Podatki oparte na rejestracji w Kanadzie

Jeśli korzystasz już z Shopify, aby prowadzić sprzedaż w Kanadzie, możesz zaktualizować swój sklep, aby korzystać z nowych funkcji podatku od sprzedaży dla Kanady. Jeśli Twój sklep kwalifikuje się do aktualizacji, na stronie Podatki pojawi się baner z komunikatem zachęcającym do aktualizacji ustawień podatkowych. Po kliknięciu przycisku Aktualizuj ustawienia podatkowe zostaniesz poproszony(-a) o podanie numeru identyfikacji podatkowej. Po dodaniu tego numeru Shopify automatycznie ustawi federalne i prowincjonalne stawki podatku obowiązujące w obszarach, w których dokonałeś(-aś) rejestracji.

Pomoc techniczna Shopify oferuje pomoc w zakresie ustawień podatkowych w panelu administracyjnym Shopify, ale niektóre decyzje musisz podjąć samodzielnie (lub z pomocą doradcy podatkowego). Nie udzielamy porad prawno-podatkowych. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas zmiany ustawień, możesz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify w celu uzyskania porady.

Czy muszę się zarejestrować, aby otrzymać numer identyfikacji podatkowej?

To zależy od Twojej firmy. Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Kanadzie, zazwyczaj musisz założyć konto GST/HST, o ile spełniasz są oba poniższe warunki:

 • Sprzedajesz lub wynajmujesz produkty bądź usługi podlegające opodatkowaniu.
 • Twój przychód ze sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w Kanadzie wynosi więcej niż 30 000 CAD w ciągu ostatnich czterech zakończonych kolejnych kwartałów kalendarzowych lub więcej niż 30 000 CAD w bieżącym kwartale kalendarzowym.

Jeśli Twój sklep nie ma siedziby w Kanadzie, zazwyczaj musisz założyć konto GST/HST, o ile spełniasz są oba poniższe warunki:

 • Sprzedajesz produkty lub usługi podlegające opodatkowaniu klientom w Kanadzie i realizujesz te zamówienia z magazynu znajdującego się w Kanadzie.
 • Przychód ze sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w Kanadzie uzyskany w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosi ponad 30 000 CAD.

Jeśli dotyczy Cię którykolwiek z powyższych przypadków, może być konieczne pobieranie podatków od sprzedaży, przekazywanie tych podatków do odpowiedniego urzędu podatkowego i regularne składanie sprawozdań w urzędzie podatkowym. Jeśli wartość Twojej sprzedaży jest niższa niż próg, nie musisz zakładać konta GST/HST i pobierać ani odprowadzać podatków.

Jeśli w prowincji, w której sprzedajesz produkty i usługi, naliczany jest regionalny podatek od sprzedaży (PST) oddzielnie od podatku od towarów i usług (GST), konieczne może być również zarejestrowanie się w tej prowincji.

Jeśli nie masz pewności, czy musisz naliczać podatek od sprzedaży, skontaktuj się z lokalnym księgowym lub innym specjalistą podatkowym, a także z regionalnymi i federalnymi urzędami podatkowymi.

Skąd mam wiedzieć, czy muszę się rejestrować na poziomie prowincji?

Prowincje, które pobierają odrębny podatek prowincjonalny, to Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Quebec i Saskatchewan. Wymagania te różnią się w zależności od prowincji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Informacje o podatkach kanadyjskich.

Rejestracja może być na przykład konieczna w przypadku prowadzenia działalności lub kampanii reklamowej w tych prowincjach.

Podlegam obowiązkowi rejestracji. Co mam zrobić?

W przypadku GST/HST możesz zarejestrować się na stronie CRA (Canada Revenue Agency). Jeśli chcesz zarejestrować się w danej prowincji, możesz to zrobić na konkretnej stronie internetowej prowincji - lista znajduje się tutaj.

Po dokonaniu rejestracji dodaj swój numer identyfikacji podatkowej na stronie Podatki.

Kroki:

 1. Na stronie Podatki kliknij opcję Aktualizuj ustawienia podatkowe.

 2. Na stronie Kanada kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży, wybierz region, który ma zastosowanie, i wprowadź zarejestrowany numer podatkowy, jeśli go posiadasz.

 3. Kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży.

 4. Opcjonalnie: Aby dodać dodatkowe regiony podatku od sprzedaży, kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży i wybierz prowincjonalne regiony podatkowe, które mają zastosowanie.

Nie podlegam obowiązkowi rejestracji. Co mam zrobić?

Jeśli ustaliłeś(-aś), że nie musisz naliczać podatków kanadyjskich, przejdź do strony Podatki i wybierz opcję Nie zarejestrowano w celu naliczenia. Po wybraniu tej opcji podatek nie będzie naliczany w Twoim sklepie.

Zalecamy tę opcję, a nie ustawienie klientów jako zwolnionych z podatku lub ustawienie produktów jako wolnych od podatku. Jeśli nie musisz rejestrować się, aby teraz pobierać podatki, być może będziesz podlegać takiemu obowiązkowi w przyszłości. Wprowadzenie numeru identyfikacyjnego jest dużo łatwiejsze niż zmiana ustawień dla klientów lub produktów.

Czy będę mieć możliwość nadpisania ustawień podatkowych?

Tak, z pewnymi ograniczeniami. Możesz zastąpić ustawienia dotyczące Twojego sklepu - to znaczy tylko te, dla których wpisałeś(-aś) numery rejestracyjne. Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu kanadyjskich przepisów podatkowych na aktualizację, zapoznaj się z sekcją Wymagania w zakresie nadpisań podatków kanadyjskich.

Gdzie mogę uzyskać więcej pomocy?

Shopify może zapewnić Ci wsparcie w zakresie sposobu zmiany ustawień, ale nie udziela porad na temat tego, czy takie zmiany są konieczne. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy podlegasz obowiązkowi rejestracji w urzędach skarbowych i naliczania podatków klientom, zwróć się do lokalnego eksperta, np. księgowego lub doradcy finansowego. Możesz również zasięgnąć informacji bezpośrednio w urzędach skarbowych.

Co muszę wiedzieć na temat Brexitu?

Jeśli sprzedajesz towary klientom w Wielkiej Brytanii, najlepszym sposobem na uzyskanie informacji o tym, jak Brexit wpływa na Twoją firmę, jest skontaktowanie się z lokalnym doradcą podatkowym. Jako punkt wyjścia należy przyjąć niektóre z nowych przepisów prawnych, które obowiązują sprzedawców prowadzących sprzedaż klientom w Wielkiej Brytanii:

 • Możesz potrzebować numeru EORI UK.
 • Brytyjskie przepisy dotyczące podatku VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadzają nowe wymogi dotyczące podatku VAT od sprzedaży towarów o wartości nieprzekraczającej 135 GBP.
  • Jeśli wartość sprzedanych towarów nie przekracza 135 GBP, musisz zarejestrować się dla celów VAT w Wielkiej Brytanii. W tym przypadku podatek VAT jest pobierany w punkcie sprzedaży i odprowadzany przez sprzedawcę. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii naliczany będzie podatek VAT.
  • Jeśli wartość sprzedanych towarów przekracza 135 GBP, pobranie podatku VAT w punkcie sprzedaży może nie być wymagane. W takim przypadku podatek VAT i cła są opłacane przez importera. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, podatek VAT od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii nie będzie naliczany. Jeśli chcesz, możesz naliczać klientowi podatek VAT i cła w momencie sprzedaży, a następnie przekazać te środki spedytorowi lub importerowi, używając etykiety wysyłkowej. Alternatywnie możesz wysyłać zamówienia bez naliczania podatku VAT i ceł, a klient będzie dokonywać dodatkowych opłat w momencie dostawy. Dowiedz się więcej o obsłudze podatku VAT i ceł.

Dowiedz się więcej na temat konsekwencji Brexitu dla Twojej firmy.

Co muszę wiedzieć o sprzedaży w Unii Europejskiej (UE)?

Sprzedawców spoza UE, którzy wysyłają zamówienia klientom zamieszkałym w krajach członkowskich UE, obowiązują następujące zasady dotyczące importu i cła:

 • Dla zamówień na kwotę równą lub mniejszą niż 150 EUR stosowany jest podatek VAT.
 • Dla zamówień na kwotę większą niż 150 EUR stosowany jest podatek VAT od importu oraz cła.

Jeśli nie naliczysz podatku VAT i cła podczas procesu realizacji zakupu, klient zapłaci te opłaty przewoźnikowi przy dostawie.

Jeśli chcesz pobierać podatek VAT przy realizacji zakupu, musisz zarejestrować się dla celów VAT. Aby pomóc Ci przy zawiłościach towarzyszących rejestracji dla celów VAT, składania raportów dotyczących sprzedaży i odprowadzania podatku VAT, UE wprowadziła system Import One-Stop Shop (IOSS). Jeśli nie masz pewności, czy powinieneś/powinnaś zgłosić się do IOSS, skontaktuj się z lokalnym doradcą podatkowym.

Po otrzymaniu numeru IOSS musisz dodać go do rejestracji podatkowej w panelu administracyjnym Shopify. Zanim dodasz swój numer IOSS do rejestracji podatkowej, pamiętaj, by skonfigurować profil wysyłki dla Unii Europejskiej.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Regiony podatkowe obok Unii Europejskiej kliknij opcję Zarządzaj.
 3. W sekcji Wysyłka do UE, obok pola VAT od sprzedaży do UE kliknij opcję Pobierz VAT.
 4. Na liście Kraj rejestracji zaznacz kraj, w którym zarejestrowałeś(-aś) się w systemie IOSS.
 5. W polu Numer identyfikacji podatkowej VAT IOSS wpisz swój numer IOSS.
 6. Kliknij Pobierz VAT.

Zaktualizowałem(-am) ustawienia podatkowe. Dlaczego otrzymuję różne kwoty podatku?

W niektórych zamówieniach można zauważyć niewielkie odchylenie całkowitych kwot podatku po zaktualizowaniu ustawień podatkowych. Odchylenie to wynika z zaokrąglenia kwot podatku na poziomie pozycji, a nie na poziomie faktury. Możesz dowiedzieć się więcej o zaokrągleniach obliczeń w sekcji Zarządzanie podatkami kanadyjskimi.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo