จัดการภาษีแคนาดาของคุณ

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในประเทศแคนาดา คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าของคุณตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อยืนยันว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

หลังจากที่คุณอัปเดตสินค้าของคุณเพื่อใช้งานฟีเจอร์ภาษีของแคนาดาใหม่คุณสามารถจัดการการตั้งค่าภาษีรวมถึงการลงทะเบียนการแทนที่ภาษีและการยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าของคุณได้

จัดการภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน

คุณสามารถแก้ไขการลงทะเบียนของคุณได้ทุกเมื่อเพื่อเพิ่ม ลบหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
 2. ในส่วนภูมิภาคภาษีที่ด้านข้างของแคนาดา ให้คลิกตั้งค่า หรือคลิกที่แก้ไข
 3. ในส่วนบัญชีภาษีที่ลงทะเบียนให้คลิกเพิ่มบัญชีภาษีหรือคลิกจัดการ
 4. อัปเดตภูมิภาคและหมายเลขบัญชีของคุณ
 5. คลิกที่บันทึก

ข้อกำหนดด้านการกำหนดภาษีเองของแคนาดา

คุณสามารถแทนที่ภาษีที่กำหนดไว้ใน Shopify แต่ต้องระวังข้อจำกัดต่อไปนี้:

 • การแทนที่ซึ่งใช้กับแคนาดาจะมีผลกับ GST ในรัฐบริติชโคลัมเบีย มานิโตบา, ซัสแคตเชวันและควิเบกเท่านั้น
 • การแทนที่ภาษีสำหรับนิวบรันสวิค, นิวฟาวด์แลนด์แอนด์ลาบราดอร์, โนวาสโกเชีย ออนแทรีโอและอัตราภาษีของ PEI จะมีผลกับอัตรา HST ที่สอดคล้องกันเท่านั้น
 • การกำหนดภาษีเองสำหรับรัฐบริติชโคลัมเบีย มานิโตบา ซัสแคตเชวัน และควิเบกจะมีผลบังคับใช้กับอัตรา PST, RST หรือ QST ที่สอดคล้องกันเท่านั้น
 • อัลเบอร์ตา, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, ยูคอนและนูนาวุตไม่มีภาษีดังนั้นไม่สามารถใช้การแทนที่ภาษีกับภูมิภาคเหล่านี้ได้

การลงทะเบียนของคุณจะมีผลต่อการแทนที่ภาษี

 • หากต้องการให้การแทนที่ภาษีมีผลกับ GST ของแคนาดาคุณจำเป็นต้องเพิ่มบัญชี GST แคนาดาของคุณ
 • หากต้องการให้การแทนที่ภาษีมีผลกับ HST ในนิวบรันสวิค, นิวฟาวด์แลนด์แอนด์ลาบราดอร์, โนวาสโกเทีย, ออนแทรีโอหรือ PEI คุณจำเป็นต้องเพิ่มบัญชี GST ของแคนาดา
 • คุณจำเป็นจะต้องป้อนบัญชีแมนิโทบาของคุณเพื่อใช้อัตราภาษีที่กำหนดเองกับอัตรา RST ของแมนิโทบา
 • คุณจำเป็นต้องป้อนบัญชีบัญชีบริติชโคลอมเบียของคุณเพื่อใช้อัตราภาษีที่กำหนดเองกับอัตรา PST ของบริติชโคลอมเบีย
 • คุณจำเป็นต้องป้อนบัญชีซัสแคตเชวันของคุณเพื่อใช้อัตราภาษีที่กำหนดเองกับอัตรา PST ของซัสแคตเชวัน
 • คุณจำเป็นต้องป้อนบัญชีควิเบกของคุณเพื่อใช้อัตราภาษีที่กำหนดเองกับอัตรา QST ของควิเบก

แทนที่ภาษี

บางครั้งอัตราภาษีเริ่มต้นจะไม่ถูกนำไปใช้กับสินค้าบางรายการ ตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าเด็กบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า หากไม่สามารถใช้อัตราค่าจัดส่งเริ่มต้นได้คุณจำเป็นต้องสร้างการอัตราภาษีแทนที่

การสร้างภาษีที่กำหนดเองเป็นกระบวนการสองขั้นตอน ขั้นแรกคือการสร้างคอลเลกชันสินค้าแล้วใส่สินค้าที่มีอัตราภาษีแตกต่างจากสินค้าอื่น จากนั้นจึงระบุภูมิภาคและอัตราภาษีที่จะใช้ภาษีที่กำหนดเอง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคอลเลกชันให้ดูที่คอลเลกชัน

ขั้นตอน:

 1. สร้างคอลเลกชัน

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
  2. คลิกสร้างคอลเลกชันจากนั้นป้อนชื่อให้คอลเลกชัน
  3. ใต้ส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง
  4. คลิกที่บันทึกคอลเลกชัน
 2. สร้างการแทนที่:

  1. ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
  2. ในส่วนภูมิภาคภาษี ให้คลิกแก้ไขซึ่งอยู่ด้านข้างคำว่าแคนาดา
  3. ในส่วนการแทนที่ภาษีให้คลิกเพิ่มการแทนที่การแทนที่ภาษี
  4. เลือกคอลเลกชัน
  5. เลือกภูมิภาคที่จะใช้การกำหนดภาษีเอง
  6. ป้อนอัตราภาษีสำหรับคอลเลกชันในภูมิภาคนั้น
  7. คลิกที่บันทึก

จัดการการยกเว้นภาษีของคุณ

คุณสามารถยกเว้นลูกค้าจากภาษีใดภาษีหนึ่งของแคนาดาได้เช่นเดียวกับการตั้งค่าให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีบางรายการ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการยกเว้นของลูกค้าในส่วน Shopify admin ของคุณได้ในโปรไฟล์ของลูกค้า ไปที่การตั้งค่าการยกเว้นภาษีของแคนาดาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

จัดการการคำนวณภาษีของคุณ

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าต่างๆ ที่กำหนดว่าจะคำนวณภาษีในสินค้าของคุณอย่างไร ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกำหนดว่าภาษีจะรวมอยู่ในราคาของคุณ จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลหรือไม่และจะเก็บภาษีจากค่าจัดส่งหรือไม่ คุณจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในหน้าการตั้งค่าภาษี ไปที่ การแทนที่และยกเว้นภาษี เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอน:

 1. ไปที่การตั้งค่า > ภาษี

 2. ในส่วนการคำนวณภาษีให้เลือกตัวเลือกที่สอดคล้อง

การปัดเศษภาษี

ในอดีตมูลค่าของภาษีจะถูกปัดเศษในระดับใบแจ้งหนี้ทั้งใบ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าภาษีรวมจะคำนวณโดยการบวกราคาของสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อ จากนั้นจึงคิดภาษีจากยอดรวมของคำสั่งซื้อแล้วปัดเศษผลลัพธ์

หลังจากที่คุณได้อัปเดตสินค้าของคุณเพื่อใช้ฟีเจอร์ภาษีการขายของแคนาดาใหม่ มูลค่าภาษีจะถูกปัดเศษที่ระดับสินค้าแต่ละรายการแทน ซึ่งหมายความว่ามูลค่าภาษีรวมจะคำนวณจากการคิดภาษีกับแต่ละรายการในคำสั่งซื้อ ปัดเศษผลลัพธ์จากนั้นจึงเพิ่มยอดรวมย่อยเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อคิดมูลค่ารวมของคำสั่งซื้อ

เหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้คือการปัดเศษในระดับแต่ละรายการจะช่วยรองรับอัตราภาษีที่แตกต่างกันหรือส่วนผสมระหว่างสินค้าที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษี

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าลูกค้าของคุณได้สั่งซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน 42 แต่ละรายการมีราคา $14.99 และต้องเสียภาษี HST 13% ภาษีสำหรับสินค้าแต่ละรายการจะถูกกำหนดโดยการคูณราคา (14.99) โดยอัตราภาษี (0.13) ออกมาเป็นผลลัพธ์คือ 1.9487

หากทำตามวิธีการปัดเศษแบบในอดีตด้วยการรวมยอดผลลัพธ์ภาษีของแต่ละรายการแล้วปัดเศษ ในกรณีนี้จะได้ผลลัพธ์เป็น 81.8454 ซึ่งจะถูกปัดเศษเป็นมูลค่าภาษี $81.85 ในตอนท้าย

Shopify จะปัดเศษมูลค่าภาษีในระดับสินค้าแต่ละรายการ ดังนั้นในกรณีนี้ ภาษีสำหรับสินค้าแต่ละชิ้นจะถูกนำมาปัดเศษแยกกัน ผลลัพธ์ $1.9487 จะถูกปัดเศษเป็น $1.95 ซึ่งจะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อคำนวนยอดรวม โดยในกรณีนี้ ยอดรวมภาษีจะเป็น $81.90

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี