Quản lý thuế tại Canada

Sau khi bạn cập nhật cửa hàng để sử dụng tính năng thuế tại Canada mới, bạn có thể quản lý cài đặt thuế bao gồm đăng ký, thông tin ghi đè và miễn thuế cho khách hàng.

Quản lý các vùng bạn đã đăng ký

Bạn có thể thêm, xóa hoặc thay đổi đăng ký hoặc số tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
 2. Trong mục Quốc gia/vùng, nhấp vào *Canada*.
 3. Trong mục Sales tax (Thuế bán hàng), thực hiện một trong hai thao tác sau:

  1. Để thiết lập đăng ký thuế mới, nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).
  2. Để chỉnh sửa đăng ký thuế hiện tại, nhấp vào nút ... bên cạnh vùng bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Cập nhật vùng và số tài khoản của bạn.

 5. Nhấp vào Lưu.

Yêu cầu đối với thông tin ghi đè về thuế Canada

Bạn có thể chỉnh sửa các khoản thuế do Shopify đặt, nhưng chú ý những hạn chế sau:

 • Thông tin ghi đè lên Canada chỉ áp dụng cho GST ở British Columbia, Manitoba, Saskatchewan và Quebec.
 • Thông tin ghi đè lên New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, Ontario và thuế suất PEI chỉ áp dụng cho mức HST tương ứng.
 • Thông tin ghi đè lên thuế suất ở British Columbia, Manitoba, Saskatchewan và Quebec chỉ áp dụng cho mức PST, RST hoặc QST tương ứng.
 • Alberta, Vùng lãnh thổ Tây Bắc, Yukon và Nunavut không có thuế nên không thể ghi đè thông tin cho những vùng này.

Đăng ký của bạn cũng ảnh hưởng đến thông tin ghi đè:

 • Đối với thông tin ghi đè áp dụng cho GST ở Canada, bạn cần thêm tài khoản GST Canada của mình.
 • Đối với thông tin ghi đè áp dụng cho mức thuế suất của HST tại New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, Ontario hoặc PEI, bạn cần thêm tài khoản GST Canada của mình.
 • Đối với thông tin ghi đè áp dụng cho mức RST ở Manitoba, bạn cần thêm tài khoản Manitoba của mình.
 • Đối với thông tin ghi đè áp dụng cho mức PST ở British Columbia, bạn cần thêm tài khoản British Columbia của mình.
 • Đối với thông tin ghi đè áp dụng cho mức PST ở Saskatchewan, bạn cần thêm tài khoản Saskatchewan của mình.
 • Đối với thông tin ghi đè áp dụng cho QST ở Quebec, bạn cần thêm tài khoản Quebec của mình.

Ghi đè các khoản thuế

Thuế suất mặc định đôi khi không áp dụng đối với một số sản phẩm nhất định. Ví dụ: Một số loại quần áo trẻ em nhất định có thể được miễn thuế hoặc giảm thuế suất. Nếu mức thuế mặc định không áp dụng, bạn cần tạo thông tin ghi đè.

Trước khi bắt đầu, bạn cần tạo bộ sưu tập thủ công các sản phẩm áp dụng ghi đè thuế.

Các bước thực hiện:

 1. Vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Quốc gia/vùng, nhấp vào Canada.
 3. Trong mục Thông tin ghi đè thuế, nhấp vào Thêm thông tin ghi đè sản phẩm.
 4. Chọn bộ sưu tập.
 5. Chọn khu vực có áp dụng thông tin ghi đè.
 6. Nhập thuế suất cho bộ sưu tập ở khu vực đó.
 7. Nhấp vào Lưu.

Quản lý miễn thuế của bạn

Cùng với thiết lập khách hàng được miễn toàn bộ thuế, bạn có thể miễn cho khách hàng các khoản thuế cụ thể của Canada. Bạn có thể thay đổi cài đặt miễn thuế của khách hàng tại trang quản trị Shopify trong hồ sơ của khách. Tham khảo Cách thiết lập miễn thuế của Canada để biết thêm thông tin.

Quản lý tính toán thuế

Bạn có thể quản lý nhiều cài đặt xác định cách tính thuế cho sản phẩm. Ví dụ: Bạn có thể cài đặt thêm thuế vào giá, thu thuế GTGT đối với hàng hóa kỹ thuật số và áp thuế cho chi phí vận chuyển hay không. Bạn quản lý những cài đặt này trong trang cài đặt Thuế và thuế nhập khẩu. Tham khảo Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế để tìm hiểu thêm.

Các bước thực hiện:

 1. Vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Tax calculations (Tính toán thuế), chọn tùy chọn áp dụng.

Làm tròn thuế

Trước đây, thuế được làm tròn theo hóa đơn bằng cách tính thuế trên tổng phụ của đơn hàng và sau đó làm tròn kết quả. Sau khi bạn cập nhật cài đặt để sử dụng tính năng thuế của Canada, số tiền thuế được làm tròn theo mục hàng. Trong trường hợp này, tổng giá trị thuế được tính bằng cách áp dụng thuế suất cho từng mục hàng trong đơn hàng, làm tròn kết quả, sau đó cộng những tổng phụ này để cho ra tổng giá trị của đơn hàng.

Làm tròn thuế theo mục hàng sẽ cải thiện cách tính các mức thuế suất khác nhau và giúp tính thuế cho đơn hàng có cả sản phẩm chịu thuế và không chịu thuế dễ dàng hơn.

Ví dụ về làm tròn thuế theo hóa đơn và theo mục hàng

Khách hàng đặt một đơn hàng có 42 mặt hàng khác nhau, mỗi mặt hàng có giá 14,99 USD và phải chịu 13% HST. Thuế theo mục hàng cho mỗi sản phẩm được xác định bằng cách nhân giá (14,99) với thuế suất (0,13) để được kết quả 1,9487.

Trước đây, thuế của từng mục hàng được cộng lại và tổng được làm tròn. Trong trường hợp này, tổng giá trị đã cộng là 81,8454 USD, được làm tròn thành 81,85 USD.

Thuế hiện nay được làm tròn theo mục hàng, nghĩa là tiền thuế được làm tròn cho từng sản phẩm. Tiền thuế mặt hàng trị giá 1,9487 USD được làm tròn thành 1,95 USD, sau đó được cộng vào cùng nhau để ra tổng. Trong trường hợp này, tổng tiền thuế sẽ là 81,90 USD.

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí