Referanse for amerikanske skatter

USA belaster ikke en føderal omsetningsavgift. I stedet beregnes omsetningsavgift i henhold til stat, fylke og kommune, i forhold til fysisk eller økonomisk nexus. Denne siden er en generell veiledning til amerikanske skatter, og erstatter ikke noen offisiell myndighetsinformasjon eller forskrifter. Hvis du er usikker på noe i forbindelse med skattene dine, må du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en skatteekspert.

Hvis du avgjør at du må belaste omsetningsavgift i én eller flere stater, må du kontakte hvert av de relevante organene og registrere deg hos dem. Prosessen varierer avhengig av hvor virksomheten din er basert, hvor du selger samt individuelle myndighetskrav.

Fastslå skatteforpliktelser

Hvorvidt du må belaste omsetningsavgift er basert på nexus, som betyr en forbindelse mellom bedriften din og en stat. Hvis du har nexus i en bestemt stat, må du antageligvis belaste omsetningsavgift der. Nexus kan være fysisk eller økonomisk.

Hvis du er usikker på hvor du har nexus, og bruker Shopify Tax som skattetjeneste, kan du se siden Administrer skatteforpliktelser i Shopify-administrator for mer informasjon om stater der du kan ha en skatteforpliktelse.

Finn ut mer om automatisk overvåkning av skatteforpliktelser.

Utløp av skatteforpliktelser

Dersom du faller under terskelen for nexus i en gitt stat, enten fysisk eller økonomisk, er det ikke nødvendigvis slik at skatteforpliktelsen forsvinner umiddelbart. Noen stater har skattelovgivning basert på tanken om at adferden som skapte nexus, som markedsføring eller salgspersonell, fortsetter å generere salg i en tid etter at adferden opphører. Dette konseptet kalles etterfølgende nexus eller gjenværende nexus.

Følgende stater har formelle regler for etterfølgende nexus:

Liste over stater med regler for etterfølgende nexus
Stat Regler for etterfølgende nexus
California Forhandlere har en skatteforpliktelse for det kvartalet forhandleren ikke lenger har nexus, og for det påfølgende kvartalet.
Michigan Når forhandleren ikke lenger har nexus, har forhandlere en skatteforpliktelse ut den inneværende måneden, og for de påfølgende elleve månedene.
Minnesota Etter fire dagers adferd som skaper nexus, har forhandlere en skatteforpliktelse ut den inneværende måneden, og for de påfølgende elleve månedene.
Texas Forhandlere har en skatteforpliktelse i tolv måneder etter at forhandleren ikke lenger har nexus.
Washington Hvis forhandleren ikke lenger har nexus, fortsetter skatteforpliktelsen ut det inneværende året, samt påfølgende år.

Andre stater har mer subjektive vurderinger som sier at nexus fortsetter inntil adferden som skapte nexus har sluttet å generere salg. Hvis du mener at du ikke lenger har nexus i en bestemt stat, må du kontakte de statlige skattemyndighetene før du slutter å belaste skatt til kundene der.

Skattekilder

Avgiftssatsene du må belaste vil påvirkes av hvorvidt staten din er en opprinnelsesstat eller en destinasjonsstat.

Omsetningsavgift for mellomstatlige salg, som er salg fra én stat til en annen stat, er vanligvis basert på destinasjonsskatteregler. Noen stater har regler som avgjør skatt for salg av skatter, som er salg innenfor samme stat, basert på skatteregler for opprinnelse.

Destinasjonsstater

I en destinasjonsstat er omsetningsavgiften du belaster basert på adressen til kunden din.

 • Hvis du ikke har nexus i staten til leveringsadressen, belastes ingen avgifter.

 • Hvis du har nexus i staten der leveringsadressen ligger, blir kundens lokalisasjon brukt til å beregne avgifter.

Opprinnelsesstater

I en opprinnelsesstat er omsetningsavgiften du belaster, basert på ditt steds nexus.

 • Hvis du ikke har nexus i staten til leveringsadressen, belastes ingen avgifter.

 • Hvis du har en fysisk nexus i staten der leveringsadressen ligger, brukes plasseringen til din nexus for å beregne skatter. Hvis du har en nexus men ingen fysisk lokalisasjon, vil kundens plassering brukes for å beregne skatter.

Regler for ekstern selger

En fjernselger er en forhandler som ikke er fysisk lokalisert i en gitt stat, men har økonomisk nexus der. De fleste stater har regler som bestemmer hvem som defineres som en fjernselger. Hvis du ikke er sikker om salg i en gitt stat skaper økonomisk nexus for deg, bør du rådføre deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Varsle og rapporter-stater

Det finnes skattelover i noen stater for å sikre at kundene betaler bruksavgift. Bruksavgift er en omsetningsavgift på kjøp som en kunde gjør fra utenfor staten der kunden bor, og der det ikke ble innhentet noen avgifter i staten der den ble kjøpt. Hvis du ikke har nexus i disse statene, men selger til kunder der, er disse kundene ansvarlige for å betale en bruksavgift til staten, i stedet for å betale omsetningsavgift til deg.

Hver enkelt stat som bruker skattelover basert på varsling og rapportering har ulike regler, men generelt kan du bli pålagt å gjøre følgende dersom salgene dine til kunder i en annen stat overstiger en viss grense:

 • Opprette en merknad i butikken din som opplyser om at kundene kanskje må betale bruksavgift.
 • Opprett en merknad i betalingsprosessen som opplyser om at kundene kanskje må betale bruksavgift.
 • Sende et årlig varsel til kunder som bruker over et visst beløp i butikken din, som påminner dem om at de skylder bruksavgift.
 • Sende et årlig varsel til staten, som rapporterer informasjon om kunder som skylder bruksavgift.

Følgende stater bruker varsle og rapporter-lover:

Liste over stater med lovgivning om varsel og rapportering
Alabama Colorado Kentucky Louisiana Oklahoma
Pennsylvania Rhode Island Sør-Dakota Tennessee Vermont
Washington

Ettersom krav og terskler varierer etter stat, bør du sjekke med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert for å sikre at du følger varsle og rapporter-lovene.

Shopifys distribusjonsnettverk

Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) er en oppfyllelsestjeneste du kan bruke til å oppbevare lagerbeholdning og innfri bestillinger. Hvis du bruker SFN sender du lagerbeholdningen til ett enkelt oppfyllelsessenter. Lagerbeholdningen distribueres deretter på tvers av et nettverk av oppfyllelsessentre for utsending til kunder. Fordi oppfyllelsesentre kan regnes som å ha fysisk nexus kan du være ansvarlig for skatter i stater der SFN har et oppfyllingssenter.

Forhandlere som bruker SFN kan ha fysisk nexus i følgende stater:

Statlig skattereferanse

Det er fem stater som ikke har en statlig omsetningsavgift: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire og Oregon. Selv om det ikke er pålagt noen avgifter på statlig nivå, kan det fortsatt hende du må innhente kommunale avgifter.

Du kan se denne tabellen for mer informasjon om enkeltstater, inkludert spesielle skatteregler, informasjon om statlige skatteforpliktelser og tidsperiodene for salgsdata som vurderes når forpliktelsene beregnes.

Du trenger ikke å registrere deg hos alle disse byråene, kun de som gjelder deg.

Liste over stater
Alabama Alaska Arizona Arkansas California
Colorado Connecticut Delaware District Of Columbia Florida
Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey New Mexico New York Nord-Carolina Nord-Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Rhode Island Sør-Carolina Sør-Dakota Tennessee Texas
Utah Vermont Virginia Washington Vest-Virginia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Skatteinformasjon for Alabama.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Alabama Department of Revenue Destinasjon Nei Ja

Spesielle skatteregler i Alabama

Alabama har varsle og rapporter-lover.

Selv om Alabama er klassifisert som en destinasjonsstat, er den også definert som en stat med hjemmeregler. Det betyr at noen lokale jurisdiksjoner kan ha ulike skatteregler. Hvis du må innhente omsetningsavgift i en av disse jurisdiksjonene, kan du bruke deres forenklede omsetningsavgift (SSUT) for å registrere deg hos dem for innhenting og betaling av avgifter.

Hvis du er usikker på om du må registrere deg, må du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Skatteforpliktelser i Alabama

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Alabama. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Alabama hvis du oppfylte følgende betingelse i forrige kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Alabama var 250 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Alabama, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Alaska

Skatteinformasjon for Alaska
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Alaska Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler i Alaska

Selv om Alaska ikke har en statlig omsetningsavgift, defineres det som en hjemmeregel-stat. Det betyr at noen lokale jurisdiksjoner kan belaste en destinasjonsbasert sats dersom selgeren har et nexus i den staten. Hvis du må innhente omsetningsavgift i en av disse jurisdiksjonene, må du registrere deg hos staten for å innhente og betale avgifter.

Du trenger ikke å registrere deg i alle disse jurisdiksjonene, kun med de som gjelder for deg. Hvis du ikke er sikker på om du må registrere deg i en bestemt jurisdiksjon, kan du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Hvis du er en fjernselger og må innhente omsetningsavgift i en av disse jurisdiksjonene, kan du bruke Alaska Remote Seller Sales Tax Commissions (ARSSTC) Uniform Code for å registrere deg hos dem for innhenting og betaling av avgifter. Hvis du er usikker på om du må registrere deg, må du kontakte amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Skatteforpliktelse i Alaska

Alaska har ikke økonomisk nexus-lovgivning på statsnivå, men noen lokale jurisdiksjoner har dette. Økonomiske nexuskrav er implementert gjennom ARSSTC, som er et sentralisert system for skatteregistrering og -rapportering.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Alaska, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Arizona

Skatteinformasjon for Arizona.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
State of Arizona Department of Revenue Opprinnelse Nei Ja

Spesielle skatteregler i Arizona

Hvis du befinner deg utenfor staten, selger til kunder i Arizona og har nexus der, må du registrere deg hos de lokale jurisdiksjonene du selger til og belaste destinasjonsavgifter.

Arizona har implementert et enkeltsystem for registrering og innlevering av skatter i deres jurisdiksjoner. Skattebetalere er pålagt å sende inn og betale for alle skattejurisdiksjoner, inkludert byen Phoenix, til staten.

Skatteforpliktelser i Arizona

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Arizona. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Arizona hvis du oppfyller noen av følgende krav i forrige eller gjeldende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Arizona var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Arizona, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Arkansas

Skatteinformasjon for Arkansas.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Arkansas Department of Finance and Administration Destinasjon Ja Ja

Skatteforpliktelse i Arkansas

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Arkansas og antall salg gjort til kunder i Arkansas. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Arkansas hvis du oppfyller noen av de følgende betingelsene i forrige eller inneværende år:

 • Inntekten fra salg til kunder i Arkansas var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 eller flere salg til kunder i Arkansas.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Arkansas, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

California

Skatteinformasjon for California.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
California Department of Tax and Fee Administration Hybrid Nei Ja

Spesielle skatteregler

California bruker en blanding av opprinnelses- og destinasjonsregler. Avgifter for stat, fylke og by er basert på opprinnelsen til kjøpet (selgeren), mens distriksavgifter og totale skattesatser er basert på destinasjonen (kjøperen).

Noen jurisdiksjoner i California belaster distriktsskatter. Hvis du ikke samler inn denne skatten, er du forpliktet til å informere kundene slik at de kan regne det inn i inntektsskatten sin. Hvis du bruker Shopify Tax til å beregne og samle inn avgifter fra kunder i California i kassen, samles distriktsskatten inn automatisk.

I Florida er ikke frakt avgiftsbelagt dersom den faktiske kostnaden for frakten er oppført på en egen linje på fakturaen. Hvis du legger til behandlingsgebyrer blir frakten avgiftsbelagt. Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Når du oppgir skatteregistreringsinformasjon for California, kan du velge om du skal belaste skatter i henhold til destinasjonsregler eller hybridopprinnelsesregler. Standardinnstillingen er Destinasjon.

Skatteforpliktelse i California

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i California. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i California hvis du oppfyller følgende betingelse i forrige eller inneværende år:

 • Inntekten fra salg til kunder i California var 500 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i California, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Colorado

Skatteinformasjon for Colorado.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Colorado Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler

Colorado er delt opp i distrikter. Hvis du er en selger i Colorado, må du belaste statlig skatt i tillegg til eventuelle distriktsskatter for kjøperens lokalisasjon.

Colorado har spesielle registrerings- og rapporteringskrav i visse områder, mens andre områder kan delta i Sales and Use Tax System (SUTS), som muliggjør forenklet lokal registrering og rapportering.

I Colorado er ikke frakt avgiftsbelagt dersom den faktiske kostnaden for frakten er oppført på en egen linje på fakturaen. Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Fra 1. juli 2022 er bestillinger som inneholder avgiftsbelagte varer som leveres av et kjøretøy i Colorado underlagt en ikke-refunderbar detaljleveringsavgift på 0,27 USD. Hvis gebyret legges til i en bestilling i butikken vises det på bestillingens detaljside.

Colorado bruker varsle og rapporter-lover.

Skatteforpliktelser i Colorado

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Colorado. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Colorado hvis du oppfylte følgende betingelse i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Colorado var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Colorado, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Connecticut

Skatteinformasjon for Connecticut.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Connecticut State Department of Revenue Services Destinasjon Ja Nei

Skatteforpliktelser i Connecticut

Nexus avgjøres basert på salg fra en rullende tolv måneders periode, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Connecticut og antall salg gjort til kunder i Connecticut. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er inkludert. Du kan ha nexus i Connecticut hvis du oppfylte alle de følgende betingelsene i en rullende tolv måneders periode:

 • Inntekten fra salg til kunder i Connecticut var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 eller flere salg til kunder i Connecticut.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Connecticut, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Delaware

Skatteinformasjon for Delaware.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Delaware Tax Center Ikke aktuelt Nei Nei

Spesielle skatteregler

Delaware belaster ikke omsetningsavgift.

District Of Columbia

Skatteinformasjon for District of Columbia.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
DC Office of Tax and Revenue Destinasjon Ja Nei

Skatteforpliktelser i District of Columbia

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i District of Columbia og antall salg gjort til kunder i District of Columbia. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er inkludert. Du kan ha nexus i District of Columbia hvis du oppfyller noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i District of Columbia var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 eller flere salg til kunder i District of Columbia.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i District of Columbia, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Florida

Skatteinformasjon for Florida.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Florida Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler

I Florida er ikke frakt avgiftsbelagt dersom den faktiske kostnaden for frakten er oppført på en egen linje på fakturaen. Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

I Florida er bestemte postnumre spesielle skattejurisdiksjoner med en skattesats på 0 % for kjøpere. Hvis du er usikker på om en skattesats på 0 % er brukt ved en feil på en Florida-bestilling, må du notere destinasjonens postnummer og sjekke med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Floridas skjønnsmessige omsetningsavgift er ikke oppført separat, men den inkluderes i stedet som fylkesskatt der det er aktuelt.

Skatteforpliktelser i Florida

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Florida. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Florida hvis du oppfylte følgende betingelse i forrige kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Florida var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Florida, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Georgia

Skatteinformasjon for Georgia.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Georgia Tax Center Destinasjon Ja Ja

Skatteforpliktelser i Georgia

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Georgia og antall salg gjort til kunder i Georgia. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Georgia hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Georgia var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Georgia.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Georgia, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Hawaii

Skatteinformasjon for Hawaii.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
State of Hawaii Department of Taxation Destinasjon Ja Ja

Skatteforpliktelser i Hawaii

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Hawaii og antall salg gjort til kunder i Hawaii. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Georgia hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Hawaii var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Hawaii.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Hawaii, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Idaho

Skatteinformasjon for Idaho.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Idaho State Tax Commission Destinasjon Nei Ja

Spesielle skatteregler

Hvis du ikke har fysisk tilstedeværelse i Idaho, men har økonomisk nexus der, belaster du kun statlige avgifter ved destinasjonen.

Skatteforpliktelser i Idaho

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Idaho. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Idaho hvis du oppfylte følgende betingelse i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Idaho var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Idaho.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Idaho, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Illinois

Skatteinformasjon for Illinois.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Illinois Department of Revenue Opprinnelse Ja Ja

Spesielle skatteregler

Illinois følger opprinnelseskilderegler for salg innenfor staten. For salg utenfor staten, gjelder destinasjonskilderegler.

I Illinois er ikke frakt avgiftsbelagt dersom den faktiske kostnaden for frakten er oppført på en egen linje på fakturaen. Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Skatteforpliktelser i Illinois

Nexus avgjøres basert på salg fra en rullende tolv måneders periode, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Illinois samt antall salg gjort til kunder i Illinois. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Illinois hvis du oppfyller noen av de følgende betingelsene i en rullende tolv måneders periode:

 • Inntekten fra salg til kunder i Illinois var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Illinois.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Illinois, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Indiana

Skatteinformasjon for Indiana.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Indiana Department of Revenue Destinasjon Ja Nei

Skatteforpliktelser i Indiana

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Indiana og antall salg gjort til kunder i Indiana. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Indiana hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Indiana var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Indiana.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Indiana, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Iowa

Skatteinformasjon for Iowa.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Iowa Department of Revenue Destinasjon Nei Ja

Spesielle skatteregler

Avgifter i Iowa beregnes på grunnlag av destinasjonen. Hvis du befinner deg i staten og har nexus der, må du belaste avgifter basert på destinasjonen til kjøperen. Hvis du er en selger utenfor staten, gjelder bare den statlige skattesatsen.

Skatteforpliktelser i Iowa

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Iowa. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Iowa hvis du oppfylte følgende betingelse i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Iowa var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Iowa, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Kansas

Skatteinformasjon for Kansas.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Kansas Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Skatteforpliktelse i Kansas

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Kansas. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Kansas hvis du oppfylte følgende betingelse i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Kansas var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Kansas, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Kentucky

Skatteinformasjon for Kentucky
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Kentucky Department of Revenue Destinasjon Ja Nei

Spesielle skatteregler

Kentucky bruker varsle og rapporter-lover.

Skatteforpliktelser i Kentucky

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Kentucky og antall salg gjort til kunder i Kentucky. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Kentucky hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Kentucky var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Kentucky.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Kentucky, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Louisiana

Skatteinformasjon for Louisiana.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Louisiana Department of Revenue Destinasjon Nei Ja

Spesielle skatteregler

Louisiana er vanligvis en destinasjonsstat, men har noen spesielle regler rundt statens jurisdiksjoner. Ulike jurisdiksjoner kan ha ulike regler om hva som teller som nexus, basert på fysisk eller økonomisk tilstedeværelse. Hvis du er usikker på om du har nexus i en bestemt jurisdiksjon, må du kontakte lokale skattemyndigheter.

I Louisiana er ikke frakt avgiftsbelagt dersom den faktiske kostnaden for frakten er oppført på en egen linje på fakturaen, og man kan velge hvordan man mottar produktet, for eksempel med lokal henting. Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Louisiana bruker varsle og rapporter-lover.

Skatteforpliktelser i Louisiana

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Louisiana og antall salg gjort til kunder i Louisiana. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Louisiana hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Louisiana var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Louisiana.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Louisiana, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Maine

Skatteinformasjon for Maine.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Maine Revenue Services Destinasjon Nei Nei

Spesielle skatteregler

I Maine er ikke frakt avgiftsbelagt dersom den faktiske kostnaden for frakten er oppført på en egen linje på fakturaen, og man kan velge hvordan man mottar produktet, for eksempel med lokal henting. Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Skatteforpliktelser i Maine

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Maine og antall salg gjort til kunder i Maine. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Maine hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Maine var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Maine.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Maine, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Maryland

Skatteinformasjon for Maryland.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Comptroller of Maryland Destinasjon Ja Nei

Spesielle skatteregler

I Maryland er ikke frakt avgiftsbelagt dersom den faktiske kostnaden for frakten er oppført på en egen linje på fakturaen. Hvis du legger til behandlingsgebyrer blir frakten avgiftsbelagt. Du kan velge hvorvidt du vil belaste avgifter på frakt når du setter opp skattene dine og angir din ID for omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Skatteforpliktelser i Maryland

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Maryland og antall salg gjort til kunder i Maryland. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Maryland hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Maryland var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Maryland.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Maryland, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Massachusetts

Skatteinformasjon for Massachusetts.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Massachusetts Department of Revenue Destinasjon Nei Nei

Spesielle skatteregler

I Massachusetts er klesprodukter med en pris under 175 USD unntatt fra statlig omsetningsavgift, og klesprodukter med en pris over 175 USD vil kun bli belastet avgifter for den delen av prisen som er over 175 USD. Et klesprodukt med en pris på 200 USD vil for eksempel bli avgiftsbelagt for 25 USD, fordi de første 175 USD ikke er avgiftsbelagte.

For å sette opp en endret skattesats for klesartikler, kan du se Endrede skattesatser og unntak.

Skatteforpliktelser i Massachusetts

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Massachusetts. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Massachusetts hvis du oppfylte følgende betingelse i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Massachusetts var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Massachusetts, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Michigan

Skatteinformasjon for Michigan.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Michigan Department of Treasury Destinasjon Ja Nei

Skatteforpliktelser i Michigan

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Michigan og antall salg gjort til kunder i Michigan. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Michigan hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Michigan var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Michigan.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Michigan, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Minnesota

Skatteinformasjon for Minnesota.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Minnesota Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Skatteforpliktelser i Minnesota

Nexus beregnes basert på salg fra forrige 12-månedersperiode, og er basert på inntekten fra salg til kunder i Minnesota, og antall salg gjort til kunder i Minnesota. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er inkludert. Du kan ha nexus i Minnesota hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Minnesota var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Minnesota.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Minnesota, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Mississippi

Skatteinformasjon for Mississippi.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Mississippi Department of Revenue Opprinnelse Ja Ja

Skatteforpliktelser i Mississippi

Nexus avgjøres basert på salg fra en rullende tolv måneders periode, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Mississippi. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Mississippi hvis du oppfyller følgende betingelse i en rullende tolv måneders periode:

 • Inntekten fra salg til kunder i Mississippi var 250 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Mississippi, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Missouri

Skatteinformasjon for Missouri.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Missouri Department of Revenue Opprinnelse Nei Ja

Spesielle skatteregler

Missouri er en opprinnelsesstat for selgere med nexus og en lokalisasjon innenfor staten. Hvis du selger til kunder i staten og har økonomisk nexus, men ikke har en lokalisasjon i staten, er du pålagt å belaste bruksavgift.

Skatteforpliktelser i Missouri

Nexus avgjøres basert på salg fra en rullende tolv måneders periode, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Missouri. Salg på markedsplasser som Amazon er inkludert, mens digitale produkter ikke er inkludert. Du kan ha nexus i Missouri hvis du oppfyller noen av de følgende betingelsene i en rullende tolv måneders periode:

 • Inntekten fra salg til kunder i Missouri var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Missouri, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Montana

Skatteinformasjon for Montana.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Montana Department of Revenue Ikke aktuelt Nei Nei

Spesielle skatteregler

Montana belaster ikke omsetningsavgift.

Nebraska

Skatteinformasjon for Nebraska
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Nebraska Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Skatteforpliktelser i Nebraska

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Nebraska og antall salg gjort til kunder i Nebraska. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Nebraska hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Nebraska var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Nebraska.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Nebraska, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Nevada

Skatteinformasjon for Nevada.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
State of Nevada Department of Taxation Destinasjon Nei Ja

Spesielle skatteregler

Frakt er ikke avgiftsbelagt i Nevada hvis det er oppgitt som en separat varelinje. Hvis prisene på produktene dine inkluderer frakt eller behandling, må du belaste avgifter.

Skatteforpliktelser i Nevada

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Nevada og antall salg gjort til kunder i Nevada. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Nevada hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Nevada var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Nevada.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Nevada, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

New Hampshire

Skatteinformasjon for New Hampshire.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
New Hampshire Department of Revenue Administration Ikke aktuelt Nei Nei

Spesielle skatteregler

New Hampshire belaster ikke omsetningsavgift.

New Jersey

Skatteinformasjon for New Jersey.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
New Jersey Treasury Division of Taxation Destinasjon Ja Nei

Skatteforpliktelser i New Jersey

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i New Jersey og antall salg gjort til kunder i New Jersey. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i New Jersey hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i New Jersey var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i New Jersey.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i New Jersey, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

New Mexico

Skatteinformasjon for New Mexico.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
New Mexico Taxation and Revenue Destinasjon Ja Ja

Skatteforpliktelser i New Mexico

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i New Mexico. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i New Mexico hvis du oppfylte følgende betingelse i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i New Mexico var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i New Mexico, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

New York

Skatteinformasjon for New York.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
New York State Department of Taxation and Finance Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler

I New York er klesprodukter, fottøy og varer som brukes til å reparere klesprodukter med en individuell pris under 110 USD unntatt fra statlig omsetningsavgift. To varer med en kombinert pris på 200 USD vil for eksempel være unntatt fra omsetningsavgift, men én vare med en enkeltpris på 110 USD vil være underlagt omsetningsavgift.

For å sette opp en endret skattesats for disse varene, kan du se Endrede skattesatser og unntak.

New York bruker andre kvartaler enn andre jurisdiksjoner for å avgjøre skatteforpliktelser. Skattekvartalene i New York er følgende:

 • Mars, april og mai
 • Juni, juli og august
 • September, oktober og november
 • Desember, januar og februar

Skatteforpliktelser i New York

Nexus avgjøres basert på salg fra de forrige fire skattekvartalene, og baseres på inntektsbeløpet fra salg til kunder i New York og antall salg gjort til kunder i New York. Salg på markedsplasser som Amazon er inkludert, mens digitale produkter ikke er inkludert. Du kan ha nexus i New York hvis du oppfyller alle følgende betingelser i de forrige fire skattekvartalene:

 • Inntekten fra salg til kunder i New York var 500 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 100 salg eller mer til kunder i New York.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i New York, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Nord-Carolina

Skatteinformasjon for Nord-Carolina.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
North Carolina Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Skatteforpliktelser i North Carolina

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i North Carolina og antall salg gjort til kunder i North Carolina. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i North Carolina hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i North Carolina var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 eller flere salg til kunder i North Carolina.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i North Carolina, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Nord-Dakota

Skatteinformasjon for Nord-Dakota.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Nord-Dakotas statlige skatteoppkreverkontor Destinasjon Ja Ja

Skatteforpliktelser i North Dakota

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i North Dakota. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i North Dakota hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i North Dakota var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i North Dakota, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Ohio

Skatteinformasjon for Ohio.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Ohio Department of Taxation Opprinnelse Ja Ja

Spesielle skatteregler

Ohio følger opprinnelseskilde. Hvis en selger er basert utenfor Ohio, selger til kunder i staten og har økonomisk nexus i Ohio, er de imidlertid påkrevd å belaste destinasjonsskatt basert på kundens plassering.

Skatteforpliktelser i Ohio

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Ohio og antall salg gjort til kunder i Ohio. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Ohio hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Ohio var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Ohio.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Ohio, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Oklahoma

Skatteinformasjon for Oklahoma.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Oklahoma Tax Commission Destinasjon Nei Ja

Spesielle skatteregler

Oklahoma bruker varsle og rapporter-lovgivning.

Skatteforpliktelser i Oklahoma

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Oklahoma. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Oklahoma hvis du oppfylte følgende betingelse i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Oklahoma var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Oklahoma, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Oregon

Skatteinformasjon for Oregon.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Oregon Department of Revenue Ikke aktuelt Nei Nei

Spesielle skatteregler

Oregon belaster ikke omsetningsavgift.

Pennsylvania

Skatteinformasjon for Pennsylvania.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Pennsylvania Department of Revenue Opprinnelse Ja Ja

Spesielle skatteregler

Pennsylvania bruker varsle og rapporter-lover.

Skatteforpliktelser i Pennsylvania

Nexus avgjøres basert på salg fra en rullende tolv måneders periode, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Pennsylvania. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Pennsylvania hvis du oppfyller noen av de følgende betingelsene i en rullende tolv måneders periode:

 • Inntekten fra salg til kunder i Pennsylvania var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Pennsylvania, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Puerto Rico

Skatteinformasjon for Puerto Rico.
Skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Finansdepartementet i Puerto Rico Destinasjon Ja Ja

Skatteforpliktelser i Puerto Rico

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Puerto Rico og antall salg gjort til kunder i Puerto Rico. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Puerto Rico hvis du oppfyller noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Puerto Rico var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 eller flere salg til kunder i Puerto Rico.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Puerto Rico, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Rhode Island

Skatteinformasjon for Rhode Island.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
State of Rhode Island Division of Taxation Destinasjon Ja Nei

Spesielle skatteregler

I Rhode Island er klesprodukter og fottøy med en enkeltpris på 250 USD eller mindre unntatt fra statlig omsetningsavgift, og bare beløpet som overstiger 250 USD er underlagt omsetningsavgift. Hvis en dress for eksempel koster 275 USD gjelder avgiften bare for 25 USD.

For å sette opp en endret skattesats for disse varene, kan du se Endrede skattesatser og unntak.

Rhode Island bruker varsle og rapporter-lover.

Skatteforpliktelser i Rhode Island

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Rhode Island og antall salg gjort til kunder i Rhode Island. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Rhode Island hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Rhode Island var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Rhode Island.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Rhode Island, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Sør-Carolina

Skatteinformasjon for Sør-Carolina.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
South Carolina Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Skatteforpliktelse i South Carolina

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i South Carolina. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i South Carolina hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i South Carolina var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i South Carolina, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Sør-Dakota

Skatteinformasjon for Sør-Dakota.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
South Dakota Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler

Sør-Dakota bruker varsle og rapporter-lover.

Skatteforpliktelse i South Dakota

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i South Dakota og antall salg gjort til kunder i South Dakota. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i North Dakota hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i South Dakota var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i South Dakota, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Tennessee

Skatteinformasjon for Tennessee.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Tennessee Department of Revenue Opprinnelse Ja Ja

Spesielle skatteregler

I Tennessee er hvorvidt frakt er avgiftsbelagt eller ikke avhengig av om selve produktet er avgiftsbelagt. Hvis produktet ditt er avgiftsbelagt, må du også belaste avgift på frakten. Hvis produktet ikke er avgiftsbelagt, trenger du ikke å belaste avgift på frakten.

Tennessee bruker varsle og rapporter-lover.

Skatteforpliktelser i Tennessee

Nexus avgjøres basert på salg fra en rullende tolv måneders periode, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Tennessee. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Tennessee hvis du oppfyller noen av de følgende betingelsene i en rullende tolv måneders periode:

 • Inntekten fra salg til kunder i Tennessee var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Tennessee, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Texas

Skatteinformasjon for Texas.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Texas Comptroller of Public Accounts Opprinnelse Ja Ja

Spesielle skatteregler

Texas er en opprinnelsesstat for selgere som har både en fysisk tilstedeværelse og økonomisk nexus i staten. Hvis du har nexus i Texas, men ikke har en fysisk lokalisasjon der, regnes Texas som en destinasjonsstat.

Skatteforpliktelser i Texas

Nexus avgjøres basert på salg fra en rullende tolv måneders periode, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Texas. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Texas hvis du oppfyller noen av de følgende betingelsene i en rullende tolv måneders periode:

 • Inntekten fra salg til kunder i Texas var 500 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Texas, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Utah

Skatteinformasjon for Utah.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Utah State Tax Commission Opprinnelse Nei Ja

Spesielle skatteregler

Hvis du ikke har nexus i Utah, er kundene dine i denne staten ansvarlige for å rapportere kjøpene sine som en bruksskatt på deres selvangivelse. Hvis du ønsker det kan du registrere deg hos staten Utah for å innhente denne skatten.

Skatteforpliktelser i Utah

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Utah og antall salg gjort til kunder i Utah. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Utah hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Utah var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Utah.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Utah, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Vermont

Skatteinformasjon for Vermont.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Vermont Department of Taxes Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler

Vermont bruker varsle og rapporter-lover.

Skatteforpliktelser i Vermont

Nexus avgjøres basert på salg fra en rullende tolv måneders periode, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Vermont samt antall salg gjort til kunder i Vermont. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Vermont hvis du oppfyller noen av de følgende betingelsene i en rullende tolv måneders periode:

 • Inntekten fra salg til kunder i Vermont var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Vermont.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Vermont, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Virginia

Skatteinformasjon for Virginia.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Virginia Tax Opprinnelse Nei Ja

Spesielle skatteregler

Frakt er ikke skattepliktig i Virginia hvis det er oppgitt som en separat varelinje. Hvis prisene på produktene dine inkluderer frakt, må avgifter belastes.

Virginia regnes som en opprinnelsesstat, men selgere fra andre stater må bruke destinasjonsregler for å beregne skatter.

Skatteforpliktelser i Virginia

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Virginia og antall salg gjort til kunder i Virginia. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Virginia hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Virginia var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Virginia.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Virginia, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Washington

Skatteinformasjon for Washington.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Washington State Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler

Washington bruker varsle og rapporter-lover.

Skatteforpliktelser i Washington

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Washington. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Washington hvis du oppfylte følgende betingelse i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Washington var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Washington.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Washington, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Vest-Virginia

Skatteinformasjon for Vest-Virginia.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
West Virginia State Tax Department Destinasjon Ja Ja

Skatteforpliktelser i Vest-Virginia

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i West Virginia og antall salg gjort til kunder i West Virginia. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i West Virginia hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i West Virginia var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i West Virginia.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i West Virginia, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Wisconsin

Skatteinformasjon for Wisconsin.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
State of Wisconsin Department of Revenue Destinasjon Ja Ja

Spesielle skatteregler

I Wisconsin er hvorvidt frakt er avgiftsbelagt eller ikke avhengig av om selve produktet er avgiftsbelagt. Hvis produktet ditt er avgiftsbelagt, må du også belaste avgift på frakten. Hvis produktet ikke er avgiftsbelagt, trenger du ikke å belaste avgift på frakten. Hvis produktene i en bestilling er en blanding av avgiftsbelagte og avgiftsfrie varer, er den delen av frakten som gjelder for de avgiftsbelagte varene også avgiftsbelagt.

Skatteforpliktelser i Wisconsin

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Wisconsin. Digitale produkter og salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Wisconsin hvis du oppfylte følgende betingelse i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Wisconsin var 100 000 USD eller mer.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Wisconsin, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Wyoming

Skatteinformasjon for Wyoming.
Statlig skattenettsted Opprinnelse Avgiftspliktig frakt Lokale avgifter
Wyoming Department of Revenue Destinasjon Nei Nei

Spesielle skatteregler

Wyoming er en destinasjonsstat, men har ingen lokale avgifter. Derfor betaler kjøperne alltid den samme skattesatsen på statsnivå.

Skatteforpliktelse i Wyoming

Nexus avgjøres basert på salg fra forrige eller inneværende kalenderår, og er basert på inntektsbeløpet fra salg til kunder i Wyoming og antall salg gjort til kunder i Wyoming. Digitale produkter er inkludert, men salg på markedsplasser som Amazon er ikke inkludert. Du kan ha nexus i Wyoming hvis du oppfylte noen av følgende betingelser i forrige eller inneværende kalenderår:

 • Inntekten fra salg til kunder i Wyoming var 100 000 USD eller mer.
 • Du gjorde 200 salg eller mer til kunder i Wyoming.

Hvis du er usikker på om du er pålagt å innbetale avgifter i Wyoming, må du kontakte amerikanske statlige skattemyndigheter eller en lokal skatteekspert.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis