ABD vergilerinizi yönetme

Vergilerinizi ayarladıktan sonra kayıtlarınız, geçersiz kılma işlemleriniz ve müşteri muafiyetleri de dahil olmak üzere vergi ayarlarınızı yönetebilirsiniz.

Kayıtlı olduğunuz bölgeleri yönetme

Kayıtlarınızı veya hesap numaralarınızı istediğiniz zaman ekleyebilir, silebilir veya değiştirebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
 2. Satış vergisi tahsilatını yönetin bölümünde ABD'ye tıklayın.
 3. Tahsilat yaptığınız bölgeler bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Yeni vergi kaydı oluşturmak için Satış vergisi tahsil et'e tıklayın.
  2. Mevcut bir vergi kaydını düzenlemek için düzenlemek istediğiniz bölgenin yanındaki ... düğmesine tıklayın.
 4. Bölgelerinizi ve hesap numaralarınızı güncelleyin.

 5. Satış vergisi tahsil et'e tıklayın.

Vergileri geçersiz kılma

Bazen varsayılan vergi oranları belirli ürünler için geçerli değildir. Örneğin, belirli türde çocuk kıyafetleri vergiden muaftır veya daha düşük vergi oranına sahiptir. Varsayılan oranlar geçerli değilse geçersiz kılma işlemi oluşturmanız gerekir.

Vergi geçersiz kılma işlemi oluşturma

Ürün kategorilerini kullanan varsayılan vergi kurallarının geçerli olmadığı ürünler için vergi geçersiz kılma işlemleri oluşturabilirsiniz. Ürünler için geçersiz kılma işlemi oluşturmak iki adımlı bir süreçtir. Öncelikle farklı vergi oranına sahip ürünleri içeren koleksiyon oluşturursunuz. Ardından, geçersiz kılma işleminin hangi bölgeye uygulanacağını ve kullanılacak vergi oranını belirtirsiniz.

Koleksiyonlar hakkında ayrıntılı bilgi için Koleksiyonlar bölümüne bakın.

Adımlar:

 1. Koleksiyon oluşturun:

  1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar'a gidin.
  2. Koleksiyon oluştur'a tıklayın ve koleksiyon için bir ad girin.
  3. Koleksiyon türü bölümünde, Manuel'i seçin
  4. Koleksiyonu kaydet'e tıklayın.
 2. Geçersiz kılma işlemini oluşturun:

  1. Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
  2. Satış vergisi tahsilatını yönetin bölümünde ABD'ye tıklayın.
  3. Vergi oranları ve muafiyetler bölümünde Ürün geçersiz kılma işlemi ekle'ye tıklayın.
  4. Koleksiyonu seçin.
  5. Geçersiz kılma işleminin uygulanacağı bölgeyi seçin.
  6. Bu bölgedeki koleksiyon için vergi oranını girin.
  7. Kaydet'e tıklayın.

Ürün kategorileri

Ürün kategorileri, ürünlere veya ürün koleksiyonlarına atanan etiketlerdir. ABD'deki müşterilere satış yapan satıcılar, müşteriler belirli ürünleri satın aldıklarında vergi yükümlülüklerini ve muafiyetlerini belirtirler.

Ürün kategorilerinin kullanımı, ABD'deki vergi hesaplamalarının doğruluğunu artırır ve vergi geçersiz kılma işlemlerine yönelik ihtiyacı azaltır. Ürün kategorileri, önceden tanımlanmış ve standartlaştırılmış bir liste olan Shopify Ürün Taksonomisi'nden seçilir. Daha fazla bilgi edinmek için Ürün kategorileri bölümünü inceleyin.

Geçersiz kılma işlemi uygulanan bir ürün için ürün kategorisi ayarladığınızda geçersiz kılma işlemi, ürün kategorisi vergi hesaplamalarına göre önceliklidir. Ürün kategorilerinizle çakışan ürün vergi geçersiz kılma işlemlerini kaldırabilirsiniz. Bununla birlikte, ürün kategorilerine göre hesaplanmayan vergi kuralları hakkında bilginiz varsa ürün vergisi geçersiz kılma işlemlerinizi tutabilirsiniz.

Kargo için vergi geçersiz kılma işlemi oluşturma

Kargo ücretlerindeki vergiler de geçersiz kılınabilir. Bu, Vergiler ve gümrük vergileri sayfanızda vergi politikanızın mevcut olup olmadığından bağımsız olarak etkili olur.

Adımlar

 1. Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
 2. Satış vergisi tahsilatını yönetin bölümünde ABD'ye tıklayın.
 3. Vergi oranları ve muafiyetler bölümünde Kargo geçersiz kılma işlemi ekle'yi tıklayın.
 4. Geçersiz kılma işleminin uygulanacağı bölgeyi seçin.
 5. Söz konusu bölgedeki kargo vergi oranını girin.
 6. Kaydet'e tıklayın.

Vergi hesaplamalarınızı yönetme

Ürünlerinizden alınan verginin nasıl hesaplandığını belirleyen çeşitli ayarları yönetebilirsiniz. Örneğin, fiyatlarınıza verginin dahil olup olmadığını, dijital ürünlerden KDV tahsil edilip edilmeyeceğini ve kargo maliyetlerine vergi uygulanıp uygulanmayacağını ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları, Vergiler ve gümrük vergileri ayarları sayfasından yönetirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Vergi geçersiz kılma işlemleri ve muafiyetleri bölümüne bakın.

Adımlar:

 1. Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
 2. Genel ayarlar bölümünde geçerli seçenekleri belirleyin.

Vergi yuvarlama

Vergiler daha önce, siparişin alt toplamındaki vergilerin hesaplanıp sonuçların yuvarlanmasıyla fatura düzeyinde yuvarlanıyordu. Yeni ABD vergi özelliklerini kullanacak şekilde ayarlarınızı güncelledikten sonra vergi tutarları satır öğesi düzeyinde yuvarlanır. Bu durumda, siparişteki her satıra vergi oranını uyguladıktan sonra çıkan sonuç yuvarlanır ve ardından siparişin toplam değerine ulaşmak üzere bu alt toplamlar birbirine eklenerek toplam vergi değeri hesaplanır.

Vergileri satır düzeyinde yuvarlamak, farklı vergi oranlarının hesaplanmasını iyileştirip vergiye tabi ve vergiye tabi olmayan ürünler içeren siparişlere ilişkin vergileri hesaplamayı kolaylaştırır.

Fatura düzeyinde ve satır öğesi düzeyinde vergi yuvarlama örneği

Müşterinizin her biri 14,99 USD fiyatında olan ve %13 oranında vergiye tabi olan 42 farklı ürün içeren bir sipariş verdi. Her bir ürünün satır öğesi vergisi, fiyat (14,99 USD) ile vergi oranı (0,13) çarpılarak elde edilir. Sonuç 1,9487 USD'dir.

Önceden her bir satır öğesi toplanır ve toplamı yuvarlanırdı. Bu durumda, eklenen toplam 81,8454 USD'dir. Bu da 81,85 USD'ye yuvarlanır.

Vergi, artık satır öğesi düzeyinde yuvarlanmaktadır. Bu da, vergi tutarının her ürün için ayrı ayrı yuvarlandığı anlamına gelir. 1,9487 sonucu, 1,95 USD olarak yuvarlanır ve toplam tutarı bulmak için daha sonra toplanır. Bu durumda vergi toplamı 81,90 USD'dir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene