EU-skatter

Från och med augusti 2020 har metoden för att ställa in EU-skatter ändrats.

Om ditt företag är baserat i ett EU-land, och du vill sälja till andra länder inom EU, måste du registrera dig för ett momsregistreringsnummer hos din lokala myndighet. Momsregistreringsnumret gör det möjligt för dig att debitera dina kunder moms i EU, baserat på deras plats. Du kan ställa in skatteundantag för produkter som har specialskattesatser.

Du kan använda Shopify för att automatisera debitering av skatter men du kan inte använda Shopify för att skicka in eller rapportera dina skatter åt dig. När du vet var du är ansvarig för att debitera skatt kan du följa denna vägledning för att försäkra att du har konfigurerat din Shopify-butik till att debitera de korrekta skattesatserna.

Obs! Övergångsperioden till Brexit upphörde den 31 december 2020. Nya regler trädde därför i kraft den 1 januari 2021 som gäller för försäljning mellan Storbritannien och EU. Läs mer om vad det innebär för ditt företag.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis