Referanse for amerikanske skatter

USA belaster ikke en føderal omsetningsavgift. I stedet beregnes omsetningsavgift i henhold til stat, fylke og kommune, i forhold til fysisk eller økonomisk nexus. Denne siden er en generell veiledning til amerikanske skatter, og erstatter ikke noen offisiell myndighetsinformasjon eller forskrifter. Hvis du er usikker på noe i forbindelse med skattene dine, må du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en skatteekspert.

Hvis du avgjør at du må belaste omsetningsavgift i én eller flere stater, må du kontakte hvert av de relevante organene og registrere deg hos dem. Prosessen varierer avhengig av hvor virksomheten din er basert, hvor du selger samt individuelle myndighetskrav.

Nexus

Hvis det er en nexus, eller forbindelse, mellom bedriften din og en stat, må du sannsynligvis belaste omsetningsavgift der. En nexus kan være fysisk eller økonomisk.

Fysisk nexus

Vanligvis oppstår fysisk nexus når du har en fysisk tilstedeværelse i en stat, for eksempel en butikk eller et lager. Noen stater har en bredere definisjon av nexus, og kan inkludere en eller flere av følgende:

 • Salgsaktiviteter
 • Oppfyllelsestjenester
 • Tilstedeværelse av lagerbeholdning
 • Tilstedeværelse av ansatte

Økonomisk nexus

Økonomisk nexus oppstår når du overstiger en viss grense for salg til kunder i en bestemt stat.

I juni 2018 avgjorde USAs Høyesterett at stater kan kreve at nettbaserte selgere innhenter omsetningsavgift basert på volumet eller verdien på transaksjoner inn til en stat, også kjent som økonomisk nexus. For mer informasjon om hovrdan denne kjennelsen kan påvirke bedriften din, kan du se Shopifys blogginnlegg Nettbasert omsetningsavgift: En veiledning til økonomisk nexus og netthandel.

Salgsterskelen som avgjør hvorvidt du har nexus er ulik fra stat til stat. Hvis du ikke er sikker hvorvidt salget til kunder i en annen stat betyr at du har nexus der, må du undersøke med statens skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Skattekilder

Avgiftssatsene du må belaste vil påvirkes av hvorvidt staten din er en opprinnelsesstat eller en destinasjonsstat.

Destinasjonsstater

I en destinasjonsstat er omsetningsavgiften du belaster basert på adressen til kunden din.

 • Hvis du ikke har nexus i staten til leveringsadressen, belastes ingen avgifter.

 • Hvis du har nexus i staten der leveringsadressen ligger, blir kundens lokalisasjon brukt til å beregne avgifter.

Opprinnelsesstater

I en opprinnelsesstat er omsetningsavgiften du belaster, basert på ditt steds nexus.

 • Hvis du ikke har nexus i staten til leveringsadressen, belastes ingen avgifter.

 • Hvis du har en fysisk nexus i staten der leveringsadressen ligger, brukes plasseringen til din nexus for å beregne skatter. Hvis du har en nexus men ingen fysisk lokalisasjon, vil kundens plassering brukes for å beregne skatter.

Regler for ekstern selger

En fjernselger er en forhandler som ikke er fysisk lokalisert i en gitt stat, men har økonomisk nexus der. De fleste stater har regler som bestemmer hvem som defineres som en fjernselger. Hvis du ikke er sikker om salg i en gitt stat skaper økonomisk nexus for deg, bør du rådføre deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Varsle og rapporter-stater

Noen stater bruker varsle og rapporter-lover for å sikre at kundene betaler en bruksavgift. Hvis du ikke har nexus i disse statene, men selger til kunder der, er disse kundene ansvarlige for å betale en bruksavgift til staten, i stedet for å betale omsetningsavgift til selgeren.

Hver enkelt stat som bruker skattelover basert på varsling og rapportering har ulike regler, men generelt kan du bli pålagt å gjøre følgende dersom salgene dine til kunder i en annen stat overstiger en viss grense:

 • Opprette en merknad i butikken din som opplyser om at kundene kanskje må betale bruksavgift.
 • Opprett en merknad i betalingsprosessen som opplyser om at kundene kanskje må betale bruksavgift.
 • Sende et årlig varsel til kunder som bruker over et visst beløp i butikken din, som påminner dem om at de skylder bruksavgift.
 • Sende et årlig varsel til staten, som rapporterer informasjon om kunder som skylder bruksavgift.

Følgende stater bruker varsle og rapporter-lover:

Liste over varsle og rapporter-stater
Alabama Colorado Kentucky Louisiana Oklahoma
Pennsylvania Rhode Island Sør-Dakota Tennessee Vermont
Washington

Ettersom krav og terskler varierer etter stat, bør du sjekke med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert for å sikre at du følger varsle og rapporter-lovene.

Statlig skattereferanse

OBS: Den følgende referanseveiledningen er kun til informasjonsformål, og er ikke ment som en erstatning av profesjonelle skatteråd. Hvis du har ytterligere spørsmål om hvorvidt noen skattelovgivning gjelder for deg, bør du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en skatteekspert.

Det er fem stater som ikke har en statlig merverdiavgift: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire og Oregon. Selv om det ikke er pålagt noen avgifter på statlig nivå, kan det være at du må kreve inn kommunale avgifter.

Du trenger ikke å registrere deg hos alle disse organene, kun de som gjelder deg. Du kan se denne veiledningen for mer informasjon om enkeltstater.

Liste over stater
Alabama Alaska Arizona Arkansas California
Colorado Connecticut Delaware District Of Columbia Florida
Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey New Mexico New York Nord-Carolina Nord-Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Rhode Island Sør-Carolina Sør-Dakota Tennessee Texas
Utah Vermont Virginia Washington Vest-Virginia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Skatteinformasjon for Alabama.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Alabama Department of Revenue Destinasjon Nei Ja

Spesielle skatteregler

Alabama har varsle og rapporter-lover.

Selv om Alabama er klassifisert som en destinasjonsstat, er den også definert som en hjemmeregel-stat. Det betyr at noen lokale jurisdiksjoner kan ha ulike avgiftsregler. Hvis du må innhente omsetningsavgift i noen av disse jurisdiksjonene, må du registrere deg hos dem for å hente inn og betale avgifter.

Du trenger ikke å registrere deg i alle disse jurisdiksjonene, kun med de som gjelder for deg. Hvis du ikke er sikker på om du må registrere deg i en bestemt jurisdiksjon, kan du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Alaska

Skatteinformasjon for Alaska.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Alaska Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler

Selv om Alaska ikke har en statlig omsetningsavgift, defineres det som en hjemmeregel-stat. Det betyr at noen lokale jurisdiksjoner kan belaste en destinasjonsbasert sats dersom selgeren har et nexus i den staten. Hvis du må innhente omsetningsavgift i en av disse jurisdiksjonene, må du registrere deg hos staten for å innhente og betale avgifter.

Du trenger ikke å registrere deg i alle disse jurisdiksjonene, kun med de som gjelder for deg. Hvis du ikke er sikker på om du må registrere deg i en bestemt jurisdiksjon, kan du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Arizona

Skatteinformasjon for Arizona.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
State of Arizona Department of Revenue Opprinnelse Nei Ja

Spesielle skatteregler

Hvis du befinner deg utenfor staten, selger til kunder i Arizona og har nexus der, må du registrere deg hos de lokale jurisdiksjonene du selger til og belaste destinasjonsavgifter.

Arkansas

Skatteinformasjon for Arkansas.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Arkansas Department of Finance and Administration Destinasjon Ja Ja

California

Skatteinformasjon for California.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
California Department of Tax and Fee Administration Hybrid Nei Ja

Spesielle skatteregler

California bruker en blanding av opprinnelses- og destinasjonsregler. Avgifter for stat, fylke og by baseres på opprinnelsen til kjøpet (selgeren), mens distriksavgifter baseres på destinasjonen (kjøperen).

I Florida er ikke frakt avgiftsbelagt dersom den faktiske kostnaden for frakten er oppført på en egen linje på fakturaen. Hvis du legger til behandlingsgebyrer blir frakten avgiftsbelagt. Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Når du oppgir skatteregistreringsinformasjon for California, kan du velge om du skal belaste skatter i henhold til destinasjonsregler eller hybridopprinnelsesregler. Standardinnstillingen er Destinasjon.

Colorado

Skatteinformasjon for Colorado.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Colorado Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler

Colorado er delt opp i distrikter. Hvis du er en selger i Colorado, må du belaste statlig skatt i tillegg til eventuelle distriktsskatter for kjøperens lokalisasjon.

I Colorado er ikke frakt avgiftsbelagt dersom den faktiske kostnaden for frakten er oppført på en egen linje på fakturaen. Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Colorado bruker varsle og rapporter-lover.

Connecticut

Skatteinformasjon for Connecticut.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Connecticut State Department of Revenue Services Destinasjon Ja Nei

Delaware

Skatteinformasjon for Delaware.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Delaware Tax Center Ikke aktuelt Nei Nei

Spesielle skatteregler

Delaware belaster ikke omsetningsavgift.

District Of Columbia

Skatteinformasjon for District of Columbia.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
DC Office of Tax and Revenue Destinasjon Ja Nei

Florida

Skatteinformasjon for Florida.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Florida Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler

I Florida er ikke frakt avgiftsbelagt dersom den faktiske kostnaden for frakten er oppført på en egen linje på fakturaen. Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Georgia

Skatteinformasjon for Georgia.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Georgia Tax Center Destinasjon Ja Ja

Hawaii

Skatteinformasjon for Hawaii.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
State of Hawaii Department of Taxation Destinasjon Ja Ja

Idaho

Skatteinformasjon for Idaho.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Idaho State Tax Commission Destinasjon Nei Ja

Spesielle skatteregler

Hvis du ikke har fysisk tilstedeværelse i Idaho, men har økonomisk nexus der, belaster du kun statlige avgifter ved destinasjonen.

Illinois

Skatteinformasjon for Illinois.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Illinois Department of Revenue Opprinnelse Ja Ja

Spesielle skatteregler

Illinois følger opprinnelseskilderegler for salg innenfor staten. For salg utenfor staten, gjelder destinasjonskilderegler.

I Illinois er ikke frakt avgiftsbelagt dersom den faktiske kostnaden for frakten er oppført på en egen linje på fakturaen. Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Indiana

Skatteinformasjon for Indiana.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Indiana Department of Revenue Destinasjon Ja Nei

Iowa

Skatteinformasjon for Iowa.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Iowa Department of Revenue Destinasjon Nei Ja

Spesielle skatteregler

Avgifter i Iowa beregnes på grunnlag av destinasjonen. Hvis du befinner deg i staten og har nexus der, må du belaste avgifter basert på destinasjonen til kjøperen. Hvis du er en selger utenfor staten, gjelder bare den statlige skattesatsen.

Kansas

Skatteinformasjon for Kansas.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Kansas Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Kentucky

Skatteinformasjon for Kentucky.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Kentucky Department of Revenue Destinasjon Ja Nei

Spesielle skatteregler

Kentucky bruker varsle og rapporter-lover.

Louisiana

Skatteinformasjon for Louisiana.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Louisiana Department of Revenue Destinasjon Nei Ja

Spesielle skatteregler

Louisiana er vanligvis en destinasjonsstat, men har noen spesielle regler rundt statens jurisdiksjoner. Ulike jurisdiksjoner kan ha ulike regler om hva som teller som nexus, basert på fysisk eller økonomisk tilstedeværelse. Hvis du er usikker på om du har nexus i en bestemt jurisdiksjon, må du kontakte lokale skattemyndigheter.

I Louisiana er ikke frakt avgiftsbelagt dersom den faktiske kostnaden for frakten er oppført på en egen linje på fakturaen, og man kan velge hvordan man mottar produktet, for eksempel med lokal henting. Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Louisiana bruker varsle og rapporter-lover.

Maine

Skatteinformasjon for Maine.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Maine Revenue Services Destinasjon Nei Nei

Spesielle skatteregler

I Maine er ikke frakt avgiftsbelagt dersom den faktiske kostnaden for frakten er oppført på en egen linje på fakturaen, og man kan velge hvordan man mottar produktet, for eksempel med lokal henting. Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Maryland

Skatteinformasjon for Maryland.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Comptroller of Maryland Destinasjon Ja Nei

Spesielle skatteregler

I Maryland er ikke frakt avgiftsbelagt dersom den faktiske kostnaden for frakten er oppført på en egen linje på fakturaen. Hvis du legger til behandlingsgebyrer blir frakten avgiftsbelagt. Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Massachusetts

Skatteinformasjon for Massachusetts.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Massachusetts Department of Revenue Destinasjon Ja Nei

Spesielle skatteregler

I Massachusetts er klesprodukter med en pris under 175 dollar unntatt fra statlig omsetningsavgift, og klesprodukter med en pris over 175 dollar vil kun bli belastet avgifter for den delen av prisen som er over 175 dollar. Et klesprodukt med en pris på 200 dollar vil for eksempel kun bli belastet med avgifter på 25 dollar, fordi de første 175 dollar ikke er avgiftsbelagte.

For å sette opp en endret skattesats for klesartikler, kan du se Endrede skattesatser og unntak.

Michigan

Skatteinformasjon for Michigan.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Michigan Department of Treasury Destinasjon Ja Nei

Minnesota

Skatteinformasjon for Minnesota.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Minnesota Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Mississippi

Skatteinformasjon for Mississippi.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Mississippi Department of Revenue Opprinnelse Ja Ja

Missouri

Skatteinformasjon for Missouri.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Missouri Department of Revenue Opprinnelse Nei Ja

Spesielle skatteregler

Missouri er en opprinnelsesstat for selgere med nexus og en lokalisasjon innenfor staten. Hvis du selger til kunder i staten og har økonomisk nexus, men ikke har en lokalisasjon i staten, er du pålagt å belaste bruksavgift.

Montana

Skatteinformasjon for Montana.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Montana Department of Revenue Ikke aktuelt Nei Nei

Spesielle skatteregler

Montana belaster ikke omsetningsavgift.

Nebraska

Skatteinformasjon for Nebraska.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Nebraska Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Nevada

Skatteinformasjon for Nevada.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
State of Nevada Department of Taxation Destinasjon Nei Ja

Spesielle skatteregler

Frakt er ikke avgiftsbelagt i Nevada hvis det er oppgitt som en separat varelinje. Hvis prisene på produktene dine inkluderer frakt eller behandling, må du belaste avgifter.

New Hampshire

Skatteinformasjon for New Hampshire.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
New Hampshire Department of Revenue Administration Ikke aktuelt Nei Nei

Spesielle skatteregler

New Hampshire belaster ikke omsetningsavgift.

New Jersey

Skatteinformasjon for New Jersey.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
New Jersey Treasury Division of Taxation Destinasjon Ja Nei

New Mexico

Skatteinformasjon for New Mexico.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
New Mexico Taxation and Revenue Opprinnelse Ja Ja

New York

Skatteinformasjon for New York.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
New York State Department of Taxation and Finance Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler

I New York er klesprodukter, fottøy og varer som brukes til å reparere klesprodukter med en individuell pris under 110 dollar unntatt fra statlig omsetningsavgift. To varer med en kombinert pris på 200 dollar vil for eksempel være unntatt fra omsetningsavgift, men én vare med en enkeltpris på 110 dollar vil være underlagt omsetningsavgift.

For å sette opp en endret skattesats for disse varene, kan du se Endrede skattesatser og unntak.

Nord-Carolina

Skatteinformasjon for Nord-Carolina.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
North Carolina Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Nord-Dakota

Skatteinformasjon for Nord-Dakota.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
nettstednavn Destinasjon Ja Ja

Ohio

Skatteinformasjon for Ohio.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Ohio Department of Taxation Opprinnelse Ja Ja

Spesielle skatteregler

Ohio følger opprinnelseskilde. Hvis en selger er basert utenfor Ohio, selger til kunder i staten og har økonomisk nexus i Ohio, er de imidlertid påkrevd å belaste destinasjonsskatt basert på kundens plassering.

Oklahoma

Skatteinformasjon for Oklahoma.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Oklahoma Tax Commission Destinasjon Nei Ja

Spesielle skatteregler

Oklahoma bruker varsle og rapporter-lovgivning.

Oregon

Skatteinformasjon for Oregon.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Oregon Department of Revenue Ikke aktuelt Nei Nei

Spesielle skatteregler

Oregon belaster ikke omsetningsavgift.

Pennsylvania

Skatteinformasjon for Pennsylvania.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Pennsylvania Department of Revenue Opprinnelse Ja Ja

Spesielle skatteregler

Pennsylvania bruker varsle og rapporter-lover.

Puerto Rico

Skatteinformasjon for Puerto Rico.
Skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Finansdepartementet i Puerto Rico Destinasjon Nei Ja

Rhode Island

Skatteinformasjon for Rhode Island.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
State of Rhode Island Division of Taxation Destinasjon Ja Nei

Spesielle skatteregler

I Rhode Island er klesprodukter og fottøy med en enkeltpris på 250 dollar eller mindre unntatt fra statlig omsetningsavgift, og bare beløpet som overstiger 250 dollar er underlagt omsetningsavgift. Hvis en dress for eksempel koster 275 dollar, vil avgiften kun gjelde for de siste 25 dollar.

For å sette opp en endret skattesats for disse varene, kan du se Endrede skattesatser og unntak.

Rhode Island bruker varsle og rapporter-lover.

Sør-Carolina

Skatteinformasjon for Sør-Carolina.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
South Carolina Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Sør-Dakota

Skatteinformasjon for Sør-Dakota.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
South Dakota Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler

Sør-Dakota bruker varsle og rapporter-lover.

Tennessee

Skatteinformasjon for Tennessee.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Tennessee Department of Revenue Opprinnelse Ja Ja

Spesielle skatteregler

I Tennessee er hvorvidt frakt er avgiftsbelagt eller ikke avhengig av om selve produktet er avgiftsbelagt. Hvis produktet ditt er avgiftsbelagt, må du også belaste avgift på frakten. Hvis produktet ikke er avgiftsbelagt, trenger du ikke å belaste avgift på frakten.

Tennessee bruker varsle og rapporter-lover.

Texas

Skatteinformasjon for Texas.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Texas Comptroller of Public Accounts Opprinnelse Ja Ja

Spesielle skatteregler

Texas er en opprinnelsesstat for selgere som har både en fysisk tilstedeværelse og økonomisk nexus i staten. Hvis du har nexus i Texas, men ikke har en fysisk lokalisasjon der, regnes Texas som en destinasjonsstat.

Utah

Skatteinformasjon for Utah.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Utah State Tax Commission Opprinnelse Nei Ja

Spesielle skatteregler

Hvis du ikke har nexus i Utah, er kundene dine i denne staten ansvarlige for å rapportere kjøpene sine som en bruksskatt på deres selvangivelse. Hvis du ønsker det kan du registrere deg hos staten Utah for å innhente denne skatten.

Vermont

Skatteinformasjon for Vermont.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Vermont Department of Taxes Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler

Vermont bruker varsle og rapporter-lover.

Virginia

Skatteinformasjon for Virginia.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Virginia Tax Opprinnelse Nei Ja

Spesielle skatteregler

Frakt er ikke skattepliktig i Virginia hvis det er oppgitt som en separat varelinje. Hvis prisene på produktene dine inkluderer frakt, må avgifter belastes.

Virginia regnes som en opprinnelsesstat, men selgere fra andre stater må bruke destinasjonsregler for å beregne skatter.

Washington

Skatteinformasjon for Washington.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Washington State Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler

Washington bruker varsle og rapporter-lover.

Vest-Virginia

Skatteinformasjon for Vest-Virginia.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
West Virginia State Tax Department Destinasjon Ja Ja

Wisconsin

Skatteinformasjon for Wisconsin.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
State of Wisconsin Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler

I Wisconsin er hvorvidt frakt er avgiftsbelagt eller ikke avhengig av om selve produktet er avgiftsbelagt. Hvis produktet ditt er avgiftsbelagt, må du også belaste avgift på frakten. Hvis produktet ikke er avgiftsbelagt, trenger du ikke å belaste avgift på frakten. Hvis produktene i en bestilling er en blanding av avgiftsbelagte og avgiftsfrie varer, er den delen av frakten som gjelder for de avgiftsbelagte varene også avgiftsbelagt.

Wyoming

Skatteinformasjon for Wyoming.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Wyoming Department of Revenue Destinasjon Nei Nei

Spesielle skatteregler

Wyoming er en destinasjonsstat, men har ingen lokale avgifter. Derfor betaler kjøperne alltid den samme skattesatsen på statsnivå.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis