Shopify Tax

Shopify Tax มอบภาษีการขายที่ตรงตามข้อกำหนดในระดับสูงสุดที่มีค่าบำรุงรักษาน้อยที่สุด สำหรับผู้ขายในสหรัฐฯ ที่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาฟีเจอร์ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อใช้ Shopify Tax

 • ข้อมูลเชิงลึกของหนี้สินภาษีการขายถอดรหัสข้อบังคับด้านภาษีของแต่ละรัฐเพื่อช่วยตัดสินว่าคุณอาจถูกเรียกเก็บภาษีในรัฐใดบ้าง
 • ใช้เทคโนโลยีการคํานวณที่แม่นยําเพื่อเก็บภาษีโดยอิงจากที่อยู่เฉพาะของลูกค้าของคุณภายในเขตอำนาจตามกฎหมายของสหรัฐฯ มากกว่า 11,000 แห่ง การปรับปรุงนี้จะปรับปรุงการคํานวณตามรหัสไปรษณีย์ให้ช่วยจัดเก็บอัตราภาษีที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคได้ดีขึ้น และช่วยป้องกันไม่ให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อการคํานวณภาษีคลาดเคลื่อน
 • หมวดหมู่สินค้า จะแนะนำหมวดหมู่โดยอัตโนมัติให้กับสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบ อนุมัติ หรือแก้ไขได้ จากนั้นจะใช้อัตราภาษีที่แม่นยำที่สุดกับสินค้าชิ้นนั้นโดยอิงจากกฎภาษีในท้องถิ่นของลูกค้าคุณ
 • การรายงานภาษีการขายขั้นสูง (จะเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2023) ช่วยให้คุณสามารถยื่นเอกสารได้ง่ายขึ้นโดยการให้ข้อมูลการขายที่กรองได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานที่พร้อมจะส่งไปยังเขตอำนาจตามกฎหมายแต่ละแห่งได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกหนึ่งในบริการด้านภาษีแบบดั้งเดิมฟรีสองบริการของ Shopify ได้: Basic Tax หรือ Manual Tax บริการเหล่านี้ให้ระดับการปฏิบัติตามอัตโนมัติที่ต่ำกว่า และต้องการการทำงานที่มากขึ้นในส่วนของคุณเพื่อให้อัตราภาษีเป็นปัจจุบันและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบซึ่งอาจทำให้ธุรกิจของคุณต้องเสียภาษีมากขึ้นในเขตอำนาจตามกฎหมายของสหรัฐฯดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกบริการด้านภาษีของสหรัฐฯ และวิธีการเปลี่ยน

การกําหนดราคา Shopify Tax

ร้านค้าทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาสามารถใช้ Shopify Tax ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับยอดขายออนไลน์มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐแรกของแต่ละปีปฏิทิน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2023 ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากเกณฑ์นี้

 • ค่าธรรมเนียมการคํานวณ 0.35% จะถูกเรียกเก็บจากคำสั่งซื้อที่คํานวณภาษีในร้านค้าบน Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify และแผน Advanced Shopify
 • ค่าธรรมเนียมการคํานวณ 0.25% จะถูกเรียกเก็บจากคำสั่งซื้อที่คํานวณภาษีในร้านค้าบนแผน Shopify Plus

เกณฑ์ค่าธรรมเนียมของ Shopify Tax

ค่าธรรมเนียมสำหรับการคำนวณภาษีจะมีผลก็ต่อเมื่อร้านค้าของคุณทำยอดขายได้เท่ากับหรือมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐในหนึ่งปีปฏิทิน หากยอดขายของร้านค้าคุณต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะไม่มีค่าบริการสำหรับการคํานวณภาษี ปีปฏิทินคือช่วงเวลาที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม

ยอดขายที่นับรวมเป็นเกณฑ์คือคำสั่งซื้อที่มีต้นทางและปลายทางเป็นตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา รวมถึงรายการดังต่อไปนี้:

 • ยอดขายจากช่องทางอื่นๆ ที่คุณได้เชื่อมต่อกับ Shopify (ตัวอย่างเช่น Facebook, Instagram และอื่นๆ)
 • ยอดขายบัตรของขวัญ
 • ยอดขายผ่าน Shop
 • ยอดขายที่มีสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษี
 • ยอดขายผ่านช่องทางการชำระเงินทั้งหมด
 • ภาษีและค่าจัดส่งของยอดขาย

ยอดขายของ POS และคำสั่งซื้อที่นำเข้าจะไม่นับรวมอยู่ในเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมของ Shopify Tax

ค่าธรรมเนียมจะไม่มีผลบังคับใช้กับการขายหน้างานหรือการขายในรัฐที่คุณไม่เรียกเก็บภาษี นอกจากนี้ยังมีขีดจำกัดค่าธรรมเนียมต่อไปนี้

 • ขีดจำกัดค่าธรรมเนียม 0.99 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่าคุณจะมียอดคำสั่งซื้อทั้งหมดมากเท่าใด คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินมากกว่า 0.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อคำสั่งซื้อ
 • ขีดจำกัดค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าได้มากเท่าใดในปีปฏิทิน คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินมากกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

หากยอดขายรวมของร้านค้าของคุณมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ค่าธรรมเนียม จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากธุรกรรมในร้านค้าของคุณที่มีการคำนวณภาษีโดยจะมีค่าธรรมเนียมเฉพาะกับคำสั่งซื้อจากรัฐที่คุณเปิดใช้การเรียกเก็บภาษี ซึ่งจะรวมถึงคำสั่งซื้อที่ไม่มีการเรียกเก็บภาษีเนื่องจากสินค้าหรือลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีค่าธรรมเนียมจะไม่มีผลกับรายการดังต่อไปนี้:

 • คำสั่งซื้อจากรัฐที่คุณไม่ได้เก็บภาษี
 • คำสั่งซื้อ POS
 • คำสั่งซื้อที่มาจากประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา และมีการจัดส่งไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา
 • คำสั่งซื้อที่นำเข้าจากภายนอก Shopify
 • คำสั่งซื้อหรือบางส่วนของคำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ

ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้กับคุณผ่านใบแจ้งหนี้การสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ โดยจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณและจะไม่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกบริการด้านภาษีของสหรัฐฯ

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ Shopify Tax

การคำนวณโดยใช้ Shopify Tax มีให้บริการเฉพาะบางธุรกรรมเท่านั้น หากไม่สามารถคำนวณภาษีโดยใช้ Shopify Tax ได้ ระบบจะคำนวณภาษีโดยใช้การคำนวณตามการลงทะเบียนซึ่งไม่อิงตามที่อยู่บ้าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ภาษีของสหรัฐอเมริกาหรือการตั้งค่าภาษีตามการลงทะเบียน

การคำนวณโดยใช้ Shopify Tax ใช้งานได้เฉพาะกับคำสั่งซื้อต่อไปนี้เท่านั้น:

 • คำสั่งซื้อที่มีต้นทางและปลายทางเป็นตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา
 • คำสั่งซื้อที่ใช้วิธีการชำระเงินต่อไปนี้:
  • บัตรเครดิต
  • บัตรของขวัญ
  • คำสั่งซื้อที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นชำระเงินแล้วด้วยตนเอง

การคำนวณโดยใช้ Shopify Tax ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับรายการดังต่อไปนี้:

 • คำสั่งซื้อที่มีต้นทางมาจากประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา
 • คำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา
 • คำสั่งซื้อที่มีผลมาจากแอปที่อนุญาตให้ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง
 • คำสั่งซื้อที่สร้างโดย API ทั้งหมด
 • คำสั่งซื้อที่มีราคารวมภาษี
 • คำสั่งซื้อที่มีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการที่มีการกำหนดภาษีสินค้าหรืออัตราค่าจัดส่งเองที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งซื้อที่มีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งตั้งค่าเป็นไม่ต้องเสียภาษี
 • คำสั่งซื้อที่ใช้วิธีการชำระเงินต่อไปนี้
  • POS
  • การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  • วิธีการชำระเงินหลายวิธี
  • การชำระเงินที่รอการตัดบัญชี

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี