Registreringsbaserade skatter i Kanada

Om du redan använder Shopify för att sälja i Kanada kan du uppdatera din butik för att använda de nya kanadensiska försäljningsskattefunktionerna. Om din butik är berättigad uppdatering visas en banner på sidan Skatter där du ombeds uppdatera dina skatteinställningar. När du klickar på knappen Uppdatera skatteinställningar blir du ombedd att ange ett skatteregistreringsnummer. När du har lagt till numret anger Shopify automatiskt de skattesatser som gäller på federal nivå och provinsnivå i de områden du har registrerat dig för.

Shopify-support kan hjälpa dig med dina skatteinställningar i Shopify-administratören, men du måste själv fatta vissa beslut (eller med hjälp av en skatterådgivare). Vi kan inte tillhandahålla juridisk skatterådgivning. Kontakta Shopify-supporten om du stöter på problem med att ändra dina inställningar.

Måste jag registrera dig för ett skattnummer?

Det beror på ditt företag. Om din butik är baserad i Kanada måste du i allmänhet registrera dig för ett GST/HST-konto om du uppfyller båda av det följande:

 • Du säljer eller hyr ut skattepliktiga produkter eller tjänster.
 • Dina intäkter från skattepliktig försäljning i Kanada är mer än 30 000 CAD under de senaste fyra avslutade löpande kalenderkvartalen, eller mer än 30 000 CAD under det aktuella kalenderåret.

Om din butik inte är baserad i Kanada måste du i allmänhet registrera dig för ett GST/HST-konto om båda följande stämmer:

 • Du säljer skattepliktiga produkter eller tjänster till kunder i Kanada och distribuerar dessa ordrar från ett lager i Kanada.
 • Dina intäkter från skattepliktiga beställningar i Kanada överstiger 30 000 CAD under de senaste tolv månaderna.

Om något av föregående fall gäller dig kan du behöva debitera skatt för din försäljning, remittera dessa skatter till behörig skattemyndighet och lämna in regelbundna rapporter till skattemyndigheten. Om din försäljning är lägre än tröskelvärdet behöver du inte registrera dig för ett GST/HST-konto och du behöver inte heller debitera eller remittera skatt.

Om en provins där du säljer produkter och tjänster debiterar en provinsiell omsättningsskatt (PST) separat från skatt på varor och tjänster (GST), kan du behöva registrera dig även i den provinsen.

Om du inte är säker på om du behöver debitera omsättningsskatt kan du rådgöra med en lokal skatterådgivare eller annan skattespecialist, samt med provinsiella och federala skattemyndigheter.

Hur vet jag om jag behöver registrera mig på provinsiell nivå?

De provinser som tar ut en separat provinsskatt är British Columbia, Manitoba, Quebec och Saskatchewan. Dessa krav varierar beroende på provins. För mer information, se Kanadensisk skattreferens.

Du kan till exempel behöva registrera dig om du bedriver verksamhet eller marknadsför i dessa provinser.

Jag måste registrera mig. Vad ska jag göra?

För GST/HST kan du registrera dig på webbplatsen CRA (Canada Revenue Agency). Om du behöver registrera dig provinsiellt kan du göra det på den specifika provinsiella webbplatsen – se listan här.

När du har registrerat dig lägger du till ditt skatteregistreringsnummer på sidan Skatter.

Steg:

 1. Klicka på Uppdatera skatteinställningar på sidan Skatter.

 2. På sidan Kanada klickar du på Ta upp omsättningsskatt, väljer den region som gäller och anger ditt registrerade skattenummer om du har ett.

 3. Klicka på Hämta in omsättningsskatt.

 4. Valfritt: Om du vill lägga till ytterligare regioner för omsättningsskatt klickar du på Ta upp omsättningsskatt och väljer de provinsiella skatteregioner som gäller.

Jag behöver inte registrera mig. Vad ska jag göra?

Om du har konstaterat att du inte behöver debitera kanadensiska skatter, gå till sidan Skatter och välj alternativet Ej registrerad för debitering. Om du väljer det här alternativet säkerställer du att du inte debiterar skatt i din butik.

Vi rekommenderar det här alternativet istället för att ställa in dina kunder som skattebefriade eller att ställa in dina produkter som skattefria. Om du inte behöver registrera dig för att debitera skatter nu kan du behöva det i framtiden. Det är mycket enklare att ange ett registreringsnummer än att behöva ändra dina inställningar för kunder eller produkter.

Kan jag åsidosätta skatteinställningar?

Ja, med vissa begränsningar. Du kan åsidosätta inställningar som gäller specifikt för din butik – det vill säga bara de som du har angett registreringsnummer för. För mer information om hur kanadensisk skattebefrielse påverkas när du uppdaterar, se Kanadensiska regler gällande åsidosättande av skatt.

Var kan jag få mer hjälp?

Shopify-support kan hjälpa dig med hur du ska ändra dina inställningar, men kan inte ge dig råd om huruvida du ska ändra dina inställningar eller inte. Om du behöver hjälp med att avgöra om du ska registrera dig hos skattebyråer och debitera dina kunder skatter är din bästa resurs en lokal expert, till exempel en revisor eller finansiell rådgivare. Du kan också kontakta enskilda skattemyndigheter direkt.

Vad behöver jag veta om Brexit?

Om du säljer till kunder i Storbritannien är det bästa sättet att få information om hur Brexit påverkar ditt företag genom att kontakta en lokal skatterådgivare. Som en startpunkt är följande några av de nya lagarna som gäller för handlare vid försäljning till kunder i Storbritannien:

 • Du kan behöva ett brittiskt EORI-nummer.
 • Den brittiska lagstiftningen om moms som trädde i kraft den 1 januari 2021 leder till nya momskrav för försäljning som är lika med eller mindre än 135 GBP.
  • Om du säljer varor för 135 GBP eller mindre måste du registrera dig för moms i Storbritannien. I det här fallet hämtas moms in på försäljningsstället och remitteras av handlaren. Om du använder registreringsbaserade skatter och har en brittisk momsregistrering gäller moms på din försäljning till kunder i Storbritannien.
  • Om du säljer varor för över 135 GBP kan det hända att du inte behöver hämta in moms på försäljningsstället. I det här fallet remitteras moms och tullar av importören. Om du använder registreringsbaserade skatter och har en brittisk momsregistrering gäller inte moms på din försäljning till kunder i Storbritannien. Om du vill kan du debitera din kund för moms och tullar vid tidpunkten för försäljning och sedan tillhandahålla dessa medel till avsändaren eller importören med hjälp av en fraktsedel. Alternativt kan du skicka ordrarna utan att debitera moms och tullar och din kund får betala extra medel vid tidpunkten för leverans. Läs mer om hur du hanterar moms och tullar.

Läs mer om vad Brexit innebär för ditt företag.

Vad behöver jag veta om försäljning inom EU?

När handlare utanför EU levererar ordrar till kunder i EU-medlemsländer gäller följande import- och tullregler:

 • För ordrar som motsvarar eller underskrider 150 EUR tillämpas moms.
 • För ordrar som överstiger 150 EUR tillämpas importmoms och tull.

Om du inte tar upp moms och tullavgifter under betalningsprocessen kommer dina kunder betala detta till budföretaget vid leverans.

Om du vill ta upp moms vid betalning i kassan måste du ansöka om ett momsregistreringsnummer. EU har infört Schemat för Import One-Stop Shop (IOSS) som en hjälp vid ansökan om momsregistreringsnummer, bokföring av försäljning och remittering av moms. Om du inte är säker på om du ska ansöka om IOSS ska du kontakta en lokal skatterådgivare.

När du har fått ditt IOSS-nummer måste du lägga till det i din skatteregistrering i din Shopify-administratör. Innan du lägger till ditt IOSS-nummer i din skatteregistrering ska du se till att du har ställt in en leveransprofil för Europeiska unionen.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet Skatteregioner, bredvid Europeiska unionen, klickar du på Hantera.
 3. Klicka på Ta upp moms i avsnittet Leverans till EU intill Moms på försäljning till EU.
 4. Från Registreringsland väljer du det land där du registrerade dig för IOSS.
 5. Ange ditt IOSS-nummer i IOSS-momsregistreringsnummer.
 6. Klicka ta upp moms.

Jag har uppdaterat mina skatteinställningar. Varför får jag olika skattebelopp?

I vissa beställningar kan det hända att det förekommer en liten variation i dina totala skattebelopp efter att du har uppdaterat dina skatteinställningar. Avvikelsen beror på att skattebeloppen avrundas på en radobjektsnivå snarare än på en fakturanivå. Du kan lära dig mer om avrundning av beräkningar i Hantera din kanadensiska skatter.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis