Je Amerikaanse belastingen beheren

Nadat je je belastingen hebt ingesteld, kun je je belastinginstellingen beheren, inclusief je registraties, overschrijvingen en klantvrijstellingen.

De regio's beheren waarin je bent geregistreerd

Je kunt je registraties of accountnummers op elk gewenst moment toevoegen, verwijderen of wijzigen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.
 2. Klik in het gedeelte Innen van omzetbelasting beheren op Verenigde Staten.
 3. Voer in het gedeelte Regio's waarin je int een van de volgende handelingen uit:

  1. Klik op Btw innen om een nieuwe btw-registratie in te stellen.
  2. Klik op de knop ... naast de regio die je wilt bewerken om een bestaande belastingregistratie te bewerken.
 4. Werk je regio's en accountnummers bij.

 5. Klik op Btw innen.

Belastingen wijzigen

Soms zijn de standaard belastingtarieven niet van toepassing op bepaalde producten. Zo zijn sommige soorten kinderkleding bijvoorbeeld vrijgesteld van belasting of geldt een lager belastingtarief. Als de standaardtarieven niet van toepassing zijn, moet je een vervangend tarief maken.

Een belastingoverschrijving voor producten aanmaken

Je kunt een belastingoverschrijving maken voor je producten als de standaard belastingregels die gebruikmaken van productcategorieën niet van toepassing zijn. Een overschrijving voor producten aanmaken bestaat uit twee stappen. Je maakt eerst een collectie met daarin de producten met een ander belastingtarief. Vervolgens geef je op in welke regio het gewijzigde tarief van toepassing is en wat het belastingtarief is.

Zie collectiesvoor meer informatie over collecties.

Stappen:

 1. Maak een collectie:

  1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.
  2. Klik op Maak collectie en voer een naam in voor de collectie.
  3. Selecteer Handmatig onder Collectietype
  4. Klik op Collectie opslaan.
 2. Definieer het vervangende tarief:

  1. Ga naar Instellingen > Douanerechten en belastingen.
  2. Klik in het gedeelte Innen van omzetbelasting beheren op Verenigde Staten.
  3. Klik in het gedeelte Belastingtarieven en -vrijstellingen op Overschrijving product toevoegen.
  4. Selecteer de collectie.
  5. Selecteer de regio waarin de wijziging van toepassing is.
  6. Voer het belastingtarief voor de collectie in die regio in.
  7. Klik op Opslaan.

Productcategorieën

Productcategorieën zijn labels die aan producten of productverzamelingen zijn toegewezen. Voor merchants die aan klanten in de Verenigde Staten verkopen, geven ze de belastingverplichtingen en -uitzonderingen aan die voor klanten gelden als ze die specifieke producten aanschaffen.

Door productcategorieën te gebruiken, bereken je nauwkeuriger belastingen in in de VS en is er minder noodzaak voor belastingoverschrijvingen. Productcategorieën worden in de Shopify Product Taxonomy geselecteerd, een vooraf gedefinieerde standaardlijst. Raadpleeg Productcategorieën voor meer informatie.

Als je een productcategorie instelt voor een product waarvoor een overschrijving geldt, heeft de overschrijving voorrang op belastingberekeningen voor die productcategorie. Je kunt overwegen alle belastingoverschrijvingen voor producten die in strijd zijn met de productcategorieën, te verwijderen. Als er belastingregels zijn die niet met productcategorieën worden berekend, kun je je belastingoverschrijvingen voor producten behouden.

Een belastingoverschrijving voor verzending aanmaken

Belastingen op verzendkosten kunnen ook worden overschreven. Deze regel geldt altijd, ongeacht of je een belastingbeleid op je pagina Douanerechten en belastingen hebt ingesteld.

Stappen

 1. Ga naar Instellingen > Douanerechten en belastingen.
 2. Klik in het gedeelte Innen van omzetbelasting beheren op Verenigde Staten.
 3. Klik in het gedeelte Belastingtarieven en -vrijstellingen op Verzendoverschrijving toevoegen.
 4. Selecteer de regio waarin de wijziging van toepassing is.
 5. Voer het belastingtarief in voor verzending in die regio.
 6. Klik op Opslaan.

Belastingberekeningen beheren

Je kunt verschillende instellingen beheren die bepalen hoe belasting over producten wordt berekend. Je kunt bijvoorbeeld instellen of de prijzen inclusief belastingen zijn, of je btw berekent over digitale goederen en of je belasting wilt heffen op verzendkosten. Deze instellingen kun je beheren op de pagina Douanerechten en belastingen. Zie Belastingoverschrijvingen en vrijstellingen voor meer informatie.

Stappen:

 1. Ga naar Instellingen > Douanerechten en belastingen.
 2. Selecteer in de sectie Algemene instellingen de opties die van toepassing zijn.

Afronding belasting

Vroeger werden belastingen afgerond op factuurniveau door de belastingen te berekenen op het subtotaal van de bestelling en vervolgens de resultaten af te ronden. Nadat je je instellingen hebt bijgewerkt om de belastingfuncties van de VS te gebruiken, worden de belastingbedragen afgerond op het niveau van de orderregel. Dit betekent dat de totale belastingwaarde wordt berekend door het belastingtarief op elke regel in de bestelling toe te passen, het resultaat af te ronden, en vervolgens deze subtotalen samen toe te voegen om tot de totale waarde van de bestelling te komen.

Afrondingsbelastingen op regelniveau verbeteren de berekening van verschillende belastingtarieven en maken het eenvoudiger om belastingen te berekenen voor bestellingen met belastbare en niet-belastbare producten.

Voorbeeld van afronding belasting op factuurniveau en op orderregelniveau

Een klant plaatst een bestelling voor 42 verschillende artikelen, die elk een prijs van $ 14,99 hebben en onderworpen zijn aan 13% belasting. De orderregel-belasting voor elk product wordt bepaald door de prijs te vermenigvuldigen ($ 14,99) door het belastingtarief (0,13), voor een resultaat van $ 1,9487.

Daarvoor werd de belasting van elk regelitem bij elkaar opgeteld en het totaal afgerond. In dit geval was het opgetelde totaal $ 81,8454, wat werd afgerond op $ 81,85.

De belasting wordt nu afgerond op orderregelniveau, dus in dit geval wordt het belastingbedrag voor elk product afzonderlijk afgerond. Het belastingbedrag van de orderregel van 1,9487 is afgerond naar $ 1,95, dat vervolgens bij elkaar wordt opgeteld om het totaal te krijgen. In dit geval is het totaal van alle belastingen $ 81,90.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis