ภาษีของแคนาดา

ในเดือนมกราคม 2019 ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตั้งค่าภาษีของแคนาดา หากคุณเห็นข้อความให้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของแคนาดาในหน้าภาษีและอากร คุณก็สามารถอัปเดตเป็นวิธีใหม่ได้ดังนี้:

เมื่อคุณเรียกเก็บภาษีการขายในแคนาดา คุณสามารถตั้งให้ทาง Shopify ตั้งค่าอัตราภาษีที่ใช้ในแคนาดาให้คุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดภาษีเองสำหรับสินค้าที่มีอัตราภาษีพิเศษได้

แม้ว่า Shopify ช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการเรียกเก็บภาษีการขาย แต่ Shopify จะไม่ชำระหรือยื่นภาษีให้แก่คุณ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ เมื่อคุณรู้ว่าจะต้องรับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษีตรงส่วนใด คุณมีหน้าที่ตรวจสอบกับหน่วยงานด้านภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของเขตและของแคนาดา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีการขายกับลูกค้าตามจำนวนที่ถูกต้อง รวมถึงตรวจสอบว่าคุณยื่นและชำระภาษีได้อย่างถูกต้อง

หากต้องการข้อมูลสรุปกฎเกณฑ์ด้านภาษีของแคนาดา โปรดดูที่การอ้างอิงภาษีของแคนาดา

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี