ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ Shopify Tax

การคำนวณโดยใช้ Shopify Tax มีให้บริการเฉพาะบางธุรกรรมเท่านั้น โดยที่ปลายทางของคำสั่งซื้อต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกา หากไม่สามารถคํานวณภาษีโดยใช้ Shopify Tax ได้ ระบบจะใช้การคํานวณภาษีโดยใช้การคํานวณที่ไม่ถูกต้องตามการลงทะเบียน ซึ่งไม่ใช่การคํานวณที่ถูกต้อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ภาษีของสหรัฐฯ หรือการตั้งค่าภาษีตามการลงทะเบียน

การคำนวณโดยใช้ Shopify Tax ไม่พร้อมใช้งานในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • คำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา
  • คำสั่งซื้อที่สร้างโดยแอปจากภายนอกและ API เช่น ปุ่มซื้อ, Facebook และคำสั่งซื้อของ Amazon
  • คำสั่งซื้อที่มีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการที่มีการกำหนดภาษีสินค้าหรืออัตราค่าจัดส่งเองที่เกี่ยวข้อง
  • ระบบจะไม่รวมภาษีที่พักโดยอัตโนมัติใน Shopify Tax หากคุณต้องการเพิ่มภาษีที่พักไปยังธุรกรรมของคุณ คุณจะต้องใช้ Manual Tax

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี