Amerikansk skatteoversigt

Bemærk: Denne vejledning er relevant for shopejere, der sælger i USA. Det er dit ansvar at konsultere de lokale skattemyndigheder eller en skatteekspert for at sikre, at du opkræver de korrekte skatteprocenter hos dine kunder, og at du indsender din selvangivelse og udligner dine skatter korrekt.

USA opkræver ikke omsætningsskat på føderalt niveau. I stedet beregnes omsætningsskat individuelt for stater, områder og kommuner i henhold til fysisk eller økonomisk neksus. Denne side er en generel vejledning til skatter i USA og træder ikke i stedet for eventuelle oplysninger eller bestemmelser fra offentlige myndigheder. Hvis du ikke er sikker på forhold vedrørende den skat, du skal betale, bør du kontakte skattemyndighederne i den amerikanske delstat eller en skatterådgiver.

Hvis du finder ud af, at du skal opkræve omsætningsskat i én eller flere stater, skal du kontakte hver af de relevante myndigheder og tilmelde dig hos dem. Processen varierer, afhængigt af, hvor din virksomhed er placeret, hvor du sælger samt kravene hos de respektive myndigheder.

Sammenhæng

Hvis der er forbindelse (kaldet neksus) mellem din virksomhed og en amerikansk stat, skal du sandsynligvis opkræve omsætningsskat i denne stat. En neksus kan være fysisk eller økonomisk.

Fysisk neksus

En fysisk neksus opstår som regel, når du har en fysisk tilstedeværelse i en delstat, som f.eks. en butik eller et lager. Nogle delstater har en bredere definition af neksus og kan inkludere følgende:

 • Opsøgende salg
 • Distributionstjenester
 • Tilstedeværelse af et lager
 • Tilstedeværelse af medarbejdere

Bemærk: Hvis den adresse, du angiver i afsnittet Butiksadresse i din Shopify-administrator under Indstillinger > Generelt, er forskellig fra den adresse, du angiver som en lokation, vil lokationens adresse blive brugt til at afgøre den beskatningsmæssige tilknytning. Den generelle adresse i indstillingerne bruges ikke, hvis du har oprettet en lokation.

Økonomisk neksus

Der opstår økonomisk neksus, hvis du sælger for mere end et bestemt beløb til kunder i bestemte stater.

I juni 2018 fastslog den amerikanske højesteret (Supreme Court of the United States), at delstater også kan kræve, at webshopejere skal opkræve omsætningsskat baseret på antallet eller værdien af transaktionerne til en delstat, også kendt som økonomisk neksus. Du kan få mere at vide om, hvordan denne dom påvirker din virksomhed, i Shopifys blogopslag Online Sales Tax: A Guide to Economic Nexus & Ecommerce.

Salgsgrænsen, der afgør, om du har neksus, varierer fra stat til stat. Hvis du ikke er sikker på, om dit salg til kunder i andre stater betyder, at du har neksus i denne stat, skal du rådføre dig med statens skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Anvendelse af skatter

De skatteprocenter, du opkræver, påvirkes af, om din stat er en oprindelsesstat eller en destinationsstat.

Destinationsstater

I destinationsstater afgøres den omsætningsskat, som du opkræver, af din kundes adresse.

 • Hvis du ikke har en tilknytning til staten, hvor leveringsadressen ligger, opkræves der ikke nogen skat.

 • Hvis du har forbindelse (neksus) i staten for leveringsadressen, skal kundens adresse bruges til bestemmelse af skatterne.

Oprindelsesstater

I oprindelsesstater baseres den omsætningsskat, som du opkræver, af lokationen for din tilknytning.

 • Hvis du ikke har en tilknytning til staten, hvor leveringsadressen ligger, opkræves der ikke nogen skat.

 • Hvis du har en fysisk neksus i delstaten for leveringsadressen, bruges adressen for din neksus til at bestemme skatter og afgifter. Hvis du har neksus, men ikke en fysisk adresse, i delstaten, bruges kundens adresse til at bestemme skatter og afgifter.

Reglerne for fjernsælger

En fjernsælger er en shopejer, der ikke er fysisk placeret i en bestemt stat, men som har en økonomisk forbindelse dertil. De fleste delstater har regler, der afgør definitionen af en fjernsælger. Hvis du ikke er sikker på, om du har en økonomisk tilknytning til en bestemt delstat på grund af salg dertil, skal du kontakte de amerikanske skattemyndigheder eller en lokal skatteekspert.

Notice & report-stater

I nogle stater findes "notice & report"-love, som sikrer, at kunder betaler "use tax". Hvis du ikke har neksus i disse stater, men sælger til kunder der, er disse kunder ansvarlige for at afregne use tax til staten i stedet for at betale "sales tax" til sælgeren.

Der er forskellige regler for "notice & report"-skattelovgivningen i forskellige delstater, men du skal muligvis gøre følgende, hvis dit salg til kunder i en delstat overstiger en bestemt grænse:

 • Opret en meddelelse i din butik om, at kunderne muligvis skal betale use tax.
 • Opret en meddelelse i din betalingsproces, der angiver, at kunderne muligvis skal betale brugsskat.
 • Send en årlig meddelelse til kunder, der køber for et vist beløb i din butik, og mind dem om, at de skal huske at betale use tax.
 • Send en årlig meddelelse til den enkelte stat med en opgørelse over kunder, der skylder use tax.

Følgende stater bruger "notice & report"-skattelovgivning:

Liste over stater med "notice & report"-skattelovgivning
Alabama Colorado Kentucky Louisiana Oklahoma
Pennsylvania Rhode Island South Dakota Tennessee Vermont
Washington

Da kravene og beløbsgrænserne varierer fra stat til stat, skal du rådføre dig de amerikanske statslige myndigheder eller en lokal skatterådgiver for at sikre, at du følger "notice & report"-lovgivningen.

Referenceguide om delstatsskat

Der er fem stater, som ikke har statslig omsætningsskat: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire og Oregon. Selv om der ikke beregnes skat på statsligt niveau, kan det være, at du skal opkræve kommuneskat.

Du behøver ikke at registrere dig hos alle disse myndigheder, kun dem, der gælder for dig. Du kan bruge denne vejledning til at få flere oplysninger om enkeltlande.

Liste over stater
Alabama Alaska Arizona Arkansas Californien
Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida
Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas
Utah Vermont Virginia Washington West Virginia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Skatteoplysninger for Alabama.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Alabama Destination Nej Ja

Særlige skatteregler

Alabama bruger notice & report-lovgivning.

Selvom Alaska defineres som en "destination-stat", defineres staten også som en home rule-stat. Det betyder, at nogle lokale retsområder kan have forskellige skatteregler. Hvis du har brug for at opkræve omsætningsskat i et af disse retsområder, skal du registrere dig hos dem for at opkræve og indbetale skat.

Du behøver ikke at registrere dig hos alle disse retsområder, men kun med dem, der gælder for dig. Hvis du ikke er sikker på, om du skal registrere dig hos et bestemt retsområde, skal du kontakte de statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Alaska

Skatteoplysninger for Alaska.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Alaska Department of Revenue Destination Ja Ja

Særlige skatteregler

Alaska har ingen statslig omsætningsskat, men staten defineres det som en home rule-stat. Det betyder, at lokale retsområder kan opkræve en destinationsbaseret skatteprocent, hvis sælgeren har neksus i den pågældende stat. Hvis du har brug for at opkræve omsætningsskat i et af disse retsområder, skal du registrere dig hos dem for at opkræve og indbetale skat.

Du behøver ikke at registrere dig hos alle disse retsområder, men kun med dem, der gælder for dig. Hvis du ikke er sikker på, om du skal registrere dig hos et bestemt retsområde, skal du kontakte de statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Arizona

Skatteoplysninger for Arizona.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Arizona Oprindelse Nej Ja

Særlige skatteregler

Hvis du ikke har adresse i delstaten, sælger til kunder i Arizona og har neksus der, skal du registrere dig hos de lokale retsområder, du sælger til, og opkræve destinationsskatter.

Arkansas

Skatteoplysninger for Arkansas.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Finance and Administration i Arkansas Destination Ja Ja

Californien

Skatteoplysninger for Californien.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Tax and Fee Administration i Californien Hybrid Nej Ja

Særlige skatteregler

Californiens regler for opkrævning af skat er en kombination af oprindelsesbaseret og destinationsbaseret opkrævning. Statslige skatter, county-skatter og kommuneskatter baseres på købets oprindelse (sælgeren), men distriktsskatterne baseres på destinationen (køberen).

I Californien er levering ikke skattepligtig, hvis de faktiske leveringsomkostninger er angivet i en særskilt linje på fakturaen. Leveringsomkostningerne bliver skattepligtige, hvis du tilføjer håndteringsgebyrer. Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du konfigurerer skatter og afgifter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokale skatteekspert.

Når du angiver dine skatteregistreringsoplysninger for Californien, kan du vælge, om du vil opkræve skatter efter destinationsregler eller hybridreglerne for oprindelse. Standardindstillingen er Destination.

Colorado

Skatteoplysninger for Colorado.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Colorado Destination Ja Ja

Særlige skatteregler

Colorado er opdelt i distrikter. Hvis du er sælger i Colorado, skal du opkræve statsskat samt alle distriktsskatter gældende for din købers adresse.

I Colorado er levering ikke skattepligtig, hvis de faktiske leveringsomkostninger er angivet i en særskilt linje på fakturaen. Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du konfigurerer skatter og afgifter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokale skatteekspert.

Colorado bruger notice & report-lovgivning.

Connecticut

Skatteoplysninger for Connecticut.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
State Department of Revenue Services i Connecticut Destination Ja Nej

Delaware

Skatteoplysninger for Delaware.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Delaware Tax Center Ikke relevant Nej Nej

Særlige skatteregler

Delaware opkræver ikke omsætningsskat.

District of Columbia

Skatteoplysninger for District of Columbia.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Office of Tax and Revenue i Washington DC Destination Ja Nej

Florida

Skatteoplysninger for Florida.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Florida Department of Revenue Destination Ja Ja

Særlige skatteregler

I Florida er levering ikke skattepligtig, hvis de faktiske leveringsomkostninger er angivet i en særskilt linje på fakturaen. Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du konfigurerer skatter og afgifter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokale skatteekspert.

Georgia

Skatteoplysninger for Georgia.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Georgia Tax Center Destination Ja Ja

Hawaii

Skatteoplysninger for Hawaii.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Taxation for State of Hawaii Destination Ja Ja

Idaho

Skatteoplysninger for Idaho.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Idaho State Tax Commission Destination Nej Ja

Særlige skatteregler

Hvis du ikke har en adresse i Idaho, men har økonomisk neksus der, opkræver du kun statsskatten på destinationen.

Illinois

Skatteoplysninger for Illinois.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Illinois Oprindelse Ja Ja

Særlige skatteregler

Illinois følger skattereglerne for opkrævning af oprindelsessted for salg inden for staten. For salg uden for staten gælder reglerne for opkrævning på destinationen.

I Illinois er levering ikke skattepligtig, hvis de faktiske leveringsomkostninger er angivet i en særskilt linje på fakturaen, og der er er flere måder at modtage produktet på, f.eks. lokal afhentning. Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du konfigurerer skatter og afgifter og angiver dit moms-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skatter på levering, skal du vælge standardindstillingen og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokal skatteekspert.

Indiana

Skatteoplysninger for Indiana.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Indiana Destination Ja Nej

Iowa

Skatteoplysninger for Iowa.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Iowa Destination Nej Ja

Særlige skatteregler

I Iowa beregnes skat på destinationsbasis. Hvis du har adresse i staten og har neksus der, skal du opkræve skatter baseret på køberens destination. Hvis du er sælger uden for staten, er det kun den statslige skatteprocent, der gælder.

Kansas

Skatteoplysninger for Kansas.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Kansas Destination Ja Ja

Kentucky

Skatteoplysninger for Kentucky.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Kentucky Department of Revenue Destination Ja Nej

Særlige skatteregler

Kentucky bruger notice & report-logivning.

Louisiana

Skatteoplysninger for Louisiana.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Louisiana Destination Nej Ja

Særlige skatteregler

Louisiana er generelt en destinationsstat, men har nogle specifikke regler for statens retsområder. Forskellige retsområder kan have forskellige regler for, hvad der forstås ved neksus baseret på fysisk eller økonomisk tilstedeværelse. Hvis du ikke er sikker på, om du har neksus i et bestemt retsområde, skal du kontakte en lokal skattemyndighed.

I Louisiana er levering ikke skattepligtig, hvis de faktiske leveringsomkostninger er angivet i en særskilt linje på fakturaen, og der er er flere måder at modtage produktet på, f.eks. lokal afhentning. Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du konfigurerer skatter og afgifter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokale skatteekspert.

Louisiana bruger notice & report-lovgivning.

Maine

Skatteoplysninger for Maine.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Maine Revenue Services Destination Nej Nej

Særlige skatteregler

I Maine er levering ikke skattepligtig, hvis de faktiske leveringsomkostninger er angivet i en særskilt linje på fakturaen, og der er flere måder at modtage produktet på, f.eks. lokal afhentning. Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du konfigurerer skatter og afgifter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokale skatteekspert.

Maryland

Skatteoplysninger for Maryland.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Comptroller of Maryland Destination Ja Nej

Særlige skatteregler

I Maryland er levering ikke skattepligtig, hvis de faktiske leveringsomkostninger er angivet i en særskilt linje på fakturaen. Leveringsomkostningerne bliver skattepligtige, hvis du tilføjer håndteringsgebyrer. Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du konfigurerer skatter og afgifter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokale skatteekspert.

Massachusetts

Skatteoplysninger for Massachusetts.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Massachusetts Destination Ja Nej

Særlige skatteregler

I Massachusetts er beklædningsgenstande til en pris under 175 USD fritaget for statslig omsætningsskat, og for beklædningsgenstande til en pris over 175 USD opkræves der kun skat på det beløb af prisen, der er over 175 USD. Hvis en beklædningsgenstand f.eks. koster 200 USD, skal der kun betales skat af 25 USD, da de første 175 USD ikke pålægges skat.

Hvis du vil oprette skattetilsidesættelser for beklædningsgenstande, skal du se Skattetilsidesættelser og -undtagelser.

Michigan

Skatteoplysninger for Michigan.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Treasury i Michigan Destination Ja Nej

Minnesota

Skatteoplysninger for Minnesota.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Minnesota Destination Ja Ja

Mississippi

Skatteoplysninger for Mississippi.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Mississippi Oprindelse Ja Ja

Missouri

Skatteoplysninger for Missouri.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Missouri Oprindelse Nej Ja

Særlige skatteregler

Missouri er en oprindelsesstat for sælgere med neksus og en adresse i staten. Hvis du sælger til kunder i delstaten og har økonomisk neksus, men ikke adresse, i staten, skal du opkræve "use tax".

Montana

Skatteoplysninger for Montana.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Montana Department of Revenue Ikke relevant Nej Nej

Særlige skatteregler

Montana opkræver ikke omsætningsskat.

Nebraska

Skatteoplysninger for Nebraska.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Nebraska Department of Revenue Destination Ja Ja

Nevada

Skatteoplysninger for Nevada.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
State of Nevada Department of Taxation Destination Nej Ja

Særlige skatteregler

Leveringsomkostninger er ikke skattepligtige i Nevada, hvis de er angivet som en særskilt varelinje. Hvis priserne på dine varer inkluderer levering eller håndtering, skal der opkræves skatter.

New Hampshire

Skatteoplysninger for New Hampshire.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue Administration i New Hampshire Ikke relevant Nej Nej

Særlige skatteregler

New Hampshire opkræver ikke omsætningsskat.

New Jersey

Skatteoplysninger for New Jersey.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Treasury Division of Taxation i New Jersey Destination Ja Nej

New Mexico

Skatteoplysninger for New Mexico.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Taxation and Revenue i New Mexico Oprindelse Ja Ja

New York

Skatteoplysninger for New York.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
State Department of Taxation and Finance i New York Destination Ja Ja

Særlige skatteregler

I New York er beklædningsgenstande, sko og varer, der bruges til at reparere beklædningsgenstande til en pris under 110 USD, fritaget for statslig omsætningsskat. Som eksempel vil to varer til en samlet pris på 200 USD begge være fritaget for omsætningsskat, mens der opkræves omsætningsskat for én vare til en individuel pris på 110 USD. Som eksempel vil to varer til en samlet pris på 200 USD begge være fritaget for omsætningsskat, mens der opkræves omsætningsskat for én vare til en individuel pris på 110 USD.

Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter en skattetilsidesættelse for disse varer, under Skattetilsidesættelser og -undtagelser.

North Carolina

Skatteoplysninger for North Carolina.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i North Carolina Destination Ja Ja

North Dakota

Skatteoplysninger for North Dakota.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
navn på website Destination Ja Ja

Ohio

Skatteoplysninger for Ohio.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Taxation i Ohio Oprindelse Ja Ja

Særlige skatteregler

Ohio bruger oprindelse som opkrævningskilde. Hvis en sælger har adresse uden for Ohio, sælger til kunder i delstaten og har økonomisk neksus i Ohio, skal sælgeren dog opkræve destinationsbaseret omsætningsskat baseret på kundens adresse.

Oklahoma

Skatteoplysninger for Oklahoma.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Oklahoma Tax Commission Destination Nej Ja

Særlige skatteregler

Oklahoma anvender indgiv og rapportér-love.

Oregon

Skatteoplysninger for Oregon.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Oregon Ikke relevant Nej Nej

Særlige skatteregler

Oregon opkræver ikke omsætningsskat.

Pennsylvania

Skatteoplysninger for Pennsylvania.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Pennsylvania Oprindelse Ja Ja

Særlige skatteregler

Pennsylvania bruger notice & report-lovgivning.

Puerto Rico

Skatteoplysninger for Puerto Rico.
Website om skat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Finansministeriet i Puerto Rico Destination Nej Ja

Rhode Island

Skatteoplysninger for Rhode Island.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
State of Rhode Island Division of Taxation Destination Ja Nej

Særlige skatteregler

I Rhode Island er beklædningsgenstande og sko til en individuel pris på 250 USD eller derunder fritaget for statslig omsætningsskat, og der opkræves kun omsætningsskat for det beløb, der er over 250 USD. Hvis et jakkesæt f.eks. koster 275 USD, opkræves der kun skat af 25 USD.

Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter en skattetilsidesættelse for disse varer, under Skattetilsidesættelser og -undtagelser.

Rhode Island bruger notice & report-lovgivning.

South Carolina

Skatteoplysninger for South Carolina.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
South Carolina Department of Revenue Destination Ja Ja

South Dakota

Skatteoplysninger for South Dakota.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
South Dakota Department of Revenue Destination Ja Ja

Særlige skatteregler

South Dakota bruger notice & report-lovgivning.

Tennessee

Skatteoplysninger for Tennessee.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Tennessee Oprindelse Ja Ja

Særlige skatteregler

I Tennessee afhænger beskatningen af levering af, om selve produktet er belagt med omsætningsskat. Hvis omsætningsskat er gældende for dit produkt, skal du opkræve skat på leveringen. Hvis produktet ikke er belagt med omsætningsskat, skal du ikke opkræve skat for levering.

Tennessee bruger notice & report-lovgivning.

Texas

Skatteoplysninger for Texas.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Texas Comptroller of Public Accounts Oprindelse Ja Ja

Særlige skatteregler

Texas er en oprindelsesstat for sælgere, der både har fysisk tilstedeværelse og økonomiske neksus i staten. Hvis du har neksus i Texas, men ikke har en fysisk adresse der, betragtes Texas som en destinationsstat.

Utah

Skatteoplysninger for Utah.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Utah State Tax Commission Oprindelse Nej Ja

Særlige skatteregler

Hvis du ikke har neksus i Utah, er dine kunder i denne stat ansvarlige for at indberette deres køb som use tax i deres indkomstskat. Hvis du vil, kan du registrere dig til at opkræve denne skat hos staten Utah.

Vermont

Skatteoplysninger for Vermont.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Taxes i Vermont Destination Ja Ja

Særlige skatteregler

Vermont bruger notice & report-lovgivning.

Virginia

Skatteoplysninger for Virginia.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Virginia Tax Oprindelse Nej Ja

Særlige skatteregler

Leveringsomkostninger er ikke skattepligtige i Virginia, hvis de er angivet som en særskilt varelinje. Hvis priserne på dine varer inkluderer levering, skal der opkræves skatter.

Virginia anses for at være en oprindelsesstat, men sælgere uden for staten skal anvende destinationsreglerne for bestemme skatten.

Washington

Skatteoplysninger for Washington.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue for Washington State Destination Ja Ja

Særlige skatteregler

Washington bruger notice & report-lovgivning.

West Virginia

Skatteoplysninger for West Virginia.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
West Virginia State Tax Department Destination Ja Ja

Wisconsin

Skatteoplysninger for Wisconsin.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i staten Wisconsin Destination Ja Ja

Særlige skatteregler

I Wisconsin afhænger beskatningen af levering af, om selve produktet er belagt med omsætningsskat. Hvis omsætningsskat er gældende for dit produkt, skal du opkræve skat på leveringen. Hvis produktet ikke er belagt med omsætningsskat, skal du ikke opkræve skat for levering. Hvis produkterne i en ordre er en blanding af beskattede og ikke beskattede varer, vil den del af leveringsomkostningerne, der vedrører beskattede varer, være beskattede.

Wyoming

Skatteoplysninger for Wyoming.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Wyoming Destination Nej Nej

Særlige skatteregler

Wyoming er en destinationsstat, men har ikke lokale skatter. Derfor betaler køberen altid den samme skatteprocent, der er angivet på statsniveau.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis