การอ้างอิงภาษีของแคนาดา

แคนาดามีภาษีสินค้าและบริการ 5% (GST) ซึ่งมีการเรียกเก็บจากการขายเกือบทั้งหมด บางรัฐจะมีการเรียกเก็บภาษีการขายในรัฐเพิ่มเติม (PST) หรือใช้ภาษีการขายของพิกัดศุลกากร (HST) ที่รวม GST ไว้แล้ว

ภาษีการขายของรัฐบาลกลาง: GST

รัฐบาลแคนาดาเรียกเก็บ GST จากการขายสิ่งของที่จับต้องได้แทบจะทั้งหมดและบิรการในแคนาดา ในรัฐที่เรียกเก็บ HST ภาษี HST จะมี GST และส่วนของภาษีในรัฐ ภาษีดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นภาษีเดียวและไม่ได้หักออกเป็นส่วนของรัฐบาลและส่วนภูมิภาค

สินค้าบางรายการมีการจัดเก็บภาษีเป็นศูนย์ซึ่งหมายความว่าภาษีจะไม่ถูกเรียกเก็บจากลูกค้าแต่ ผู้ลงทะเบียน GST (ผู้ขาย) สามารถใช้สิทธิ์รับเครดิตภาษีการซื้อได้ สำหรับสินค้าเหล่านี้จะมีการเรียกเก็บ GST 0%

สินค้าและบริการบางรายการได้รับการยกเว้น สำหรับการขายสินค้าเหล่านี้ จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าและผู้ขายจะไม่สามารถใช้สิทธิ์รับเครดิตภาษีการซื้อได้

ข้อแตกต่างนี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จำนวนเงินนี้จะต้องมีการออกใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้อง สำหรับสินค้าที่มีการเรียกเก็บเป็นศูนย์ จะต้องมีการประเมิณ GST หรือ (HST) เป็น 0% แต่สำหรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นจะไม่มีบรรทัดแสดงภาษี

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา โดยทั่วไปแล้วคุณต้องลงทะเบียนบัญชี GST/HST หากข้อความทั้งสองประการดังต่อไปนี้เป็นจริง:

 • คุณขายหรือเช่าสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษี
 • คุณมีรายได้จากยอดขายที่ต้องเสียภาษีในแคนาดามากกว่า 30,000 ดอลลาร์แคนาดาในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมาของปีปฏิทิน หรือมากกว่า 30,000 ดอลลาร์แคนาดาในช่วงไตรมาสของปีปฏิทินปัจจุบัน

หากร้านค้าของคุณไม่ได้ตั้งอยู่ในแคนาดา โดยทั่วไปแล้วคุณต้องลงทะเบียนบัญชี GST/HST หากข้อความทั้งสองอย่างดังต่อไปนี้เป็นจริง:

 • คุณขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีให้แก่ลูกค้าในแคนาดาและจัดการคำสั่งซื้อเหล่านั้นจากคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในแคนาดา
 • คุณมีรายได้จากยอดขายที่ต้องเสียภาษีในแคนาดามากกว่า 30,000 ดอลลาร์แคนาดาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หากกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ คุณอาจต้องเก็บภาษีจากการขายและจ่ายภาษีเหล่านั้นให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม และยื่นรายงานต่อหน่วยงานด้านภาษีอย่างสม่ำเสมอ หากยอดขายของคุณต่ำกว่าขีดจำกัดคุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชี GST/HST และไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บหรือชำระภาษี

รัฐที่เรียกเก็บ HST

ในรัฐที่เรียกเก็บ HST การเรียกเก็บ HST จะมีความสำคัญมากกว่าการเรียกเก็บ GST หากคุณได้ลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บ GST คุณก็สามารถเรียกเก็บ HST ได้ด้วยเช่นกัน

ในทางปฏิบัติสิ่งนี้หมายความว่าหากคุณลงทะเบียนสำหรับ GST คุณจะต้องเรียกเก็บ HST เต็มอัตราในรัฐ ที่มีการเรียกเก็บ HST และ HST จะยังถูกเรียกเก็บจากค่าจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณจัดส่งภายในประเทศแคนาดาอีกด้วย

อัตราภาษี GST และ HST ตามรัฐ

 • 5% ในอัลเบอร์ตา บริติชโคลัมเบีย มานิโตบา นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ นูนาวุต ควิเบก ซัสแคตเชวันและยูคอน (GST เท่านั้น)
 • 13% ในออนแทรีโอ (HST)
 • 15% ในนิวบรันสวิค นิวฟาวด์แลนด์แอนด์ลาบราดอร์ โนวาสโกเชีย และปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอส์แลนด์ (HST)

ภาษีการขายในรัฐ: PST RST และ QST

บางรัฐเรียกเก็บอัตรา PST ของตนเองนอกเหนือไปจาก GST:

ในรัฐเหล่านี้จะต้องแสดงบรรทัดภาษีสองรายการในใบแจ้งหนี้: บรรทัดหนึ่งสำหรับ GST และอีกบรรทัดหนึ่งสำหรับจำนวนที่เรียกเก็บของภาษีของรัฐ จำนวนที่เรียกเก็บของแต่ละรัฐนั้นจะต้องจ่ายให้กับรัฐนั้นๆ ไปซึ่งอาจมีแนวทางการลงทะเบียนเป็นของตนเอง

รัฐบริติชโคลัมเบีย

ในรัฐบริติชโคลัมเบียจะมีการเรียกเก็บ PST 7% จากยอดขายปลีกและบริการ

โดยทั่วไปหากคุณอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนสำหรับ PST หากคุณขายสินค้าหรือบริการในรัฐบริติชโคลัมเบีย

หากคุณอยู่ในแคนาดาแต่อยู่นอกรัฐบริติชโคลัมเบียคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนสำหรับ PST หากคุณดำเนินการต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ:

 • ขายสินค้าที่ต้องเสียภาษีให้แก่ลูกค้าในรัฐบริติชโคลัมเบีย
 • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่อยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบีย
 • ส่งสินค้าที่ต้องเสียภาษีไปยังตำแหน่งที่ตั้งในรัฐบริติชโคลัมเบีย (จัดส่งจริงหรือทางอิเล็กทรอนิกส์แม้ว่าจะผ่านบุคคลภายนอกเช่นบริการจัดส่ง)
 • เชิญชวนผู้คนในรัฐบริติชโคลัมเบีย (ผ่านการโฆษณาหรือวิธีการอื่นๆ) ให้ทำการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องเสียภาษี หากเว็บไซต์ของคุณไม่ได้กำหนดเป้าหมายเป็นรัฐบริติชโคลัมเบียจะถือว่าคุณจะไม่ได้เชิญชวนการสั่งซื้อในรัฐบริติชโคลัมเบีย อย่างไรก็ตามหากคุณมีเว็บไซต์และคุณเชิญชวนให้มีการสั่งซื้อในรัฐบริติชโคลัมเบียโดยวิธีอื่นๆ ก็จะถือว่าคุณมีการเชิญชวนให้มีการสั่งซื้อในรัฐบริติชโคลัมเบีย

หากคุณจัดเก็บสินค้าในรัฐบริติชโคลัมเบียคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บรวบรวมและจ่าย PST

ค่าจัดส่งในรัฐบริติชโคลัมเบียโดยทั่วไปจะต้องมีการเรียกเก็บภาษีหากสินค้านั้นต้องมีการเรียกเก็บภาษีด้วย ส่วนที่ต้องเสียภาษีจะคำนวณจากจำนวนของสินค้าที่ต้องเสียภาษีจากส่วนของยอดขายทั้งหมด ตัวอย่างเช่นหากคำสั่งซื้อมีการผสมสินค้าที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษี จะมีการเรียกเก็บภาษีจากค่าจัดส่งที่เรียกเก็บจากสินค้าที่ต้องเสียภาษี

รัฐแมนิโทบา

หากคุณขายสินค้าไปยังผู้อยู่อาศัยของมานิโตบาคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บ RST หากคุณเข้าข่ายข้อกำหนดทั้งหมดนี้

 • คุณได้เชิญชวนให้มีการสั่งซื้อในมานิโตบา
 • คุณยอมรับคำสั่งซื้อที่มาจากมานิโตบา
 • สินค้าที่ต้องเสียภาษีมีไว้สำหรับการบริโภคหรือใช้งานในมานิโตบา
 • สินค้าที่ต้องเสียภาษีจะถูกส่งไปยังมานิโตบา

สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหากคุณได้ลงทะเบียนเพื่อเก็บ RST ในมานิโตบาแต่อยู่นอกมานิโตบา คุณจำเป็นต้องเรียกเก็บ RST ในการจัดส่ง ไม่มีการเรียกเก็บภาษี RST จากค่าจัดส่งในมานิโตบา

รัฐควิเบก

โดยทั่วไปหากการขายสินค้าของคุณในควิเบกเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนสำหรับ QST

ซัพพลายเออร์ขนาดเล็กและบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรัฐควิเบกจะได้รับการยกเว้นเว้นเสียแต่ว่าคุณจะร้องขอให้มีการส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคในควิเบก

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะถูกเรียกเก็บภาษีสำหรับยอดขายที่เกิดขึ้นในและได้รับการจัดส่งไปยังควิเบก

รัฐซัสแคตเชวัน

หากคุณขายสินค้าในซัสแคตเชวันคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บ PST

ค่าจัดส่งอาจต้องเรียกเก็บจาก PST หากมีการจัดส่งภายนอกซัสแคตเชวัน ในซัสแคตเชวันไม่สามารถเรียกเก็บภาษีจากค่าจัดส่งหากค่าบริการนั้นแสดงแยกต่างหาก

นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ นูวานุต และยูคอน

หากคุณขายสินค้าในนอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ นูนาวุต และยูคอน คุณจะต้องเรียกเก็บ GST เท่านั้น ภูมิภาคเหล่านี้ไม่มีการเรียกเก็บภาษีการขาย

การลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของแคนาดา

หากคุณทราบว่าคุณจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายในภูมิภาคของแคนาดาอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาคคุณจำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยและลงทะเบียนกับพวกเขา กระบวนการจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณอยู่ที่ใดและเป็นที่ที่คุณขายสินค้าและตามข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละราย

ก่อนที่คุณจะเริ่มขายให้ลงทะเบียนกับหน่วยงานแต่ละหน่วยในภูมิภาคภาษีที่คุณจะขาย:

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานทั้งหมดเหล่านี้ ลงทะเบียนเฉพาะกับหน่วยงานที่มีผลต่อคุณเท่านั้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี