ภาษีของสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในสหราชอาณาจักร คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

ช่วงการเปลี่ยนผ่าน Brexit ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ด้วยเหตุนี้ กฎหมายใหม่จะมีผลกับการขายระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 เป็นต้นไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

ในเดือนธันวาคม 2020 วิธีการตั้งค่าภาษีของสหราชอาณาจักรได้มีการเปลี่ยนแปลง

หากธุรกิจของคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรและคุณต้องการขายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศเหล่านั้นเพื่อรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มช่วยให้คุณสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าของคุณในสหภาพยุโรปได้โดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขา คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดภาษีเองสำหรับสินค้าที่มีอัตราภาษีพิเศษได้

คุณสามารถใช้ Shopify เพื่อช่วยในการเรียกเก็บภาษีโดยอัตโนมัติ แต่คุณไม่สามารถใช้ Shopify ในการชำระหรือยื่นภาษีให้คุณได้ เมื่อคุณทราบว่าคุณต้องรับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษีที่ใด คุณสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าร้านค้า Shopify ของคุณให้เรียกเก็บภาษีในอัตราที่ถูกต้อง

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี