Registreringsbaserte skatter i Storbritannia

Hvis du allerede bruker Shopify til å selge i Storbritannia kan du oppdatere skatteinnstillingene for å reflektere skatteregistreringene dine. Denne endringen påvirker ikke hvordan skatter belastes på produktene dine.

Når du oppdaterer skatteinnstillingene dine blir du bedt om å oppgi et MVA-nummer. Når dette er lagt til vil skattesatser som gjelder i områdene du er registrert for automatisk settes.

Shopify-brukerstøtte kan hjelpe deg med å oppdatere skatteinnstillingene i Shopify-administrator, men kan ikke yte juridisk skatterådgivning. Hvis du trenger hjelp med å endre skatteinnstillingene dine kan du kontakte Shopify-brukerstøtte. Hvis du trenger hjelp med å forstå skatteforpliktelsene dine må du kontakte lokale skattemyndigheter eller en skatteadvokat.

Hva er et MVA-nummer? Trenger jeg et?

Et MVA-nummer, også kalt et identifikasjonsnummer for omsetningsavgift (VATIN), er en identifikator som brukes i Storbritannia og EU. Det tildeles deg av skattemyndighetene i et land når du registrerer deg hos dem. Dette nummeret utstedes av land for at forhandlere kan belaste merverdiavgift.

Hvordan kan jeg vite om jeg må registrere meg for å belaste skatter i Storbritannia?

Vanligvis må du registrere deg dersom salgene dine i Storbritannia tilsvarer eller er større enn 85 000 GBP innenfor en 12-månedersperiode. Denne grensen gjelder kun for forhandlere som er lokalisert i Storbritannia. Hvis du befinner deg utenfor Storbritannia kan du se britiske skatter og Brexit.

Må jeg registrere meg for et MVA-nummer i andre land?

Hvis du har planer om å selge til land i EU kan det være at du må registrere deg hos skattemyndigheter i disse regionene. Prosessen varierer avhengig av hvor bedriften din er basert og hvor du selger, og av individuelle myndighetskrav. Det er ditt ansvar å avgjøre om du må registrere deg for å belaste MVA.

Hvis du har en betydelig tilstedeværelse i et land, bør du kontakte skattemyndighetene i dette landet for å bekrefte om du må registrere deg for å samle inn skatter.

Hvordan registrerer jeg meg for å belaste skatter i et EU-land?

Hvis du må registrere deg for å belaste skatter i et EU-land kan du kontakte skattemyndighetene i det aktuelle landet.

Når du har registrert deg legger du til MVA-nummeret på Skatter-siden.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Skatter.
 2. Gå til Skatteregioner-seksjonen og klikk på Sett opp ved siden av Storbritannia.
 3. I seksjonen MVA-innhenting klikker du på Samle inn MVA.
 4. Velg et land du er registrert i.
 5. I MVA-nummer angir du MVA-nummeret ditt.
 6. Klikk på Samle inn MVA.
 7. Valgfritt: For å legge til flere regioner og kontonumre klikker du på Innhent MVA.

Du kan slette eller endre registreringene eller kontonumrene dine med ...-knappen ved siden av landets navn og kontonummer i Skatteregistreringer-seksjonen.

Vil jeg kunne overstyre avgiftsinnstillingene?

Ja. Ja. For mer informasjon om hvordan endrede skattesatser i Storbritannia påvirkes når du oppdaterer, kan du se Endre skattesatser.

Hvor kan jeg gå for å få mer hjelp?

Shopify-brukerstøtte kan hjelpe deg med hvordan du endrer innstillingene, men kan ikke rådgi deg om hvorvidt du bør endre innstillingene. Hvis du trenger hjelp til å avgjøre om du må registrere deg hos MVA-medlemsland og belaste kundene dine skatter, er den beste ressursen en lokal ekspert, som en regnskapsfører eller økonomisk rådgiver. Du kan også kontakte de enkelte landenes skattemyndigheter direkte.

Hva trenger jeg å vite om Brexit?

Hvis du selger til kunder i Storbritannia er det best å ta kontakt med en lokal skattekonsulent for å få informasjon om hvordan Brexit påvirker din bedrift. Som et utgangspunkt er det etterfølgende noen av de nye lovene som gjelder når man selger til kunder i Storbritannia:

 • Salget av varer fra britiske kjøpmenn til EU-kunder har blitt eksport (sending av varer fra et land eller en tollunion til utenfor landet eller toll unionen) i stedet for sendinger (sending av varer fra en medlemsstat i EU til en annen EU-medlemsland).
 • Britiske forhandlere kan måtte registrere seg for MVA, og ta høyde for import-MVA i EU.
 • MVA-registreringer kan være nødvendig i flere EU-medlemsland avhengig av flere ulike faktorer, inkludert (men ikke begrenset til) leverandørkjeden din, kundenes plassering og hvor varene leveres.
 • Det kan være at du trenger et EU EORI-nummer.

Finn ut mer om hvordan Brexit påvirker din bedrift.

Hvorfor er skattebeløpene ulike enn før på kundenes bestillinger etter at jeg har oppdatert skatteinnstillingene?

I noen bestillinger kan du oppleve et lite avvik i de totale avgiftsbeløpene etter at du har oppdatert skatteinnstillingene dine. Dette avviket skyldes at avgiftsbeløpene rundes av på varelinjenivå, i stedet for på fakturanivå. Du kan finne ut mer om avrundingsberegninger i Sette opp britiske avgifter.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis