Canadisk skatteoversigt

Canada har en afgift på 5 % på varer og tjenester (GST), som gælder for de fleste salg. Visse provinser opkræver enten en yderligere provinsiel omsætningsskat (PST) eller en harmoniseret omsætningsskat (HST), der inkluderer GST.

Føderal omsætningsskat: GST

Den canadiske regering opkræver GST i Canada for salg af de fleste håndgribelige goder og tjenester. I HST-provinserne omfatter HST både GST og en provinsiel del af skatten. Denne skat opkræves som én skat og er ikke opdelt i føderale og provinsielle dele.

Visse varer er nulvurderet, hvilket betyder, at skatten ikke opkræves fra kunden, men i stedet kan GST-registranten (sælger) gøre krav på indgående skattekreditter. Der opkræves 0 % i GST for disse varer.

Visse produkter og tjenester er undtaget. Ved salg af disse produkter opkræves skatten ikke fra kunden, og shopejeren kan ikke gøre krav på indgående skattekreditter.

Forskellen virker måske lille, men beløbene skal faktureres korrekt. Ved nulvurderede varer skal GST (eller HST) på 0 % medtages. Der vises ingen skattelinje for undtagede produkter.

Hvis din butik er baseret i Canada, skal du normalt have en GST/HST-konto, hvis begge følgende udsagn er sande:

 • Du sælger eller udlejer afgiftspligtige produkter eller tjenester.
 • Din indtægt fra skattepligtigt salg i Canada overstiger 30.000 CAD i de seneste fire afsluttede, fortløbende kvartaler, eller mere end 30.000 CAD i det seneste kvartal.

Hvis din butik ikke er baseret i Canada, skal du normalt have en GST/HST-konto, hvis begge følgende udsagn er sande:

 • Du sælger skattepligtige produkter eller tjenester til kunder i Canada klargøre disse ordrer fra et lager, der er placeret i Canada.
 • Din indtægt fra skattepligtige salg i Canada er mere end 30.000 CAD i løbet af de seneste 12 måneder.

Hvis de foregående situationer gælder for dig, skal du muligvis opkræve skat af dit salg, tilbagebetale disse skatter til de relevante myndigheder og rapportere regelmæssigt til skattemyndighederne. Hvis du sælger for et beløb, der ligger under tærsklen, behøver du ikke at tilmelde dig GST/HST, og du behøver ikke at opkræve eller udligne skatter.

HST-provinser

I HST-provinserne erstatter HST opkrævningen af GST. Hvis du er tilmeldt til at opkræve GST, er du også tilmeldt til at opkræve HST.

Det betyder i praksis, at hvis du er registreret til GST, skal du opkræve fuld HST i HST-provinser. HST gælder også for leveringsomkostninger for ordrer, som du leverer internt i Canada.

GST- og HST-priser efter provins

 • 5 % i Alberta, British Columbia, Manitoba, Northwest Territories, Nunavut, Quebec, Saskatchewan og Yukon (kun GST)
 • 13 % i Ontario (HST)
 • 15 % i New Brunswick, Newfoundland og Labrador, Nova Scotia og Prince Edward Island (HST)

Lokal omsætningsskat: PST, RST og QST

Visse provinser opkræver deres egen PST-sats i tillæg til GST:

I disse provinser skal der fremgå to skattelinjer på en faktura: én til GST og én til det provinsielle beløb. Det provinsielle beløb udlignes separat til den enkelte provins, som kan have sine egne registreringsvejledninger.

British Columbia

I British Columbia opkræves der 7 % PST for detailsalg og -tjenester.

Hvis du befinder dig i British Columbia, skal du generelt tilmelde dig PST, hvis du sælger varer eller tjenester i British Columbia.

Hvis du er i Canada, men uden for British Columbia, skal du tilmelde dig PST, hvis du jævnligt gør alt det følgende:

 • Sælger afgiftspligtige varer til kunder i British Columbia.
 • Accepterer købsordrer fra kunder i British Columbia.
 • Leverer afgiftspligtige varer til et sted i British Columbia (sendt fysisk eller elektronisk, selv hvis det foregår via en tredjepart, såsom en kurer).
 • Henvender dig til nogen i British Columbia (via reklamer eller på andre måder) for at opsøge ordrer på skattepligtige goder. Hvis dit website ikke er målrettet imod British Columbia, opsøger du ikke salg i British Columbia. Men hvis du har et website, og du også opsøger salg i British Columbia på andre måder, betyder det, at du opsøger salg i British Columbia.

Hvis du opbevarer dine produkter i British Columbia, skal du tilmelde dig, opkræve og udligne PST.

Leveringsomkostninger i British Columbia er generelt afgiftspligtige, hvis varerne også er afgiftspligtige. Den afgiftspligtige del beregnes for mængden af afgiftspligtige varer som en del af det samlede salg. Hvis en ordre f.eks. har en blanding af afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige varer, lægges afgiften til det beløb, der gælder for de afgiftspligtige varer.

Manitoba

Hvis du sælger til indbyggere i Manitoba, skal du tilmelde dig og opkræve omsætningsafgift (RTS, Retail Sales Tax), hvis alle følgende ting er gældende:

 • Du opsøger salg i Manitoba.
 • Du accepterer ordrer, der stammer fra Manitoba.
 • De afgiftspligtige varer er til forbrug eller til anvendelse i Manitoba.
 • De afgiftspligtige varer leveres til Manitoba.

Vedrørende leveringsgebyrer gælder det, at hvis du er registreret til at opkræve RST i Manitoba, men er placeret uden for Manitoba, skal du opkræve RST for leveringen. Der opkræves ikke RST for levering i Manitoba.

Quebec

Overordnet set skal du tilmelde dig QST, hvis du sælger i Quebec som en del af en virksomhed.

Mindre leverandører og enkeltpersoner, der ikke er bosiddende i Quebec, er undtaget, medmindre de søger at levere varer til forbrugere i Quebec.

Leveringsgebyrer beskattes for salg, der stammer fra og sendes til Quebec.

Saskatchewan

Hvis du sælger i Saskatchewan, skal du tilmelde dig opkrævning af PST.

Leveringspriser er underlagt PST, hvis leveringens oprindelse er uden for Saskatchewan. I Saskatchewan er leveringspriser ikke skattepligtige, hvis de vises separat.

Northwest Territories, Nunavut og Yukon

Hvis du sælger i Northwest Territories, Nunavut og Yukon, skal du kun opkræve GST. Der er ingen lokale omsætningsskatter for disse områder.

Registrering hos de canadiske skattemyndigheder

Hvis du finder ud af, at du skal opkræve omsætningsskat i én eller flere canadiske regioner, skal du kontakte hver af de relevante myndigheder og tilmelde dig dem. Processen varierer, afhængigt af hvor din virksomhed er placeret, hvor du sælger, og kravene hos de respektive myndigheder.

Inden du begynder at sælge, skal du registrere dig hos de respektive myndigheder i de skatteområder, hvor du ønsker at sælge:

Du behøver ikke at tilmelde dig alle disse myndigheder, kun dem, der gælder for dig.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis