ภาษีที่อิงจากการจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในสหราชอาณาจักร คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

หากคุณใช้ Shopify ในการขายสินค้าในสหราชอาณาจักรอยู่แล้ว คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณเพื่อแสดงการจดทะเบียนภาษีของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลต่อการเรียกเก็บภาษีสินค้าของคุณ

เมื่อคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณ ระบบจะขอให้คุณระบุหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่เพิ่มหมายเลขดังกล่าวแล้ว จึงจะมีการกำหนดอัตราภาษีซึ่งมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่คุณลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ แต่จะไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายเกี่ยวกับภาษีได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจภาระผูกพันด้านภาษีของคุณ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ในหน้านี้

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ฉันต้องมีหรือไม่

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VATIN) เป็นตัวระบุที่ใช้ในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ซึ่งจะมอบให้คุณโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศหลังจากที่คุณลงทะเบียนกับหน่วยงานเหล่านั้น โดยหมายเลขนี้จะออกโดยประเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้ขายสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในสหราชอาณาจักรหรือไม่

โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องลงทะเบียนหากมียอดขายในสหราชอาณาจักรเท่ากับหรือมากกว่า 85,000 ปอนด์สเตอร์ลิงภายในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งเกณฑ์นี้จะนำไปใช้กับผู้ขายที่อยู่ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น หากคุณอยู่นอกสหราชอาณาจักร ให้ดูที่ภาษีของสหราชอาณาจักรและ Brexit

ฉันต้องลงทะเบียนสำหรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศอื่นหรือไม่

หากคุณประสงค์ที่จะขายสินค้าไปยังประเทศในสหภาพยุโรป คุณอาจต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในภูมิภาคเหล่านั้น ซึ่งกระบวนการจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณตั้งอยู่และขายสินค้าในพื้นที่ไหนและรัฐบาลของแต่ละแห่งมีข้อกำหนดอย่างไร คุณต้องรับผิดชอบในการพิจารณาว่าคุณต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ไหนบ้าง

หากคุณมีตัวตนอย่างมีนัยสำคัญในประเทศ คุณควรติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของประเทศนั้นเพื่อยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่

ฉันจะลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในประเทศในสหภาพยุโรปได้อย่างไร

หากคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในประเทศในสหภาพยุโรป คุณสามารถติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศนั้นๆ ได้

หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนแล้ว ให้เพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณในหน้าภาษี

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก “สหภาพยุโรป
 3. ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป ให้คลิกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. เลือกประเทศที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
 5. ในส่วน หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ
 6. คลิกที่ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเพิ่มภูมิภาคและหมายเลขบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณได้โดยใช้ปุ่ม ... ถัดจากชื่อประเทศและหมายเลขบัญชีในส่วน การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉันจะสามารถกำหนดการตั้งค่าภาษีเองได้หรือไม่

ใช่ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าการกำหนดภาษีเองในสหราชอาณาจักรจะได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อคุณอัปเดต ให้ดูที่การกำหนดภาษีเอง

ฉันสามารถรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จากที่ใด

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่า แต่ไม่สามารถให้คำแนะนำได้ว่าคุณควรเปลี่ยนการตั้งค่าหรือไม่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าคุณควรลงทะเบียนกับประเทศสมาชิกด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณหรือไม่ แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของคุณคือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่น นักบัญชี หรือที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของแต่ละประเทศได้โดยตรง

ฉันต้องทราบอะไรเกี่ยวกับ Brexit บ้าง

หากคุณขายให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ว่า Brexit มีผลอย่างไรต่อธุรกิจของคุณคือการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ เพื่อเป็นการเริ่มต้น กฎหมายใหม่บางข้อที่มีผลบังคับใช้เมื่อทำการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร ได้แก่:

 • การขายสินค้าจากผู้ขายในสหราชอาณาจักรไปยังลูกค้าในสหภาพยุโรปได้กลายเป็นการส่งออก (การส่งสินค้าจากประเทศหรือสหภาพศุลกากรไปยังนอกประเทศหรือสหภาพศุลกากร) แทนที่จะเป็นการจัดส่ง (การส่งสินค้าจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปหนึ่งไปยังรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ )
 • ผู้ขายในสหราชอาณาจักรอาจต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและบัญชีเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าในสหภาพยุโรป
 • หลายประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอาจมีการกำหนดให้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ห่วงโซ่อุปทานของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า และตำแหน่งที่จัดส่งสินค้า
 • คุณอาจต้องมีหมายเลข EORI สำหรับสหภาพยุโรป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของ Brexit ต่อธุรกิจของคุณ

ฉันต้องทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับการขายในสหภาพยุโรป

เมื่อผู้ขายภายนอกสหภาพยุโรปจัดส่งคำสั่งซื้อไปยังลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป การจัดส่งจะต้องเป็นไปตามกฎการนำเข้าและอากรดังต่อไปนี้

 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือน้อยกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสำหรับการนำเข้า

หากคุณไม่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรืออากรในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจะต้องจ่ายภาษีดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการขนส่งเมื่อได้รับสินค้า

หากคุณต้องการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการชำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยคุณจัดการกับความยุ่งยากในการลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานยอดขาย และโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม สหภาพยุโรปจึงจัดทำแผน Import One-Stop Shop (IOSS) ขึ้น หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องนำ IOSS มาใช้หรือไม่ ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ของคุณ

หลังจากที่คุณได้รับหมายเลข IOSS ของคุณแล้ว คุณต้องเพิ่มหมายเลขนี้ไปยังการจดทะเบียนภาษีในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ก่อนที่คุณจะเพิ่มหมายเลข IOSS ไปยังการจดทะเบียนภาษีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่งของสหภาพยุโรปแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วน ภาษีภูมิภาค นอกจาก สหภาพยุโรป ให้คลิกที่ “จัดการ
 3. ในส่วนการจัดส่งไปยังส่วนสหภาพยุโรป ให้คลิก “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม” ที่อยู่ถัดจากภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายไปยังสหภาพยุโรป
 4. เลือกประเทศที่คุณลงทะเบียนไว้เพื่อ IOSS จากประเทศที่ลงทะเบียน
 5. ในหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของ IOSS ให้พิมพ์หมายเลข IOSS ของคุณ
 6. คลิกที่ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลังจากที่ฉันอัปเดตการตั้งค่าภาษีของฉันแล้ว ทำไมจำนวนภาษีจึงแตกต่างจากในใบสั่งซื้อของลูกค้าก่อนหน้านี้

ในคำสั่งซื้อบางรายการ คุณอาจสังเกตเห็นความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในมูลค่าภาษีรวมของคุณหลังจากที่คุณได้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณแล้ว ความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้นจากการปัดเศษมูลค่าภาษีในระดับสินค้าแต่ละรายการแทนที่จะเป็นระดับใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณการปัดเศษได้ใน การตั้งค่าภาษีของสหราชอาณาจักร

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี