ภาษีของสหภาพยุโรป

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในสหภาพยุโรป คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าของคุณตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อยืนยันว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

ในเดือนสิงหาคม 2020 วิธีการตั้งค่าภาษีของสหภาพยุโรปมีการเปลี่ยนแปลง

หากธุรกิจของคุณอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) และคุณต้องการขายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ภายในสหภาพยุโรป คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับเขตอำนาจศาลในพื้นที่ของคุณสำหรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มจะช่วยให้คุณสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าของคุณได้ในสหภาพยุโรปโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขา คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดภาษีเองสำหรับสินค้าที่มีอัตราภาษีพิเศษได้

Shopify จะช่วยในการเรียกเก็บภาษีการขายโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่ชำระเงินหรือยื่นภาษีให้คุณ เมื่อคุณรู้ว่าตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษี คุณสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าร้านค้า Shopify ของคุณเพื่อเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้อง

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี