Administrer dine canadiske skatter

Når du har opdateret din butik til at bruge de nye canadiske skattefunktioner, kan du administrere dine skatteindstillinger, herunder dine registreringer, tilsidesættelser og kundefritagelser.

Administration af de områder, hvor du er registreret

Du kan til enhver tid tilføje, slette eller ændre dine registreringer eller kontonumre.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
 2. Klik på*Canada* i afsnittet Lande/områder.
 3. Gør et af følgende i afsnittet Omsætningsskat:

  1. Klik på Opkræv omsætningsskat, hvis du vil opsætte en ny skatteregistrering.
  2. Hvis du vil redigere en eksisterende skatteregistrering, skal du klikke på knappen ... ud for det område, du vil redigere.
 4. Opdater dine områder og kontonumre.

 5. Klik på Gem.

Canadiske krav til skattetilsidesættelse

Du kan tilsidesætte de skatter, som Shopify indstiller, men du skal være opmærksom på følgende begrænsninger:

 • Tilsidesættelser til Canada gælder kun for GST i British Columbia, Manitoba, Saskatchewan og Quebec.
 • Tilsidesættelser af skatteprocenter i New Brunswick, Newfoundland og Labrador, Nova Scotia, Ontario og PEI gælder kun for deres tilsvarende HST-satser.
 • Tilsidesættelser af skatteprocenter i British Columbia, Manitoba, Saskatchewan og Quebec gælder kun for deres tilsvarende PST-, RST- eller QST-satser.
 • Alberta, Northwest Territories, Yukon og Nunavut har ingen skatter, så tilsidesættelser kan ikke anvendes til disse områder.

Tilsidesættelser påvirkes også af dine registreringer:

 • Hvis tilsidesættelser skal gælde for Canada GST, skal du tilføje din canadiske GST-konto.
 • Du skal tilføje din canadiske GST-konto, hvis du har brug for at anvende i HST-satser i New Brunswick, Newfoundland og Labrador, Nova Scotia, Ontario eller PEI.
 • Hvis tilsidesættelser skal gælde for RST-satsen i Manitoba, skal du tilføje din Manitoba-konto.
 • Hvis tilsidesættelser skal gælde for PST-satsen i British Columbia, skal du tilføje din British Columbia-konto.
 • Hvis tilsidesættelser skal gælde for PST-satsen i Saskatchewan, skal du tilføje din Saskatchewan-konto.
 • Hvis tilsidesættelser skal gælde for QST-satsen i Quebec, skal du tilføje din Quebec-konto.

Tilsidesættelse af skatter

Nogle gange gælder standardskatteprocenterne ikke for bestemte produkter. For eksempel kan visse typer af børnetøj være fritaget for skatter eller have en lavere skatteprocent. Hvis standardpriserne ikke er relevante, skal du oprette en tilsidesættelse.

Inden du går i gang, skal du oprette en manuel kollektion af de produkter, som afgiftstilsidesættelsen gælder for.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told.
 2. Klik på Canada i afsnittet Lande/områder.
 3. Klik på Tilføj produkttilsidesættelse i afsnittet Skattetilsidesættelser.
 4. Vælg kollektionen.
 5. Vælg den region, som tilsidesættelsen gælder for.
 6. Indtast skatteprocenten for kollektionen i denne region.
 7. Klik på Gem.

Administration af dine skattefritagelser

Du kan fritage en kunde for alle skatter, og du kan også fritage en kunde for specifikke canadiske skatter. Du kan ændre en kundes indstillinger for fritagelser på kundens profil i din Shopify-administrator. Se Angivelse af skattefritagelser i Canada for at få flere oplysninger.

Administration af dine skatteberegninger

Du kan administrere forskellige indstillinger for, hvordan skatter beregnes for dine produkter. Du kan f.eks. angive, om der skal inkluderes skatter i dine priser, om du vil opkræve skat/moms for digitale varer, og om du skal anvende skatter på leveringsomkostninger. Du administrerer disse indstillinger på indstillingssiden Skatter og told. Se Skattetilsidesættelser og -undtagelser for at få mere at vide.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told.
 2. Vælg de relevante valgmuligheder i afsnittet Skatteberegninger.

Skatteafrunding

Tidligere blev skatter afrundet på fakturaniveau ved at beregne skatterne på ordrens subtotal og derefter afrunde resultaterne. Når du opdaterer dine indstillinger til at bruge de canadiske skattefunktioner, afrundes skattebeløbene i stedet på varelinjeniveau. I disse tilfælde beregnes den samlede skatteværdi ved at anvende skatteprocenten på hver linje i ordren, afrunde resultatet og derefter lægge disse subtotaler sammen for at nå frem til ordrens samlede værdi.

Afrunding af skatter på varelinjeniveau forbedrer beregningen af forskellige skatteprocenter og gør det nemmere at beregne skatter for ordrer, der indeholder afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige produkter.

Eksempel på skatteafrunding på fakturaniveau og på varelinjeniveau

En kunde afgiver en ordre på 42 forskellige varer, som hver har en pris på 14,99 USD og er underlagt 13 % HST. Varelinjeskatten for hvert produkt bestemmes ved at gange prisen (14,99) med skatteprocenten (0,13), hvilket giver et resultat på 1,9487.

Tidligere blev skatten for hver varelinje lagt sammen, og totalen blev afrundet. I dette tilfælde var det samlede totalbeløb 81,8454 USD, som blev afrundet til 81,85 USD.

Skat afrundes nu på varelinjeniveau, hvilket betyder, at skattebeløbet afrundes individuelt for hvert produkt. Skattebeløbet på varelinjeniveau på 1,9487 USD afrundes til 1,95 USD, som derefter lægges sammen for at få totalen. I dette tilfælde er den samlede skat 81,90 USD.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis