Productcategorieën

Productcategorieën zijn labels die zijn toegewezen aan producten of aan collecties van producten. Ze geven de belastingverplichtingen en -vrijstellingen aan die voor klanten gelden als ze die specifieke producten kopen. Productcategorieën worden geselecteerd in de Shopify Product Taxonomy, een vooraf gedefinieerde standaard lijst.

Productcategorieën zijn ook handig voor het beheer van je producten en kunnen voor het volgende worden gebruikt:

Automatische suggesties voor productcategorieën

Wanneer je een product maakt of als je bestaande producten hebt die gebruikmaken van producttypen of andere informatie waarmee het product kan worden geïdentificeerd, wordt een suggestie voor een productcategorie gegenereerd. De voorgestelde categorie wordt pas toegepast als je deze accepteert.

De categorie is slechts een suggestie en mag niet als belastingadvies worden beschouwd. Het is belangrijk dat je controleert of de productcategorie correct is voordat je deze accepteert. Praat zo nodig met een belastingdeskundige.

Productcategorieën kiezen en beheren

Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten > Verenigde Staten > Belastingtarieven en -vrijstellingen om je productcategorieën te bekijken en te beheren. Klik in het gedeelte Producten categoriseren voor belastingdoeleinden op Categorieën beheren.

Op de pagina Productcategorieën wordt een melding weergegeven als er producten zijn waarop geen productcategorieën zijn toegepast of als er suggesties zijn voor productcategorieën die moeten worden beoordeeld. Er zijn twee tabbladen waarop producten worden weergeven die moeten worden beoordeeld. Op het tabblad In afwachting van beoordeling worden producten weergegeven met voorgestelde productcategorieën. Productcategorieën die op dit tabblad worden voorgesteld, zijn niet van toepassing tenzij je ze accepteert. Op het tabblad In afwachting van selectie worden producten weergegeven waarvoor geen suggesties zijn en die handmatig moeten worden geselecteerd.

Er zijn meerdere manieren waarop je productcategorieën op je producten kunt toepassen.

Een productcategorie afzonderlijk selecteren of goedkeuren

 1. Zoek op de pagina Productcategorieën het product dat je wilt selecteren of goedkeuren.
 2. Doe een van de volgende dingen:
  • Als er een voorgestelde productcategorie wordt opgegeven, keur je de suggestie goed:
   1. Klik op het vinkje in het vak Productcategorie.
   2. Klik op Opslaan.

- Zoek naar en selecteer een productcategorie: 1. Klik op de x in het vak Productcategorie. 2. Begin in het vak Productcategorie een beschrijving te typen. 3. Klik op de productcategorie wanneer de juiste suggestie wordt gegeven. 4. Klik op Opslaan.

Productcategorieën in bulk selecteren of goedkeuren

 1. Klik op de pagina Productcategorieën op het selectievakje naast alle producten die je wilt selecteren of goedkeuren.
 2. Doe een van de volgende dingen:
  • Als er suggesties worden gegeven, keur je de voorgestelde productcategorie voor alle geselecteerde producten goed:
   1. Klik onder de productlijst op Accepteren en opslaan.
   2. Klik op Alles accepteren en opslaan.

- Als er suggesties worden gegeven, zoek je naar een productcategorie voor de geselecteerde producten en selecteer je deze: 1. Klik onder de productlijst op Producten bewerken. 2. Begin in het vak Productcategorie een beschrijving te typen. 3. Klik op de productcategorie wanneer de juiste suggestie wordt gegeven. 4. Klik op Opslaan.

- Als er geen suggesties worden gegeven, zoek je naar en selecteer je een productcategorie voor alle geselecteerde producten: 1. Klik onderaan de productlijst op Categorie kiezen. 2. Begin met het invoeren van een beschrijving van het product in het vakje Categorie kiezen. 3. Klik op de productcategorie wanneer de juiste suggestie wordt gegeven. 4. Klik op Alles accepteren en opslaan.

Selecteer een productcategorie met behulp van een CSV-bestand

Je kunt productcategorieën importeren met behulp van een CSV-productimport. Raadpleeg de Shopify Product Taxonomy om te verifiëren dat de waarden van je productcategorie overeenkomen met de vooraf gedefinieerde lijst van Shopify.

Je kunt een voorbeeld-CSV-bestand downloaden en bekijken om als template te gebruiken.

Belasting berekenen met behulp van productcategorieën

Nadat je je producten hebt gecategoriseerd, worden je betalingsverplichtingen bij verkoop in een bepaalde staat automatisch vastgesteld aan de hand van de categorieën. Door productcategorieën te gebruiken, wordt de nauwkeurigheid van belastingberekeningen verhoogd en neemt de noodzaak voor belastingoverschrijvingen af.

Stel dat je t-shirts verkoopt. In New York zijn kleding en schoenen onder de $ 110 USD vrijgesteld van de New York City- en New York State-omzetbelasting. Als de juiste productcategorieën voor je producten zijn ingesteld, worden deze belastingen niet in rekening gebracht wanneer je je producten aan klanten in New York verkoopt. Als de regels voor deze producten in de toekomst veranderen, wordt de manier waarop belasting wordt berekend voor je producten automatisch bijgewerkt, zonder dat je zelf iets hoeft te doen.

Als je een productcategorie instelt voor een product waarvoor een overschrijving geldt, heeft de overschrijving voorrang op belastingberekeningen voor die productcategorie. Dit omvat op collecties gebaseerde belastingoverschrijvingen. Je kunt overwegen alle belastingoverschrijvingen voor producten die in strijd zijn met de productcategorieën te verwijderen. Als er belastingregels zijn die niet met productcategorieën worden berekend, kun je je belastingoverschrijvingen voor producten behouden.

Je bent niet verplicht om productcategorieën te gebruiken. Als je er echter voor kiest om geen categorieën op je producten toe te passen, gebruik je belastingoverschrijvingen en werk je deze handmatig bij.

Beperkingen

Er zijn enkele situaties waarin productcategorieën niet kunnen worden gebruikt om belastingen te berekenen:

 • Branchespecifieke of productspecifieke belastingen waarvoor een afzonderlijke belastingorderregel geldt, zoals kosten voor e-waste.
 • Belastingen die zijn gebaseerd op volume, gewicht, ingrediënten of grootte, zoals acccijnsheffing.
 • Varianten van één product kunnen niet verschillende productcategorieën hebben.
 • Bundels goederen die als één product worden aangemaakt, hebben één productcategorie.
 • Productcategorieën worden niet gesynchroniseerd tussen Shopify en marktplaatsen, zoals Meta of Google.
 • Productcategorieën worden niet toegepast op bestellingen die niet in aanmerking komen voor Shopify Tax.
 • Producten en categorieën met belastingoverschrijvingen.

Belasting berekend met behulp van productcategorieën testen

Omdat je specifieke belastingtarieven niet van tevoren kunt bekijken, kun je het best testbestellingen aanmaken om te controleren of de verwachte tarieven worden berekend voor je producten. Als de belastingberekening niet is wat je verwacht, kijk dan of de productcode klopt. Neem contact op met Shopify Support voor hulp bij het instellen van je productcategorieën. Als je niet zeker weet of je de juiste productcategorieën hebt ingesteld, neem je contact op met een belastingdeskundige.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis