ABD vergilerine dair referans

ABD, federal satış vergisi tahsil etmez. Bunun yerine, satış vergisi fiziksel veya ekonomik nexus'a bağlı olarak eyalet, ilçe ve belediyeye göre hesaplanır. Bu sayfa, ABD'deki satış vergilerine yönelik genel bir kılavuzdur ve resmi hükûmet bilgilerinin veya düzenlemelerinin yerine geçmez. Vergilerinizle ilgili emin olmadığınız herhangi bir konu varsa ABD eyalet vergi daireleriyle veya bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Bir veya daha fazla eyalette satış vergisi almanız gerektiğini tespit ederseniz ilgili makamların her biriyle iletişime geçerek kaydolmanız gerekir. Süreç, işletmenizin nerede olduğuna, nerede satış yaptığınıza ve ayrı ayrı hükümet gerekliliklerine bağlı olarak değişir.

Vergi yükümlülüklerinizi belirleme

Satış vergisi almanız gerekip gerekmediği nexus'a bağlıdır. Bu, işletmeniz ile eyalet arasındaki bağlantı anlamına gelir. Belirli bir eyalette nexus'unuz varsa muhtemelen o eyalette kayıt yaptırmanız ve satış vergisi tahsil etmeniz gerekir. Nexus, fiziksel veya ekonomik olabilir.

Nerelerde nexus'a sahip olduğunuzdan emin değilseniz ve vergi hizmetiniz olarak Shopify Tax'i kullanıyorsanız vergi yükümlülüğünüzün olabileceği eyaletler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Shopify yöneticinizin Vergi yükümlülüklerini yönetin sayfasına bakabilirsiniz.

Uzaktan satıcı kuralları

Uzaktan satıcı, belirli bir eyalette fiziksel olarak bulunmayan ancak orada ekonomik nexus sahibi olan bir satıcıdır. Çoğu eyaletin, uzaktan satıcının tanımını belirleyen kurallar vardır. Belirli bir eyalette satış yapmanın sizin için ekonomik nexus oluşturup oluşturmadığından emin değilseniz AB eyalet vergi dairelerine veya yerel bir vergi uzmanına danışmanız gerekir.

Vergi yükümlülüğü hakkında daha fazla bilgi edinin.

Vergi kaydı için ihtiyacınız olan bilgileri bulun

Belli bir eyalette yükümlüğünüz olduğunu belirlerken bu eyaletten kayıt sürecini başlatabilirsiniz. Çoğu eyalet aynı ortak bilgileri gerekli olsa da bu liste, bazı eyaletler için her şey dahil olabilir. Belli bir eyaletin gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için eyaletin vergi hakkındaki web sitesine göz atabilirsiniz. Her eyaletin sitesine bağlantılar Eyalet vergi referansı içinde bulunabilir.

Aşağıda, kaydolurken ihtiyacınız olabilecek bazı bilgiler ve bu bunları nerede bulabileceğiniz belirtilmiştir.

Vergi tahsil etmek ve havale etmek üzere kaydolmak için gerekli bilgileri bulabileceğiniz yerler.
Bilgi Türü Ayrıntılar
Varlık Türü İşletmenizin Varlık Türü Shopify'da saklanmaz. Bu bilgilerin, işletme belgelerinizin bir parçası olarak elinizde olması gerekir.
İşletme Adı (Resmi Ad) Shopify yöneticinizde Ayarlar > Mağaza bilgileri > Fatura bilgileri > Resmi işletme adı bölümüne gidin.
İşletme Rolü Adı (DBA) İşletmenizin DBA'sı Shopify'da saklanmaz. Bu bilgilerin, işletme belgelerinizin bir parçası olarak elinizde olması gerekir.
İşletme Konumu Adresi Bu bilgilerin işletme belgeleriniz kapsamında elinizde olması gerekir. Bununla birlikte, mağazanızın konumlarına işletme adresinizi eklediyseniz Shopify yöneticinizde Ayarlar > Konumlar'a gidin.
Posta Adresi Shopify yöneticinizde Ayarlar > Mağaza bilgileri > Fatura bilgileri > İşletme adresi bölümüne gidin.
İşletme Telefon Numarası Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Mağaza bilgileri > Profil > Mağazanın telefon numarası bölümüne gidin.
İlk Satış/Yükümlülük Tarihi Shopify yöneticinizde Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri > ABD'ye gidin. Vergi yükümlülüklerini yönet bölümünde, Tüm yükümlülükleri göster'e tıklayın.
İrtibat kişisi Hesap sahibinin bilgilerini bulmak için Shopify yöneticinizde Ayarlar > Kullanıcılar ve izinler bölümüne gidin. Hesap sahibi, resmi İrtibat Kişisi olmayabilir. Bu nedenle, bu bilgileri doğrulayın.
İrtibat Kişisi'nin Telefon Numarası İrtibat kişisinin telefon numarası Shopify'da saklanmaz. Bu bilgiyi bulmak için kullanıcı hesabı ayrıntılarınıza veya işletme belgelerinize bakın.
İrtibat Kişisi'nin E-posta Adresi Hesap sahibinin e-posta adresini bulmak için Shopify yöneticinizde Ayarlar > Kullanıcılar ve izinler bölümüne gidin. Hesap sahibi, resmi İrtibat Kişisi olmayabilir. Bu nedenle, bu bilgileri doğrulayın.
Satıcı Kimliği, Satıcı Hesabı Kimliği veya Satıcı Kart İşleyicisi Hesabı Bu bilgiler Shopify'da saklanmaz. Bu tanımlayıcılardan birini üçüncü bir tarafla paylaşmanız gerekiyorsa bunun yerine mağaza kimliğinizi kullanabilirsiniz. Mağaza kimliğinizi almak için Shopify Destek ekibiyle iletişime geçin.

İşletme kayıtlarınızı, resmi belgelerinizi ve vergi bilgilerinizi kontrol ederek yukarıdaki bilgileri doğrulamak her zaman en iyisi olur. Ayrıntılarınız hakkında belirli sorularınız varsa bir muhasebeciye veya vergi uzmanına danışın.

Vergi yükümlülüğünün sona ermesi

Belirli bir eyalet için fiziksel veya ekonomik nexus eşiğinin altında kalmak, vergi sorumluluklarınızı hemen sona erdirmeyebilir. Bazı eyaletlerin, reklam veya satış personeli gibi nexus oluşturan davranışların, davranış sona erdikten sonra da bir süre satış oluşturmaya devam ettiği fikrine dayanan vergi politikaları vardır. Bu kavram, takip eden nexus veya kalıntı nexus olarak adlandırılır. Takip eden nexus vergi kuralları, eyaletler arasında farklılık gösterir. Örneğin, bir eyalette satıcıların, nexus sahipliğinin sona erdiği üç aylık dönem ve sonraki üç aylık dönem için vergi yükümlülüğü olabilir. Başka bir eyalette ise satıcıların, nexus sahipliği sona erdikten sonraki on iki ay boyunca vergi yükümlülüğü olabilir. Belirli bir eyalet için artık nexus'unuz olmadığını düşünüyorsanız o eyaletteki müşterilerinizden vergi tahsil etmeyi sonlandırmadan önce eyaletteki vergi dairesiyle veya bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Vergi kaynağı bulma

Satışlar genellikle eyaletler arası satışlar ve eyalet içi satışlar şeklinde iki kategoriye ayrılır. Eyaletler arası satışlar, ürünün kargoya verildiği konum ile müşterinin bulunduğu konumun farklı eyaletlerde bulunduğu satışlardır. Eyalet içi satışlar, ürünün kargoya verildiği ve müşterinin bulunduğu konumların aynı eyalette yer aldığı satışlardır. Satışlar için genellikle satışa ilişkin varış yerinin bulunduğu eyalette vergi tahsil edilir.

Vergi kaynağı bulma kuralları genellikle müşterilerden tahsil edilen vergi oranını belirleyerek satış vergilerini etkiler. Bazı istisnalar dışında, eyaletler arası satışlarda vergi genellikle ürünlerin gönderildiği, varış yeri eyaleti olarak da adlandırılan şehirdeki vergi oranlarına göre tahsil edilir. Eyalet içi satışlarda ise vergi, ürünlerin teslim edildiği şehirdeki orana, ürünlerin kargoya verildiği şehirdeki orana, eyalet içinde satıcının bulunduğu başka bir konuma veya bu faktörlerin bir kombinasyonuna göre belirlenebilir. Bu, menşe eyalet olarak adlandırılır.

Her iki durumda da, ürünleri teslim ettiğiniz eyalette nexus'unuz yoksa genellikle satış veya kullanım vergisi tahsil etmeniz gerekmez.

Varış yeri eyaletleri

Varış yeri eyaletleri için genel kural, tahsil ettiğiniz verginin müşterinizin adresine göre belirlenmesidir.

 • Kargo adresi eyaletinde nexus'unuz yoksa vergi alınmaz.

 • Kargo adresinin bulunduğu eyalette nexus sahibiyseniz ve burada vergi tahsil etmek için kayıtlıysanız vergileri belirlemek üzere müşterinin konumu kullanılır.

Menşe eyaletler

Menşe eyaletler için genel kural, tahsil ettiğiniz satış vergisinin konumunuzun nexus'una, ürünlerin kargoya verildiği konuma veya diğer satış faaliyetlerinin gerçekleştiği konuma göre belirlenmesidir.

 • Kargo adresi eyaletinde nexus'unuz yoksa vergi alınmaz.

 • Kargo adresinin bulunduğu eyalette fiziksel bir nexus'unuz varsa ve burada vergi tahsil etmek için kayıtlıysanız vergileri belirlemek için nexus'unuzun konumu kullanılabilir. Ekonomik nexus'uz varsa ve fiziksel konumunuz yoksa vergileri belirlemek için müşterinin bulunduğu konum kullanılabilir.

Karma eyaletler

Kaliforniya gibi bazı eyaletlerde vergi oranlarını belirlemek için menşe ve varış yeri kurallarının birleşiminden oluşan vergi kuralları kullanılır.

Bildirim ve rapor eyaletleri

Müşterilerin bir kullanım vergisi ödemesini sağlamak için bazı eyaletlerde bildirim ve rapor vergi yasaları mevcuttur. Kullanım vergisi, bir müşterinin ikamet ettiği eyalet dışından yaptığı ve satın alımın gerçekleştirildiği eyalette vergi tahsil edilmeyen satın alma işlemlerinde uygulanan bir satış vergisidir. Bu eyaletlerde nexus'unuz yoksa ancak müşterilere satış yapıyorsanız bu müşteriler, satıcıya satış vergisi ödemek yerine eyalete kullanım vergisi ödemekten sorumludur.

Bildirime ve raporlamaya dayalı vergi yasalarına sahip her eyalette farklı kurallar söz konusudur ancak genel olarak, başka bir eyaletteki müşterilere yaptığınız satışlar belirli bir eşiği geçerse şunları yapmanız gerekebilir:

 • Mağazanızda müşterilerin ABD vergisi ödemeleri gerekebileceğini belirten bir bildirim oluşturun.
 • Ödeme işleminizde müşterilerin ABD vergisi ödemeleri gerekebileceğini belirten bir bildirim oluşturun.
 • Mağazanızda belirli bir tutar üzerinde harcama yapan müşterilere yıllık bir bildirim gönderin ve kullanım vergisi borçlarını hatırlatın.
 • Eyalete yıllık bir bildirim gönderin ve kullanım vergisi borcu olan müşterilerle ilgili bilgileri raporlayın.

Vergiyle ilgili bildirim ve raporlama kuralları, eyaletler arasında farklılık gösterir. Gerekliler ve eşikler eyaletlere göre değiştiğinden, bildirim ve raporlamayla ilgili yasalara uyduğunuzdan emin olmak için ABD eyalet vergi dairelerine veya yerel bir vergi uzmanına danışmanız gerekir.

Shopify Gönderim Ağı

Shopify Fulfillment Network (SFN), envanterinizi depolayan ve siparişlerinizi gönderen bir hizmetle entegrasyon için kullanabileceğiniz bir gönderim hizmeti uygulamasıdır. Shopify, bu gönderim hizmetini sunmak için Flexport ile iş ortaklığı yapıyor. Bunun ardından envanteriz, müşterilere gönderilmek üzere bir gönderim merkezleri ağına dağıtılır. Gönderim merkezleri fiziksel nexus olarak kabul edilebileceğinden, SFN'nin gönderim merkezinin bulunduğu eyaletlerde vergi yükümlülüğünüz olabilir.

SFN kullanan satıcılar aşağıdaki eyaletlerde fiziksel nexus'a sahip olabilir:

Bu, eksiksiz bir liste değildir. Fiziksel nexus'un tanımı eyaletlere göre değişiklik gösterdiğinden vergileri doğru şekilde tahsil ettiğinizden ve ödediğinizden emin olmak için ABD eyalet vergi dairelerine veya yerel bir vergi uzmanına danışmanız gerekir.

Eyalet vergisi referansı

Eyalet genelinde satış vergisi olmayan beş eyalet vardır: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire ve Oregon. Eyalet düzeyinde satış vergileri olmasa da belediye vergileri tahsil etmeniz gerekebilir.

Özel vergi kuralları, eyalet vergi yükümlülükleri hakkında bilgiler ve yükümlülük hesaplanırken dikkate alınan satış verileri dönemleri de dahil olmak üzere her bir eyalet hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu tabloya bakabilirsiniz.

Tüm bu ajanslara değil sadece sizin için geçerli olanlara kaydolmanız gerekir.

Eyalet listesi
Alabama Alaska Arizona Arkansas Kaliforniya
Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida
Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana
Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi
Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire
New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pensilvanya Porto Riko
Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Teksas
Utah Vermont Virginia Washington West Virginia
Wisconsin Wyoming

Alabama

Alabama için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Alabama Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

Alabama, varış yeri eyaleti olarak sınıflandırılmakla birlikte, aynı zamanda kısmi özerkliğe sahip bir eyalettir. Bu, bazı yerel yetki bölgelerinin farklı vergi kurallarına ve kayıt gerekliliklerine sahip olabileceği anlamına gelir. Alabama'da fiziksel bir varlığınız yoksa eyalet genelinde tek bir kayıt altında tek bir vergi oranının tahsil edilmesine izin veren basitleştirilmiş satıcı kullanım vergisi (SSUT) programına katılmanız mümkün olabilir.

Kayıt yaptırmanız gerekip gerekmediğinden veya SSUT programına uygun olup olmadığınızdan emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Alabama'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Alabama'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Alaska

Alaska için vergi bilgileri
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Alaska Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

Alaska'nın eyalet satış vergisi yoktur, kısmi özerkliğe sahip bir eyalet olarak tanımlanır. Bu durum, satıcının bu eyalette nexus sahibi olması durumunda bazı yerel yetki bölgelerinin varış yeri bazlı bir ücret talep etmesi anlamına gelir. Bu yetki bölgelerinin birinde satış vergisi tahsil etmeniz gerekiyorsa vergi toplamak ve ödemek için bu bölgelere kaydolmanız gerekir.

Bu yetki bölgelerinin tümünde kaydolmanız gerekmez, yalnızca sizin için geçerli olanlarda kaydolmanız yeterlidir. Belirli bir yetki bölgesine kaydolmanız gerekip gerekmediği konusunda emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Uzaktan satıcıysanız ve bu yetki bölgelerinden birinde satış vergisi almanız gerekiyorsa vergi tahsil etmek ve havale etmek üzere bu bölgelere kaydolmak için Alaska Remote Seller Sales Tax Commission (ARSSTC) Uniform Code'u (Alaska Uzaktan Satıcı Satış Vergisi Komisyonu Yeknesak Kanunu) kullanabilirsiniz. Kaydolmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Alaska'nın eyalet düzeyinde ekonomik nexus yasaları yoktur ancak bazı yerel yargı bölgeleri bunu yapar. Ekonomik nexus gereklilikleri, vergi kaydı ve raporlama için merkezi bir sistem olan ARSSTC aracılığıyla uygulanır.

Alaska'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Alaska'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Arizona

Arizona için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Arizona Eyaleti Gelir İdaresi Başkanlığı Menşe Evet

Eyalet dışındaysanız, Arizona'daki müşterilere satış yapıyorsanız ve burada nexus sahibiyseniz satış yaptığınız yerel yetki bölgelerine kaydolup varış yeri vergilerini tahsil etmeniz gerekebilir.

Arizona, yetki alanlarının çoğunda vergilerin kaydedilmesi ve beyan edilmesi için bir tek bir sistem uygulamaya koymuştur. Mükelleflerin, Phoenix şehri de dahil olmak üzere, tüm vergi yargı bölgeleri için eyalete beyanda bulunması ve ödeme yapması gerekmektedir.

Arizona'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Arizona'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Arkansas

Arkansas için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Arkansas Maliye ve İdare Başkanlığı Varış Noktası Evet

Arkansas'taki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Arkansas'ta vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Kaliforniya

Kaliforniya için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Kaliforniya Vergi ve Harç İdaresi Başkanlığı Hibrit Evet

Kaliforniya'da, menşe ve varış yeri kaynak kurallarının bir birleşimi kullanılır. Bu kurallar, yalnızca satış vergisi iadenizde satışların nasıl raporlandığını etkiler ve genellikle tahsil edilen vergi oranını etkilemez.

Vergilerinizi ayarladığınızda ve satış vergisi kimliğinizi girdiğinizde kargodan vergi alıp almamayı tercih edebilirsiniz. Kargodan vergi almanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz bu seçeneği varsayılan ayarda bırakın ve ABD eyalet vergi makamlarına veya yerel bir vergi uzmanına danışın.

Kaliforniya için vergi kaydı bilgilerinizi girdiğinizde, varış yeri kurallarına göre veya hibrit menşe kurallarına göre vergi tahsil edeceğinizi seçebilirsiniz. Varsayılan ayar Varış yeri şeklindedir.

Kaliforniya'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Kaliforniya'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Colorado

Colorado için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Colorado Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

Colorado, özerk yönetimlere sahip bir eyalet olarak tanımlanmıştır. Bu, bazı yerel yetki bölgelerinin farklı vergi kurallarına ve kayıt gerekliliklerine sahip olabileceği anlamına gelir.

Özerk yönetimlere sahip bir eyalet olmasına rağmen Colorado'daki bazı bölgelerde, Colorado eyaletiyle aynı kullanım vergisi yasaları ve kayıt gereklilikleri kullanılır. Bu, bu konumlarda yerel vergileri tahsil etmek ve ödemek üzere kayıt yaptırmak için tek bir kayıt formu doldurabileceğiniz anlamına gelir. Colorado'daki diğer bölgelerde ise vergi mükelleflerinin doğrudan bu bölgeye kaydolmalarını ve vergi iadesi beyanlarını bu bölgeye vermelerini gerektiren özel kayıt gereklilikleri vardır. Son olarak, bazı bölgeler tek bir konumu kullanarak birden fazla konum için basitleştirilmiş yerel kayıt imkanı sağlayan Satış ve Kullanım Vergisi Sistemine (SUTS) dahildir.

Vergilerinizi ayarladığınızda ve satış vergisi kimliğinizi girdiğinizde kargodan vergi alıp almamayı tercih edebilirsiniz. Kargodan vergi almanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz bu seçeneği varsayılan ayarda bırakın ve ABD eyalet vergi makamlarına veya yerel bir vergi uzmanına danışın.

Colorado'da motorlu araçlar tarafından teslim edilen ve vergiye tabi olan ürünleri içeren siparişler, 0,28 USD geri ödenmez Perakende Satış Teslimat Ücretine tabidir. Bu ücret, online mağazanızda bir siparişe eklendiğinde siparişin ayrıntılar sayfasında görünür. Perakende Satış Teslimat Ücreti, enflasyona göre yıllık olarak düzenlenir.

1 Temmuz 2023'ten itibaren satıcılar, Perakende Satış Teslimat Ücreti'ni müşterilerden mi tahsil edeceklerini yoksa ücreti doğrudan bir maliyet olarak mı ödeyeceklerini seçebilirler. Ücreti doğrudan ödemeye karar verirsiniz bu ücret, müşteri makbuzlarında veya sözleşmelerde ayrı bir satır öğesi olarak görünmez.

Müşterilerden Perakende Satış Teslimat Ücreti tahsil etmeyi tercih etmiyor ve kargodan vergi almak istemiyorsanız satış vergisi ayarlarınızı, Colorado'daki müşterilerden hiçbir zaman kargo vergisi ve Perakende Satış Teslimat Ücreti alınmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu seçeneği belirlediğinizde, bu ücretleri ilgili makamlara havale etmek yine sizin sorumluluğunuzdur.

Perakende Satış Teslimat Ücreti'ni müşterilerden tahsil etmek istiyorsanız ve vergi tahsil etmek istemiyorsanız özel olarak Colorado için, % 0'lık bir kargo için vergi geçersiz kılma oluşturun.

Colorado'da bir önceki takvim yılında 500.000 USD veya daha az perakende satış yapan perakendeciler, yıllık perakende satışlarının 500.000 USD'yi aşmasından sonraki takvim çeyreğinin ilk gününe kadar bu ücreti ödemekten muaftır.

RDF'yi değiştirmek istemiyorsanız Colorado için vergi ayarlarınızı değiştirin.

Adımlar:

 1. Shopify Yöneticisi'nde, Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri > ABD'ye gidin.
 2. Tahsilat yaptığınız bölgeler bölümünde Colorado'yu bulun ve seçenekler menüsüne erişmek için ... simgesine tıklayın.
 3. Satış vergisi bilgilerini düzenle'ye tıklayın.
 4. Gelişmiş seçenekleri göster'e tıklayın.
 5. Nakliye vergisi ve Perakende Satış Teslimat Ücreti tahsil edin bölümünde Hiçbir zaman'ı seçin.

Colorado'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Colorado'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Connecticut

Connecticut için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Connecticut Eyaleti Gelir Hizzmetleri İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Hayır

Connecticut'taki vergi yükümlülükleri

Connecticut'taki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Connecticut'ta vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Delaware

Delaware için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Delaware Vergi Merkezi Geçerli değil Hayır

Delaware satış vergisi almaz.

District of Columbia

District of Columbia için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
DC Vergi ve Gelir Dairesi Varış Noktası Hayır

District of Columbia'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. District of Columbia'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Florida

Florida için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Florida Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

Vergilerinizi ayarladığınızda ve satış vergisi kimliğinizi girdiğinizde kargodan vergi alıp almamayı tercih edebilirsiniz. Kargodan vergi almanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz bu seçeneği varsayılan ayarda bırakın ve ABD eyalet vergi makamlarına veya yerel bir vergi uzmanına danışın.

Florida'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Florida'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Georgia

Georgia için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Georgia Vergi Merkezi Varış Noktası Evet

Georgia'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Georgia'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Hawaii

Hawaii için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Hawaii Eyaleti Vergi İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

Hawaii'deki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Hawaii'de vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Hawaii'deki Excise (Özel Tüketim) Vergisi (GET), eyalet içinde belirli faaliyetlerde bulunan işletmelerin brüt gelirlerinden alınan bir vergidir. Satış vergisine benzer ancak ürün veya hizmetlerin nihai satış fiyatına göre değil, işletmenin toplam brüt gelirine göre belirlenir. Tahsil edilen vergi, mükellefin vergiye tabi brüt gelirlerinin bir parçası haline gelir.

Örneğin, bir mükellef 100 USD'lik bir ürün satıyor ve %4 vergi oranıyla 4 USD vergi tahsil ediyor. Mükellefin brüt gelirleri şu anda 104 USD'dir (100 X 4%). Mükellefin beyannamesi üzerinden ödenmesi gereken vergi, vergi oranı brüt gelire yansıtılarak hesaplanan 4,16 USD'dir (104 X 4%). Vergi üzerinden alınan vergi nedeniyle Hawaii'de, mükelleflerin bunu yansıtmak için vergi oranını brüt olarak artırmasını sağlayan kurallar vardır. Yani mükellef, %4 yerine %4,166 ve %4,5 yerine %4,712 vergi oranı tahsil edebilir.

Ek olarak, Hawaii'deki GET müşteriye son satış yerine, üretimin ve dağıtımın her aşamasında tahsil edilir. Bu nedenle, işletmeler yeniden satışı yapılmak üzere diğer işletmelere ürün veya hizmet satıyor olsalar bile, tüm brüt gelirler üzerinden vergi ödemeleri gerekir.

Idaho

Idaho için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Idaho Eyaleti Vergi Komisyonu Varış Noktası Evet

Idaho'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Idaho'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Illinois

Illinois için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Illinois Gelir İdaresi Başkanlığı Menşe Evet

Illinois, eyalet içinde satış için menşe kaynak kurallarını uygular. Eyalet dışı satış için varış yeri kaynağı uygulanır.

Vergilerinizi ayarladığınızda ve satış vergisi kimliğinizi girdiğinizde kargodan vergi alıp almamayı tercih edebilirsiniz. Kargodan vergi almanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz bu seçeneği varsayılan ayarda bırakın ve ABD eyalet vergi makamlarına veya yerel bir vergi uzmanına danışın.

Illinois'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Illinois'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Indiana

Indiana için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Indiana Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Hayır

Indiana'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Indiana'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Iowa

Iowa için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Iowa Gelir İdaresi Başkanlığı Hibrit Evet

Iowa'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Iowa'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Kansas

Kansas için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Kansas Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

Kansas'taki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Kansas'ta vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Kentucky

Kentucky için vergi bilgileri
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Kentucky Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Hayır

Kentucky'deki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Kentucky'de vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Louisiana

Louisiana için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Louisiana Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

Louisiana genel olarak varış yeri eyaletidir. Ancak eyaletin yetki bölgelerine ilişkin belirli kurallara sahiptir. Farklı yetki bölgelerinin, fiziksel veya ekonomik varlığa göre nelerin nexus olarak sayıldığı ile ilgili farklı kuralları olabilir. Belirli bir yetki bölgesinde nexus'unuzun olup olmadığından emin değilseniz yerel vergi dairesiyle iletişime geçin.

Lousiana'da, uzaktan satıcılar için basitleştirilmiş bir kayıt ve raporlama süreci vardır. Uzaktan Satıcılar için Satış ve Kullanım Vergisi Komisyonu sayfasına bakın. Vergi havale etmeniz gerekip gerekmediğinden ya da Louisiana'da uzaktan satıcı kategorisinde olup olmadığınızdan emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Vergilerinizi ayarladığınızda ve satış vergisi kimliğinizi girdiğinizde kargodan vergi alıp almamayı tercih edebilirsiniz. Kargodan vergi almanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz bu seçeneği varsayılan ayarda bırakın ve ABD eyalet vergi makamlarına veya yerel bir vergi uzmanına danışın.

Louisiana'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Louisiana'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Maine

Maine için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Maine Gelir Hizmetleri Varış Noktası Hayır

Vergilerinizi ayarladığınızda ve satış vergisi kimliğinizi girdiğinizde kargodan vergi alıp almamayı tercih edebilirsiniz. Kargodan vergi almanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz bu seçeneği varsayılan ayarda bırakın ve ABD eyalet vergi makamlarına veya yerel bir vergi uzmanına danışın.

Maine'deki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Maryland'de vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Maryland

Maryland için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Maryland Vergi Denetleme Dairesi Varış Noktası Hayır

Vergilerinizi ayarladığınızda ve satış vergisi kimliğinizi girdiğinizde kargodan vergi alıp almamayı tercih edebilirsiniz. Kargodan vergi almanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz bu seçeneği varsayılan ayarda bırakın ve ABD eyalet vergi makamlarına veya yerel bir vergi uzmanına danışın.

Maryland'deki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Maryland'de vergi havale etmeniz gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Massachusetts

Massachusetts için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Massachusetts Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Hayır

Massachusetts'te 175 USD'nin altında fiyatı olan giyim ürünleri eyalet satış vergisinden muaftır, fiyatı 175 USD'nin üzerinde olan giyim ürünlerinden, yalnızca 175 USD'nin üzerindeki tutardan vergi tahsil edilir. Örneğin, 200 USD fiyata sahip bir giyim ürününden, ilk 175 USD vergiye tabi olmadığından 25 USD üzerinden vergi tahsil edilir. Her eyalette, giyim ürünlerinin vergi muafiyetleri farklı şekilde tanımlanır. Sattığınız ürünlerin muafiyete uygun olup olmadığından emin değilseniz eyalet vergi dairelerine veya yerel bir vergi uzmanına ulaşın.

Giyim ürünleriyle ilgili olarak vergi geçersiz kılma işlemi ayarlamak için Vergi geçersiz kılma işlemleri ve muafiyetleri bölümüne bakın.

Massachusetts'teki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Massachusetts'te vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Michigan

Michigan için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Michigan Hazine Başkanlığı Varış Noktası Hayır

Michigan'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Michigan'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Minnesota

Minnesota için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Minnesota Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

Minnesota'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Minnesota'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Mississippi

Mississippi için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Mississippi Gelir İdaresi Başkanlığı Menşe Evet

Mississippi'deki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Mississippi'de vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Missouri

Missouri için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Missouri Gelir İdaresi Başkanlığı Menşe Evet

Missouri'deki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Missouri'de vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Missouri'deki vergi yükümlülükleri

Nexus, on iki aylık döneme ait satışlar kullanılarak belirlenir ve Missouri'deki müşterilere yapılan satışlardan elde edilen gelir miktarına dayanır. Buna, Amazon gibi pazaryerlerindeki satışlar dahildir ancak dijital ürünler dahil değildir. On iki aylık dönemde aşağıdaki koşulu karşıladıysanız Missouri'de nexus'unuz olabilir:

 • Missouri'deki müşterilere yapılan satışlardan elde ettiğiniz gelir 100.000 USD veya daha fazla.

Missouri'de vergi havale etmeniz gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Montana

Montana için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Montana Gelir İdaresi Başkanlığı Geçerli değil Hayır

Montana satış vergisi almaz.

Nebraska

Nebraska için vergi bilgileri
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Nebraska Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

Nebraska'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Nebraska'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Nevada

Nevada için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Nevada Eyaleti Vergi İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

Nevada'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Nevada'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

New Hampshire

New Hampshire için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
New Hampshire Gelir İdaresi Başkanlığı Geçerli değil Hayır

New Hampshire satış vergisi almaz.

New Jersey

New Jersey için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
New Jersey Hazine Başkanlığı Vergi Departmanı Varış Noktası Hayır

New Jersey'de, giyim ve ayakkabı ürünlerinin çoğu, eyalet satış vergisinden muaftır. Bu ürünler için vergi geçersiz kılma işlemi ayarlamak üzere Vergi geçersiz kılma işlemleri ve muafiyetleri sayfasına bakın.

New Jersey'deki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. New Jersey'de vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

New Mexico

New Mexico için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Yeni Mexico Vergi ve Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

New Mexico'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. New Mexico'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

New York

New York için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
New York Eyaleti Vergi İdaresi ve Maliye Başkanlığı Varış Noktası Evet

New York'ta giyim ürünleri, ayakkabılar ve giyim ürünlerinin onarımı için kullanılan ürünler, birim fiyatları 110 USD'nin altındaysa satış vergisinden muaftır. Örneğin, toplam fiyatı 200 USD olan iki ürünün her ikisi de vergisinden muaf olabilir, ancak fiyatı 110 USD olan tek bir ürün satış vergisine tabidir. Bu muafiyet tüm yerel yetki bölgelerinde geçerli değildir. Her eyalette, giyim ürünlerinin vergi muafiyetleri farklı şekilde tanımlanır. Sattığınız ürünlerin muafiyete uygun olup olmadığından emin değilseniz eyalet vergi dairelerine veya yerel bir vergi uzmanına ulaşın.

Bu ürünlerle ilgili olarak vergi geçersiz kılma işlemi ayarlamak için Vergi geçersiz kılma işlemleri ve muafiyetleri bölümüne bakın.

New York'ta, diğer yargı bölgelerinden farklı olarak vergi yükümlülüklerini belirlemek için üç aylık dönemleri kullanılır. New York'taki üç aylık vergi dönemleri şu şekildedir:

 • Mart, Nisan ve Mayıs
 • Haziran, Temmuz ve Ağustos
 • Eylül, Ekim ve Kasım
 • Aralık, Ocak ve Şubat

New York'taki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. New York'ta vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

North Carolina

North Carolina için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
North Carolina Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

North Carolina'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. North Carolina'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

North Dakota

North Dakota için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Kuzey Dakota Eyalet Vergi Komisyonu Ofisi Varış Noktası Evet

North Dakota'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. North Dakota'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Ohio

Ohio için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Ohio Vergi İdaresi Başkanlığı Menşe Evet

Ohio menşe kaynak bulma işlemi uygular. Bununla birlikte, satıcının merkezi Ohio'nun dışındaysa, eyaletteki müşterilere satış yapıyorsa ve Ohio'da ekonomik nexus'u varsa müşterinin konumuna göre varış yeri satış vergisi tahsil etmelidir.

Ohio'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Ohio'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Oklahoma

Oklahoma için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Oklahoma Vergi Komisyonu Varış Noktası Evet

Oklahoma'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Oklahoma'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Oregon

Oregon için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Oregon Gelir İdaresi Başkanlığı Geçerli değil Hayır

Oregon satış vergisi almaz.

Pensilvanya

Pennsylvania için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Pennsylvania Gelir İdaresi Başkanlığı Menşe Evet

Pensilvanya'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Pensilvanya'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Porto Riko

Porto Riko için vergi bilgileri.
Vergi hakkındaki web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Porto Riko Finans Departmanı Varış Noktası Evet Evet

Porto Riko'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Porto Riko'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Rhode Island

Rhode Island için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Rhode Island Vergi İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Hayır

Rhode Island'da birim fiyatı 250 USD veya daha düşük olan giyim ve ayakkabılar eyalet satış vergisinden muaftır ve yalnızca 250 USD'nin üstündeki tutar satış vergisine tabi olur. Örneğin, bir giysinin maliyeti 275 USD ise vergi yalnızca 25 USD üzerinden tahsil edilir. Her eyalette, giyim ürünlerinin vergi muafiyetleri farklı şekilde tanımlanır. Sattığınız ürünlerin muafiyete uygun olup olmadığından emin değilseniz eyalet vergi dairelerine veya yerel bir vergi uzmanına ulaşın.

Bu ürünlerle ilgili olarak vergi geçersiz kılma işlemi ayarlamak için Vergi geçersiz kılma işlemleri ve muafiyetleri bölümüne bakın.

Rhode Island'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Rhode Island'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

South Carolina

South Carolina için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
South Carolina Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

Güney Carolina'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Güney Carolina'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

South Dakota

South Dakota için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
South Dakota Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

South Dakota'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. South Dakota'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Tennessee

Tennessee için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Tennessee Gelir İdaresi Başkanlığı Menşe Evet

Tennessee'deki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Tennessee'de vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Teksas

Texas için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Texas Muhasebat Vergi Denetleme Dairesi Menşe Evet

Teksas, nexus ve eyalet içinde fiziksel varlığı olan satıcılar için bir menşe eyalettir. Texas'ta bir nexus'unuz varsa ancak fiziksel bir konumunuz yoksa Teksas hedef bir eyalet olarak kabul edilir.

Texas'taki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Texas'ta vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Utah

Utah için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Utah Eyaleti Vergi Komisyonu Menşe Evet

Utah'taki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Utah'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Vermont

Vermont için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Vermont Vergi İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

Vermont'taki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Vermont'ta vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Virginia

Virginia için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Virginia Vergi İdaresi Başkanlığı Menşe Evet

Virginia menşe bir eyalet olarak kabul edilir, ancak eyalet dışı satıcılar, vergi belirlemek için varış yeri kurallarını uygulamalıdır.

Virginia'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Virginia'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Washington

Washington için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Washington Eyaleti Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

Washington, eyalet içinde faaliyet gösteren veya eyalet içine satış yapan çoğu şirkete bir işletme ve meslek vergisi uygular. İşletme ve meslek vergisi, Washington'daki satış ve kullanım vergileri ile aynı form kullanılarak beyan ve havale edilir.

Washington'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Washington'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

West Virginia

West Virginia için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
West Virginia Eyaleti Vergi İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

Batı Virginia'daki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Batı Virginia'da vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Wisconsin

Wisconsin için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Wisconsin Eyaleti Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Evet

Wisconsin'deki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Wisconsin'de vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Wyoming

Wyoming için vergi bilgileri.
Eyalet vergisi web sitesi Kaynak bulma Yerel vergiler
Wyoming Gelir İdaresi Başkanlığı Varış Noktası Hayır

Wyoming'deki vergi yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Wyoming'de vergi ödemesi yapmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene