Registreringsbaserade skatter i Tyskland

Om du redan använder Shopify för att sälja i Tyskland så kan du uppdatera dina skatteinställningar genom att lägga till ett momsregistreringsnummer, så att de återspeglar dina skatteregistreringar. Den här förändringen påverkar inte hur skatt debiteras på dina produkter.

När du uppdaterar dina skatteinställningar blir du ombedd att ange ditt företags momsregistreringsnummer. När du har lagt till det ställs skattesatser automatiskt in som gäller i de områden som du har registrerat dig för.

Shopify-support kan hjälpa dig att uppdatera dina skatteinställningar i din Shopify-administratör men kan inte tillhandahålla juridisk skatterådgivning. Kontakta Shopify-support om du behöver hjälp med att ändra dina skatteinställningar. Kontakta lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare om du behöver hjälp med att förstå dina skatteförpliktelser.

Vad är ett momsregistreringsnummer? Behöver jag ha ett?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat ett mervärdesskatteregistreringsnummer (VATIN), är en identifierare som används i Tyskland och i många EU-länder. Det tillhandahålls till dig av ett lands skattemyndighet när du har registrerat dig hos dem. Detta nummer utfärdas av länder för att handlare ska kunna debitera mervärdesskatt.

Hur vet jag om jag behöver registrera mig för att debitera moms i Tyskland?

Det är ditt ansvar att rådfråga lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare för att se till att du debiterar dina kunder korrekta skattesatser och för att försäkra att du deklarerar och skickar in dina skatter korrekt.

Måste jag registrera mig för ett momsregistreringsnummer i andra länder i EU?

Om du har för avsikt att sälja till EU-länder kan du behöva registrera dig hos skattemyndigheter i dessa regioner eller så kan du registrera dig för One Stop Shop. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och var du säljer, samt på enskilda myndigheters krav. Det är ditt ansvar att avgöra var du måste registrera dig för att debitera moms.

Om du har en betydande närvaro i ett land ska du kontakta landets skattemyndighet för att avgöra om du behöver registrera dig för att hämta in skatt.

Hur registrerar jag ett momsregistreringsnummer?

 1. Få formuläret "Fragebogen zur steuerlichen Erfassung" (Enkät för skatteregistrering): Du kan få detta formulär från det lokala skatteverket (Finanzamt) eller ladda ner det från deras webbplats.
 2. Fyll i blanketten: Fyll i blanketten med den nödvändiga informationen, uppge korrekta detaljer om ditt företag, såsom namn, adress och kontaktuppgifter.
 3. Hämta in underlag: Sådana dokument kan inkludera identitetsbevis, adressbevis, företagsregistreringsdokument och andra relevanta papper.
 4. Skicka in formuläret: Se till att du har inkluderat all nödvändig information, dokumentation och att formuläret är undertecknat och daterat innan du skickar in det till lämpligt skattekontor.

Registreringsprocessen tar vanligtvis cirka 2 till 6 veckor. Under denna tid kommer skattemyndigheten att granska din ansökan och verifiera den angivna informationen. De kan kontakta dig om de behöver ytterligare dokumentation eller har ytterligare frågor.

När din registrering är godkänd får du momsregistreringsnumret från skattekontoret. Det här numret är nödvändigt för att du ska kunna hämta in och bokföra moms på din försäljning i Tyskland.

Registreringsprocessen kan inkludera ytterligare krav eller steg beroende på dina specifika omständigheter. Det är ditt ansvar att rådgöra med en skatterådgivare eller lokala skattemyndigheter angående specifika frågor eller funderingar i samband med registreringsprocessen.

Hur anmäler jag mig för att debitera skatt i ett EU-land?

Om du behöver registrera dig för att ta ut skatt i ett EU-land kan du kontakta landets skattemyndigheter.

När du har registrerat dig ska du lägga till ditt momsregistreringsnummer på sidan Skatter.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet länder/regioner klickar du på Europeiska unionen.
 3. Klicka på Ta upp moms i avsnittet Moms på försäljning inom EU.
 4. Välj ett land där du är registrerad.
 5. I momsregistreringsnummer anger du ditt momsregistreringsnummer.
 6. Klicka ta upp moms.
 7. Valfritt: Klicka på Hämta in moms för att lägga till fler regioner och kontonummer.

Du kan ta bort eller ändra dina registreringar eller kontonummer med knappen ... intill landsnamn och kontonummer i avsnittet Skatteregistreringar.

Kan jag åsidosätta skatteinställningar?

Ja. Se Ändring av skattesats och undantag för mer information.

Var kan jag få mer hjälp?

Shopify-supporten kan hjälpa dig med hur du ändrar dina inställningar, men kan inte ge råd om huruvida du ska ändra dina inställningar eller inte. Om du behöver hjälp med att avgöra om du ska registrera ett momsnummer i ett medlemsland och debitera dina kunder skatter är din bästa resurs en lokal expert, såsom en revisor eller finansiell rådgivare. Du kan också vända dig direkt till enskilda skattemyndigheter.

Vad behöver jag veta om försäljning inom EU?

Om du vill ta upp moms vid betalning i kassan måste du ansöka om ett momsregistreringsnummer. För att hjälpa dig hantera den komplexa processen med att registrera ett momsregistreringsnummer, bokföra försäljning och remittera moms, har EU introducerat One Stop Shop (OSS) för handlare i EU och Import One Stop Shop (IOSS) för handlare som importerar till EU. Kontakta en lokal skatterådgivare om du inte är säker på om du ska ansöka om OSS.

När du har fått ditt OSS-nummer så måste du lägga till det i din skatteregistrering i Shopify-administratören. Innan du lägger till ditt OSS-nummer i skatteregistreringen så ska du se till att du har ställt in en leveransprofil för Europeiska unionen.

Om du inte tar upp moms och tullavgifter under betalningsprocessen kommer dina kunder betala detta till budföretaget vid leverans.

Ställa in skatter

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet länder/regioner klickar du på Europeiska unionen.
 3. Klicka på Ta upp moms på sidan Moms på försäljning inom EU.
 4. Välj hur du ska vara registrerad för moms.

  • Om du är registrerad för OSS-systemet och du planerar att skicka in en enda momsretur för all försäljning till kunder i EU-medlemsländerna väljer du One-Stop Shop-registrering.
  • Om din butik har en årlig försäljning på 10 000 EUR eller mindre och du planerar att skicka in en momsretur till din lokala skattemyndighet väljer du Undantag för mikroföretag. Undantag för mikroföretag är inte tillgängligt om du har mer än en momsregistrering.
  • Om du planerar att skicka in en momsretur direkt till skattemyndigheterna i EU-medlemsländer som du levererar till väljer du Landsspecifik registrering.
 5. Klicka på Nästa.

 6. Gör något av följande:

  • Om du har valt One-Stop Shop-registrering anger du momsregistreringsnumret för det land där du är registrerad och klickar på Ta upp moms. Om du behöver lägga till ytterligare momsregistreringar klickar du på Lägg till land på sidan Moms på försäljning inom EU.
  • Om du har valt Undantag för mikroföretag anger du momsregistreringsnumret för ditt hemland och klickar på Ta upp moms.
  • Om du har valt Landsspecifik registrering anger du momsregistreringsnumret för det land där du är registrerad och klickar på Ta upp moms. Om du behöver lägga till ytterligare momsregistreringar klickar du på Lägg till land på sidan Moms på försäljning inom EU.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis