หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่สินค้าคือป้ายกำกับที่กำหนดให้กับสินค้าหรือคอลเลกชันสินค้า โดยจะระบุว่าลูกค้าต้องเสียภาษีหรือได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อซื้อสินค้าเฉพาะรายการ หมวดหมู่สินค้าจะถูกเลือกจากการจำแนกสินค้ามาตรฐานของ Shopify ซึ่งเป็นรายการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

นอกจากนี้ หมวดหมู่สินค้ายังมีประโยชน์ในการจัดการสินค้าและสามารถใช้ในการดำเนินการต่อไปนี้ได้:

คำแนะนำหมวดหมู่สินค้าอัตโนมัติ

เมื่อคุณสร้างสินค้าแล้วตั้งชื่อ ระบุรายละเอียด และเพิ่มรูปภาพให้กับสินค้านั้น ระบบจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างหมวดหมู่ที่แนะนำให้กับสินค้า ซึ่งขับเคลื่อนโดย Shopify Magic คุณสามารถใช้หมวดหมู่ที่แนะนำดังกล่าวหรือเลือกหมวดหมู่ที่เฉพาะเจาะจงกับสินค้ามากที่สุดได้

นอกจากนี้ Shopify Magic ยังจะเพิ่มเมตาฟิลด์หมวดหมู่และค่าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณโดยอิงตามรายละเอียดสินค้าด้วย คุณสามารถเก็บเมตาฟิลด์หมวดหมู่เหล่านั้นหรือเพิ่มเมตาฟิลด์หมวดหมู่อื่นที่พร้อมใช้งานไปยังสินค้าของคุณได้

หมวดหมู่นี้เป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น และไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนําด้านภาษี คุณต้องตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของหมวดหมู่สินค้าก่อนที่คุณจะยอมรับหมวดหมู่นั้น และพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหากจําเป็น

คุณสามารถเข้าถึงและตรวจสอบหมวดหมู่สินค้าที่แนะนำได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงรายการสินค้าทั้งหมดที่คุณต้องการเลือกหมวดหมู่สินค้าด้วยตนเองได้

สินค้าทั้งหมดควรได้รับการกำหนดหมวดหมู่สินค้าของ Shopify หากยังไม่ได้รับการกำหนดหมวดหมู่ สินค้าของคุณจะถูกบันทึกเป็นไม่ได้จัดหมวดหมู่ นอกจากนี้กรณีดังกล่าวยังอาจเกิดขึ้นได้หากมีการสร้างสินค้าด้วย CSV หรือแอป หากคุณไม่ต้องการให้สินค้าของคุณเป็นสินค้าที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่สินค้าให้กับสินค้าดังกล่าวได้

เข้าถึงหมวดหมู่สินค้า

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. คลิก “สหรัฐอเมริกา” ในส่วน “จัดการการเก็บภาษีการขาย
 3. ในส่วน “การจัดหมวดหมู่สินค้าเพื่อจุดประสงค์ด้านภาษี” ให้คลิก “จัดการหมวดหมู่
 4. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อมอบหมายหมวดหมู่ให้สินค้า:

การเลือกและการจัดการหมวดหมู่สินค้า

ในหน้า “หมวดหมู่สินค้า” ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนหากคุณมีสินค้าที่ไม่มีหมวดหมู่สินค้าหรือหากคุณมีคำแนะนำหมวดหมู่สินค้าที่ต้องตรวจสอบ มีแท็บ 2 แท็บที่แสดงสินค้าที่ต้องตรวจสอบ แท็บ “การตรวจสอบที่รอการดำเนินการ” จะแสดงสินค้าที่มีคำแนะนำหมวดหมู่สินค้า หมวดหมู่สินค้าที่แนะนำในแท็บนี้จะไม่มีผลจนกว่าคุณจะยอมรับ แท็บ “การเลือกที่รอการดำเนินการ” จะแสดงสินค้าที่ไม่มีคำแนะนำและต้องเลือกด้วยตนเอง

มีหลายวิธีในการนำหมวดหมู่สินค้าไปใช้กับสินค้าของคุณ

เลือกหรืออนุมัติหมวดหมู่สินค้แบบทีละรายการ

 1. ในหน้า “หมวดหมู่สินค้า” ให้ค้นหาสินค้าเพื่อเลือกหรืออนุมัติ
 2. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. หากระบบให้หมวดหมู่สินค้าที่แนะนำมา ให้อนุมัติคำแนะนำนั้น:
   1. คลิกที่เครื่องหมายถูกในช่อง “หมวดหมู่สินค้า
   2. คลิกที่ “บันทึก
  2. ค้นหาและเลือกหมวดหมู่สินค้า:
   1. คลิกที่ “x” ในช่อง “หมวดหมู่สินค้า
   2. ในช่อง “หมวดหมู่สินค้า” ให้พิมพ์คำอธิบายสินค้า
   3. คลิกที่หมวดหมู่สินค้าเมื่อมีการเสนอคำแนะนำที่ถูกต้อง
   4. คลิกที่ “บันทึก

เลือกหรืออนุมัติหมวดหมู่สินค้าหลายรายการในครั้งเดียว

 1. ในหน้า “หมวดหมู่สินค้า” ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากสินค้าทั้งหมดที่คุณต้องการเลือกหรืออนุมัติ
 2. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. หากระบบให้คำแนะนำมา ให้อนุมัติหมวดหมู่สินค้าที่แนะนำสำหรับสินค้าที่เลือกทั้งหมด:
   1. ที่ด้านล่างรายการสินค้าให้คลิก “ยอมรับและบันทึก
   2. คลิก “ยอมรับและบันทึกทั้งหมด
  2. หากระบบให้คำแนะนำมา ให้ค้นหาและเลือกหมวดหมู่สินค้าสำหรับสินค้าที่เลือกไว้:
   1. ที่ด้านล่างรายการสินค้าให้คลิก “แก้ไขสินค้า
   2. ในช่อง “หมวดหมู่สินค้า” ให้พิมพ์คำอธิบายสินค้า
   3. คลิกที่หมวดหมู่สินค้าเมื่อมีการเสนอคำแนะนำที่ถูกต้อง
   4. คลิกที่ “บันทึก
  3. หากระบบไม่ได้ให้คำแนะนำมา ให้ค้นหาและเลือกหมวดหมู่สินค้าสำหรับสินค้าที่เลือกไว้ทั้งหมด:
   1. ที่ด้านล่างรายการสินค้าให้คลิก “เลือกหมวดหมู่
   2. ในช่อง “เลือกหมวดหมู่” ให้ป้อนคำอธิบายสินค้า
   3. คลิกที่หมวดหมู่สินค้าเมื่อมีการเสนอคำแนะนำที่ถูกต้อง
   4. คลิก “ยอมรับและบันทึกทั้งหมด

เลือกหมวดหมู่สินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV

คุณสามารถนําเข้าหมวดหมู่สินค้าได้โดยใช้การนําเข้าสินค้าด้วยไฟล์ CSV หากต้องการตรวจสอบว่าค่าหมวดหมู่สินค้าตรงกับรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ Shopify หรือไม่ ให้ดูที่การจำแนกสินค้ามาตรฐานของ Shopify

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูไฟล์ CSV สินค้าตัวอย่างเพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้

โอนย้ายหมวดหมู่สินค้าที่มีอยู่

การเปิดตัวระบบการจำแนกผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ Shopify ใหม่นี้หมายความว่าหมวดหมู่สินค้าบางประเภทที่คุณใช้ก่อนหน้านี้อาจถูกแก้ไขหรือแทนที่

หากมีการเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่ที่คุณใช้ไปก่อนหน้านี้ ระบบจะใช้หมวดหมู่ที่ตรงกับรายละเอียดของสินค้าของคุณที่สุด หากไม่มีหมวดหมู่ สินค้าของคุณจะถูกบันทึกเป็นไม่ได้จัดหมวดหมู่ นอกจากนี้กรณีดังกล่าวยังอาจเกิดขึ้นได้หากมีการสร้างสินค้าด้วย CSV หรือแอป

การตรวจสอบคำแนะนำเหล่านี้และสินค้าใดๆ ที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านั้นตรงกับสินค้าของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบสินค้า คุณสามารถเสร็จสิ้นการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้

 • ยอมรับหมวดหมู่ที่แนะนำ: หากหมวดหมู่ที่แนะนำนั้นถูกต้องสำหรับสินค้าของคุณ คุณสามารถยอมรับคำแนะนำได้
 • สำรวจหมวดหมู่ใหม่: หากหมวดหมู่ที่แนะนำนั้นไม่เหมาะสม หากสินค้าของคุณไม่ได้จัดหมวดหมู่ หรือหากคุณต้องการสำรวจหมวดหมู่อื่นๆ คุณสามารถดูเมนูดรอปดาวน์หมวดหมู่ได้จากหน้าสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบ หมวดหมู่สินค้ามาตรฐานของ Shopify เพื่อค้นหาหมวดหมู่ที่เหมาะสมเพื่อใช้กับสินค้าของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการจำแนกผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ Shopify

การคำนวณภาษีโดยใช้หมวดหมู่สินค้า

หลังจากที่คุณหมวดหมู่สินค้าของคุณแล้ว ระบบจะใช้หมวดหมู่สินค้าในการระบุภาระผูกพันด้านภาษีของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อขายสินค้าไปยังรัฐใดรัฐหนึ่งการใช้หมวดหมู่สินค้านั้นจะช่วยเพิ่มความถูกต้องในการคำนวณภาษีและลดความจำเป็นในการกำหนดภาษีเอง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณขายเสื้อยืด ในนิวยอร์ก เสื้อผ้าและรองเท้าที่มีมูลค่าน้อยกว่า $110 ดอลลาร์สหรัฐนั้นได้รับข้อยกเว้นจากภาษีการขายในนิวยอร์กและรัฐนิวยอร์ก หากสินค้าของคุณกำหนดหมวดหมู่ถูกต้อง ระบบจะไม่เรียกเก็บภาษีเหล่านี้เมื่อคุณขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในนิวยอร์ก หากกฎที่ควบคุมสินค้าเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ระบบจะอัปเดตวิธีการคํานวณภาษีวิธีการคิดภาษีสินค้าของคุณโดยอัตโนมัติ โดยคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

หากคุณตั้งหมวดหมู่สินค้าให้แก่สินค้าที่มีการกำหนดภาษีเอง การกำหนดภาษีเองจะแทนที่การคำนวณภาษีหมวดหมู่สินค้า ซึ่งรวมไปถึง ภาษีที่กำหนดเองตามคอลเลกชัน ให้พิจารณาลบภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าที่ขัดแย้งกับหมวดหมู่สินค้าของคุณออก อย่างไรก็ตาม หากคุณทราบว่ามีกฎภาษีที่ไม่ได้คํานวณตามหมวดหมู่สินค้า ให้คงภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าของคุณไว้

คุณไม่จำเป็นต้องใช้หมวดหมู่สินค้า ทั้งนี้ หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้หมวดหมู่สินค้ากับสินค้าของคุณ คุณจะต้องใช้การกำหนดภาษีเองพร้อมทั้งอัปเดตการกำหนดภาษีดังกล่าวด้วยตนเอง

ข้อจำกัด

มีบางสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้หมวดหมู่สินค้าในการคํานวณภาษีได้:

 • ภาษีเฉพาะอุตสาหกรรมหรือภาษีเฉพาะสินค้าที่ส่งผลให้เกิดสินค้าเฉพาะรายการที่คำนวณภาษีแยกต่างหาก เช่น ค่าธรรมเนียมของเสียอิเล็กทรอนิกส์
 • ภาษีที่อิงตามปริมาณ น้ำหนัก วัตถุดิบ หรือขนาด เช่น ภาษีสรรพสามิต
 • ตัวเลือกสินค้าของสินค้ารายการเดียวไม่สามารถมีหมวดหมู่สินค้าที่แตกต่างกันได้
 • สินค้ารวมชุดที่สร้างเป็นสินค้ารายการเดียวจะมีหมวดหมู่สินค้าเดียว
 • หมวดหมู่สินค้าจะไม่ซิงค์ระหว่าง Shopify กับตลาดต่างๆ เช่น Meta หรือ Google
 • ระบบจะไม่ใช้หมวดหมู่สินค้ากับคำสั่งซื้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับ Shopify Tax
 • สินค้าและหมวดหมู่ที่มีการกำหนดภาษีเอง

การทดสอบภาษีที่คํานวณโดยใช้หมวดหมู่สินค้า

เนื่องจากไม่มีวิธีแสดงตัวอย่างอัตราภาษีที่เฉพาะเจาะจง วิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าสินค้าของคุณต้องเสียภาษีตามที่คาดไว้ หากผลการคํานวณภาษีไม่ตรงกับที่คุณคาดไว้ โปรดตรวจสอบรหัสสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง หากต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าหมวดหมู่สินค้าของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าหมวดหมู่สินค้าที่ถูกต้องแล้ว ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี