Amerikansk skatteoversigt

USA opkræver ikke omsætningsskat på føderalt niveau. I stedet beregnes omsætningsskat individuelt for stater, områder og kommuner i henhold til fysisk eller økonomisk beskatningsmæssig tilknytning. Denne side er en generel vejledning til skatter i USA og træder ikke i stedet for eventuelle oplysninger eller bestemmelser fra offentlige myndigheder. Hvis du ikke er sikker på forhold vedrørende den skat, du skal betale, bør du kontakte skattemyndighederne i den amerikanske delstat eller en skatterådgiver.

Hvis du finder ud af, at du skal opkræve omsætningsskat i én eller flere stater, skal du kontakte hver af de relevante myndigheder og tilmelde dig hos dem. Processen varierer, afhængigt af, hvor din virksomhed er placeret, hvor du sælger samt kravene hos de respektive myndigheder.

Fastsættelse af din skattepligt

Om du skal opkræve omsætningsskat, er baseret på en beskatningsmæssig tilknytning, hvilket betyder en tilknytning mellem din virksomhed og en stat. Hvis du har beskatningsmæssig tilknytning i en bestemt stat, skal du sandsynligvis opkræve omsætningsskat i denne stat. En beskatningsmæssig tilknytning kan være fysisk eller økonomisk.

Hvis du er i tvivl om, hvor du har en beskatningsmæssig tilknytning, og du bruger Shopify Tax som din skattetjeneste, kan du finde flere oplysninger om de delstater, hvor du muligvis har skattepligt, på siden Administrer skattepligt i Shopify-administratoren.

Få mere at vide om automatisk overvågning af skattepligt.

Udløb af skattepligt

Selvom du ikke opfylder grænsen for beskatningsmæssig tilknytning i en bestemt stat, fysisk eller økonomisk, betyder dette ikke nødvendigvis, at din skattepligt ophører med det samme. Nogle stater har skattepolitikker, der er baseret på ideologien om, at den adfærd, som skabte den beskatningsmæssige tilknytning, f.eks. annoncering eller salgsmedarbejdere, fortsat vil generere salg i en periode efter, at adfærden er bragt til ophør. Dette koncept kaldes også “trailing nexus” eller “residual nexus” i amerikansk ret.

Følgende stater har formelle regler for “trailing nexus”:

Liste over stater med regler for “trailing nexus”
Stat Regler for “trailing nexus”
Californien Shopejere har skattepligt for det kvartal, hvor vedkommende stopper sin beskatningsmæssige tilknytning, samt det efterfølgende kvartal.
Michigan Når shopejeren ikke længere har beskatningsmæssig tilknytning, vil han eller hun være skattepligtig for måneden ud samt de efterfølgende elleve måneder.
Minnesota Efter fire dages adfærd, der skaber en beskatningsmæssig tilknytning, vil shopejeren være skattepligtig for måneden ud samt de efterfølgende elleve måneder.
Texas Shopejere er skattepligtige i tolv måneder efter, at vedkommende ikke længere har beskatningsmæssig tilknytning.
Washington Når shopejeren ikke længere har beskatningsmæssig tilknytning, vil han eller hun fortsat være skattepligtig resten af kalenderåret samt det efterfølgende år.

Andre stater har mere subjektive regler, som angiver, at den beskatningsmæssige tilknytning fortsætter, indtil den adfærd, der skabte den beskatningsmæssige tilknytning, ikke længere genererer salg. Hvis du mener, at du ikke længere har beskatningsmæssig tilknytning i en bestemt stat, skal du kontakte skattemyndighederne i staten, før du stopper med at opkræve skatter fra dine kunder i denne stat.

Anvendelse af skatter

De skatteprocenter, du opkræver, påvirkes af, om din stat er en oprindelsesstat eller en destinationsstat.

Omsætningsskat for mellemstatssalg, som er salg fra én stat til en anden stat, er normalt baseret på destinationsskatteregler. Nogle stater har regler, der afgør skat for statssalg, som er salg i samme stat, baseret på oprindelsesskatteregler.

Destinationsstater

I destinationsstater afgøres den omsætningsskat, som du opkræver, af din kundes adresse.

 • Hvis du ikke har en beskatningsmæssig tilknytning til staten, hvor leveringsadressen ligger, opkræves der ikke nogen skat.

 • Hvis du har beskatningsmæssig tilknytning i staten for leveringsadressen, skal kundens adresse bruges til bestemmelse af skatterne.

Oprindelsesstater

I oprindelsesstater baseres den omsætningsskat, som du opkræver, af lokationen for din beskatningsmæssige tilknytning.

 • Hvis du ikke har en beskatningsmæssig tilknytning til staten, hvor leveringsadressen ligger, opkræves der ikke nogen skat.

 • Hvis du har en fysisk beskatningsmæssig tilknytning i delstaten for leveringsadressen, bruges adressen for din beskatningsmæssige tilknytning til at bestemme skatter og afgifter. Hvis du har en beskatningsmæssig tilknytning, men ikke en fysisk adresse, i delstaten, bruges kundens adresse til at bestemme skatter og afgifter.

Reglerne for fjernsælger

En fjernsælger er en shopejer, der ikke er fysisk placeret i en bestemt stat, men som har en økonomisk beskatningsmæssig tilknytning dertil. De fleste delstater har regler, der afgør definitionen af en fjernsælger. Hvis du ikke er sikker på, om du har en økonomisk beskatningsmæssig tilknytning til en bestemt delstat på grund af salg dertil, skal du kontakte de amerikanske skattemyndigheder eller en lokal skatteekspert.

Notice & report-stater

I nogle stater findes lovgivning om “notice and report”. Denne lovgivning sikrer, at kunderne betaler en brugsskat “use tax”. Brugsskat er en omsætningsskat på de køb, som kunden foretager i andre delstater end den stat, hvor vedkommende bor, og hvor der ikke blev opkrævet skat i den stat, hvor købet foregik. Hvis du ikke har en beskatningsmæssig tilknytning i disse stater, men du sælger til kunder i disse stater, er kunderne selv ansvarlige for at betale brugsskat i delstaten i stedet for at betale omsætningsskat til dig.

Der er forskellige regler for "notice & report"-skattelovgivningen i forskellige delstater, men du skal muligvis gøre følgende, hvis dit salg til kunder i en delstat overstiger en bestemt grænse:

 • Opret en meddelelse i din butik om, at kunderne muligvis skal betale use tax.
 • Opret en meddelelse i din betalingsproces, der angiver, at kunderne muligvis skal betale brugsskat.
 • Send en årlig meddelelse til kunder, der køber for et vist beløb i din butik, og mind dem om, at de skal huske at betale use tax.
 • Send en årlig meddelelse til den enkelte stat med en opgørelse over kunder, der skylder use tax.

Følgende stater bruger "notice & report"-skattelovgivning:

Liste over stater med “notice & report”-lovgivning
Alabama Colorado Kentucky Louisiana Oklahoma
Pennsylvania Rhode Island South Dakota Tennessee Vermont
Washington

Da kravene og beløbsgrænserne varierer fra stat til stat, skal du rådføre dig de amerikanske statslige myndigheder eller en lokal skatterådgiver for at sikre, at du følger "notice & report"-lovgivningen.

Shopifys distributionsnetværk

Shopifys distributionsnetværk er en distributionstjeneste, som du kan bruge til at opbevare din lagerbeholdning og klargøre ordrer. Hvis du bruger Shopifys distributionsnetværk, sender du din lagerbeholdning til et enkelte distributionscenter. Din lagerbeholdning distribueres derefter til et netværk af distributionscentre, hvorfra lagerbeholdningen sendes til dine kunder. Da distributionscentre kan tælles som om, at du har fysisk beskatningsmæssig tilknytning, kan du blive skattepligtig i de stater, hvor Shopifys distributionsnetværk har distributionscentre.

Shopejere, der bruger Shopifys distributionsnetværk kan have fysisk beskatningsmæssig tilknytning i følgende stater:

Referenceguide om delstatsskat

Der er fem stater, som ikke har statslig omsætningsskat: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire og Oregon. Selv om der ikke beregnes skat på statsligt niveau, kan det være, at du skal opkræve kommuneskat.

Du kan få mere at vide om de enkelte delstater i denne tabel, herunder særlige skatteregler, oplysninger om skattepligt i delstaten samt de perioder for salgsdata, der ligger til grund for beregning af skattepligt.

Du behøver ikke at tilmelde dig alle disse myndigheder, kun dem, der gælder for dig.

Liste over stater
Alabama Alaska Arizona Arkansas Californien
Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida
Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas
Utah Vermont Virginia Washington West Virginia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Skatteoplysninger for Alabama.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Alabama Destination Nej Ja

Særlige skatteregler i Alabama

Alabama bruger notice & report-lovgivning.

Selvom Alaska defineres som en “destination-stat”, defineres staten også som en “home rule”-stat. Det betyder, at nogle lokale retsområder kan have forskellige skatteregler. Hvis du skal opkræve omsætningsskat i et af disse retsområder, kan du registrere dig hos dem for at opkræve og indbetale skat ved hjælp af deres “simplified seller use tax” (SSUT).

Hvis du ikke er sikker på, om du skal registrere dig, skal du kontakte skattemyndighederne i den amerikanske delstat eller en lokal skattemedarbejder.

Skattepligt i Alabama

Beskatningsmæssig tilknytning afgøres ved hjælp af salg fra det foregående kalenderår og er baseret på indtægten fra salg til kunder i Alabama. Digitale produkter og salg på markedspladser som Amazon er ikke inkluderet. Du kan have beskatningsmæssig tilknytning i Alabama, hvis du opfyldte følgende betingelse i foregående kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Alabama var 250.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, om du skal betale skat iHede, skal du kontakte skattemyndighederne i den amerikanske delstat eller en lokal skattemedarbejder.

Alaska

Skatteoplysninger for Alaska
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Alaska Department of Revenue Destination Ja Ja

Særlige skatteregler i Moms og Skat

Alaska har ingen statslig omsætningsskat, men staten defineres det som en home rule-stat. Det betyder, at lokale retsområder kan opkræve en destinationsbaseret skatteprocent, hvis sælgeren har en beskatningsmæssig tilknytning i den pågældende stat. Hvis du har brug for at opkræve omsætningsskat i et af disse retsområder, skal du registrere dig hos dem for at opkræve og indbetale skat.

Du behøver ikke at registrere dig hos alle disse retsområder, men kun med dem, der gælder for dig. Hvis du ikke er sikker på, om du skal registrere dig hos et bestemt retsområde, skal du kontakte de statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Hvis du er en fjernsælger og skal opkræve omsætningsskat i et af disse retsområder, kan du registrere dig hos dem ved hjælp af “Alaska Remote Seller Sales Tax Commission (ARSSTC) Uniform Code”, så du kan opkræve og indbetale skatter. Hvis du ikke er sikker på, om du skal registrere dig, skal du kontakte skattemyndighederne i den amerikanske delstat eller en lokal skattemedarbejder.

Skattepligt i Alaska

De lokale retsområder har ikke lovgivning om økonomisk beskatningsmæssig tilknytning på delstatsniveau, men det har nogle lokale retsområder. Krav til økonomisk beskatningsmæssig tilknytning implementeres via ARSSTC,som har et centraliseret system til skatteregistrering og -rapportering.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Alaska, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Arizona

Skatteoplysninger for Arizona.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Arizona Oprindelse Nej Ja

Særlige skatteregler i Arizona

Hvis du ikke har adresse i delstaten, sælger til kunder i Arizona og har beskatningsmæssig tilknytning der, skal du registrere dig hos de lokale retsområder, du sælger til, og opkræve destinationsskatter.

Arizona har implementeret et enkelt system til registrering og indberetning af skatter i dets retsområder. Det er nødvendigt at have en lærende effekt for at kunne indsende og betale for alle skatteområder, herunder byen Arizona, til staten.

Skattepligt i Arizona

Beskatningsmæssig tilknytning bestemmes ved hjælp af salg fra det foregående kalenderår eller det aktuelle kalenderår og er baseret på indtægten fra salg til kunder i Arizona. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som Amazon er ikke. Du kan have beskatningsmæssig tilknytning i Arizona, hvis du opfylder nogen af følgende betingelser i det foregående kalenderår eller i det aktuelle år:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Arizona var 100.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Arizona, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Arkansas

Skatteoplysninger for Arkansas.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Finance and Administration i Arkansas Destination Ja Ja

Skattepligt i Arkansas

Beskatningsmæssig tilknytning afgøres ved hjælp af salg fra det foregående eller aktuelle kalenderår og baseres på indtægten fra salg til kunder i Arkansas og antallet af salg til kunder i Arkansas. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som Amazon er ikke. Du kan have beskatningsmæssig tilknytning i Arkansas, hvis du opfyldte nogle af følgende betingelser i det foregående kalenderår eller i det aktuelle år:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Arkansas var 100.000 USD eller derover.
 • Du har foretaget 200 salg eller mere til kunder i Arkanalen.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Arkansas, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Californien

Skatteoplysninger for Californien.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Tax and Fee Administration i Californien Hybrid Nej Ja

Særlige skatteregler

Californiens regler for opkrævning af skat er en kombination af oprindelsesbaseret og destinationsbaseret opkrævning. Statslige skatter, county-skatter og kommuneskatter baseres på købets oprindelse (sælgeren), men distriktsskatterne og de samlede skatteprocenter baseres på destinationen (køberen).

I Californien er levering ikke skattepligtig, hvis de faktiske leveringsomkostninger er angivet i en særskilt linje på fakturaen. Leveringsomkostningerne bliver skattepligtige, hvis du tilføjer håndteringsgebyrer. Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du opsætter dine skatter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokal skatteekspert.

Når du angiver dine skatteregistreringsoplysninger for Californien, kan du vælge, om du vil opkræve skatter efter destinationsregler eller hybridreglerne for oprindelse. Standardindstillingen er Destination.

Skattepligt i Californien

Beskatningsmæssig tilknytning bestemmes ved hjælp af salg fra det forrige eller aktuelle kalenderår og er baseret på indtægten fra salg til kunder i Californien. Digitale produkter og salg på markedspladser som Amazon er ikke inkluderet. Du kan have beskatningsmæssig tilknytning i Californien, hvis du opfyldte følgende betingelse i forrige eller aktuelle kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Californien var 500.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Californien, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Colorado

Skatteoplysninger for Colorado.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Colorado Destination Ja Ja

Særlige skatteregler

Colorado er opdelt i distrikter. Hvis du er sælger i Colorado, skal du opkræve statsskat samt alle distriktsskatter gældende for din købers adresse.

Colorado har særlige krav til registrering og indsendelse på visse steder, mens andre områder kan deltage i SUTS (Sales and Use Tax System), der tillader forenklet lokal registrering og indsendelse.

I Colorado er levering ikke skattepligtig, hvis de faktiske leveringsomkostninger er angivet i en særskilt linje på fakturaen. Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du opsætter dine skatter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokal skatteekspert.

Fra og med den 1. juli 2022 er ordrer med skattepligtige varer, der leveres af et motorkøretøj i Colorado, underlagt et leveringsgebyr for detailforretninger (Retail Delivery Fee) på 0,27 USD, som ikke kan ikke refunderes. Hvis gebyret føjes til en ordre i din butik, vises det på siden med ordreoplysninger.

Colorado bruger notice & report-lovgivning.

Skattepligt i Colorado

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Colorado. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Colorado, hvis du har opfyldt følgende betingelse i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Colorado var 100.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Colorado, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Connecticut

Skatteoplysninger for Connecticut.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
State Department of Revenue Services i Connecticut Destination Ja Nej

Skattepligt i Connecticut

Beskatningsmæssig tilknytning afgøres ved hjælp af salg fra en løbende periode på tolv måneder og baseres på indtægten fra salg til kunder i Connecticut samt antallet af salg til kunder i Connecticut. Digitale produkter og salg på markedspladser som Amazon er inkluderet. Du kan have beskatningsmæssig tilknytning i Connecticut, hvis du opfylder alle følgende betingelser i en løbende periode på tolv måneder:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Connecticut var 250.000 USD eller derover.
 • Du har foretaget 200 salg eller mere til kunder i Connecticut.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Connecticut, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Delaware

Skatteoplysninger for Delaware.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Delaware Tax Center Ikke relevant Nej Nej

Særlige skatteregler

Delaware opkræver ikke omsætningsskat.

District of Columbia

Skatteoplysninger for District of Columbia.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Office of Tax and Revenue i Washington DC Destination Ja Nej

Skattepligt i District of Columbia

Beskatningsmæssig tilknytning afgøres ved hjælp af salg fra det foregående eller aktuelle kalenderår og er baseret på indtægten fra salg til kunder i District of Columbia samt antallet af salg til kunder i District of Columbia. Digitale produkter og salg på markedspladser som Amazon er inkluderet. Du kan have beskatningsmæssig tilknytning i District of Columbia, hvis du opfyldte følgende betingelser i det foregående eller aktuelle kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i District of Columbia var 100.000 USD eller derover.
 • Du har foretaget 200 salg eller mere til kunder i District of Columbia.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i District Of Columbia, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Florida

Skatteoplysninger for Florida.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Florida Department of Revenue Destination Ja Ja

Særlige skatteregler

I Florida er levering ikke skattepligtig, hvis de faktiske leveringsomkostninger er angivet i en særskilt linje på fakturaen. Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du opsætter dine skatter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokal skatteekspert.

Skattepligt i Florida

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Florida. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Florida, hvis du har opfyldt følgende betingelse i det foregående kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Florida var 100.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Florida, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Georgia

Skatteoplysninger for Georgia.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Georgia Tax Center Destination Ja Ja

Skattepligt i Georgia

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Georgia og antallet af salg til kunder i Georgia. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Georgia, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Georgia var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Georgia.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Georgia, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Hawaii

Skatteoplysninger for Hawaii.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Taxation for State of Hawaii Destination Ja Ja

Skattepligt i Hawaii

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Hawaii og antallet af salg til kunder i Hawaii. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Hawaii, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Hawaii var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Hawaii.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Hawaii, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Idaho

Skatteoplysninger for Idaho.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Idaho State Tax Commission Destination Nej Ja

Særlige skatteregler

Hvis du ikke har en adresse i Idaho, men har økonomisk beskatningsmæssig tilknytning der, opkræver du kun statsskatten på destinationen.

Skattepligt i Idaho

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Idaho. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Idaho, hvis du har opfyldt følgende betingelse i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Idaho var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Idaho.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Idaho, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Illinois

Skatteoplysninger for Illinois.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Illinois Oprindelse Ja Ja

Særlige skatteregler

Illinois følger skattereglerne for opkrævning af oprindelsessted for salg inden for staten. For salg uden for staten gælder reglerne for opkrævning på destinationen.

I Illinois er levering ikke skattepligtig, hvis de faktiske leveringsomkostninger er angivet i en særskilt linje på fakturaen, og der er er flere måder at modtage produktet på, f.eks. lokal afhentning. Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du opsætter dine skatter og angiver dit moms-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skatter på levering, skal du vælge standardindstillingen og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokal skatteekspert.

Skattepligt i Illinois

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra en rullende periode på 12 måneder og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Illinois og antallet af salg til kunder i Illinois. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Illinois, hvis du har opfyldt nogen af følgende betingelser i den rullende periode på 12 måneder:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Illinois var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Illinois.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Illinois, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Indiana

Skatteoplysninger for Indiana.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Indiana Destination Ja Nej

Skattepligt i Indiana

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Indiana og antallet af salg til kunder i Indiana. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Indiana, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Indiana var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Indiana.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Indiana, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Iowa

Skatteoplysninger for Iowa.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Iowa Destination Nej Ja

Særlige skatteregler

I Iowa beregnes skat på destinationsbasis. Hvis du har adresse i staten og har beskatningsmæssig tilknytning der, skal du opkræve skatter baseret på køberens destination. Hvis du er sælger uden for staten, er det kun den statslige skatteprocent, der gælder.

Skattepligtig i Iowa

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Iowa. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Iowa, hvis du har opfyldt følgende betingelse i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Iowa var 100.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Iowa, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Kansas

Skatteoplysninger for Kansas.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Kansas Destination Ja Ja

Skattepligt i Kansas

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Kansas. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Kansas, hvis du har opfyldt følgende betingelse i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Kansas var 100.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Kansas, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Kentucky

Skatteoplysninger for Kentucky
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Kentucky Department of Revenue Destination Ja Nej

Særlige skatteregler

Kentucky bruger notice & report-logivning.

Skattepligt i Kentucky

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Kentucky og antallet af salg til kunder i Kentucky. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Kentucky, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Kentucky var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Kentucky.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Kentucky, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Louisiana

Skatteoplysninger for Louisiana.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Louisiana Destination Nej Ja

Særlige skatteregler

Louisiana er generelt en destinationsstat, men har nogle specifikke regler for statens retsområder. Forskellige retsområder kan have forskellige regler for, hvad der forstås ved beskatningsmæssig tilknytning baseret på fysisk eller økonomisk tilstedeværelse. Hvis du ikke er sikker på, om du har beskatningsmæssig tilknytning i et bestemt retsområde, skal du kontakte en lokal skattemyndighed.

I Louisiana er levering ikke skattepligtig, hvis de faktiske leveringsomkostninger er angivet i en særskilt linje på fakturaen, og der er er flere måder at modtage produktet på, f.eks. lokal afhentning. Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du opsætter dine skatter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokal skatteekspert.

Louisiana bruger notice & report-lovgivning.

Skattepligt i Louisiana

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Louisiana og antallet af salg til kunder i Louisinana. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Louisinana, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Louisiana var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Louisiana.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Louisiana, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Maine

Skatteoplysninger for Maine.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Maine Revenue Services Destination Nej Nej

Særlige skatteregler

I Maine er levering ikke skattepligtig, hvis de faktiske leveringsomkostninger er angivet i en særskilt linje på fakturaen, og der er flere måder at modtage produktet på, f.eks. lokal afhentning. Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du opsætter dine skatter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokal skatteekspert.

Skattepligt i Maine

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Maine og antallet af salg til kunder i Maine. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Maine, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Maine var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Maine.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Maine, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Maryland

Skatteoplysninger for Maryland.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Comptroller of Maryland Destination Ja Nej

Særlige skatteregler

I Maryland er levering ikke skattepligtig, hvis de faktiske leveringsomkostninger er angivet i en særskilt linje på fakturaen. Leveringsomkostningerne bliver skattepligtige, hvis du tilføjer håndteringsgebyrer. Du kan vælge, om du vil opkræve skatter på levering, når du opsætter dine skatter og angiver dit omsætningsskat-id. Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve skat på levering, skal du vælge standardindstillingen her og kontakte skattemyndighederne i USA eller en lokal skatteekspert.

Skattepligtig i Maryland

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Maryland og antallet af salg til kunder i Maryland. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Maryland, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Maryland var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Maryland.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Maryland, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Massachusetts

Skatteoplysninger for Massachusetts.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Massachusetts Destination Nej Nej

Særlige skatteregler

I Massachusetts er beklædningsgenstande til en pris under 175 USD fritaget for statslig omsætningsskat, og for beklædningsgenstande til en pris over 175 USD opkræves der kun skat på det beløb af prisen, der er over 175 USD. Hvis en beklædningsgenstand f.eks. koster 200 USD, skal der kun betales skat af 25 USD, da de første 175 USD ikke pålægges skat.

Hvis du vil oprette skattetilsidesættelser for beklædningsgenstande, skal du se Skattetilsidesættelser og -undtagelser.

Skattepligt i Massachusetts

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Massachusetts. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Massachusetts, hvis du har opfyldt følgende betingelse i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Massachusetts var 100.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Massachusetts, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Michigan

Skatteoplysninger for Michigan.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Treasury i Michigan Destination Ja Nej

Skattepligt i Michigan

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Michigan og antallet af salg til kunder i Michigan. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Michigan, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Michigan var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Michigan.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Michigan, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Minnesota

Skatteoplysninger for Minnesota.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Minnesota Destination Ja Ja

Skattepligt i Minnesota

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Minnesota og antallet af salg til kunder i Minnesota. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Minnesota, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Minnesota var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Minnesota.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Minnesota, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Mississippi

Skatteoplysninger for Mississippi.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Mississippi Oprindelse Ja Ja

Skattepligt i Mississippi

Beskatningsmæssig tilknytning afgøres ved hjælp af salg fra en løbende periode på tolv måneder og er baseret på indtægten fra salg til kunder i Mississippi. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som Amazon er ikke. Du kan have beskatningsmæssig tilknytning i Mississippi, hvis du opfyldte følgende betingelse i en løbende periode på tolv måneder:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Mississippi var 250.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Mississippi, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Missouri

Skatteoplysninger for Missouri.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Missouri Oprindelse Nej Ja

Særlige skatteregler

Missouri er en oprindelsesstat for sælgere med beskatningsmæssig tilknytning og en adresse i staten. Hvis du sælger til kunder i delstaten og har økonomisk beskatningsmæssig tilknytning, men ikke adresse, i staten, skal du opkræve “brugsskat” (use tax).

Skattepligt i Missouri

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra en rullende periode på 12 måneder og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Missouri. Salg på markedspladser som Amazon er inkluderet, men digitale produkter er ikke. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Missouri, hvis har opfyldt følgende betingelse i den rullende periode på 12 måneder:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Missouri var 100.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Missouri, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Montana

Skatteoplysninger for Montana.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Montana Department of Revenue Ikke relevant Nej Nej

Særlige skatteregler

Montana opkræver ikke omsætningsskat.

Nebraska

Skatteoplysninger for Nebraska
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Nebraska Department of Revenue Destination Ja Ja

Skattepligt i Nebraska

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Nebraska og antallet af salg til kunder i Nebraska. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Nebraska, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Nebraska var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Nebraska.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Nebraska, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Nevada

Skatteoplysninger for Nevada.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
State of Nevada Department of Taxation Destination Nej Ja

Særlige skatteregler

Leveringsomkostninger er ikke skattepligtige i Nevada, hvis de er angivet som en særskilt varelinje. Hvis priserne på dine varer inkluderer levering eller håndtering, skal der opkræves skatter.

Skattepligt i Nevada

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Nevada og antallet af salg til kunder i Nevada. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Nevada, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Nevada var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Nevada.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Nevada, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

New Hampshire

Skatteoplysninger for New Hampshire.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue Administration i New Hampshire Ikke relevant Nej Nej

Særlige skatteregler

New Hampshire opkræver ikke omsætningsskat.

New Jersey

Skatteoplysninger for New Jersey.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Treasury Division of Taxation i New Jersey Destination Ja Nej

Skattepligt i New Jersey

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i New Jersey og antallet af salg til kunder i New Jersey. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i New Jersey, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i New Jersey var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i New Jersey.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i New Jersey, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

New Mexico

Skatteoplysninger for New Mexico.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Taxation and Revenue i New Mexico Destination Ja Ja

Skattepligt i New Mexico

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i New Mexico. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i New Mexico, hvis du har opfyldt følgende betingelse i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i New Mexico var 100.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i New Mexico, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

New York

Skatteoplysninger for New York.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
State Department of Taxation and Finance i New York Destination Ja Ja

Særlige skatteregler

I New York er beklædningsgenstande, sko og varer, der bruges til at reparere beklædningsgenstande til en pris under 110 USD, fritaget for statslig omsætningsskat. Som eksempel vil to varer til en samlet pris på 200 USD begge være fritaget for omsætningsskat, mens der opkræves omsætningsskat for én vare til en individuel pris på 110 USD.

Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter en skattetilsidesættelse for disse varer, under Skattetilsidesættelser og -undtagelser.

New York bruger kvartaler til at afgøre skattepligt, som adskiller sig fra andre retsområder. Skattekvartaler i New York er følgende:

 • Marts, april og maj
 • Juni, juli og august
 • September, oktober og november
 • December, januar og februar

Skattepligt i New York

Beskatningsmæssig tilknytning afgøres ved hjælp af salg fra de fire foregående skattekvartaler og er baseret på indtægten fra salg til kunder i New York og antallet af salg til kunder i New York. Salg på markedspladser som Amazon er inkluderet, men digitale produkter er ikke. Du kan have beskatningsmæssig tilknytning i New York, hvis du opfyldte følgende betingelser i de fire foregående skattekvartaler:

 • Din indtægt fra salg til kunder i New York var 500.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 100 salg til kunder i New York.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i New York, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

North Carolina

Skatteoplysninger for North Carolina.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i North Carolina Destination Ja Ja

Skattepligt i North Carolina

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i North Carolina og antallet af salg til kunder i North Carolina. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i North Carolina, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i North Carolina var 100.000 USD eller derover.
 • Du har foretaget 200 salg eller mere til kunder i North Tage.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i North Carolina, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

North Dakota

Skatteoplysninger for North Dakota.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
North Dakota Office of State Tax Commissioner Destination Ja Ja

Skattepligt i North Dakota

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i North Dakota. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i North Dakota, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i North Dakota var 100.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i North Dakota, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Ohio

Skatteoplysninger for Ohio.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Taxation i Ohio Oprindelse Ja Ja

Særlige skatteregler

Ohio bruger oprindelse som opkrævningskilde. Hvis en sælger har adresse uden for Ohio, sælger til kunder i delstaten og har økonomisk beskatningsmæssig tilknytning i Ohio, skal sælgeren dog opkræve destinationsbaseret omsætningsskat baseret på kundens adresse.

Skattepligt i Ohio

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Ohio og antallet af salg til kunder i Ohio. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Ohio, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Ohio var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Ohio.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Ohio, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Oklahoma

Skatteoplysninger for Oklahoma.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Oklahoma Tax Commission Destination Nej Ja

Særlige skatteregler

Oklahoma anvender indgiv og rapportér-love.

Skattepligtig i Oklahoma

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Oklahoma. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Oklahoma, hvis du har opfyldt følgende betingelse i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Oklahoma var 100.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Oklahoma, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Oregon

Skatteoplysninger for Oregon.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Oregon Ikke relevant Nej Nej

Særlige skatteregler

Oregon opkræver ikke omsætningsskat.

Pennsylvania

Skatteoplysninger for Pennsylvania.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Pennsylvania Oprindelse Ja Ja

Særlige skatteregler

Pennsylvania bruger notice & report-lovgivning.

Skattepligtig i Pennsylvania

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra en rullende periode på 12 måneder og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Pennsylvania. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Pennsylvania, hvis har opfyldt følgende betingelse i den rullende periode på 12 måneder:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Pennsylvania var 100.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Pennsylvania, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Puerto Rico

Skatteoplysninger for Puerto Rico.
Website om skat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Finansministeriet i Puerto Rico Destination Nej Ja

Skattepligt i Puerto Rico

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Puerto Rico og antallet af salg til kunder i Puerto Rico. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Puerto Rico, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Puerto Rico var 100.000 USD eller derover.
 • Du har foretaget 200 eller flere salg til kunder i Puerto Rico.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Puerto Rico, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Rhode Island

Skatteoplysninger for Rhode Island.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
State of Rhode Island Division of Taxation Destination Ja Nej

Særlige skatteregler

I Rhode Island er beklædningsgenstande og sko til en individuel pris på 250 USD eller derunder fritaget for statslig omsætningsskat, og der opkræves kun omsætningsskat for det beløb, der er over 250 USD. Hvis et jakkesæt f.eks. koster 275 USD, opkræves der kun skat af 25 USD.

Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter en skattetilsidesættelse for disse varer, under Skattetilsidesættelser og -undtagelser.

Rhode Island bruger notice & report-lovgivning.

Skattepligt i Rhode Island

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Rhode Island og antallet af salg til kunder i Rhode Island. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Rhode Island, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Rhode Island var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Rhode Island.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Rhode Island, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

South Carolina

Skatteoplysninger for South Carolina.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
South Carolina Department of Revenue Destination Ja Ja

Skattepligt i South Carolina

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i South Carolina. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i South Carolina, hvis du har opfyldt følgende betingelse i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i South Carolina var 100.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i South Carolina, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

South Dakota

Skatteoplysninger for South Dakota.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
South Dakota Department of Revenue Destination Ja Ja

Særlige skatteregler

South Dakota bruger notice & report-lovgivning.

Skattepligt i South Dakota

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i South Dakota og antallet af salg til kunder i South Dakota. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i South Dakota, hvis du har opfyldt nogle af følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i South Dakota var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i South Dakota.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i South Dakota, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Tennessee

Skatteoplysninger for Tennessee.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Tennessee Oprindelse Ja Ja

Særlige skatteregler

I Tennessee afhænger beskatningen af levering af, om selve produktet er belagt med omsætningsskat. Hvis omsætningsskat er gældende for dit produkt, skal du opkræve skat på leveringen. Hvis produktet ikke er belagt med omsætningsskat, skal du ikke opkræve skat for levering.

Tennessee bruger notice & report-lovgivning.

Skattepligt i Tennessee

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra en rullende periode på 12 måneder og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Tennessee. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Tennessee, hvis har opfyldt følgende betingelse i den løbende periode på 12 måneder:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Tennessee var 100.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Tennessee, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Texas

Skatteoplysninger for Texas.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Texas Comptroller of Public Accounts Oprindelse Ja Ja

Særlige skatteregler

Texas er en oprindelsesstat for sælgere, der både har fysisk tilstedeværelse og økonomisk beskatningsmæssig tilknytning i staten. Hvis du har beskatningsmæssig tilknytning i Texas, men ikke har en fysisk adresse der, betragtes Texas som en destinationsstat.

Skattepligt i Texas

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra en rullende periode på 12 måneder og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Texas. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Texas, hvis har opfyldt følgende betingelse i den rullende periode på 12 måneder:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Texas var 500.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Texas, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Utah

Skatteoplysninger for Utah.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Utah State Tax Commission Oprindelse Nej Ja

Særlige skatteregler

Hvis du ikke har beskatningsmæssig tilknytning i Utah, er dine kunder i denne stat ansvarlige for at indberette deres køb som “use tax” i deres indkomstskat. Hvis du vil, kan du registrere dig til at opkræve denne skat hos staten Utah.

Skattepligt i Utah

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Utah og antallet af salg til kunder i Utah. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Utah, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Utah var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Utah.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Utah, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Vermont

Skatteoplysninger for Vermont.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Taxes i Vermont Destination Ja Ja

Særlige skatteregler

Vermont bruger notice & report-lovgivning.

Skattepligt i Vermont

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra en rullende periode på 12 måneder og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Vermont og antallet af salg til kunder i Vermont. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Vermont, hvis du har opfyldt nogen af følgende betingelser i den rullende periode på 12 måneder:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Vermont var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Vermont.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Vermont, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Virginia

Skatteoplysninger for Virginia.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Virginia Tax Oprindelse Nej Ja

Særlige skatteregler

Leveringsomkostninger er ikke skattepligtige i Virginia, hvis de er angivet som en særskilt varelinje. Hvis priserne på dine varer inkluderer levering, skal der opkræves skatter.

Virginia anses for at være en oprindelsesstat, men sælgere uden for staten skal anvende destinationsreglerne for bestemme skatten.

Skattepligt i Virginia

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Virginia og antallet af salg til kunder i Virginia. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Virginia, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Virginia var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Virginia.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Virginia, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Washington

Skatteoplysninger for Washington.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue for Washington State Destination Ja Ja

Særlige skatteregler

Washington bruger notice & report-lovgivning.

Skattepligtig i Washington

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Washington. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Washington, hvis du har opfyldt følgende betingelse i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Washington var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Washington.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Washington, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

West Virginia

Skatteoplysninger for West Virginia.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
West Virginia State Tax Department Destination Ja Ja

Skattepligt i West Virginia

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i West Virginia og antallet af salg til kunder i West Virginia. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i West Virginia, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i West Virginia var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i West Virginia.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i West Virginia, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Wisconsin

Skatteoplysninger for Wisconsin.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i staten Wisconsin Destination Ja Ja

Særlige skatteregler

I Wisconsin afhænger beskatningen af levering af, om selve produktet er belagt med omsætningsskat. Hvis omsætningsskat er gældende for dit produkt, skal du opkræve skat på leveringen. Hvis produktet ikke er belagt med omsætningsskat, skal du ikke opkræve skat for levering. Hvis produkterne i en ordre er en blanding af beskattede og ikke beskattede varer, vil den del af leveringsomkostningerne, der vedrører beskattede varer, være beskattede.

Skattepligt i Wisconsin

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Wisconsin. Digitale produkter og salg på markedspladser som f.eks. Amazon er inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Wisconsin, hvis du har opfyldt følgende betingelse i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Wisconsin var 100.000 USD eller derover.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Wisconsin, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Wyoming

Skatteoplysninger for Wyoming.
Website om delstatsskat Forsyning Skattepligtig levering Lokale skatter
Department of Revenue i Wyoming Destination Nej Nej

Særlige skatteregler

Wyoming er en destinationsstat, men har ikke lokale skatter. Derfor betaler køberen altid den samme skatteprocent, der er angivet på statsniveau.

Skattepligt i Wyoming

Den beskatningsmæssige tilknytning afgøres på baggrund af salg fra det foregående eller nuværende kalenderår og er baseret på indtægtsbeløbet fra salg til kunder i Wyoming og antallet af salg til kunder i Wyoming. Digitale produkter er inkluderet, men salg på markedspladser som f.eks. Amazon er ikke inkluderet. Du har muligvis beskatningsmæssig tilknytning i Wyoming, hvis du har opfyldt følgende betingelser i det foregående eller nuværende kalenderår:

 • Din indtægt fra salg til kunder i Wyoming var 100.000 USD eller derover.
 • Du foretog mindst 200 salg til kunder i Wyoming.

Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal overføre betaling for skatter i Wyoming, skal du kontakte de amerikanske statslige skattemyndigheder eller en lokal skatterådgiver.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis