan det fortsatt hende du må innhente kommunale avgifter.

Du kan se denne tabellen for mer informasjon om enkeltstater, inkludert spesielle skatteregler, informasjon om statlige skatteforpliktelser og tidsperiodene for salgsdata som vurderes når forpliktelsene beregnes.

Du trenger ikke å registrere deg hos alle disse byråene, kun de som gjelder deg.

Liste over stater
Alabama Alaska Arizona Arkansas California
Colorado Connecticut Delaware District Of Columbia Florida
Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey New Mexico New York Nord-Carolina Nord-Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Rhode Island Sør-Carolina Sør-Dakota Tennessee Texas
Utah Vermont Virginia Washington Vest-Virginia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Skatteinformasjon for Alabama.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Alabama Department of Revenue Destinasjon Ja

Selv om Alabama er klassifisert som en destinasjonsstat, er det også definert som en stat med hjemmeregler. Det betyr at enkelte lokale jurisdiksjoner kan ha ulike skatteregler og registreringskrav. Hvis du ikke har en fysisk tilstedeværelse i Alabama, kan det hende du kan delta i deres program for forenklet salgsbruksavgift (SSUT), som tillater innsamling av én enkelt skattesats under én enkelt registrering i hele staten.

Hvis du er usikker på om du må registrere deg, eller om du kvalifiserer for SSUT-programmet, må du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Alabama. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Alabama, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Alaska

Skatteinformasjon for Alaska
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Alaska Department of Revenue Destinasjon Ja

Selv om Alaska ikke har noen omsetningsavgift, er det definert som en stat med hjemmeregler. Det betyr at noen lokale jurisdiksjoner kan belaste en destinasjonsbasert sats dersom selgeren har et nexus i den staten. Hvis du må innhente omsetningsavgift i en av disse jurisdiksjonene, må du registrere deg hos staten for å innhente og betale avgifter.

Du trenger ikke å registrere deg i alle disse jurisdiksjonene, kun med de som gjelder for deg. Hvis du ikke er sikker på om du må registrere deg i en bestemt jurisdiksjon, kan du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Hvis du er en fjernselger og må innhente omsetningsavgift i en av disse jurisdiksjonene, kan du bruke Alaska Remote Seller Sales Tax Commissions (ARSSTC) Uniform Code for å registrere deg hos dem for innhenting og betaling av avgifter. Hvis du er usikker på om du må registrere deg, må du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Alaska har ikke økonomisk nexus-lovgivning på statsnivå, men noen lokale jurisdiksjoner har dette. Økonomiske nexuskrav er implementert gjennom ARSSTC, som er et sentralisert system for skatteregistrering og -rapportering.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Alaska. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Alaska, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Arizona

Skatteinformasjon for Arizona.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
State of Arizona Department of Revenue Opprinnelse Ja

Hvis du befinner deg utenfor staten, selger til kunder i Arizona og har nexus der, må du registrere deg hos de lokale jurisdiksjonene du selger til og belaste destinasjonsavgifter.

Arizona har implementert et enkeltsystem for registrering og innrapportering av skatter i de fleste jurisdiksjoner. Skattebetalere må innrapportere og betale for alle skattejurisdiksjoner, inkludert byen Phoenix, til staten.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Arizona. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Arizona, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Arkansas

Skatteinformasjon for Arkansas.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Arkansas Department of Finance and Administration Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Arkansas. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Arkansas, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

California

Skatteinformasjon for California.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
California Department of Tax and Fee Administration Hybrid Ja

California bruker en blanding av opprinnelses- og destinasjonskilderegler. Disse reglene påvirker bare hvordan salg rapporteres i omsetningsavgiftsrapporten, og påvirker generelt ikke den innsamlede skattesatsen.

Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Når du oppgir skatteregistreringsinformasjon for California, kan du velge om du skal belaste skatter i henhold til destinasjonsregler eller hybridopprinnelsesregler. Standardinnstillingen er Destinasjon.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i California. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i California, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Colorado

Skatteinformasjon for Colorado.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Colorado Department of Revenue Destinasjon Ja

Colorado er definert som en stat med hjemmeregler. Det betyr at enkelte lokale jurisdiksjoner kan ha ulike skatteregler og registreringskrav.

Til tross for at det er en stat med hjemmeregler, bruker enkelte lokaliteter i Colorado de samme skattereglene og registreringskravene som staten Colorado. Det betyr at du på disse stedene kan fylle ut ett enkelt registreringsskjema for å registrere deg for å samle inn og innrapportere lokale avgifter. Andre lokaliteter i Colorado har egne registrerings- og rapporteringskrav som krever at skattebetalerne registrerer seg og innrapporterer direkte til lokaliteten. Enkelte lokaliteter deltar også i Sales and Use Tax System (SUTS), som tillater forenklet lokal registrering og innrapportering for flere lokaliteter gjennom ett nettsted.

Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Bestillinger som inneholder avgiftspliktige varer som leveres av et motorisert kjøretøy i Colorado er underlagt et ikke-refunderbart detaljhandelsgebyr på 0,28 USD. Hvis gebyret legges til en bestilling i nettbutikken, vises det på siden med bestillingsdetaljer. Detaljhandelsgebyret justeres årlig for inflasjon.

Fra 1. juli 2023 kan forhandlere velge om detaljhandelsgebyret skal innhentes fra kundene, eller om de vil betale gebyret direkte som en kostnad. Hvis du ønsker å betale gebyret direkte, vises det ikke som en separat varelinje på kundekvitteringer eller kontrakter.

Hvis du foretrekker å ikke innhente en Retail Delivery Fee fra kundene og ikke ønsker å avgiftsbelegge frakten, kan du justere innstillingene for omsetningsavgift slik at du aldri innhenter fraktavgifter eller Retail Delivery Fee for kunder som er lokalisert i Colorado. Når du velger dette alternativet, er du fortsatt ansvarlig for å betale disse avgiftene til gjeldende myndigheter.

Hvis du vil samle inn Retail Delivery Fee fra kunder, men ikke avgiftsbelegge frakt, må du opprette en endret skattesats for frakt på 0 %, som er spesifikk for Colorado.

Forhandlere med 500 000 USD eller mindre i detaljsalg i Colorado i forrige kalenderår er fritatt fra dette gebyret inntil den første dagen i kalenderkvartalet etter at forhandlerens årlige detaljsalg overstiger 500 000 USD.

Hvis du ikke ønsker å belaste detaljhandelsgebyret, må du endre skatteinnstillinger for Colorado.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Avgifter og tollplikter > USA i Shopify-administrator.
 2. Finn Colorado i seksjonen Områder du innhenter i, og klikk deretter på … for å åpne alternativmenyen.
 3. Klikk på Rediger informasjon om omsetningsavgift.
 4. Klikk på Vis avanserte alternativer.
 5. Velg Aldri under Belast fraktavgift og detaljhandelsavgift.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Colorado. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Colorado, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Connecticut

Skatteinformasjon for Connecticut.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Connecticut State Department of Revenue Services Destinasjon Nei

Skatteforpliktelser i Connecticut

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Connecticut. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Connecticut, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Delaware

Skatteinformasjon for Delaware.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Delaware Tax Center Ikke aktuelt Nei

Delaware belaster ikke omsetningsavgift.

District Of Columbia

Skatteinformasjon for District of Columbia.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
DC Office of Tax and Revenue Destinasjon Nei

Finn ut mer om skatteforpliktelser i District of Columbia. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i District of Columbia, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Florida

Skatteinformasjon for Florida.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Florida Department of Revenue Destinasjon Ja

Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Florida. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Florida, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Georgia

Skatteinformasjon for Georgia.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Georgia Tax Center Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Georgia. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Georgia, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Hawaii

Skatteinformasjon for Hawaii.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
State of Hawaii Department of Taxation Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Hawaii. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Hawaii, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Hawaiis Gross Excise Tax (GET) er en avgift på bruttoinntekter for bedrifter som driver bestemte aktiviteter i staten. Det likner på omsetningsavgift, men i stedet for at det er basert på den endelige salgsprisen for varer eller tjenester, er det basert på bedriftens bruttoinntekter. Avgiften som samles inn blir en del av skattebetalerens bruttoinntekter som er underlagt avgift.

En skattebetaler selger for eksempel et produkt for 100 USD og innhenter 4 USD i avgifter, til en skattesats på 4 %. Skattebetalerens bruttoinntekt er nå 104 USD (100 X 4%). Avgiften som forfaller på selvangivelsen til skattebetaleren er 4,16 USD, beregnet ved å belaste avgiftssatsen på bruttoinntekten (104 X 4%). På grunn av skatter på skatter har Hawaii regler som tillater at skattebetalere kan øke skattesatsen for å kompensere for dette. Det vil si at en skattebetaler kan samle inn 4,166 % i stedet for skattesatsen på 4 %, og 4,712 % i stedet for skattesatsen på 4,5 %.

I tillegg belastes Hawaiis GET på hvert trinn i produksjon og distribusjon, i stedet for bare på det endelige salget til kunden. Som et resultat av dette må bedrifter betale skatter på alle bruttoinntekter, selv om de selger varer eller tjenester til andre bedrifter for videresalg.

Idaho

Skatteinformasjon for Idaho.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Idaho State Tax Commission Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Idaho. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Idaho, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Illinois

Skatteinformasjon for Illinois.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Illinois Department of Revenue Opprinnelse Ja

Illinois følger opprinnelseskilderegler for salg innenfor staten. For salg utenfor staten, gjelder destinasjonskilderegler.

Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Illinois. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Illinois, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Indiana

Skatteinformasjon for Indiana.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Indiana Department of Revenue Destinasjon Nei

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Indiana. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Indiana, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Iowa

Skatteinformasjon for Iowa.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Iowa Department of Revenue Hybrid Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Iowa. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Iowa, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Kansas

Skatteinformasjon for Kansas.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Kansas Department of Revenue Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Kansas. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Kansas, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Kentucky

Skatteinformasjon for Kentucky
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Kentucky Department of Revenue Destinasjon Nei

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Kentucky. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Kentucky, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Louisiana

Skatteinformasjon for Louisiana.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Louisiana Department of Revenue Destinasjon Ja

Louisiana er vanligvis en destinasjonsstat, men har noen spesielle regler rundt statens jurisdiksjoner. Ulike jurisdiksjoner kan ha ulike regler om hva som teller som nexus, basert på fysisk eller økonomisk tilstedeværelse. Hvis du er usikker på om du har nexus i en bestemt jurisdiksjon, må du kontakte lokale skattemyndigheter.

Louisiana har forenklet registrering og rapportering for eksterne selgere. Se Sales and Use Tax Commission for eksterne selgere. Hvis du er usikker på om du må innrapportere avgifter, eller hvorvidt du kvalifiserer som en ekstern selger i Louisiana, må du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Louisiana. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Louisiana, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Maine

Skatteinformasjon for Maine.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Maine Revenue Services Destinasjon Nei

Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Maine. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Maine, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Maryland

Skatteinformasjon for Maryland.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Comptroller of Maryland Destinasjon Nei

Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Maryland. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Maryland, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Massachusetts

Skatteinformasjon for Massachusetts.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Massachusetts Department of Revenue Destinasjon Nei

I Massachusetts er klesprodukter med en pris på under 175 USD fritatt fra statlig omsetningsavgift, og klesprodukter med en pris på over 175 USD er bare avgiftsbelagt på beløpet som overstiger 175 USD. Et klesplagg med en pris på 200 USD vil for eksempel være avgiftsbelagt på 25 USD, fordi de første 175 USD ikke er avgiftsbelagt. Hver stat definerer klesprodukter som kvalifiserer for fritaket på ulike måter. Hvis du er usikker på om varene du selger kvalifiserer, må du kontakte statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

For å sette opp en endret skattesats for klesartikler, kan du se Endrede skattesatser og unntak.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Massachusetts. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Massachusetts, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Michigan

Skatteinformasjon for Michigan.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Michigan Department of Treasury Destinasjon Nei

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Michigan. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Michigan, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Minnesota

Skatteinformasjon for Minnesota.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Minnesota Department of Revenue Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Minnesota. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Minnesota, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Mississippi

Skatteinformasjon for Mississippi.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Mississippi Department of Revenue Opprinnelse Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Mississippi. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Mississippi, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Missouri

Skatteinformasjon for Missouri.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Missouri Department of Revenue Opprinnelse Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Missouri. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Missouri, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Skatteforpliktelser i Missouri

Nexus avgjøres basert på salg fra en rullende tolv måneders periode, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Missouri. Salg på markedsplasser som Amazon er inkludert, mens digitale produkter ikke er inkludert. Du kan ha nexus i Missouri hvis du oppfyller noen av de følgende betingelsene i en rullende tolv måneders periode:

 • Inntekten fra salg til kunder i Missouri var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Missouri, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Montana

Skatteinformasjon for Montana.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Montana Department of Revenue Ikke aktuelt Nei

Montana belaster ikke omsetningsavgift.

Nebraska

Skatteinformasjon for Nebraska
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Nebraska Department of Revenue Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Nebraska. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Nebraska, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Nevada

Skatteinformasjon for Nevada.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
State of Nevada Department of Taxation Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Nevada. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Nevada, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

New Hampshire

Skatteinformasjon for New Hampshire.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
New Hampshire Department of Revenue Administration Ikke aktuelt Nei

New Hampshire belaster ikke omsetningsavgift.

New Jersey

Skatteinformasjon for New Jersey.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
New Jersey Treasury Division of Taxation Destinasjon Nei

I New Jersey er de fleste kles- og skoprodukter fritatt for statlig omsetningsavgift. For å sette opp en endret skattesats for disse varene kan du se Endrede skattesatser og unntak.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i New Jersey. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i New Jersey, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

New Mexico

Skatteinformasjon for New Mexico.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
New Mexico Taxation and Revenue Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i New Mexico. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i New Mexico, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

New York

Skatteinformasjon for New York.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
New York State Department of Taxation and Finance Destinasjon Ja

I New York er klesprodukter, skoprodukter og varer brukt til å reparere klesprodukter med en individuell pris under 110 USD fritatt for statlig omsetningsavgift. To varer med en kombinert pris på 200 USD er hver for seg for eksempel fritatt for omsetningsavgift, mens én vare med en individuell pris på 110 USD er underlagt omsetningsavgift. Dette unntaket gjelder ikke i alle lokale jurisdiksjoner. Hver stat definerer klesprodukter som kvalifiserer for fritaket på ulike måter. Hvis du er usikker på om varene du selger kvalifiserer, må du kontakte statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

For å sette opp en endret skattesats for disse varene, kan du se Endrede skattesatser og unntak.

New York bruker kvartaler til å beregne skatteforpliktelser, som skiller seg fra andre jurisdiksjoner. Skattekvartalene i New York er følgende:

 • Mars, april og mai
 • Juni, juli og august
 • September, oktober og november
 • Desember, januar og februar

Finn ut mer om skatteforpliktelser i New York. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i New York, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Nord-Carolina

Skatteinformasjon for Nord-Carolina.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
North Carolina Department of Revenue Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Nord-Carolina. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Nord-Carolina, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Nord-Dakota

Skatteinformasjon for Nord-Dakota.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Nord-Dakotas statlige skatteoppkreverkontor Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Nord-Dakota. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Nord-Dakota, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Ohio

Skatteinformasjon for Ohio.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Ohio Department of Taxation Opprinnelse Ja

Ohio følger opprinnelseskilde. Hvis en selger er basert utenfor Ohio, selger til kunder i staten og har økonomisk nexus i Ohio, er de imidlertid påkrevd å belaste destinasjonsskatt basert på kundens plassering.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Ohio. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Ohio, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Oklahoma

Skatteinformasjon for Oklahoma.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Oklahoma Tax Commission Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Oklahoma. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Oklahoma, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Oregon

Skatteinformasjon for Oregon.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Oregon Department of Revenue Ikke aktuelt Nei

Oregon belaster ikke omsetningsavgift.

Pennsylvania

Skatteinformasjon for Pennsylvania.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Pennsylvania Department of Revenue Opprinnelse Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Pennsylvania. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Pennsylvania, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Puerto Rico

Skatteinformasjon for Puerto Rico.
Skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Finansdepartementet i Puerto Rico Destinasjon Ja Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Puerto Rico. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Puerto Rico, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Rhode Island

Skatteinformasjon for Rhode Island.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
State of Rhode Island Division of Taxation Destinasjon Nei

I Rhode Island er klær og skoprodukter med en individuell pris på 250 USD eller mindre fritatt for statlig omsetningsavgift, og bare det trinnvise beløpet over 250 USD er underlagt omsetningsavgift. Hvis en drakt for eksempel koster 275 USD, gjelder avgiften kun for 25 USD. Hver stat definerer klesprodukter som kvalifiserer for fritaket på ulike måter. Hvis du er usikker på om varene du selger kvalifiserer, må du kontakte statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

For å sette opp en endret skattesats for disse varene, kan du se Endrede skattesatser og unntak.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Rhode Island. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Rhode Island, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Sør-Carolina

Skatteinformasjon for Sør-Carolina.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
South Carolina Department of Revenue Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Sør-Carolina. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Sør-Carolina, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Sør-Dakota

Skatteinformasjon for Sør-Dakota.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
South Dakota Department of Revenue Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Sør-Dakota. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Sør-Dakota, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Tennessee

Skatteinformasjon for Tennessee.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Tennessee Department of Revenue Opprinnelse Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Tennessee. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Tennessee, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Texas

Skatteinformasjon for Texas.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Texas Comptroller of Public Accounts Opprinnelse Ja

Texas er en opprinnelsesstat for selgere som har en fysisk tilstedeværelse i staten. Hvis du har nexus i Texas, men ingen fysisk lokalisasjon der, anses Texas som en destinasjonsstat.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Texas. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Texas, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Utah

Skatteinformasjon for Utah.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Utah State Tax Commission Opprinnelse Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Utah. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Utah, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Vermont

Skatteinformasjon for Vermont.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Vermont Department of Taxes Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Vermont. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Vermont, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Virginia

Skatteinformasjon for Virginia.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Virginia Tax Opprinnelse Ja

Virginia regnes som en opprinnelsesstat, men selgere fra andre stater må bruke destinasjonsregler for å beregne skatter.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Virginia. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Virginia, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Washington

Skatteinformasjon for Washington.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Washington State Department of Revenue Destinasjon Ja

Washington pålegger en bedrifts- og yrkesskatt for de fleste bedrifter som driver i eller gjør salg inn i staten. Bedrifts- og yrkesskatten innrapporteres og innbetales på samme skjema som omsetnings- og bruksavgiften for Washington.

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Washington. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Washington, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Vest-Virginia

Skatteinformasjon for Vest-Virginia.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
West Virginia State Tax Department Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Vest-Virginia. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Vest-Virginia, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Wisconsin

Skatteinformasjon for Wisconsin.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
State of Wisconsin Department of Revenue Destinasjon Ja

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Wisconsin. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Wisconsin, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Wyoming

Skatteinformasjon for Wyoming.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Lokale avgifter
Wyoming Department of Revenue Destinasjon Nei

Finn ut mer om skatteforpliktelser i Wyoming. Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Wyoming, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis