Podatki oparte na rejestracji w Kanadzie

Jeśli korzystasz już z Shopify, aby prowadzić sprzedaż w Kanadzie, możesz zaktualizować swój sklep, aby korzystać z nowych funkcji podatku od sprzedaży dla Kanady. Jeśli Twój sklep kwalifikuje się do aktualizacji, na stronie Podatki pojawi się baner z komunikatem zachęcającym do aktualizacji ustawień podatkowych. Po kliknięciu przycisku Aktualizuj ustawienia podatkowe zostaniesz poproszony(-a) o podanie numeru identyfikacji podatkowej. Po dodaniu tego numeru Shopify automatycznie ustawi federalne i prowincjonalne stawki podatku obowiązujące w obszarach, w których dokonałeś(-aś) rejestracji.

Pomoc techniczna Shopify oferuje pomoc w zakresie ustawień podatkowych w panelu administracyjnym Shopify, ale niektóre decyzje musisz podjąć samodzielnie (lub z pomocą doradcy podatkowego). Nie udzielamy porad prawno-podatkowych. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas zmiany ustawień, możesz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify w celu uzyskania porady.

Czy muszę się zarejestrować, aby otrzymać numer identyfikacji podatkowej?

To zależy od Twojej działalności. Zasadniczo, w Kanadzie masz obowiązek założenia konta GST/HST, jeśli sprzedajesz towary lub usługi podlegające opodatkowaniu i uzyskujesz przychody przekraczające 30 000 CAD rocznie. Może być również konieczne zarejestrowanie się w prowincji, jeśli oprócz podatku od towarów i usług (GST) obowiązuje w niej prowincjonalny podatek od sprzedaży (PST) naliczany oddzielnie.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Informacje o podatkach kanadyjskich. Jeśli nie wiesz, czy podlegasz obowiązkowi założenia konta podatkowego, skontaktuj się z lokalnym ekspertem podatkowym.

Skąd mam wiedzieć, czy muszę się rejestrować na poziomie prowincji?

Prowincje, które pobierają odrębny podatek prowincjonalny, to Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Quebec i Saskatchewan. Wymagania te różnią się w zależności od prowincji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Informacje o podatkach kanadyjskich.

Rejestracja może być na przykład konieczna w przypadku prowadzenia działalności lub kampanii reklamowej w tych prowincjach.

Podlegam obowiązkowi rejestracji. Co mam zrobić?

W przypadku GST/HST możesz zarejestrować się na stronie CRA (Canada Revenue Agency). Jeśli chcesz zarejestrować się w danej prowincji, możesz to zrobić na konkretnej stronie internetowej prowincji - lista znajduje się tutaj.

Po dokonaniu rejestracji dodaj swój numer identyfikacji podatkowej na stronie Podatki.

Kroki:

  1. Na stronie Podatki kliknij opcję Aktualizuj ustawienia podatkowe.

  2. Na stronie podatków w Kanadzie wprowadź swój numer konta dla każdego typu podatku lub odpowiedniego regionu.

    Dla każdego regionu, w którym nie jesteś zarejestrowany(-a), kliknij opcję Nie zarejestrowano.

  3. Kliknij opcję Zapisz.

Nie podlegam obowiązkowi rejestracji. Co mam zrobić?

Jeśli ustaliłeś(-aś), że nie musisz naliczać podatków kanadyjskich, przejdź do strony Podatki i wybierz opcję Nie zarejestrowano w celu naliczenia. Po wybraniu tej opcji podatek nie będzie naliczany w Twoim sklepie.

Zalecamy tę opcję, a nie ustawienie klientów jako zwolnionych z podatku lub ustawienie produktów jako wolnych od podatku. Jeśli nie musisz rejestrować się, aby teraz pobierać podatki, być może będziesz podlegać takiemu obowiązkowi w przyszłości. Wprowadzenie numeru identyfikacyjnego jest dużo łatwiejsze niż zmiana ustawień dla klientów lub produktów.

Czy będę mieć możliwość nadpisania ustawień podatkowych?

Tak, z pewnymi ograniczeniami. Możesz zastąpić ustawienia dotyczące Twojego sklepu - to znaczy tylko te, dla których wpisałeś(-aś) numery rejestracyjne. Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu kanadyjskich przepisów podatkowych na aktualizację, zapoznaj się z sekcją Wymagania w zakresie nadpisań podatków kanadyjskich.

Gdzie mogę uzyskać więcej pomocy?

Shopify może zapewnić Ci wsparcie w zakresie sposobu zmiany ustawień, ale nie udziela porad na temat tego, czy takie zmiany są konieczne. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy podlegasz obowiązkowi rejestracji w urzędach skarbowych i naliczania podatków klientom, zwróć się do lokalnego eksperta, np. księgowego lub doradcy finansowego. Możesz również zasięgnąć informacji bezpośrednio w urzędach skarbowych.

Co muszę wiedzieć na temat Brexitu?

Jeśli sprzedajesz towary klientom w Wielkiej Brytanii, najlepszym sposobem na uzyskanie informacji o tym, jak Brexit wpływa na Twoją firmę, jest skontaktowanie się z lokalnym doradcą podatkowym. Jako punkt wyjścia należy przyjąć niektóre z nowych przepisów prawnych, które obowiązują sprzedawców prowadzących sprzedaż klientom w Wielkiej Brytanii:

  • Możesz potrzebować numeru EORI UK.
  • Brytyjskie przepisy dotyczące podatku VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadzają nowe wymogi dotyczące podatku VAT od sprzedaży towarów o wartości nieprzekraczającej 135 GBP. - Jeśli wartość sprzedanych towarów nie przekracza 135 GBP, musisz zarejestrować się dla celów VAT w Wielkiej Brytanii. W tym przypadku podatek VAT jest pobierany w punkcie sprzedaży i odprowadzany przez sprzedawcę. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii naliczany będzie podatek VAT.
    • Jeśli wartość sprzedanych towarów przekracza 135 GBP, pobranie podatku VAT w punkcie sprzedaży może nie być wymagane. W takim przypadku podatek VAT i cła są opłacane przez importera. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, podatek VAT od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii nie będzie naliczany. Jeśli chcesz, możesz naliczać klientowi podatek VAT i cła w momencie sprzedaży, a następnie przekazać te środki spedytorowi lub importerowi, używając etykiety wysyłkowej. Alternatywnie możesz wysyłać zamówienia bez naliczania podatku VAT i ceł, a klient będzie dokonywać dodatkowych opłat w momencie dostawy. Dowiedz się więcej o obsłudze podatku VAT i ceł.

Dowiedz się więcej na temat konsekwencji Brexitu dla Twojej firmy.

Zaktualizowałem(-am) ustawienia podatkowe. Dlaczego otrzymuję różne kwoty podatku?

W niektórych zamówieniach można zauważyć niewielkie odchylenie całkowitych kwot podatku po zaktualizowaniu ustawień podatkowych. Odchylenie to wynika z zaokrąglenia kwot podatku na poziomie pozycji, a nie na poziomie faktury. Możesz dowiedzieć się więcej o zaokrągleniach obliczeń w sekcji Zarządzanie podatkami kanadyjskimi.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo