Thuế theo đăng ký tại Canada

Nếu bạn đang sử dụng Shopify để bán hàng tại Canada, bạn có thể cập nhật cửa hàng để sử dụng tính năng thuế bán hàng mới của Canada. Nếu cửa hàng của bạn đủ điều kiện cập nhật thì biểu ngữ sẽ xuất hiện trên trang Thuế nhắc bạn cập nhật cài đặt thuế. Khi nhấp vào nút Cập nhật cài đặt thuế, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mã số đăng ký thuế. Sau khi bạn thêm mã số này, Shopify sẽ tự động thiết lập thuế suất áp dụng cho tỉnh và liên bang tại các khu vực bạn đã đăng ký.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn cài đặt thuế trong trang quản trị Shopify, nhưng bạn cần tự đưa ra một số quyết định (hoặc với sự trợ giúp của chuyên gia về thuế). Chúng tôi không thể đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về thuế. Nếu gặp vấn đề khi thay đổi cài đặt, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp.

Tôi có cần đăng ký mã số thuế không?

Việc đó phụ thuộc vào doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn có cửa hàng tại Canada, thông thường bạn cần đăng ký tài khoản GST/HST nếu đáp ứng cả 2 điều kiện sau:

 • Bạn bán hoặc cho thuê sản phẩm hoặc dịch vụ chịu thuế.
 • Doanh thu từ các doanh số chịu thuế tại Canada đạt hơn 30.000 CAD trong bốn quý liên tiếp vừa qua hoặc hơn 30.000 CAD so với quý hiện tại.

Nếu cửa hàng không có trụ sở tại Canada, thông thường bạn cần đăng ký tài khoản GST/HST nếu có cả hai điều kiện sau:

 • Bạn bán sản phẩm hoặc dịch vụ chịu thuế cho khách hàng tại Canada và thực hiện các đơn hàng này từ nhà kho tại Canada.
 • Doanh thu từ doanh số chịu thuế của bạn tại Canada đạt hơn 30.000 CAD trong 12 tháng qua.

Nếu bạn thuộc một trong những trường hợp trên đây, bạn nên thu thuế bán hàng, nộp các khoản thuế đó cho cơ quan thuế có thẩm quyền và thường xuyên gửi báo cáo cho cơ quan thuế. Nếu doanh số của bạn thấp hơn ngưỡng đó, bạn không cần đăng ký tài khoản GST/HST và không cần thu hoặc nộp thuế.

Nếu một tỉnh nơi bạn bán sản phẩm và dịch vụ tính thuế bán hàng của tỉnh (PST) riêng với thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) thì bạn nên đăng ký tại tỉnh đó.

Nếu bạn không chắc liệu mình có cần thu thuế bán hàng hay không, hãy tham khảo ý kiến của nhân viên kế toán thuế địa phương hoặc chuyên gia thuế khác, cũng như ý kiến của cơ quan thuế liên bang và tỉnh.

Làm thế nào tôi biết mình cần đăng ký ở cấp tỉnh?

Các tỉnh có tính riêng thuế của tỉnh là British Columbia, Manitoba, Quebec và Saskatchewan. Những yêu cầu này không giống nhau tùy theo tỉnh. Để biết thêm chi tiết, tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế của Canada.

Ví dụ: Có thể bạn cần đăng ký nếu bạn hoạt động hoặc quảng cáo tại những tỉnh này.

Tôi cần đăng ký. Tôi phải làm gì?

Đối với GST/HST, bạn có thể đăng ký trên trang web của CRA (Cơ quan Thuế Canada). Nếu cần đăng ký ở cấp tỉnh, bạn có thể thực hiện trên trang web của tỉnh đó - tham khảo danh sách tại đây.

Sau khi đã đăng ký, thêm mã số đăng ký thuế của bạn trong trang Taxes (Thuế).

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang Taxes (Thuế), nhấp vào Update tax settings (Cập nhật cài đặt thuế).

 2. Trên trang Canada, nhấp vào Thu thuế bán hàng, rồi chọn vùng áp dụng và nhập mã số thuế đã đăng ký nếu có.

 3. Nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).

 4. Không bắt buộc: Nếu muốn thêm vùng thu thuế bán hàng khác, hãy nhấp vào Thu thuế bán hàng và chọn vùng áp dụng thuế tỉnh.

Tôi không cần đăng ký. Tôi sẽ làm gì?

Nếu bạn xác định rằng bạn không cần thu thuế Canada, vào trang Taxes (Thuế) và chọn Not registered to charge (Không đăng ký thu thuế). Lựa chọn này sẽ đảm bảo bạn không thu thuế trong cửa hàng của mình.

Tùy chọn này được đề xuất thay vì cài đặt khách hàng được miễn thuế hoặc cài đặt sản phẩm của bạn không chịu thuế. Nếu bạn không cần đăng ký để thu thuế tại thời điểm này, bạn có thể cần thu thuế trong tương lai. Nhập mã số đăng ký dễ dàng hơn việc phải thay đổi cài đặt đối với khách hàng hoặc sản phẩm.

Tôi có thể ghi đè lên cài đặt thuế không?

Có, kèm theo một số hạn chế. Bạn có thể ghi đè lên cài đặt áp dụng cho cửa hàng một cách cụ thể, nghĩa là chỉ đối với những cài đặt mà bạn đã nhập mã số đăng ký. Để tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của việc cập nhật lên thông tin ghi đè về thuế Canada, tham khảo yêu cầu thông tin ghi đè về thuế Canada.

Tôi có thể tìm thêm sự trợ giúp ở đâu?

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn tìm hiểu cách thay đổi cài đặt, nhưng không thể tư vấn cho bạn về việc có nên thay đổi cài đặt không. Nếu bạn cần hỗ trợ xác định xem bạn có nên đăng ký với cơ quan thuế và thu thuế khách hàng không, tài nguyên tốt nhất là chuyên gia địa phương như kế toán viên hoặc cố vấn tài chính. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với từng cơ quan thuế.

Tôi cần biết thông tin gì về Brexit?

Nếu bạn bán hàng cho khách hàng tại Vương quốc Anh, cách tốt nhất để nhận thông tin về tác động của Brexit tới hoạt động kinh doanh của bạn là liên hệ với chuyên gia về thuế tại địa phương. Để bắt đầu, một số luật mới được áp dụng cho thương nhân bán hàng cho khách hàng tại Vương quốc Anh bao gồm như sau:

 • Có thể bạn sẽ cần mã số EORI của Vương quốc Anh.
 • Luật thuế GTGT của Vương quốc Anh có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 và đưa ra các yêu cầu thuế GTGT mới đối với doanh thu bán hàng từ 135 GBP trở xuống.
  • Nếu doanh thu bán hàng từ 135 GBP trở xuống, bạn phải đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh. Trong trường hợp này, thương nhân sẽ thu thuế GTGT tại điểm bán hàng và nộp thuế. Nếu bạn sử dụng thuế theo đăng ký và đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, đơn bán hàng của bạn cho khách hàng tại Vương quốc Anh sẽ được áp thuế GTGT.
  • Nếu doanh thu bán hàng trên 135 GBP, bạn có thể không phải thu thuế GTGT tại điểm bán hàng. Trong trường hợp này, thuế GTGT và thuế nhập khẩu sẽ do đơn vị nhập khẩu nộp. Nếu bạn sử dụng thuế theo đăng ký và đã đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh, đơn bán hàng của bạn cho khách hàng tại Vương quốc Anh sẽ không bị áp thuế GTGT. Nếu muốn, bạn có thể thu của khách hàng thuế GTGT và thuế nhập khẩu khi bán hàng rồi gửi những khoản tiền này cho đơn vị vận chuyển hoặc đơn vị nhập khẩu bằng nhãn vận chuyển. Ngoài ra, bạn có thể gửi đơn hàng mà không cần thu thuế GTGT và thuế nhập khẩu, khách hàng sẽ thanh toán khoản tiền bổ sung khi nhận hàng. Tìm hiểu thêm về xử lý thuế GTGT và thuế nhập khẩu.

Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của Brexit tới doanh nghiệp của bạn.

Tôi cần biết thông tin gì về bán hàng tại Liên minh châu Âu?

Khi thương nhân ngoài Liên minh châu Âu gửi đơn hàng đến khách hàng tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, các quy tắc thuế nhập khẩu và thuế sau sẽ được áp dụng:

 • Áp dụng thuế GTGT đối với đơn hàng bằng hoặc dưới 150 EUR.
 • Áp dụng thuế GTGT nhập khẩu và các khoản thuế khác đối với đơn hàng trên 150 EUR.

Nếu bạn không thu thuế GTGT và thuế trong quá trình thanh toán, khách hàng sẽ thanh toán những khoản thuế này cho hãng vận chuyển khi giao hàng.

Nếu muốn thu thuế GTGT khi thanh toán, bạn cần đăng ký số thuế GTGT. Để giúp đơn giản hóa quy trình đăng ký số thuế GTGT, báo cáo doanh số và nộp thuế GTGT, Liên minh châu Âu đã giới thiệu quy tắc Import One-Stop Shop (IOSS). Nếu bạn không chắc chắn mình có nên đăng ký IOSS hay không, hãy liên hệ với chuyên gia về thuế tại địa phương.

Sau khi nhận được mã số IOSS, bạn cần thêm mã số này vào đăng ký thuế trong trang quản trị Shopify. Trước khi thêm mã số IOSS vào đăng ký thuế, hãy đảm bảo bạn đã thiết lập hồ sơ vận chuyển cho Liên minh châu Âu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Khu vực đánh thuế, bên cạnh Liên minh châu Âu, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Vận chuyển đến Liên minh châu Âu, bên cạnh thuế GTGT đối với các giao dịch bán đến Liên minh châu Âu, nhấp vào Thu thuế GTGT.
 4. Trong Quốc gia đăng ký, chọn quốc gia bạn đã đăng ký IOSS.
 5. Trong số thuế GTGT IOSS, nhập mã số IOSS của bạn.
 6. Nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).

Tôi đã cập nhật cài đặt thuế. Tại sao tôi nhận được các khoản tiền thuế khác nhau?

Trong một số đơn hàng, bạn có thể thấy một sự chênh lệch nhỏ trong tổng số tiền thuế sau khi cập nhật cài đặt thuế. Sự chênh lệch này là do số tiền thuế được làm tròn theo mục hàng thay vì theo hóa đơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính toán làm tròn trong Quản lý thuế tại Canada.

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí