Administrer dine canadiske skatter

Bemærk: Denne vejledning er relevant for shopejere, der sælger i Canada. Det er dit ansvar at konsultere de lokale skattemyndigheder eller en skatteekspert for at sikre, at du opkræver de korrekte skatteprocenter hos dine kunder, og at du indsender din selvangivelse og udligner dine skatter korrekt.

Når du har opdateret din butik til at bruge de nye canadiske skattefunktioner, kan du administrere dine skatteindstillinger, herunder dine registreringer, tilsidesættelser og kundefritagelser.

Administration af de områder, hvor du er registreret

Du kan altid redigere dine registreringer for at tilføje, slette eller ændre dine registreringer eller kontonumre.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter i din Shopify-administrator.
 2. Du skal klikke på Konfigurer eller Rediger ud for Canada i afsnittet Skatteregioner.
 3. Klik på Tilføj skattekonto eller Administrer i afsnittet Registrerede skattekonti.
 4. Opdater dine områder og kontonumre.
 5. Klik på Gem.

Canadiske krav til skattetilsidesættelse

Du kan tilsidesætte de skatter, som Shopify indstiller, men du skal være opmærksom på følgende begrænsninger:

 • Tilsidesættelser til Canada gælder kun for GST i British Columbia, Manitoba, Saskatchewan og Quebec.
 • Tilsidesættelser af skatteprocenter i New Brunswick, Newfoundland og Labrador, Nova Scotia, Ontario og PEI gælder kun for deres tilsvarende HST-satser.
 • Tilsidesættelser af skatteprocenter i British Columbia, Manitoba, Saskatchewan og Quebec gælder kun for deres tilsvarende PST-, RST- eller QST-satser.
 • Alberta, Northwest Territories, Yukon og Nunavut har ingen skatter, så tilsidesættelser kan ikke anvendes til disse områder.

Tilsidesættelser påvirkes også af dine registreringer:

 • Hvis tilsidesættelser skal gælde for Canada GST, skal du tilføje din canadiske GST-konto.
 • Du skal tilføje din canadiske GST-konto, hvis du har brug for at anvende i HST-satser i New Brunswick, Newfoundland og Labrador, Nova Scotia, Ontario eller PEI.
 • Hvis tilsidesættelser skal gælde for RST-satsen i Manitoba, skal du tilføje din Manitoba-konto.
 • Hvis tilsidesættelser skal gælde for PST-satsen i British Columbia, skal du tilføje din British Columbia-konto.
 • Hvis tilsidesættelser skal gælde for PST-satsen i Saskatchewan, skal du tilføje din Saskatchewan-konto.
 • Hvis tilsidesættelser skal gælde for QST-satsen i Quebec, skal du tilføje din Quebec-konto.

Tilsidesættelse af skatter

Nogle gange gælder standardskatteprocenterne ikke for bestemte produkter. For eksempel kan visse typer af børnetøj være fritaget for skatter eller have en lavere skatteprocent. Hvis standardpriserne ikke er relevante, skal du oprette en tilsidesættelse.

Oprettelse af en tilsidesættelse er en totrinsproces. Du opretter først en kollektion, der indeholder de produkter, der har en anden skatteprocent. Derefter skal du angive, i hvilken region tilsidesættelsen gælder, og dens skatteprocent.

Du kan få mere at vide om kollektioner under Kollektioner.

Fremgangsmåde:

 1. Opret en kollektion:

  1. Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.
  2. Klik på Opret kollektion, og giv kollektionen et navn.
  3. Vælg Manuel under Kollektionstype
  4. Klik på Gem kollektion.
 2. Opret tilsidesættelsen:

  1. Gå til Indstillinger > Skatter.
  2. Klik på Rediger ved siden af Canada i afsnittet Skatteregioner.
  3. Klik på Tilføj en skattetilsidesættelse i afsnittet Skattetilsidesættelser.
  4. Vælg kollektionen.
  5. Vælg den region, som tilsidesættelsen gælder for.
  6. Indtast skatteprocenten for kollektionen i denne region.
  7. Klik på Gem.

Administration af dine skattefritagelser

Du kan fritage en kunde for alle skatter, og du kan også fritage en kunde for specifikke canadiske skatter. Du kan ændre en kundes indstillinger for fritagelser på kundens profil i din Shopify-administrator. Se Angivelse af skattefritagelser i Canada for at få flere oplysninger.

Administration af dine skatteberegninger

Du kan administrere forskellige indstillinger for, hvordan skatter beregnes for dine produkter. Du kan f.eks. angive, om der skal inkluderes skatter i dine priser, om du vil opkræve skat/moms for digitale varer, og om du skal anvende skatter på leveringsomkostninger. Du administrerer disse indstillinger på indstillingssiden Skatter. Se Skattetilsidesættelser og -undtagelser for at få mere at vide.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter.

 2. Vælg de relevante valgmuligheder i afsnittet Skatteberegninger.

Skatteafrunding

Historisk set blev skattebeløb afrundet på fakturaniveau. Det betyder, at den samlede skatteværdi blev beregnet ved at lægge priserne for hver vare i en ordre sammen, anvende skatteprocenten på ordrens subtotal og afrunde resultatet.

Når du har opdateret din butik til at bruge den nye canadiske skattefunktion, afrundes skattebeløb på varelinjeniveau i stedet. Det betyder, at den samlede skatteværdi beregnes ved at anvende skatteprocenten på hver linje i ordren, afrunde resultatet og derefter lægge disse subtotaler sammen for at nå frem til ordrens samlede værdi.

Årsagen til denne ændring er, at afrunding på linjeniveau kan tage højde for forskellige skatteprocenter eller en blanding af skattepligtige og ikke-skattepligtige produkter.

Eksempel

Lad os f.eks. sige, at din kunde afgiver en ordre på 42 forskellige produkter, som hver har en pris på 14,99 USD og er underlagt 13 % HST. Varelinjeskatten for hvert produkt bestemmes ved at gange prisen (14,99) med skatteprocenten (0,13), hvilket giver 1,9487.

Den klassiske metode til afrunding af resultatet ville være at lægge skatteresultatet af hver varelinje sammen og afrunde totalen. I dette tilfælde ville totalen være 81,8454, som derefter afrundes til den endelige samlede skattesum på 81,85 USD.

Shopify afrunder nu skattebeløb på varelinjeniveau, så i dette tilfælde afrundes skattebeløbet for hvert produkt individuelt. Resultatet på 1,9487 afrundes til 1,95 USD, som derefter lægges sammen for at få totalen. I dette tilfælde vil den samlede skat være 81,90 USD.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis