Amerikansk skatteoversigt

USA opkræver ikke omsætningsskat på føderalt niveau. I stedet beregnes omsætningsskat individuelt for stater, områder og kommuner i henhold til fysisk eller økonomisk beskatningsmæssig tilknytning. Denne side er en generel vejledning til omsætningsskat i USA og træder ikke i stedet for eventuelle oplysninger eller bestemmelser fra offentlige myndigheder. Hvis du ikke er sikker på forhold vedrørende den skat, du skal betale, bør du kontakte skattemyndighederne i den amerikanske delstat eller en skatterådgiver.

Hvis du finder ud af, at du skal opkræve omsætningsskat i én eller flere stater, skal du kontakte hver af de relevante myndigheder og tilmelde dig hos dem. Processen varierer, afhængigt af, hvor din virksomhed er placeret, hvor du sælger samt kravene hos de respektive myndigheder.

Fastsættelse af din skattepligt

Om du skal opkræve omsætningsskat, er baseret på en beskatningsmæssig tilknytning, hvilket betyder en tilknytning mellem din virksomhed og en stat. Hvis du har beskatningsmæssig tilknytning i en bestemt stat, skal du sandsynligvis registrere dig i denne stat og opkræve omsætningsskat der. En beskatningsmæssig tilknytning kan være fysisk eller økonomisk.

Hvis du er i tvivl om, hvor du har en beskatningsmæssig tilknytning, og du bruger Shopify Tax som din skattetjeneste, kan du finde flere oplysninger om de delstater, hvor du muligvis har skattepligt, på siden Administrer skattepligt i Shopify-administratoren.

Reglerne for fjernsælger

En fjernsælger er en shopejer, der ikke er fysisk placeret i en bestemt stat, men som har en økonomisk beskatningsmæssig tilknytning dertil. De fleste delstater har regler, der afgør definitionen af en fjernsælger. Hvis du ikke er sikker på, om du har en økonomisk beskatningsmæssig tilknytning til en bestemt delstat på grund af salg dertil, skal du kontakte de amerikanske skattemyndigheder eller en lokal skatteekspert.

Få mere at vide om skattepligt.

Find de oplysninger, du skal bruge til skatteregistrering

Når du har fundet ud af, at du er skattepligtig i en bestemt delstat, kan du påbegynde registreringsprocessen i denne delstat. Selvom de fleste delstater kræver de samme almindelige oplysninger, er denne liste muligvis ikke altomfattende for nogle delstater. Find flere oplysninger om kravene i en specifik delstat på denne delstats skattewebsite. Du kan finde links til hver delstats website i referencerne for delstatsskatter.

Følgende oplysninger er nogle af de oplysninger, du muligvis skal bruge til registrering, og hvor du kan finde dem.

Her kan du finde oplysninger, som du muligvis skal registrere, for at opkræve og betale skatter.
Informationstype Detaljer
Enhedstype Enhedens type for din virksomhed gemmes ikke i Shopify. Du bør have disse oplysninger som en del af dine virksomhedsdokumenter.
Virksomhedsnavn (juridisk navn) I din Shopify-administrator går du til Indstillinger > Butiksoplysninger > Faktureringsoplysninger > Juridisk virksomhedsnavn.
Driver forretning som (Doing Business As, DBA) Din virksomheds DBA er ikke gemt i i Shopify. Du bør have disse oplysninger som en del af dine virksomhedsdokumenter.
Adresse for virksomhedslokation Du bør have disse oplysninger som en del af dine virksomhedsdokumenter. Hvis du har føjet din virksomhedsadresse til din butiks lokationer, kan du finde den under Indstillinger > Lokationer i Shopify-administratoren.
Postadresse Gå til Indstillinger > Butiksoplysninger > Faktureringsoplysninger > Virksomhedsadresse i Shopify-administratoren.
Virksomhedens telefonnummer Gå til Indstillinger > Butiksoplysninger > Profil > Butikstelefon i din Shopify-administrator.
Dato for første salg/dato for skattepligt I Shopify-administratoren går du til Indstillinger > Skatter og told > USA. Klik på Vis al skattepligt i afsnittet Administrer skattepligt.
Kontaktperson Gå til Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren for at finde kontoejerens oplysninger. Kontoejeren er muligvis ikke den officielle kontaktperson, så sørg for at verificere disse oplysninger.
Kontaktpersonens telefonnummer Kontaktpersonens telefonnummer gemmes ikke i Shopify. Du kan finde disse oplysninger i dine brugerkontooplysninger eller i dine virksomhedsdokumenter.
Kontaktpersonens mailadresse I din Shopify-administrator går du til Indstillinger > Brugere og tilladelser for at finde kontoejerens mailadresse. Kontoejeren er muligvis ikke den officielle kontaktperson, så sørg for at verificere disse oplysninger.
Shopejer-id, Shopejerkonto-id eller Behandler af shopejerkort Disse oplysninger gemmes ikke i Shopify. Hvis du vil angive en af disse identifikatorer til en tredjepart, kan du bruge dit butiks-id i stedet. Kontakt Shopify Support for at få dit butiks-id.

Det er altid bedst at bekræfte ovenstående oplysninger ved at kontrollere dine virksomhedsdokumenter, dine juridiske dokumenter og dine skatteoplysninger. Hvis du har specifikke spørgsmål til dine oplysninger, skal du kontakte en revisor eller en skatteekspert.

Udløb af skattepligt

En virksomhed, der ligger under grænsen for beskatningsmæssig tilknytning i en bestemt stat, uanset om den er fysisk eller økonomisk, bringer muligvis ikke din skatteforpligtelse til ophør med det samme. Nogle stater har skattepolitikker baseret på den idé, at den adfærd, der skabte beskatningsmæssig tilknytning, som f.eks. annoncering eller salgsmedarbejdere, fortsætter med at generere salg i nogen tid, efter adfærden er stoppet. Denne tilknytning kaldes "trailing nexus" eller "residual nexus". Skattereglerne for "trailing nexus" er forskellige fra delstat til delstat. I én delstat har shopejere f.eks. skattepligt for det kvartal, hvor shopejeren stopper med at have beskatningsmæssig tilknytning og for det efterfølgende kvartal. I en anden delstat har shopejere skattepligt, 12 måneder efter shopejeren stopper med at have beskatningsmæssig tilknytning. Hvis du mener, at du ikke længere har beskatningsmæssig tilknytning i en bestemt delstat, skal du kontakte de offentlige skattemyndigheder eller en skatteekspert, før du stopper med at opkræve skat fra dine kunder i denne delstat.

Anvendelse af skatter

Salg falder generelt i to kategorier, salg mellem delstater og salg i delstaten. Salt mellem delstater er salg, hvor den lokation, som produktet afsendes fra, og kunden er i forskellige stater. Salg i delstaten er salg, hvor den lokation, som produktet afsendes fra, og kunden er i samme delstat. Salg beskattes normalt i salgets destinationsdelstat.

Regler for anvendelse af skatter påvirker generelt omsætningsskatter ved at bestemme den skatteprocent, der opkræves for kunderne. Med nogle undtagelser beskattes salg mellem delstater normalt med skatteprocenten i den by, som produkterne afsendes til, kaldet destinationsdelstaten. Salg i delstaten kan blive beskattet efter skatteprocenten i den by, som produkterne afsendes til, skatteprocenten i den by, hvor produkterne afsendes fra, en anden lokation for sælgeren i delstaten eller en kombination af disse faktorer. Dette kaldes oprindelsesdelstaten.

I begge tilfælde er du generelt ikke forpligtet til at opkræve omsætnings- eller brugsskat, hvis du ikke har beskatningsmæssig tilknytning i den stat, du afsender produkter til.

Destinationsstater

I destinationsstater er den generelle regel, at den omsætningsskat, som du opkræver, afgøres af din kundes adresse.

 • Hvis du ikke har en beskatningsmæssig tilknytning til staten, hvor leveringsadressen ligger, opkræves der ikke nogen skat.

 • Hvis du har en beskatningsmæssig tilknytning i leveringsadressens delstat, og du er registreret til at opkræve skat der, bruges kundens lokation til at bestemme skatter og afgifter.

Oprindelsesstater

I en oprindelsesstat er den generelle regel, at den omsætningsskat, du opkræver, er baseret på din lokations beskatningsmæssig tilknytning, lokationen, hvor produkterne afsendes fra, eller den lokation, hvor der foregår anden salgsaktivitet.

 • Hvis du ikke har en beskatningsmæssig tilknytning til staten, hvor leveringsadressen ligger, opkræves der ikke nogen skat.

 • Hvis du har en fysisk beskatningsmæssig tilknytning i leveringsadressens delstat, og du er registreret til at opkræve skat der, kan lokationen for din beskatningsmæssig tilknytning bruges til at bestemme skatter og afgifter. Hvis du har en økonomisk beskatningsmæssig tilknytning, men ikke en fysisk adresse, i delstaten, bruges kundens adresse muligvis til at bestemme skatter og afgifter.

Hybridstater

Nogle stater, som f.eks. Californien, bruger hybridregler for skat, hvilket er en kombination af oprindelses- og destinationsregler for at bestemme skatteprocenter.

Notice & report-stater

I nogle stater findes lovgivning om “notice and report”. Denne lovgivning sikrer, at kunderne betaler en brugsskat “use tax”. Brugsskat er en omsætningsskat på de køb, som kunden foretager i andre delstater end den stat, hvor vedkommende bor, og hvor der ikke blev opkrævet skat i den stat, hvor købet foregik. Hvis du ikke har en beskatningsmæssig tilknytning i disse stater, men du sælger til kunder i disse stater, er kunderne selv ansvarlige for at betale brugsskat i delstaten i stedet for at betale omsætningsskat til dig.

Der er forskellige regler for "notice & report"-skattelovgivningen i forskellige delstater, men du skal muligvis gøre følgende, hvis dit salg til kunder i en delstat overstiger en bestemt grænse:

 • Opret en meddelelse i din butik om, at kunderne muligvis skal betale use tax.
 • Opret en meddelelse i din betalingsproces, der angiver, at kunderne muligvis skal betale brugsskat.
 • Send en årlig meddelelse til kunder, der køber for et vist beløb i din butik, og mind dem om, at de skal huske at betale use tax.
 • Send en årlig meddelelse til den enkelte stat med en opgørelse over kunder, der skylder use tax.

Skattereglerne for "notice & report" er forskellige fra delstat til delstat. Da kravene og grænserne varierer afhængigt af staten, bør du rådføre dig med skattemyndighederne i den amerikanske delstat eller en lokal skatteekspert for at sikre, at du følger "notice & report"-lovgivningen korrekt.

Shopifys distributionsnetværk

Shopify Fulfillment Network (SFN) er en klargøringstjenesteapp, som du kan bruge til at integrere med en tjeneste, der opbevarer din lagerbeholdning og klargør ordrer. Shopify samarbejder med Flexport for at tilbyde denne klargøringstjeneste. Din lagerbeholdning distribueres derefter til et netværk af klargøringscentre, hvorfra lagerbeholdningen sendes til dine kunder. Da klargøringscentre muligvis kan tælles som om, at du har fysisk beskatningsmæssig tilknytning, kan du være skattepligtig i de stater, hvor SFN har et klargøringscenter.

Shopejere, der bruger Shopifys distributionsnetværk kan have fysisk beskatningsmæssig tilknytning i følgende stater:

Dette er ikke en udtømmende liste. Da definition af fysisk beskatningsmæssig tilknytning varierer fra delstat til delstat, bør du rådføre dig med skattemyndighederne i den amerikanske delstat eller en lokal skatteekspert for at sikre, at du opkræver og betaler skat korrekt.

Referenceguide om delstatsskat

Der er fem stater, som ikke har statslig omsætningsskat: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire og Oregon. Selv om der ikke beregnes omsætningsskat på statsligt niveau, kan det være, at du skal opkræve kommuneskat.

Du kan få mere at vide om de enkelte delstater i denne tabel, herunder særlige skatteregler, oplysninger om skattepligt i delstaten samt de perioder for salgsdata, der ligger til grund for beregning af skattepligt.

Du behøver ikke at tilmelde dig alle disse myndigheder, kun dem, der gælder for dig.

Liste over stater
Alabama Alaska Arizona Arkansas Californien
Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida
Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas
Utah Vermont Virginia Washington West Virginia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Skatteoplysninger for Alabama.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Alabama Destination Ja

Selvom Alabama defineres som en destinationsdelstat, defineres delstaten også som en “home rule”-delstat. Det betyder, at nogle lokale retsområder kan have forskellige skatteregler og registreringskrav. Hvis du ikke har en fysisk tilstedeværelse i Alabama, kan du muligvis deltage i deres SSUT-program (Simplified Seller Use Tax), der giver mulighed for at opkræve en enkelt skatteprocent under en enkelt registrering i hele staten.

Hvis du ikke er sikker på, om du skal registrere dig, eller om du er kvalificeret til SSUT-programmet, skal du kontakte skattemyndighederne i den amerikanske delstat eller en lokal skattemedarbejder.

Få mere at vide om skattepligt i Alabama. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Alabama, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Alaska

Skatteoplysninger for Alaska
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Alaska Department of Revenue Destination Ja

Alaska har ingen statslig omsætningsskat, men staten defineres det som en home rule-stat. Det betyder, at lokale retsområder kan opkræve en destinationsbaseret skatteprocent, hvis sælgeren har en beskatningsmæssig tilknytning i den pågældende stat. Hvis du har brug for at opkræve omsætningsskat i et af disse retsområder, skal du registrere dig hos dem for at opkræve og indbetale skat.

Du behøver ikke at registrere dig hos alle disse retsområder, men kun med dem, der gælder for dig. Hvis du ikke er sikker på, om du skal registrere dig hos et bestemt retsområde, skal du kontakte de statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Hvis du er en fjernsælger og skal opkræve omsætningsskat i et af disse retsområder, kan du registrere dig hos dem ved hjælp af “Alaska Remote Seller Sales Tax Commission (ARSSTC) Uniform Code”, så du kan opkræve og indbetale skatter. Hvis du ikke er sikker på, om du skal registrere dig, skal du kontakte skattemyndighederne i den amerikanske delstat eller en lokal skattemedarbejder.

De lokale retsområder har ikke lovgivning om økonomisk beskatningsmæssig tilknytning på delstatsniveau, men det har nogle lokale retsområder. Krav til økonomisk beskatningsmæssig tilknytning implementeres via ARSSTC,som har et centraliseret system til skatteregistrering og -rapportering.

Få mere at vide om skattepligt i Alaska. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Alaska, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Arizona

Skatteoplysninger for Arizona.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Arizona Oprindelse Ja

Hvis du ikke har adresse i delstaten, sælger til kunder i Arizona og har beskatningsmæssig tilknytning der, skal du muligvis registrere dig hos de lokale retsområder, du sælger til, og opkræve destinationsskatter.

Arizona har implementeret et enkelt system til registrering og indberetning af skatter i de fleste retsområder. Skatteyderne skal indsende og betale for alle skatteområder, herunder byen Phoenix, til staten.

Få mere at vide om skattepligt i Arizona. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Arizona, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Arkansas

Skatteoplysninger for Arkansas.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Finance and Administration i Arkansas Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i Arkansas. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Arkansas, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Californien

Skatteoplysninger for Californien.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Tax and Fee Administration i Californien Hybrid Ja

Californiens regler for opkrævning af skat er en kombination af oprindelsesbaseret og destinationsbaseret opkrævning. Disse regler påvirker kun, hvordan salg rapporteres i din selvangivelse for omsætningsskat, og de påvirker generelt ikke den opkrævede skatteprocent.

Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du opsætter skatter og afgifter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokale skatteekspert.

Når du angiver dine skatteregistreringsoplysninger for Californien, kan du vælge, om du vil opkræve skatter efter destinationsregler eller hybridreglerne for oprindelse. Standardindstillingen er Destination.

Få mere at vide om skattepligt i Californien. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Californien, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Colorado

Skatteoplysninger for Colorado.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Colorado Destination Ja

Colorado er defineret som en home rule-stat. Det betyder, at nogle lokale retsområder kan have forskellige skatteregler og registreringskrav.

På trods af at de er en home rule-stat, bruger nogle Colorado-lokaliteter de samme skatteregler og registreringskrav som staten Colorado. Det betyder, at du på disse lokationer kan udfylde en enkelt registreringsformular for at registrere dig for at opkræve og betale lokale skatter. Andre lokaliteter i Colorado har særlige registrerings- og indsendelseskrav, der kræver, at man registrerer sig og indsender skatteopgørelser direkte til denne lokalitet. Endelig deltager nogle lokaliteter i SUTS (Sales and Use Tax System), der muliggør forenklet lokal registrering og indsendelse til flere lokaliteter ved hjælp af ét website.

Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du opsætter skatter og afgifter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokale skatteekspert.

Ordrer med skattepligtige varer, der leveres af et motorkøretøj i Colorado, er underlagt et leveringsgebyr for detailforretninger (Retail Delivery Fee) på 0,28 USD, som ikke kan ikke refunderes. Hvis gebyret føjes til en ordre i din webshop, vises det på siden med ordreoplysninger. Leveringsgebyret for detailforretninger justeres hvert år efter inflation.

Med virkning fra den 1. juli 2023 kan shopejere vælge, om de vil opkræve leveringsgebyret for detailforretninger fra kunder eller betale gebyret direkte som en omkostning. Hvis du beslutter dig for at betale gebyret direkte, vises det ikke som en særskilt varelinje på kundekvitteringer eller kontrakter.

Hvis du foretrækker, at du ikke opkræver leveringsgebyret for detailforretninger fra kunder og ikke ønsker at opkræve skat på levering, kan du justere dine indstillinger for omsætningsskat, så der aldrig opkræves leveringsskat og leveringsgebyr for detailforretninger for kunder i Colorado. Når du vælger denne valgmulighed, er du stadig ansvarlig for at betale disse gebyrer til de relevante myndigheder.

Hvis du vil opkræve leveringsgebyret for detailforretninger fra kunder, men ikke opkræve skat for levering, skal du oprette en skattetilsidesættelse for levering på 0 % specifikt for Colorado.

Forhandlere med et detailsalg i Colorado på 500.000 USD eller derunder i det forrige kalenderår er fritaget for at betale dette gebyr indtil den første dag i kalenderkvartalet, efter forhandlerens årlige detailsalg overstiger 500.000 USD.

Hvis du ikke vil opkræve leveringsgebyret for detailforretninger, skal du ændre dine skatteindstillinger for Colorado.

Trin:

 1. I Shopify-administratoren går du til Indstillinger > Skatter og told > USA.
 2. Find Colorado i afsnittet Områder/regioner, du indsamler i, og klik derefter på ... for at få adgang til indstillingsmenuen.
 3. Klik på Rediger oplysninger for omsætningsskat.
 4. Klik på Vis avancerede indstillinger.
 5. Under Opkræv skatter på levering og leveringsgebyr for detailforretninger skal du vælge Aldrig.

Få mere at vide om skattepligt i Colorado. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Colorado, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Connecticut

Skatteoplysninger for Connecticut.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
State Department of Revenue Services i Connecticut Destination Nej

Skattepligt i Connecticut

Få mere at vide om skattepligt i Connecticut. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Connecticut, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Delaware

Skatteoplysninger for Delaware.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Delaware Tax Center Ikke relevant Nej

Delaware opkræver ikke omsætningsskat.

District of Columbia

Skatteoplysninger for District of Columbia.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Office of Tax and Revenue i Washington DC Destination Nej

Få mere at vide om skattepligt i District of Columbia. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i District Of Columbia, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Florida

Skatteoplysninger for Florida.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Florida Department of Revenue Destination Ja

Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du opsætter skatter og afgifter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokale skatteekspert.

Få mere at vide om skattepligt i Florida. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Florida, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Georgia

Skatteoplysninger for Georgia.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Georgia Tax Center Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i Georgia. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Georgia, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Hawaii

Skatteoplysninger for Hawaii.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Taxation for State of Hawaii Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i Hawaii. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Hawaii, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Hawaiis GET (Gross Excise Tax) er en skat på bruttoindtægterne for virksomheder, der beskæftiger sig med visse aktiviteter i delstaten. Den minder om en omsætningsskat, men i stedet for at være baseret på den endelige salgspris for varer eller tjenester, baseres den på virksomhedens samlede bruttoindtægt. Den opkrævede skat bliver en del af skatteyderens afgiftspligtige bruttoindtægter.

En skatteyder sælger f.eks. et produkt for 100 USD og opkræver 4 USD i skat med en skatteprocent på 4 %. Skatteyderens bruttofortjeneste er nu 104 USD (100 X 4%). Den skat, der skal betales i skatteyderens skatteopgørelse er 4,16 USD, beregnet ved at opkræve skatteprocenten på bruttofortjenesten (104 X 4%). På grund af skatteopkrævning for skat har Hawaii regler, der gør det muligt for skatteydere at opregne skatteprocenten for at registrere dette. Det vil sige, at en skatteyder kan opkræve en skatteprocent på 4,166 % i stedet for 4 % og skatteprocenten 4,712 % i stedet for 4,5 %.

Derudover opkræves Hawaiis GET på alle trin i produktionen og distributionen og ikke kun ved det endelige salg til kunden. Det betyder, at virksomheder skal betale skat af alle deres bruttoindtægter, også selv om de sælger varer eller tjenester til andre virksomheder med henblik på videresalg.

Idaho

Skatteoplysninger for Idaho.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Idaho State Tax Commission Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i Idaho. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Idaho, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Illinois

Skatteoplysninger for Illinois.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Illinois Oprindelse Ja

Illinois følger skattereglerne for opkrævning af oprindelsessted for salg inden for staten. For salg uden for staten gælder reglerne for opkrævning på destinationen.

Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du opsætter skatter og afgifter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokale skatteekspert.

Få mere at vide om skattepligt i Illinois. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Illinois, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Indiana

Skatteoplysninger for Indiana.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Indiana Destination Nej

Få mere at vide om skattepligt i Indiana. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Indiana, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Iowa

Skatteoplysninger for Iowa.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Iowa Hybrid Ja

Få mere at vide om skattepligt i Iowa. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Iowa, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Kansas

Skatteoplysninger for Kansas.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Kansas Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i Kansas. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Kansas, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Kentucky

Skatteoplysninger for Kentucky
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Kentucky Department of Revenue Destination Nej

Få mere at vide om skattepligt i Kentucky. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Kentucky, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Louisiana

Skatteoplysninger for Louisiana.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Louisiana Destination Ja

Louisiana er generelt en destinationsstat, men har nogle specifikke regler for statens retsområder. Forskellige retsområder kan have forskellige regler for, hvad der forstås ved beskatningsmæssig tilknytning baseret på fysisk eller økonomisk tilstedeværelse. Hvis du ikke er sikker på, om du har beskatningsmæssig tilknytning i et bestemt retsområde, skal du kontakte en lokal skattemyndighed.

Louisiana har en forenklet proces til registrering og rapportering for fjernsælgere. Se Omsætnings- og brugsskatkommission for fjernsælgere. Hvis du ikke er sikker på, om du skal betale skat, eller om du er kvalificeret til at være fjernsælger i Louisiana, skal du kontakte skattemyndighederne i den amerikanske delstat eller en lokal skatteekspert.

Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du opsætter skatter og afgifter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokale skatteekspert.

Få mere at vide om skattepligt i Louisiana. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Louisiana, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Maine

Skatteoplysninger for Maine.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Maine Revenue Services Destination Nej

Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du opsætter skatter og afgifter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokale skatteekspert.

Få mere at vide om skattepligt i Maine. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Maine, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Maryland

Skatteoplysninger for Maryland.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Comptroller of Maryland Destination Nej

Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du opsætter skatter og afgifter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokale skatteekspert.

Få mere at vide om skattepligt i Maryland. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Maryland, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Massachusetts

Skatteoplysninger for Massachusetts.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Massachusetts Destination Nej

I Massachusetts er beklædningsgenstande til en pris under 175 USD fritaget for statslig omsætningsskat, og for beklædningsgenstande til en pris over 175 USD opkræves der kun skat på det beløb af prisen, der er over 175 USD. Hvis en beklædningsgenstand f.eks. koster 200 USD, skal der kun betales skat af 25 USD, da de første 175 USD ikke pålægges skat. Hver delstat definerer beklædningsgenstande, som er kvalificeret til fritagelse, forskelligt. Hvis du ikke er sikker på, om de varer, du sælger, er kvalificeret, skal du kontakte de lokale skattemyndigheder eller en lokal skatteekspert.

Hvis du vil oprette skattetilsidesættelser for beklædningsgenstande, skal du se Skattetilsidesættelser og -undtagelser.

Få mere at vide om skattepligt i Massachusetts. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Massachusetts, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Michigan

Skatteoplysninger for Michigan.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Treasury i Michigan Destination Nej

Få mere at vide om skattepligt i Michigan. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Michigan, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Minnesota

Skatteoplysninger for Minnesota.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Minnesota Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i Minnesota. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Minnesota, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Mississippi

Skatteoplysninger for Mississippi.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Mississippi Oprindelse Ja

Få mere at vide om skattepligt i Mississippi. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Mississippi, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Missouri

Skatteoplysninger for Missouri.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Missouri Oprindelse Ja

Få mere at vide om skattepligt i Missouri. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Missouri, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Skattepligt i Missouri

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra en rullende periode på 12 måneder og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Missouri. Salg på markedspladser som Amazon er inkluderet, men digitale produkter er ikke. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Missouri, hvis har opfyldt følgende betingelse i den rullende periode på 12 måneder:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Missouri var 100.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Missouri, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Montana

Skatteoplysninger for Montana.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Montana Department of Revenue Ikke relevant Nej

Montana opkræver ikke omsætningsskat.

Nebraska

Skatteoplysninger for Nebraska
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Nebraska Department of Revenue Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i Nebraska. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Nebraska, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Nevada

Skatteoplysninger for Nevada.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
State of Nevada Department of Taxation Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i Nevada. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Nevada, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

New Hampshire

Skatteoplysninger for New Hampshire.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue Administration i New Hampshire Ikke relevant Nej

New Hampshire opkræver ikke omsætningsskat.

New Jersey

Skatteoplysninger for New Jersey.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Treasury Division of Taxation i New Jersey Destination Nej

I New Jersey er de fleste tøj- og fodtøjsprodukter fritaget for omsætningsskat på delstatsniveau. Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter en skattetilsidesættelse for disse varer, under Skattetilsidesættelser og -undtagelser.

Få mere at vide om skattepligt i New Jersey. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i New Jersey, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

New Mexico

Skatteoplysninger for New Mexico.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Taxation and Revenue i New Mexico Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i New Mexico. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i New Mexico, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

New York

Skatteoplysninger for New York.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
State Department of Taxation and Finance i New York Destination Ja

I New York er beklædningsgenstande, sko og varer, der bruges til at reparere beklædningsgenstande til en pris under 110 USD, fritaget for statslig omsætningsskat. Som eksempel er to varer til en samlet pris på 200 USD begge fritaget for omsætningsskat, mens der opkræves omsætningsskat for én vare til en individuel pris på 110 USD. Denne fritagelse gælder ikke i alle lokale retsområder. Hver delstat definerer beklædningsgenstande, som er kvalificeret til fritagelse, forskelligt. Hvis du ikke er sikker på, om de varer, du sælger, er kvalificeret, skal du kontakte de lokale skattemyndigheder eller en lokal skatteekspert.

Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter en skattetilsidesættelse for disse varer, under Skattetilsidesættelser og -undtagelser.

New York bruger kvartaler til at afgøre skattepligt, som adskiller sig fra andre retsområder. Skattekvartaler i New York er følgende:

 • Marts, april og maj
 • Juni, juli og august
 • September, oktober og november
 • December, januar og februar

Få mere at vide om skattepligt i New York. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i New York, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

North Carolina

Skatteoplysninger for North Carolina.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i North Carolina Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i North Carolina. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i North Carolina, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

North Dakota

Skatteoplysninger for North Dakota.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
North Dakota Office of State Tax Commissioner Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i North Dakota. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i North Dakota, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Ohio

Skatteoplysninger for Ohio.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Taxation i Ohio Oprindelse Ja

Ohio bruger oprindelse som opkrævningskilde. Hvis en sælger har adresse uden for Ohio, sælger til kunder i delstaten og har økonomisk beskatningsmæssig tilknytning i Ohio, skal sælgeren dog opkræve destinationsbaseret omsætningsskat baseret på kundens adresse.

Få mere at vide om skattepligt i Ohio. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Ohio, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Oklahoma

Skatteoplysninger for Oklahoma.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Oklahoma Tax Commission Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i Oklahoma. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Oklahoma, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Oregon

Skatteoplysninger for Oregon.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Oregon Ikke relevant Nej

Oregon opkræver ikke omsætningsskat.

Pennsylvania

Skatteoplysninger for Pennsylvania.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Pennsylvania Oprindelse Ja

Få mere at vide om skattepligt i Pennsylvania. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Pennsylvania, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Puerto Rico

Skatteoplysninger for Puerto Rico.
Website om skat Forsyning Lokale skatter
Finansministeriet i Puerto Rico Destination Ja Ja

Få mere at vide om skattepligt i Puerto Rico. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Puerto Rico, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Rhode Island

Skatteoplysninger for Rhode Island.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
State of Rhode Island Division of Taxation Destination Nej

I Rhode Island er beklædningsgenstande og sko til en individuel pris på 250 USD eller derunder fritaget for statslig omsætningsskat, og der opkræves kun omsætningsskat for det beløb, der er over 250 USD. Hvis et jakkesæt f.eks. koster 275 USD, opkræves der kun skat af 25 USD. Hver delstat definerer beklædningsgenstande, som er kvalificeret til fritagelse, forskelligt. Hvis du ikke er sikker på, om de varer, du sælger, er kvalificeret, skal du kontakte de lokale skattemyndigheder eller en lokal skatteekspert.

Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter en skattetilsidesættelse for disse varer, under Skattetilsidesættelser og -undtagelser.

Få mere at vide om skattepligt i Rhode Island. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Rhode Island, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

South Carolina

Skatteoplysninger for South Carolina.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
South Carolina Department of Revenue Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i South Carolina. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i South Carolina, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

South Dakota

Skatteoplysninger for South Dakota.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
South Dakota Department of Revenue Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i South Dakota. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i South Dakota, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Tennessee

Skatteoplysninger for Tennessee.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Tennessee Oprindelse Ja

Få mere at vide om skattepligt i Tennessee. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Tennessee, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Texas

Skatteoplysninger for Texas.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Texas Comptroller of Public Accounts Oprindelse Ja

Texas er en oprindelsesstat for sælgere, der har fysisk tilstedeværelse i staten. Hvis du har beskatningsmæssig tilknytning i Texas, men ikke har en fysisk adresse der, betragtes Texas som en destinationsstat.

Få mere at vide om skattepligt i Texas. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Texas, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Utah

Skatteoplysninger for Utah.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Utah State Tax Commission Oprindelse Ja

Få mere at vide om skattepligt i Utah. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Utah, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Vermont

Skatteoplysninger for Vermont.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Taxes i Vermont Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i Vermont. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Vermont, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Virginia

Skatteoplysninger for Virginia.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Virginia Tax Oprindelse Ja

Virginia anses for at være en oprindelsesstat, men sælgere uden for staten skal anvende destinationsreglerne for bestemme skatten.

Få mere at vide om skattepligt i Virginia. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Virginia, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Washington

Skatteoplysninger for Washington.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue for Washington State Destination Ja

Washington pålægger en virksomheds- og erhvervsskat på de fleste virksomheder, der driver virksomhed i eller sælger til delstaten. Virksomheds- og erhvervsskatten registreres og indsendes via samme formular som Washingtons omsætnings- og brugsskat.

Få mere at vide om skattepligt i Washington. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Washington, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

West Virginia

Skatteoplysninger for West Virginia.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
West Virginia State Tax Department Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i West Virginia. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i West Virginia, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Wisconsin

Skatteoplysninger for Wisconsin.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i staten Wisconsin Destination Ja

Få mere at vide om skattepligt i Wisconsin. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Wisconsin, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Wyoming

Skatteoplysninger for Wyoming.
Website om delstatsskat Forsyning Lokale skatter
Department of Revenue i Wyoming Destination Nej

Få mere at vide om skattepligt i Wyoming. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Wyoming, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis