การกําหนดราคา Shopify Tax

ร้านค้าทั้งหมดที่จำหน่ายสินค้าและบริการแก่สหรัฐอเมริกาสามารถใช้ Shopify Tax ได้โดยไม่เสียค่าบริการสำหรับยอดขายในสหรัฐอเมริกามูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐแรกของแต่ละปีปฏิทิน เกณฑ์ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐจะมีผลกับแต่ละร้านค้าไม่เหมือนกัน หากคุณมีร้านค้ามากกว่าหนึ่งร้าน ร้านค้าแต่ละร้านจะไม่เสียค่าบริการสำหรับยอดขาย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐแรกในแต่ละปีปฏิทิน หลังจากที่ร้านค้ามียอดขายเกินเกณฑ์ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมต่อไปนี้ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อร้านค้าหนึ่งร้าน

 • ค่าธรรมเนียมการคํานวณ 0.35% จะถูกเรียกเก็บจากคำสั่งซื้อที่คํานวณภาษีในร้านค้าบน Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify และแผน Advanced Shopify
 • ค่าธรรมเนียมการคํานวณ 0.25% จะถูกเรียกเก็บจากคำสั่งซื้อที่คํานวณภาษีในร้านค้าบนแผน Shopify Plus

เกณฑ์ค่าธรรมเนียมของ Shopify Tax

ค่าธรรมเนียมสำหรับการคำนวณภาษีจะมีผลต่อเมื่อร้านค้าของคุณทำยอดขายได้เท่ากับหรือมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐในหนึ่งปีปฏิทินภายในสหรัฐอเมริกา หากยอดขายของร้านค้าคุณต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะไม่มีการคิดค่าบริการสำหรับการคํานวณภาษี ปีปฏิทินคือช่วงเวลาที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม

ยอดขายที่นับรวมเป็นเกณฑ์คือคำสั่งซื้อที่มีต้นทางและปลายทางเป็นตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา รวมถึงรายการดังต่อไปนี้:

 • ยอดขายจากช่องทางอื่นๆ ที่คุณได้เชื่อมต่อกับ Shopify (ตัวอย่างเช่น Facebook, Instagram และอื่นๆ)
 • ยอดขายหน้าร้านผ่านแอป Point of Sale ของ Shopify
 • ยอดขายบัตรของขวัญ
 • ยอดขายผ่าน Shop
 • ยอดขายที่มีสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษี
 • ยอดขายผ่านช่องทางการชำระเงินทั้งหมด
 • ภาษีและค่าจัดส่งของยอดขาย

คำสั่งซื้อที่นําเข้าจะไม่ถูกนับรวมในเกณฑ์ดังกล่าว

ค่าธรรมเนียม Shopify Tax

ค่าธรรมเนียมจะไม่มีผลบังคับใช้กับการขายในรัฐที่คุณไม่เรียกเก็บภาษี นอกจากนี้ยังมีขีดจำกัดค่าธรรมเนียมต่อไปนี้

 • ขีดจำกัดค่าธรรมเนียมคำสั่งซื้อ 0.99 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่าคุณจะมียอดคำสั่งซื้อทั้งหมดมากเท่าใด เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณไม่เกิน 0.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อคำสั่งซื้อ
 • ขีดจำกัดค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าได้มากเท่าใดในปีปฏิทิน เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

หากยอดขายรวมของร้านค้าคุณมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ค่าธรรมเนียม จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากธุรกรรมในร้านค้าของคุณที่มีการคำนวณภาษี โดยค่าธรรมเนียมจะมีผลกับคำสั่งซื้อจากรัฐที่คุณเปิดใช้การเรียกเก็บภาษี ซึ่งจะรวมถึงคำสั่งซื้อที่ไม่มีการเรียกเก็บภาษีเนื่องจากสินค้าได้รับการยกเว้นภาษี ค่าธรรมเนียมจะไม่มีผลกับรายการดังต่อไปนี้:

 • คำสั่งซื้อจากรัฐที่คุณไม่ได้เก็บภาษี
 • คำสั่งซื้อที่นำเข้าจากภายนอก Shopify

ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้กับคุณผ่านใบแจ้งหนี้การสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ โดยจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณและจะไม่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกบริการด้านภาษีของสหรัฐฯ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี