Productcategorieën

Productcategorieën zijn labels die zijn toegewezen aan producten of collecties van producten. Ze geven de belastingverplichtingen en -vrijstellingen aan die voor klanten gelden als ze die specifieke producten kopen. Productcategorieën selecteer je in de Shopify-standaardproducttaxonomie, een vooraf gedefinieerde standaardlijst.

Productcategorieën zijn ook handig voor het beheer van je producten en kunnen voor het volgende worden gebruikt:

Automatische suggesties voor productcategorieën

Wanneer je een product aanmaakt en een naam, beschrijving en afbeeldingen voor het product invoert, wordt deze informatie gebruikt om een suggestie voor een productcategorie te genereren die wordt aangestuurd door Shopify Magic. Je kunt de voorgestelde categorie gebruiken of een categorie kiezen die zo specifiek mogelijk is voor het product.

Shopify Magic voegt ook categoriemetavelden en waarden toe die relevant zijn voor het product op basis van de productgegevens. Je kunt deze categoriemetavelden behouden en andere beschikbare categoriemetavelden toevoegen aan het product.

De categorie is slechts een suggestie en mag niet als belastingadvies worden beschouwd. Het is belangrijk dat je controleert of de productcategorie correct is voordat je deze accepteert. Praat zo nodig met een belastingdeskundige.

Voorgestelde productcategorieën kun je openen en bekijken in het Shopify-beheercentrum. Je kunt ook een lijst bekijken met alle producten om er handmatig een productcategorie voor te selecteren.

Wijs aan alle producten een Shopify-productcategorie toe. Als je geen categorie toewijst, dan wordt het product opgeslagen als ongecategoriseerd. Dit kan ook gebeuren als je een product aanmaakt met een CSV of een app. Als je niet wil dat een product ongecategoriseerd is, dan kun je een categorie toevoegen aan het product.

Productcategorieën bekijken

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.
 2. Klik in het gedeelte Innen van omzetbelasting beheren op Verenigde Staten.
 3. Klik in het gedeelte Producten categoriseren voor belastingdoeleinden op Categorieën beheren.
 4. Doe een van de volgende dingen om productcategorieën toe te wijzen:

Productcategorieën kiezen en beheren

Op de pagina Productcategorieën wordt een melding weergegeven als er producten zijn waarop geen productcategorieën zijn toegepast of als er suggesties zijn voor productcategorieën die moeten worden beoordeeld. Er zijn twee tabbladen waarop producten worden weergeven die moeten worden beoordeeld. Op het tabblad In afwachting van beoordeling worden producten weergegeven met voorgestelde productcategorieën. Productcategorieën die op dit tabblad worden voorgesteld, zijn niet van toepassing tenzij je ze accepteert. Op het tabblad In afwachting van selectie worden producten weergegeven waarvoor geen suggesties zijn en die handmatig moeten worden geselecteerd.

Er zijn meerdere manieren waarop je productcategorieën op je producten kunt toepassen.

Een productcategorie afzonderlijk selecteren of goedkeuren

 1. Zoek op de pagina Productcategorieën het product dat je wilt selecteren of goedkeuren.
 2. Doe een van de volgende dingen:

  1. Als er een voorgestelde productcategorie wordt opgegeven, keur je de suggestie goed:
   1. Klik op het vinkje in het vak Productcategorie.
   2. Klik op Opslaan.
  2. Zoek naar en selecteer een productcategorie:
   1. Klik op de x in het vak Productcategorie.
   2. Begin in het vak Productcategorie een beschrijving te typen.
   3. Klik op de productcategorie wanneer de juiste suggestie wordt gegeven.
   4. Klik op Opslaan.

Productcategorieën in bulk selecteren of goedkeuren

 1. Klik op de pagina Productcategorieën op het selectievakje naast alle producten die je wilt selecteren of goedkeuren.
 2. Doe een van de volgende dingen:

  1. Als er suggesties worden gegeven, keur je de voorgestelde productcategorie voor alle geselecteerde producten goed:
   1. Klik onder de productlijst op Accepteren en opslaan.
   2. Klik op Alles accepteren en opslaan.
  2. Als er suggesties worden gegeven, zoek je naar een productcategorie voor de geselecteerde producten en selecteer je deze:
   1. Klik onder de productlijst op Producten bewerken.
   2. Begin in het vak Productcategorie een beschrijving te typen.
   3. Klik op de productcategorie wanneer de juiste suggestie wordt gegeven.
   4. Klik op Opslaan.
  3. Als er geen suggesties worden gegeven, zoek je naar en selecteer je een productcategorie voor alle geselecteerde producten:
   1. Klik onderaan de productlijst op Categorie kiezen.
   2. Begin met het invoeren van een beschrijving van het product in het vakje Categorie kiezen.
   3. Klik op de productcategorie wanneer de juiste suggestie wordt gegeven.
   4. Klik op Alles accepteren en opslaan.

Een productcategorie selecteren met behulp van een CSV-bestand

Je kunt productcategorieën importeren met behulp van een CSV-productimport. Raadpleeg de Shopify-standaardproducttaxonomie om te verifiëren dat de waarden van een productcategorie overeenkomen met de vooraf gedefinieerde lijst van Shopify.

Je kunt een voorbeeld-CSV-bestand downloaden en bekijken om als template te gebruiken.

Bestaande productcategorieën migreren

Door de release van de nieuwe Shopify-standaardproducttaxonomie kunnen sommige productcategorieën die je eerder hebt gebruikt, zijn gewijzigd of vervangen.

Als een categorie die je eerder hebt gebruikt, is gewijzigd, wordt er een categorie voorgesteld die het beste overeenkomt met de gegevens van het product. Als er geen categorie is, wordt het product opgeslagen als ongecategoriseerd. Dit kan ook gebeuren als je een product aanmaakt met een CSV of een app.

Het is belangrijk om te controleren of deze aanbevelingen en alle producten die niet zijn gecategoriseerd overeenkomen met je producten. Wanneer je producten controleert, kun je een van de volgende acties voltooien:

 • De aanbevolen categorie accepteren: als de voorgestelde categorie juist is voor het product, kun je de suggestie accepteren.
 • Nieuwe categorieën ontdekken: Als de voorgestelde categorie niet geschikt is, als het product ongecategoriseerd is of als je andere categorieën wil verkennen, kun je de vervolgkeuzelijst Categorie bekijken op de productpagina in het Shopify-beheercentrum. Je kunt ook de Shopify-standaardproducttaxonomie bekijken om een geschiktere categorie te vinden om op het product toe te passen.

Hier vind je meer informatie over welke categorieën zijn gewijzigd in de nieuwe Shopify-standaardproducttaxonomie.

Belasting berekenen met behulp van productcategorieën

Nadat je je producten hebt gecategoriseerd, worden je betalingsverplichtingen bij verkoop in een bepaalde staat automatisch vastgesteld aan de hand van de categorieën. Door productcategorieën te gebruiken, wordt de nauwkeurigheid van belastingberekeningen verhoogd en neemt de noodzaak voor belastingoverschrijvingen af.

Stel dat je t-shirts verkoopt. In New York zijn kleding en schoenen onder de $ 110 USD vrijgesteld van de New York City- en New York State-omzetbelasting. Als de juiste productcategorieën voor je producten zijn ingesteld, worden deze belastingen niet in rekening gebracht wanneer je je producten aan klanten in New York verkoopt. Als de regels voor deze producten in de toekomst veranderen, wordt de manier waarop belasting wordt berekend voor je producten automatisch bijgewerkt, zonder dat je zelf iets hoeft te doen.

Als je een productcategorie instelt voor een product waarvoor een overschrijving geldt, heeft de overschrijving voorrang op belastingberekeningen voor die productcategorie. Dit omvat op collecties gebaseerde belastingoverschrijvingen. Je kunt overwegen alle belastingoverschrijvingen voor producten die in strijd zijn met de productcategorieën te verwijderen. Als er belastingregels zijn die niet met productcategorieën worden berekend, kun je je belastingoverschrijvingen voor producten behouden.

Je bent niet verplicht om productcategorieën te gebruiken. Als je er echter voor kiest om geen categorieën op je producten toe te passen, gebruik je belastingoverschrijvingen en werk je deze handmatig bij.

Beperkingen

Er zijn enkele situaties waarin productcategorieën niet kunnen worden gebruikt om belastingen te berekenen:

 • Branchespecifieke of productspecifieke belastingen waarvoor een afzonderlijke belastingorderregel geldt, zoals kosten voor e-waste.
 • Belastingen die zijn gebaseerd op volume, gewicht, ingrediënten of grootte, zoals acccijnsheffing.
 • Varianten van één product kunnen niet verschillende productcategorieën hebben.
 • Bundels goederen die als één product worden aangemaakt, hebben één productcategorie.
 • Productcategorieën worden niet gesynchroniseerd tussen Shopify en marktplaatsen, zoals Meta of Google.
 • Productcategorieën worden niet toegepast op bestellingen die niet in aanmerking komen voor Shopify Tax.
 • Producten en categorieën met belastingoverschrijvingen.

Belasting berekend met behulp van productcategorieën testen

Omdat je specifieke belastingtarieven niet van tevoren kunt bekijken, kun je het best conceptbestellingen aanmaken om te controleren of de verwachte tarieven worden berekend voor producten. Als de belastingberekening niet is wat je verwacht, kijk je of de productcode klopt. Neem contact op met Shopify Support voor hulp bij het instellen van productcategorieën. Als je niet zeker weet of je de juiste productcategorieën hebt ingesteld, neem je contact op met een belastingdeskundige.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis