Shopify Tax

Shopify Tax ช่วยปรับปรุงความถูกต้องในการคํานวณภาษีให้กับผู้ขายในสหรัฐฯ ที่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ผู้ขายเหล่านี้สามารถใช้งานฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้:

 • อัตราภาษีอิงตามที่อยู่บ้าน ซึ่งหมายความว่าจะมีการคำนวณภาษีอย่างแม่นยำตามที่อยู่แทนที่จะใช้เพียงรหัสไปรษณีย์
 • หมวดหมู่สินค้าจะช่วยปรับปรุงความถูกต้องในการคำนวณภาษีและลดความจำเป็นในการกำหนดภาษีเอง
 • ระบบจะแสดงการประมาณการภาษีให้แก่ลูกค้าเมื่ออยู่ในขั้นตอนการชำระเงิน หลังจากขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว จะคํานวณยอดภาษีสุทธิและเรียกเก็บจากลูกค้า
 • มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบด้านภาษีให้บริการเพื่อช่วยหาว่าร้านค้ามีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีใด

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ Shopify Tax

Shopify Tax ไม่พร้อมใช้งานกับร้านค้าที่มีการตั้งค่าการจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง

การคำนวณโดยใช้ Shopify Tax มีให้บริการเฉพาะบางธุรกรรมเท่านั้น หากไม่สามารถคำนวณภาษีโดยใช้ Shopify Tax ได้ ระบบจะคำนวณภาษีโดยใช้การคำนวณตามการลงทะเบียนซึ่งไม่อิงตามที่อยู่บ้าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ภาษีของสหรัฐอเมริกาหรือการตั้งค่าภาษีตามการลงทะเบียน

การคำนวณโดยใช้ Shopify Tax ใช้งานได้เฉพาะกับคำสั่งซื้อต่อไปนี้เท่านั้น:

 • คำสั่งซื้อที่มีต้นทางและปลายทางเป็นตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา
 • คำสั่งซื้อที่ประมวลผลผ่านช่องทางและวิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้:
  • Shopify Payments
  • Shop Pay
  • Stripe
  • บัตรของขวัญ
  • Authorize.net
  • PayPal
  • การชำระเงินด้วยตนเอง
  • คำสั่งซื้อที่ทำเครื่องหมายว่าชําระเงินแล้ว

การคำนวณโดยใช้ Shopify Tax ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับรายการดังต่อไปนี้:

 • คำสั่งซื้อที่มีต้นทางมาจากประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา
 • คำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา
 • คำสั่งซื้อที่มีผลมาจากแอปที่อนุญาตให้ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง
 • คำสั่งซื้อที่มีราคารวมภาษี
 • คำสั่งซื้อที่มีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการที่มีการกำหนดภาษีสินค้าหรืออัตราค่าจัดส่งเองที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งซื้อที่มีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งตั้งค่าเป็นไม่ต้องเสียภาษี
 • คำสั่งซื้อที่ประมวลผลผ่านช่องทางและวิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้:
  • การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  • Braintree
  • วิธีการชำระเงินหลายวิธี
  • POS
  • Amazon Pay
  • Apple Pay
  • Shop Cash
  • การชำระเงินที่รอการตัดบัญชี

การกําหนดราคา Shopify Tax

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 จะมีค่าธรรมเนียมสำหรับการคำนวณภาษีที่ดำเนินการโดย Shopify Tax บางรายการ

เกณฑ์ค่าธรรมเนียมของ Shopify Tax

ค่าธรรมเนียมในการคำนวณภาษีจะมีผลเฉพาะเมื่อร้านค้าของคุณได้ขายสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาโดยมีมูลค่า $100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปใน 1 ปีปฏิทิน หากยอดขายของร้านค้าคุณต่ำกว่า $100,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะไม่มีค่าบริการสำหรับการคํานวณภาษี

ปีปฏิทินคือช่วงเวลาที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ยอดขายที่นับรวมเป็นเกณฑ์คือคำสั่งซื้อที่มีต้นทางและปลายทางเป็นตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา และรวมถึงรายการดังต่อไปนี้:

 • ยอดขายบัตรของขวัญ
 • ยอดขายผ่าน Shop
 • ยอดขายที่มีสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษี
 • ยอดขายผ่านช่องทางการชำระเงินทั้งหมด
 • ภาษีและค่าจัดส่งของยอดขาย

ยอดขายจาก POS จะไม่นับรวมอยู่ในเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมของ Shopify Tax

หากยอดขายรวมของร้านค้าของคุณมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ค่าธรรมเนียม จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากธุรกรรมในร้านค้าของคุณที่มีการคำนวณภาษีโดยจะมีค่าธรรมเนียมเฉพาะกับคำสั่งซื้อจากรัฐที่คุณเปิดใช้การเรียกเก็บภาษี ซึ่งจะรวมถึงคำสั่งซื้อที่ไม่มีการเรียกเก็บภาษีเนื่องจากสินค้าหรือลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีค่าธรรมเนียมจะไม่มีผลกับรายการดังต่อไปนี้:

 • คำสั่งซื้อที่ผู้ขายที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สร้าง เนื่องจากระบบไม่ได้คำนวนคำสั่งซื้อเหล่านั้นโดยใช้ Shopify Tax
 • คำสั่งซื้อจากรัฐที่คุณไม่ได้เก็บภาษี
 • คำสั่งซื้อที่นำเข้าจากภายนอก Shopify
 • คำสั่งซื้อหรือบางส่วนของคำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ
 • คำสั่งซื้อ POS

ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้กับคุณผ่านใบแจ้งหนี้การสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ โดยจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณและจะไม่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

ยอดค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับแผนของร้านค้าคุณ:

 • แผน Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify และ Advanced Shopify: 0.35%
 • แผน Shopify Plus: 0.25%

สําหรับทุกแผน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสูงสุดที่ $0.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรม และจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีสูงสุดที่ $5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การเลือกไม่ใช้ Shopify Tax

หาก Shopify Tax ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ คุณก็สามารถเลือกไม่ใช้ได้ หลังจากที่คุณเลือกไม่ใช้ Shopify Tax ระบบจะตั้งค่าให้ร้านค้าของคุณเรียกเก็บภาษีตามผลิตภัณฑ์ภาษีแบบดั้งเดิมของ Shopify ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023

ก่อนที่คุณจะเลือกไม่ใช้ Shopify Tax โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะยังเรียกเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถเลือกกลับไปใช้ Shopify Tax ได้ทุกเมื่อ

ข้อควรพิจารณาในกรณีที่เลือกไม่ใช้ Shopify Tax

หากคุณตัดสินใจที่จะเลือกไม่ใช้ Shopify Tax ภาษีของคุณจะคํานวณโดยใช้ผลิตภัณฑ์ภาษีแบบดั้งเดิมของ Shopify ผลิตภัณฑ์ภาษีแบบดั้งเดิมนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะไม่รับประกันความถูกต้องของการคํานวณภาษี การใช้การคํานวณภาษีแบบดั้งเดิมอาจทำให้คุณมีภาษีค้างชำระในเขตอำนาจศาลของสหรัฐฯ

ฟีเจอร์ที่ไม่พร้อมใช้งานในการคํานวณภาษีแบบดั้งเดิมของ Shopify นั้นรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:

การเลือกไม่ใช้ Shopify Tax

หลังจากที่คุณตรวจสอบข้อควรพิจารณาในกรณีที่เลือกไม่ใช้ Shopify Tax แล้ว คุณก็สามารถเลือกไม่ใช้ในส่วน Shopify admin ได้เลย

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. คลิก “สหรัฐอเมริกา
 3. คลิก “เลือกไม่ใช้
 4. เลือก “เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ภาษีแบบดั้งเดิมของ Shopify
 5. ตรวจสอบข้อควรพิจารณาในกรณีที่เลือกไม่ใช้อย่างละเอียด
 6. คลิกที่ “บันทึก

เมื่อคุณคลิก “บันทึก” ระบบจะตั้งค่าให้ร้านค้าของคุณเรียกเก็บภาษีตามผลิตภัณฑ์ภาษีแบบดั้งเดิมของ Shopify ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 คุณจะได้รับอีเมลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Shopify ก่อนวันที่นี้

การเลือกใช้ Shopify Tax

คุณสามารถใช้ Shopify Tax ได้ฟรีจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2023 ถ้าเกิดคุณได้เคยเลือกไม่ใช้ Shopify Tax คุณสามารถกลับมาเลือกใช้อีกครั้งได้ทุกเมื่อ หากต้องการเลือกใช้ Shopify Tax โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี