ABD vergilerinizi yönetme

Not: Bu kılavuz, ABD'de satış yapan satıcılar içindir. Müşterilerinizden doğru vergi oranlarını tahsil ettiğinizi doğrulamak ve vergilerinizi doğru şekilde beyan edip havale ettiğinizden emin olmak için yerel vergi dairelerine veya vergi uzmanına danışmak sizin sorumluluğunuzdur.

Yeni ABD vergi özelliklerini kullanacak şekilde mağazanızı güncelledikten sonra, kayıtlarınız, geçersiz kılma işlemleriniz ve müşteri muafiyetleriniz de dahil olmak üzere vergi ayarlarınızı yönetebilirsiniz.

Kayıtlı olduğunuz bölgeleri yönetme

Kayıtları veya hesap numaralarınızı eklemek, silmek veya değiştirmek için kaydınızı dilediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler'e gidin.
 2. Vergi bölgeleri bölümünde, ABD'nin yanındaki Ayarla veya Düzenle seçeneğine tıklayın.
 3. Vergi kayıtları bölümünde, Vergi kaydı ekle'ye tıklayın veya düzenlemek istediğiniz bölgenin yanındaki ... düğmesine tıklayın.
 4. Bölgelerinizi ve hesap numaralarınızı güncelleyin.
 5. Kaydet'e tıklayın.

Vergileri geçersiz kılma

Bazen varsayılan vergi oranları belirli ürünler için geçerli değildir. Örneğin, belirli türde çocuk kıyafetleri vergiden muaftır veya daha düşük vergi oranına sahiptir. Varsayılan oranlar geçerli değilse geçersiz kılma işlemi oluşturmanız gerekir.

Ürün için vergi geçersiz kılma işlemi oluşturma

Ürünler için geçersiz kılma işlemi oluşturmak iki adımlı bir süreçtir. Öncelikle farklı bir vergi oranına sahip ürünleri içeren koleksiyon oluşturursunuz. Ardından, geçersiz kılma işleminin hangi bölgede uygulandığı ve oranını belirtirsiniz.

Koleksiyonlar hakkında ayrıntılı bilgi için Koleksiyonlar bölümüne bakın.

Adımlar:

 1. Koleksiyon oluşturun:

  1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar'a gidin.
  2. Koleksiyon oluştur'a tıklayın ve koleksiyon için bir ad girin.
  3. Koleksiyon türü bölümünde, Manuel'i seçin
  4. Koleksiyonu kaydet'e tıklayın.
 2. Geçersiz kılma işlemini oluşturun:

  1. Ayarlar > Vergiler'e gidin.
  2. Vergi bölgeleri bölümünde ABD'nin yanındaki Düzenle'ye tıklayın.
  3. Vergi geçersiz kılma işlemleri bölümünde Ürün geçersiz kılma işlemi ekle'ye tıklayın.
  4. Koleksiyonu seçin.
  5. Geçersiz kılma işleminin uygulanacağı bölgeyi seçin.
  6. Bu bölgedeki koleksiyon için vergi oranını girin.
  7. Kaydet'e tıklayın.

Kargo için vergi geçersiz kılma işlemi oluşturma

Kargo ücretlerindeki vergiler de geçersiz kılınabilir. Bu, Vergiler sayfanızda vergi politikanızın mevcut olup olmadığında bağımsız olarak etkili olur.

Adımlar

 1. Ayarlar > Vergiler'e gidin.
 2. Vergi bölgeleri bölümünde ABD'nin yanındaki Düzenle'ye tıklayın.
 3. Vergi geçersiz kılma işlemleri bölümünde Kargo kılma işlemi ekle'ye tıklayın.
 4. Geçersiz kılma işleminin uygulanacağı bölgeyi seçin.
 5. Söz konusu bölgedeki kargo vergi oranını girin.
 6. Kaydet'e tıklayın.

Vergi hesaplamalarınızı yönetme

Ürünlerinizden alınan verginin nasıl hesaplandığını belirleyen çeşitli ayarları yönetebilirsiniz. Örneğin, fiyatlarınıza verginin dahil olup olmadığını, dijital ürünlerden KDV tahsil edilip edilmeyeceğini ve kargo maliyetlerine vergi uygulanıp uygulanmayacağını ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları Vergiler ayar sayfasında yönetirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Vergi geçersiz kılma işlemleri ve muafiyetleri bölümüne bakın.

Adımlar:

 1. Ayarlar > Vergiler'e gidin.
 2. Vergi hesaplamaları bölümünde geçerli seçenekleri belirleyin.

Vergi yuvarlama

Geçmişte vergi tutarları fatura düzeyinde yuvarlanmıştır. Bu, siparişteki her bir ürünün fiyatlarını toplayıp vergi oranını siparişin alt toplamına uyguladıktan sonra çıkan sonucu yuvarlayarak toplam vergi değerinin hesaplandığı anlamına gelir.

Yeni ABD satış vergisi özelliklerini kullanacak şekilde ayarlarınızı güncelledikten sonra vergi tutarları satır öğesi düzeyinde yuvarlanır. Bu, siparişteki her satıra vergi oranını uyguladıktan sonra çıkan sonucun yuvarlanması ve ardından siparişin toplam değerine ulaşmak üzere bu alt toplamların birbirine eklenerek toplam vergi değerinin hesaplanması anlamına gelir.

Bu değişikliğin yapılmasının nedeni, satır düzeyinde yuvarlamanın farklı vergi oranlarının veya vergiye tabi olan ve olmayan ürünlerin hesaplanmasına yardımcı olmasıdır.

Örnek

Müşterinizin her biri 14,99 USD fiyatında olan ve %13 oranında vergiye tabi olan 42 farklı ürün içeren bir sipariş verdiğini farz edelim. Her bir ürünün satır öğesi vergisi, fiyat (14,99 USD) ile vergi oranı (0,13) çarpılarak elde edilir. Sonuç 1,9487 USD'dir.

Geçmişe bağlı olarak her bir satır öğesinin vergisi toplanır ve toplamı yuvarlanır. Bu örnekte, toplam 81,8454 USD olur ve 81,85 USD'ye yuvarlanır.

Shopify artık, satır öğesi düzeyinde vergi tutarlarını yuvarlar. Böylece, her ürün için bireysel olarak vergi tutarı yuvarlanır. 1,9487 sonucu, 1,95 USD olarak yuvarlanır ve toplam tutarı bulmak için daha sonra toplanır. Bu durumda vergi toplamı 81,90 USD olur.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene