Sette opp skatter for Storbritannia

Hvis du er ny i Shopify, må du før du starter salget avgjøre om du må belaste avgifter. Det kan være at du må registrere deg hos ulike MVA-medlemsland. Deretter kan du sette opp skatter i Shopify for å bidra til å sikre at du belaster riktige skatter uansett hvor du selger.

Før du begynner å sette opp skatter for Storbritannia i Shopify

Du må finne ut om du må belaste skatter. Hvis du ikke er sikker må du snakke med lokale skattemyndigheter eller en skatteadvokat. Vanligvis må du registrere deg for MVA hvis du befinner deg i Storbritannia og salgene dine til kunder i Storbritannia tilsvarer eller er større enn 85 000 GBP i løpet av en 12-månedersperiode.

Hvis du har planer om å selge til land i EU kan det være at du må registrere deg hos skattemyndighetene i disse regionene, som et resultat av Brexit. Prosessen varierer avhengig av hvor virksomheten din er basert, hvor du selger samt individuelle myndighetskrav. Det er ditt ansvar å avgjøre hvor du må registrere deg for å belaste MVA.

Sett opp regionene du er registrert i

Når du har registrert deg og har et MVA-nummer, kan du konfigurere avgifter. Du må bare utføre denne oppgaven én gang.

Steg:

  1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
  2. Klikk Storbritannia i seksjonen Land/områder.
  3. I seksjonen MVA-innhenting klikker du på Samle inn MVA.
  4. Angi MVA-nummeret ditt i MVA-nummer. Hvis du har søkt om et MVA-nummer men ikke har fått det enda, lar du feltet stå tomt. Du kan oppdatere det når du mottar nummeret.
  5. Klikk på Samle inn MVA.

Når du har satt opp skatteregioner kan du opprette endrede skattesatser for produkter der standardsatsene for skatt ikke gjelder.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis