Thiết lập miễn thuế Canada

Bạn có thể cài đặt miễn thuế cho khách hàng để khách hàng không bị tính các loại thuế cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể thiết lập miễn thuế cho người da đỏ hoặc đại lý đặt tại các tỉnh nhất định.

Các loại miễn thuế

Bạn có thể áp dụng các miễn thuế sau đây cho khách hàng trong Shopify. Các miễn thuế này áp dụng cho những tỉnh mà bạn đăng ký thuế. Nếu bạn chưa đăng ký, tham khảo Cài đặt thuế Canada.

Bảng liệt kê miễn thuế Canada
Miễn thuế Mô tả
Miễn thuế cho người da đỏ Áp dụng cho người da đỏ ở Canada có Chứng nhận tình trạng công dân của Ấn Độ hợp lệ (HST, PST, RST và QST). Quy định miễn trừ này áp dụng cho phần thuế của tỉnh đối với cả cá nhân và tổ chức. Tất cả các tỉnh đều có chính sách miễn thuế, nên bạn cần tham khảo cơ quan thuế của tỉnh để biết thêm thông tin.
Miễn thuế ngoại giao Áp dụng cho các nhà ngoại giao Canada tại Manitoba (GST, RST) và Nova Scotia (HST). Các đơn vị được hưởng chế độ miễn trừ khác nhau theo tỉnh, vì vậy bạn nên kiểm tra với cục thuế của tỉnh để biết thêm chi tiết.
Miễn thuế cho đại lý Áp dụng cho khách hàng nào mua hàng để bán lại hoặc cho thuê tại British Columbia (PST), Manitoba (RST) và Saskatchewan (PST).
Miễn thuế cho ngành thủy sản Áp dụng cho khách hàng nào mua hàng để dùng trong ngành thủy sản thương mại tại British Columbia (PST), Manitoba (RST), Nova Scotia (HST), Prince Edward Island (HST) và Saskatchewan (PST).
Miễn thuế cho máy móc sản xuất Áp dụng cho khách hàng nào mua máy móc sản xuất tại British Columbia (PST) và Saskatchewan (PST).
Miễn thuế cho nhà thầu Áp dụng cho các nhà thầu tại British Columbia (PST) và Saskatchewan (PST).
Miễn thuế cho nhà thầu phụ Áp dụng cho nhà thầu phụ tại British Columbia (PST) và Saskatchewan (PST).
Miễn thuế mua hàng Áp dụng cho các giao dịch mua xe tại Ontario (RST).
Miễn thuế cho nông dân Áp dụng cho các giao dịch mua thiết bị nông nghiệp tại Manitoba (RST), Nova Scotia (HST) và Saskatchewan (PST).

Khách hàng đủ điều kiện miễn thuế sẽ có chứng nhận hoặc giấy tờ khác chứng minh tình trạng của họ. Khi khách hàng liên hệ với bạn để thông báo họ được miễn thuế, bạn có thể đề nghị họ cung cấp bản sao của giấy tờ này. Nếu không chắc chắn khách hàng có đủ điều kiện hay không, bạn nên yêu cầu giấy tờ và kiểm tra với cơ quan thuế có thẩm quyền.

Đặt miễn thuế

Để tìm hiểu thêm về miễn thuế hiện có, vui lòng tham khảo Các loại miễn thuế.

  1. Trong trang quản trị Shopify, mở mục Khách hàng và chọn một khách hàng.
  2. Nhấp vào Manage (Quản lý) trong phần TAX SETTINGS (CÀI ĐẶT THUẾ).
  3. Chọn loại miễn thuế bạn muốn đặt cho khách hàng của mình.

Lưu ý rằng việc xác minh khách hàng đủ điều kiện được miễn thuế này là trách nhiệm của bạn. Không thể xác minh điều này bằng trang quản trị Shopify.

Miễn thuế trên POS

Khi dùng ứng dụng Shopify POS, mọi miễn thuế bạn đã thiết lập sẽ được áp dụng cho dù hiển thị khác nhau tùy thuộc vào thiết bị bạn sử dụng.

  • Trên thiết bị Android, tổng phụ được cập nhật để thể hiện số tiền thuế mới ngay khi bạn chọn khách hàng được miễn thuế.
  • Trên thiết bị iOS, tổng phụ vẫn giữ nguyên cho đến khi bạn chạm vào nút Charge (Thu thuế). Sau khi bạn chạm vào nút này, sẽ xuất hiện một lời nhắc thông báo giá mới.

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí