จัดการภาษีแคนาดาของคุณ

หลังจากที่คุณอัปเดตสินค้าของคุณเพื่อใช้งานฟีเจอร์ภาษีของแคนาดาใหม่คุณสามารถจัดการการตั้งค่าภาษีรวมถึงการลงทะเบียนการแทนที่ภาษีและการยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าของคุณได้

จัดการภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน

คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก*แคนาดา*
 3. ในส่วนภาษีการขาย ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. หากต้องการจดทะเบียนภาษีใหม่ ให้คลิกที่ “เก็บภาษีการขาย
  2. หากต้องการแก้ไขการจดทะเบียนภาษีที่มีอยู่แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “...” ถัดจากภูมิภาคที่คุณต้องการแก้ไข
 4. อัปเดตภูมิภาคและหมายเลขบัญชีของคุณ

 5. คลิกที่บันทึก

ข้อกำหนดด้านการกำหนดภาษีเองของแคนาดา

คุณสามารถแทนที่ภาษีที่กำหนดไว้ใน Shopify แต่ต้องระวังข้อจำกัดต่อไปนี้:

 • การแทนที่ซึ่งใช้กับแคนาดาจะมีผลกับ GST ในรัฐบริติชโคลัมเบีย มานิโตบา, ซัสแคตเชวันและควิเบกเท่านั้น
 • การแทนที่ภาษีสำหรับนิวบรันสวิค, นิวฟาวด์แลนด์แอนด์ลาบราดอร์, โนวาสโกเชีย ออนแทรีโอและอัตราภาษีของ PEI จะมีผลกับอัตรา HST ที่สอดคล้องกันเท่านั้น
 • การกำหนดภาษีเองสำหรับรัฐบริติชโคลัมเบีย มานิโตบา ซัสแคตเชวัน และควิเบกจะมีผลบังคับใช้กับอัตรา PST, RST หรือ QST ที่สอดคล้องกันเท่านั้น
 • อัลเบอร์ตา, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, ยูคอนและนูนาวุตไม่มีภาษีดังนั้นไม่สามารถใช้การแทนที่ภาษีกับภูมิภาคเหล่านี้ได้

การลงทะเบียนของคุณจะมีผลต่อการแทนที่ภาษี

 • หากต้องการให้การแทนที่ภาษีมีผลกับ GST ของแคนาดาคุณจำเป็นต้องเพิ่มบัญชี GST แคนาดาของคุณ
 • หากต้องการให้การแทนที่ภาษีมีผลกับ HST ในนิวบรันสวิค, นิวฟาวด์แลนด์แอนด์ลาบราดอร์, โนวาสโกเทีย, ออนแทรีโอหรือ PEI คุณจำเป็นต้องเพิ่มบัญชี GST ของแคนาดา
 • คุณจำเป็นจะต้องป้อนบัญชีแมนิโทบาของคุณเพื่อใช้อัตราภาษีที่กำหนดเองกับอัตรา RST ของแมนิโทบา
 • คุณจำเป็นต้องป้อนบัญชีบัญชีบริติชโคลอมเบียของคุณเพื่อใช้อัตราภาษีที่กำหนดเองกับอัตรา PST ของบริติชโคลอมเบีย
 • คุณจำเป็นต้องป้อนบัญชีซัสแคตเชวันของคุณเพื่อใช้อัตราภาษีที่กำหนดเองกับอัตรา PST ของซัสแคตเชวัน
 • คุณจำเป็นต้องป้อนบัญชีควิเบกของคุณเพื่อใช้อัตราภาษีที่กำหนดเองกับอัตรา QST ของควิเบก

แทนที่ภาษี

บางครั้งอัตราภาษีเริ่มต้นจะไม่ถูกนำไปใช้กับสินค้าบางรายการ ตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าเด็กบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า หากไม่สามารถใช้อัตราค่าจัดส่งเริ่มต้นได้คุณจำเป็นต้องสร้างการอัตราภาษีแทนที่

ก่อนที่คุณจะเริ่ม คุณต้องสร้างคอลเลกชันด้วยตนเองสำหรับสินค้าที่ใช้การกำหนดภาษีเอง

ขั้นตอน:

 1. ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก “แคนาดา”
 3. ในส่วน การกำหนดภาษีเอง ให้คลิก “เพิ่มการแทนที่สินค้า
 4. เลือกคอลเลกชัน
 5. เลือกภูมิภาคที่จะใช้การกำหนดภาษีเอง
 6. ป้อนอัตราภาษีสำหรับคอลเลกชันในภูมิภาคนั้น
 7. คลิกที่บันทึก

จัดการการยกเว้นภาษีของคุณ

คุณสามารถยกเว้นลูกค้าจากภาษีใดภาษีหนึ่งของแคนาดาได้เช่นเดียวกับการตั้งค่าให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีบางรายการ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการยกเว้นของลูกค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้ในโปรไฟล์ของลูกค้า ไปที่การตั้งค่าการยกเว้นภาษีของแคนาดาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

จัดการการคำนวณภาษีของคุณ

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าต่างๆ ที่จะกำหนดวิธีคำนวณภาษีสำหรับสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะรวมภาษีในราคาสินค้าของคุณหรือไม่ จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลหรือไม่ และจะเก็บภาษีจากค่าจัดส่งหรือไม่ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในหน้าการตั้งค่าภาษีและอากร ไปที่การกำหนดและการยกเว้นภาษีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอน:

 1. ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนการคำนวณภาษีให้เลือกตัวเลือกที่สอดคล้อง

การปัดเศษภาษี

ก่อนหน้านี้ ภาษีจะได้รับการปัดเศษที่ระดับใบแจ้งหนี้ โดยระบบจะคำนวณภาษีจากยอดรวมย่อยของคำสั่งซื้อ จากนั้นจึงปัดเศษผลลัพธ์ หลังจากที่คุณอัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้คุณลักษณะภาษีของแคนาดา จำนวนภาษีจะถูกปัดเศษที่ระดับสินค้าเฉพาะรายการ ซึ่งหมายความว่ายอดรวมมูลค่าภาษีจะคำนวณจากการคิดอัตราภาษีกับสินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อ ก่อนจะปัดเศษผลลัพธ์ แล้วจึงนำยอดรวมย่อยเหล่านี้มาบวกเข้าด้วยกันเพื่อคิดเป็นยอดรวมมูลค่าของคำสั่งซื้อ

การปัดเศษภาษีในระดับสินค้าเฉพาะรายการจะช่วยปรับปรุงการคำนวณอัตราภาษีที่แตกต่างกัน และทำให้การคำนวณภาษีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษีง่ายขึ้น

ตัวอย่างของการปัดเศษภาษีที่ระดับใบแจ้งหนี้และที่ระดับสินค้าเฉพาะรายการ

ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน 42 รายการ แต่ละรายการมีราคา $14.99 และต้องคิดภาษี HST 13% ระบบจะคิดภาษีสินค้าเฉพาะรายการสำหรับสินค้าแต่ละรายการโดยคูณราคา (14.99) ด้วยอัตราภาษี (0.13) ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น 1.9487

ก่อนหน้านี้ ระบบจะรวมภาษีของสินค้าแต่ละรายการจะเข้าด้วยกันและปัดเศษยอดรวม ในตัวอย่างนี้ ยอดรวมที่ได้จะเป็น €81.8454 ซึ่งจะปัดเศษเป็น $81.85

ปัจจุบัน มูลค่าภาษีจะปัดเศษที่ระดับสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าภาษีสำหรับสินค้าแต่ละชิ้นจะถูกนำมาปัดเศษแยกกัน มูลค่าภาษี $1.9487 ของสินค้ารายการหนึ่งจะถูกปัดเศษเป็น $1.95 ซึ่งจะถูกรวมเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเพื่อคำนวนยอดรวม โดยในกรณีนี้ ยอดรวมภาษีจะเป็น $81.90

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี