Cập nhật theo tính năng thuế mới của Canada

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho thương nhân bán hàng tại Canada. Bạn chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và đảm bảo rằng bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.

Nếu bạn đang sử dụng Shopify để bán hàng ở Canada, bạn có thể cập nhật cửa hàng để sử dụng tính năng thuế bán hàng mới của Canada. Nếu cửa hàng đủ điều kiện cập nhật, sẽ có thông báo xuất hiện trên trang Taxes (Thuế).

Thông báo cập nhật thuế Canada

Khi nhấp vào nút này để cập nhật cài đặt thuế, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mã số đăng ký thuế. Sau khi bạn thêm mã số này, Shopify sẽ tự động cài đặt thuế suất áp dụng theo tỉnh và liên bang trong những khu vực bạn đã đăng ký.

Lưu ý: Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn cài đặt thuế trong trang quản trị Shopify, nhưng bạn cần tự đưa ra một số quyết định (hoặc với sự trợ giúp của chuyên gia về thuế). Chúng tôi không thể cung cấp tư vấn pháp lý về thuế. Nếu bạn gặp vấn đề khi thay đổi cài đặt, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp.

Tôi có cần đăng ký mã số thuế không?

Điều này phụ thuộc vào doanh nghiệp của bạn. Nói chung, tại Canada, bạn bắt buộc phải đăng ký tài khoản GST/HST nếu bán hàng hóa hoặc dịch vụ chịu thuế và có doanh thu nhiều hơn 30.000 CAD một năm. Bạn cũng có thể cần đăng ký tại tỉnh nếu thuế bán hàng của tỉnh (PST) được thu riêng, tách biệt khỏi thuế dịch vụ và hàng hóa (GST).

Thông tin thêm có trong trang Tài liệu tham khảo về thuế Canada. Nếu bạn không chắc chắn có cần đăng ký tài khoản thuế hay không, hãy liên hệ chuyên gia thuế địa phương.

Làm thế nào tôi biết mình cần đăng ký ở cấp tỉnh?

Các tỉnh có tính riêng thuế của tỉnh là British Columbia, Manitoba, Quebec và Saskatchewan. Những yêu cầu này không giống nhau tùy theo tỉnh. Để biết thêm chi tiết, tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế của Canada.

Ví dụ: Có thể bạn cần đăng ký nếu bạn hoạt động hoặc quảng cáo tại những tỉnh này.

Tôi cần đăng ký. Tôi phải làm gì?

Đối với GST/HST, bạn có thể đăng ký trên trang web của CRA (Cơ quan Thuế Canada). Nếu cần đăng ký ở cấp tỉnh, bạn có thể thực hiện trên trang web của tỉnh đó - tham khảo danh sách tại đây.

Sau khi đã đăng ký, thêm mã số đăng ký thuế của bạn trong trang Taxes (Thuế).

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang Taxes (Thuế), nhấp vào Update tax settings (Cập nhật cài đặt thuế).

  2. Trong trang thuế Canada, nhập mã số tài khoản của bạn cho từng loại thuế hoặc vùng áp dụng.

    Đối với mỗi vùng bạn không đăng ký, nhấp vào Not registered (Không được đăng ký).

  3. Nhấp vào Lưu.

Tôi không cần đăng ký. Tôi sẽ làm gì?

Nếu bạn xác định rằng bạn không cần thu thuế Canada, vào trang Taxes (Thuế) và chọn Not registered to charge (Không đăng ký thu thuế). Lựa chọn này sẽ đảm bảo bạn không thu thuế trong cửa hàng của mình.

Tùy chọn này được đề xuất thay vì cài đặt khách hàng được miễn thuế hoặc cài đặt sản phẩm của bạn không chịu thuế. Nếu bạn không cần đăng ký để thu thuế tại thời điểm này, bạn có thể cần thu thuế trong tương lai. Nhập mã số đăng ký dễ dàng hơn việc phải thay đổi cài đặt đối với khách hàng hoặc sản phẩm.

Tôi có thể ghi đè lên cài đặt thuế không?

Có, kèm theo một số hạn chế. Bạn có thể ghi đè lên cài đặt áp dụng cho cửa hàng một cách cụ thể, nghĩa là chỉ đối với những cài đặt mà bạn đã nhập mã số đăng ký. Để tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của việc cập nhật lên thông tin ghi đè về thuế Canada, tham khảo yêu cầu thông tin ghi đè về thuế Canada.

Tôi có thể tìm thêm sự trợ giúp ở đâu?

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể giúp bạn cách thay đổi cài đặt, nhưng không thể tư vấn cho bạn về việc có nên thay đổi cài đặt không. Nếu bạn cần hỗ trợ xác định xem bạn có nên đăng ký với cơ quan thuế và thu thuế khách hàng không, tài nguyên tốt nhất là chuyên gia địa phương như kế toán viên hoặc cố vấn tài chính. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với từng cơ quan thuế.

Tôi đã cập nhật cài đặt thuế. Tại sao tôi nhận được các khoản tiền thuế khác nhau?

Trong một số đơn hàng, bạn có thể thấy một sự chênh lệch nhỏ trong tổng số tiền thuế sau khi cập nhật cài đặt thuế. Sự chênh lệch này là do số tiền thuế được làm tròn theo mục hàng thay vì theo hóa đơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính toán làm tròn trong Quản lý thuế tại Canada.

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí