ภาษีของแคนาดา

หมายเหตุ: คู่มือนี้เกี่ยวข้องกับผู้ขายในแคนาดา

วิธีใหม่ในการตั้งค่าภาษีของแคนาดาเปิดตัวในเดือนมกราคม 2019 หากคุณเห็นข้อความให้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของแคนาดาในหน้าภาษีของคุณ คุณสามารถอัปเดตเป็นวิธีใหม่ได้ดังนี้:

เมื่อคุณเรียกเก็บภาษีการขายในแคนาดา คุณสามารถตั้งให้ทาง Shopify ตั้งค่าอัตราภาษีที่ใช้ในแคนาดาให้คุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดภาษีเองสำหรับสินค้าที่มีอัตราภาษีพิเศษได้

แม้ว่า Shopify ช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการเรียกเก็บภาษีการขาย แต่ Shopify จะไม่โอนเงินหรือยื่นภาษีให้แก่คุณ เราสามารถช่วยคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ เมื่อคุณรู้ว่าจะต้องรับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษีตรงส่วนใด การตรวจสอบกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภาษีในท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเก็บอัตราภาษีการขายกับลูกค้าตามจำนวนที่ถูกต้อง รวมถึงตรวจสอบว่าคุณยื่นหรือชำระภาษีได้อย่างถูกต้องเป็นหน้าที่ของคุณ

หากต้องการข้อมูลสรุปกฎเกณฑ์ด้านภาษีของแคนาดา โปรดดูที่การอ้างอิงภาษีของแคนาดา

ในส่วนนี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี