การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

แม้ว่า Shopify จะคำนวณภาษีส่วนใหญ่โดยอัตโนมัติคุณสามารถแทนที่อัตราภาษีเพื่อควบคุมจำนวนเงินที่คุณเรียกเก็บจากสินค้าเฉพาะรายการและเพื่อจัดการข้อยกเว้นและการงดเว้นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุอัตราภาษีที่ไม่ซ้ำสำหรับปลายทางการจัดส่งหรือไปยังลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถระบุการแทนที่สำหรับ:

 • การยกเว้นภาษีของรัฐในสหรัฐอเมริกา
 • การยกเว้นภาษีของจังหวัดในประเทศแคนาดา
 • การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร

การแทนที่ที่คุณกำหนดจะมีผลกับการขายออนไลน์และการขาย Shopify POS

หมายเหตุ: หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการแทนที่ภาษีของแคนาดาให้ดูที่ข้อกำหนดในการกำหนดภาษีของแคนาดา

หากต้องการตั้งค่าการแทนที่ภาษีคุณสามารถสร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วจึงใช้การแทนที่กับคอลเลกชันนั้น

หากคุณไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายคุณสามารถสร้างการแทนที่และกำหนดอัตราภาษีเป็น 0% ได้ โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องกับลูกค้า

กำหนดสินค้าที่จะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย

หากคุณมีสินค้าเพียงไม่กี่รายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีคุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการคิดภาษีกับสินค้าเหล่านี้เป็นรายกรณีได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ของคุณให้คลิกสินค้าจากนั้นคลิกที่ชื่อของสินค้า

 2. ในส่วนการกำหนดราคาให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้านี้

 3. คลิกที่บันทึก

สร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าที่จำเป็นต้องมีการแทนที่ภาษี

หากต้องการใช้การแทนที่ภาษีคุณจำเป็นต้องจัดกลุ่มสินค้าที่แก้ไขภาษีไว้ในคอลเลกชันใดคอลเลกชันหนึ่ง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

 2. คลิกสร้างคอลเลกชันจากนั้นป้อนชื่อให้คอลเลกชัน

 3. หากคุณต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ของคุณให้คลิกจัดการในส่วนช่องทางการขายเพื่อยกเลิกการทำเครื่องหมายด้านข้างชื่อของช่องทางการขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมจำหน่ายของช่องทางการขาย

 4. คลิกที่บันทึกคอลเลกชัน

แทนที่ภาษีในคอลเลกชันหรือค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

คุณสามารถระบุอัตราภาษีที่แตกต่างสำหรับคอลเลกชันสินค้าหรือค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้

ค่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณป้อนคือจำนวนเงินที่จะถูกเก็บรวบรวม ไม่ใช่จำนวนที่จะถูกยกเว้น

หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยใช้ Canada Post อัตราค่าจัดส่งของพวกเขาจะถูกใช้แม้ว่าคุณจะแทนที่ด้วยการแทนที่ภาษีแล้วก็ตาม

ขั้นตอน:

 1. คลิกชื่อของประเทศที่คุณต้องการเพิ่มการแทนที่ภาษี:

  เลือกประเทศที่คุณต้องการเพิ่มการแทนที่ภาษี

 2. ในส่วนการแทนที่ภาษีให้คลิกเพิ่มการแทนที่ภาษี:

  คลิกเพิ่มการแทนที่ภาษีในส่วนการแทนที่ภาษี

 3. หากต้องการเพิ่มภาษีแบบกำหนดเองสำหรับผลิตภัณฑ์ คลิกที่สินค้าในกล่องโต้ตอบเพิ่มภาษีแบบกำหนดเองสำหรับประเทศ

  คลิกสินค้าในส่วนเพิ่มการแทนที่ภาษีสำหรับประเทศเพื่อเพิ่มการกำหนดเองสำหรับสินค้า

  1. คลิกเลือกคอลเลกชันแล้วเลือกคอลเลกชันที่ต้องการแทนที่ภาษี:

  เลือกคอลเลกชันที่ต้องการเพิ่มการแทนที่ภาษี
  2. ใต้ตำแหน่งที่ตั้งให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการใช้การแทนที่ภาษี 3. ในส่วนอัตราภาษีให้ป้อนอัตราภาษีที่คุณต้องการเรียกเก็บสำหรับสินค้าในคอลเลกชัน:

  ป้อนอัตราภาษีสำหรับคอลเลกชันที่ใต้แทบอัตราภาษี
  4. คลิกเพิ่มการแทนที่ภาษี

 4. หากต้องการเพิ่มการแทนที่สำหรับค่าจัดส่งคลิกที่การจัดส่งในกล่องโต้ตอบเพิ่มการแทนที่ภาษีสำหรับประเทศ

  1. ใต้ตำแหน่งที่ตั้งให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการใช้การแทนที่ภาษี
  2. ในอัตราภาษีให้ป้อนอัตราภาษีที่คุณต้องการใช้กับค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
  3. คลิกเพิ่มการแทนที่ภาษี
 5. คลิกที่บันทึก

การใช้การแทนที่ภาษีกับรัฐ เทศมณฑล และเมือง

หลังจากที่คุณสร้างการแทนที่ของคุณแล้วคุณสามารถเลือกวิธีที่จะนำไปใช้และเพิ่มการแทนที่ภาษีเพิ่มเติมได้หากต้องการ นี่คือตัวอย่างรูปแบบการแทนที่ภาษีของคุณที่จะปรากฎขึ้นหากคุณใช้การแทนที่ภาษีในระดับเทสบาล

ชุดช่องทำเครื่องหมายที่มีตัวเลือกต่อไปนี้: นิวยอร์ก (รัฐ) นิวยอร์ก (เทศมณฑล) รัฐนิวยอร์ก (เมือง) และใช้ได้กับทุกเขตและเมือง นิวยอร์ก (เมือง) จะถูกทำเครื่องหมายเอาไว้

ทำเครื่องหมายเมือง เทศมณฑลหรือรัฐเพื่อเปิดใช้งานการแทนที่ภาษีสำหรับตำแหน่งที่ตั้งเหล่านั้น

การนำการแทนที่ภาษีไปใช้กับทุกเมืองและเทศมณฑล

หากคุณได้ตั้งค่าการแทนที่ภาษีในระดับรัฐคุณยังสามารถเลือกให้ใช้งานกับทุกเขตและเมือง

ชุดช่องทำเครื่องหมายที่มีตัวเลือกต่อไปนี้: นิวยอร์ก (รัฐ) นิวยอร์ก (เทศมณฑล) รัฐนิวยอร์ก (เมือง) และใช้ได้กับทุกเขตและเมือง นิวยอร์ก (รัฐ) ได้ถูกทำเครื่องหมายเอาไว้ มีผลบังคับใช้กับทุกเขตและเมืองที่ได้รับการไฮไลต์

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะใช้งานเป็นหลักเมื่อคุณต้องการทำให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้าเฉพาะรายการในตำแหน่งที่ตั้งใดตำแหน่งหนึ่ง คุณสามารถดำเนินการได้โดยการป้อนการแทนที่ภาษีเป็น 0% ไม่แนะนำให้ใช้ฟีเจอร์นี้กับอัตราภาษีอื่นๆ และหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีก่อนที่จะเลือกใช้งานกับทุกเขตและเมือง

ตัวเลือกนี้จะใช้การแทนที่ภาษีในระดับเทศมณฑลและเมืองรวมถึงรัฐเว้นเสียแต่ว่าจะมีการแทนที่ด้วยอัตราภาษีอื่น ผลลัพธ์ที่แน่นอนของการตั้งค่าต่อสิ่งที่เรียกเก็บจากลูกค้าของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณจะอยู่ในรัฐต้นทางหรือรัฐปลายทางและไม่ว่าที่อยู่ของลูกค้าจะอยู่ในพื้นที่ใดที่คุณได้ตั้งค่าการแทนที่ภาษีอื่นไว้

ผลกระทบต่อภาษีในการเลือกตัวเลือกประเทศและเมืองทั้งหมด
รัฐต้นทาง รัฐปลายทาง
ตรวจสอบสถานะแล้ว การแทนที่ภาษีของรัฐที่คุณได้ป้อนไว้จะถูกเรียกเก็บเงินสามครั้ง ครั้งหนึ่งสำหรับรัฐครั้งหนึ่งสำหรับเทศมณฑลและครั้งหนึ่งสำหรับเมือง
การทำเครื่องหมายรัฐและเทศมณฑลหรือเมือง ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บการแทนที่ภาษีของรัฐสองครั้งนอกเหนือจากการแทนที่ของเทศมณฑลหรือเมืองแล้ว ลูกค้าที่มีที่อยู่สำหรับการจัดส่งภายในเทศมณฑลหรือเมืองที่ระบุนอกจากจะถูกเรียกเก็บภาษีของรัฐที่กำหนดไว้สองครั้งแล้วยังจะมีการเก็บภาษีของเขตหรือเมืองที่กำหนดมาแทนที่

ลูกค้าที่มีที่อยู่สำหรับการจัดส่งนอกเทศมณฑลหรือเมืองที่เจาะจงจะถูกเรียกเก็บภาษีที่กำหนดภาษีของรัฐสามครั้ง
เลือกตัวเลือกรัฐ เทศมณฑลและเมือง ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรัฐ เขตและอัตราค่าจัดส่งแทนที่ใดๆ ที่ถูกกำหนด

การตั้งค่านี้จะทำงานเหมือนกันในทุกกรณีไม่ว่าคุณจะได้เลือกตัวเลือกใช้ในทุกเขตและเมืองที่หรือไม่ก็ตาม
ลูกค้าที่มีที่อยู่สำหรับการจัดส่งภายในเทศมณฑลและเมืองนั้นๆ จะถูกเรียกเก็บอัตราภาษีแทนที่

ลูกค้าที่มีที่อยู่สำหรับการจัดส่งนอกเทศมณฑลและเมืองที่เฉพาะเจาะจงจะถูกเรียกเก็บภาษีที่กำหนดภาษีของรัฐสามครั้ง

ตั้งค่าลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ในหน้าลูกค้าของ Shopify admin คุณสามารถตั้งค่าให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีอย่างเต็มรูปแบบ

ลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีใดๆเมื่อพวกเขาดำเนินการชำระเงินจนเสร็จสิ้น ลูกค้าเหล่านี้จำเป็นต้องชำระเงินโดยใช้อีเมลเดียวกันกับที่ระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่าให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีแต่คุณใช้การกำหนดราคาแบบรวมภาษีลูกค้าจะยังคงถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนจากราคาสินค้าที่ระบุไว้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. ค้นหาลูกค้าที่คุณต้องการยกเว้นภาษีทั้งหมดจากนั้นคลิกที่ชื่อของพวกเขา

 3. ในส่วนการตั้งค่าภาษีให้คลิกจัดการ

 4. เลิกทำเครื่องหมายที่เก็บภาษี

 5. คลิกที่บันทึก

กฎสำหรับเสื้อผ้าในนิวยอร์ก, แมซซาซูเสท์และโรดไอแลนด์

Shopify มีการแทนที่ภาษีในตัวสำหรับสินค้าเสื้อผ้าในรัฐนิวยอร์ก, แมซซาซูเสท์และโรดไอแลนด์ การยกเว้นภาษีสำหรับเสื้อผ้าในรัฐที่กล่าวถึงมีรายละเอียดดังนี้:

 • นิวยอร์ก: สินค้าเสื้อผ้า สินค้ารองเท้าและสินค้าที่ใช้ในการซ่อมแซมสินค้าเสื้อผ้าที่ราคาแต่ละรายการต่ำกว่า $110 จะได้รับการยกเว้นจากภาษีการขายของรัฐ ตัวอย่างเช่นสินค้าสองรายการที่มีราคารวมกันที่ $200 จะได้รับการยกเว้นภาษีการขายแต่สินค้าที่มีราคาแต่ละรายการอยู่ที่ $110 จะถูกเรียกเก็บภาษี
 • แมซซาซูเสท์: สินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาต่ำกว่า $175 จะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐและสินค้าเสื้อผ้าที่มีราคามากกว่า $175 จะเก็บภาษีจากส่วนของราคาที่เกินมาจาก $175 ตัวอย่างเช่นสินค้าของเสื้อผ้าที่มีราคา $200 จะถูกเรียกเก็บภาษีจาก $25 เนื่องจากส่วนของ $175 แรกนั้นไม่สามารถเก็บภาษีได้
 • โรดไอแลนด์: สินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าที่มีราคาแต่ละรายการอยู่ที่ $250 หรือน้อยกว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐและเฉพาะส่วนของราคาที่เกิน $250 เท่านั้นที่จะมีการเรียกเก็บภาษี ตัวอย่างเช่นหากชุดสูทมีราคา $275 จะมีการเรียกเก็บภาษีจากส่วน $25 เท่านั้น

เพื่อให้ Shopify ใช้การแทนที่ภาษีที่พ่วงมาด้วยโดยอัตโนมัติแล้วร้านค้าของคุณจะต้องมีที่อยู่จริงอยู่ในรัฐและคุณต้องสร้างคอลเลกชันที่มีชื่อว่าtax:clothingสำหรับสินค้าที่มีการยกเว้นภาษี

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

 2. สร้างคอลเลกชันและตั้งชื่อtax:clothing โดยทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก:

  สร้างคอลเลกชันด้วยภาษีชื่อเรื่อง: tax:clothing

 3. คลิกเลือกสินค้าด้วยตนเอง

 4. คลิกที่บันทึก

 5. ในส่วนสินค้าให้เพิ่มสินค้าทั้งหมดที่อาจมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษี

 6. หากคุณต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ของคุณให้เปลี่ยนการตั้งค่าความพร้อมของคอลเลกชัน

 7. คลิกที่บันทึก

หลังจากบันทึกคอลเลกชัน tax:clothing แล้วกฎเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติและจะมีการเก็บภาษีจำนวนที่ถูกต้องสำหรับสินค้าในคอลเลกชันนั้น

ใช้คอลเลกชัน tax:clothing สำหรับรัฐนิวยอร์ก, แมซซาซูเสท์และเกาะโรดไอแลนด์เท่านั้น หากข้อยกเว้นเสื้อผ้าอื่นมีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจภาษีของคุณให้ใช้วิธีการกำหนดภาษีอื่นหรือทำเครื่องหมายสินค้าของคุณว่าเป็นแบบไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้ในส่วนการกำหนดราคาของหน้าสินค้า

กำหนดอัตราภาษี 0% สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ของคุณ

หากสินค้าเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดของคุณได้รับการยกเว้นภาษีการขายและคุณอยู่ในประเทศที่มีการเรียกเก็บภาษีจากทั้งรัฐบาลกลางและภาษีในท้องที่คุณสามารถแทนที่ค่าเริ่มต้นเป็น 0% ในส่วนภาษีพื้นฐานได้

อย่างไรก็ตามสำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษีคุณจำเป็นต้องเพิ่มสินค้าเหล่านั้นไปยังคอลเลกชันจากนั้นสร้างการแทนที่ภาษีสำหรับคอลเลกชันนั้น ในกรณีนี้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษี จากนั้นคลิกที่ชื่อประเทศ ในส่วนภาษีพื้นฐานให้ระบุว่ามีการเรียกเก็บภาษีในท้องที่รวมเข้ากับภาษี 0% ของรัฐบาลกลาง เมื่อคุณสร้างการแทนที่ภาษีสำหรับคอลเลกชันคุณสามารถระบุได้ว่าคุณกำลังแทนที่อัตราสำหรับประเทศหรือภูมิภาคในกล่องโต้ตอบเพิ่มการแทนที่ภาษีสำหรับประเทศ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี