Zarządzaj podatkami kanadyjskimi

Po aktualizacji sklepu w celu skorzystania z nowych funkcji kanadyjskich podatków możesz zarządzać ustawieniami podatkowymi, w tym rejestracjami, nadpisaniami i zwolnieniami klientów.

Zarządzaj regionami, w których jesteś zarejestrowany(-a)

Możesz dodać, usunąć lub zmienić rejestracje lub numery kont w dowolnym momencie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij*Kanada*.
 3. W sekcji Podatek od sprzedaży wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby skonfigurować nową rejestrację podatkową, kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży.
  2. Aby edytować istniejącą rejestrację podatkową, kliknij przycisk ... obok regionu, który chcesz edytować.
 4. Zaktualizuj swoje regiony i numery kont.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Wymagania w zakresie nadpisań podatków kanadyjskich

Możesz nadpisać podatki ustawiane przez Shopify, ale musisz pamiętać o następujących ograniczeniach:

 • Nadpisania dla Kanady dotyczą tylko GST w Kolumbii Brytyjskiej, Manitoba, Saskatchewan i Quebec.
 • Nadpisania stawek podatku obowiązujących w prowincjach: Nowy Brunszwik, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowa Szkocja, Ontario i PEI dotyczą tylko odpowiadających im stawek HST.
 • Nadpisania stawek podatku obowiązujących w prowincjach: Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Saskatchewan i Quebec dotyczą tylko odpowiadających im stawek podatku PST, RST lub QST.
 • W prowincjach: Alberta, Terytoria Północno-Zachodnie, Yukon i Nunavut nie ma podatków, więc zastąpienia nie mogą być stosowane do tych regionów.

Na nadpisania mają również wpływ rejestracje:

 • Aby nadpisania miały zastosowanie do kanadyjskich stawek GST, musisz dodać swoje kanadyjskie konto GST.
 • Aby nadpisania miały zastosowanie do stawek HST w prowincjach: Nowy Brunszwik, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowa Szkocja, Ontario i PEI, musisz dodać swoje kanadyjskie konto GST.
 • Aby nadpisania miały zastosowanie do stawki RST obowiązującej w prowincji Manitoba, musisz wprowadzić swoje konto dla prowincji Manitoba.
 • Aby nadpisania miały zastosowanie do stawki PST obowiązującej w prowincji Kolumbia Brytyjska, musisz wprowadzić swoje konto dla prowincji Kolumbia Brytyjska.
 • Aby nadpisania miały zastosowanie do stawki PST obowiązującej w prowincji Saskatchewan, musisz dodać swoje konto dla prowincji Saskatchewan.
 • Aby nadpisania miały zastosowanie do stawki QST obowiązującej w prowincji Quebec, musisz wprowadzić swoje konto dla prowincji Quebec.

Nadpisz podatki

Czasami domyślne stawki podatku nie mają zastosowania do niektórych produktów. Na przykład niektóre rodzaje odzieży dziecięcej mogą być zwolnione z podatku lub mają niższą stawkę podatku. Jeśli domyślne stawki nie mają zastosowania, musisz utworzyć nadpisanie.

Przed rozpoczęciem musisz utworzyć ręczną kolekcję produktów, których dotyczy nadpisanie podatku.

Kroki:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Kraje/regiony kliknij Kanada.
 3. W sekcji Nadpisania podatku kliknij opcję Dodaj nadpisanie produktu.
 4. Wybierz kolekcję.
 5. Wybierz region, w którym ma zastosowanie nadpisanie.
 6. Wprowadź stawkę podatku dla kolekcji w tym regionie.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj zwolnieniami podatkowymi

Oprócz skonfigurowania zwolnienia klienta ze wszelkich podatków, możesz zwolnić klienta z określonych podatków kanadyjskich. Możesz zmienić ustawienia zwolnienia klienta w swoim panelu administracyjnym Shopify w profilu klienta. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ustawianie kanadyjskich zwolnień podatkowych.

Zarządzaj obliczeniami podatkowymi

Możesz zarządzać różnymi ustawieniami, które określają sposób naliczania podatku od Twoich produktów. Na przykład możesz ustawić, czy podatki są wliczone w ceny, czy naliczać podatek VAT na towary cyfrowe i czy uwzględnić podatek od kosztów wysyłki. Tymi ustawieniami zarządza się na stronie ustawień Podatki i cła. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe.

Kroki:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Obliczenia podatkowe wybierz opcje, które mają zastosowanie.

Zaokrąglanie podatku

Wcześniej podatki były zaokrąglane na poziomie faktury poprzez obliczenie podatków od sumy częściowej zamówienia, a następnie zaokrąglenie wyników. Po zaktualizowaniu ustawień w celu korzystania z funkcji w zakresie podatków obowiązujących w Kanadzie kwoty podatku są zaokrąglane na poziomie pojedynczej pozycji. W tym przypadku łączna wartość podatku jest obliczana poprzez zastosowanie stawki podatku do każdej pozycji w zamówieniu, zaokrąglenie wyniku, a następnie dodanie tych sum częściowych do siebie w celu uzyskania całkowitej wartości zamówienia.

Zaokrąglanie podatków na poziomie pozycji optymalizuje obliczanie różnych stawek podatku i ułatwia obliczanie podatków dla zamówień obejmujących produkty podlegające i niepodlegające opodatkowaniu.

Przykładowe zaokrąglenie podatku na poziomie faktury i na poziomie pozycji

Klient składa zamówienie na 42 różne pozycje, a cena każdej z nich wynosi 14,99 USD i podlega zharmonizowanemu podatkowi od sprzedaży w wysokości 13%. Podatek od pozycji każdego produktu jest ustalany przez pomnożenie ceny (14,99) przez stawkę podatku (0,13), co daje w wyniku 1,9487.

Wcześniej podatek od każdej pozycji był sumowany, a suma zaokrąglana. W tym przypadku suma wyniosłaby 81,8454 USD, a po zaokrągleniu 81,85 USD.

Obecnie podatek jest zaokrąglany na poziomie pozycji, co oznacza, że kwota podatku jest zaokrąglana indywidualnie dla każdego produktu. Kwota podatku od pozycji 1,9487 USD jest zaokrąglana do kwoty 1,95 USD, która jest następnie dodawana w celu uzyskania sumy. W tym przypadku suma podatku wynosi 81,90 USD.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo