Kanadensiska skatter

Från och med januari 2019 har metoden för att ställa in kanadensiska skatter ändrats. Om du ser ett meddelande om att uppdatera dina inställningar för kanadensisk skatt på sidan Skatter och tullavgifter, kan du uppdatera till det nya sättet:

När du fastställer vilka försäljningsskatter du behöver debitera i Kanada, kan du ställa in din Shopify-butik för att automatiskt hantera de skattesatser du debiterar dina kunder. Du kan ställa in åsidosättning av skatt för produkter som har särskilda skattesatser.

Shopify bidrar till att förenkla förfarandena för att ta ut moms men Shopify skickar inte in eller betalar din skatt åt dig. Shopify-support kan hjälpa dig att se till att du har rätt inställningar för ditt företag, när du väl vet var du är skyldig att ta ut skatt. Det är ditt ansvar att kolla med de kanadensiska och provinsiella skattebyråerna eller en skatterevisorerna för att se till att du tar ut korrekt momssats för dina kunder och att du deklarerar och skickar in din skatt korrekt.

Se kanadensiska skattereferenser för en sammanfattning av kanadensiska skatteregler.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis