Thiết lập thuế Vương quốc Anh

Nếu bạn mới làm quen với Shopify, trước khi bắt đầu bán, bạn cần xác định có nên tính thuế hay không. Có thể bạn sẽ cần phải đăng ký với nhiều quốc gia thành viên thuế GTGT khác nhau. Sau đó, bạn có thể thiết lập các khoản thuế trong Shopify để đảm bảo tính đúng thuế dù bán ở bất cứ đâu.

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập thuế Vương quốc Anh trong Shopify

Bạn cần xác định xem có cần thu thuế hay không. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế. Thông thường, bạn cần đăng ký thuế GTGT nếu doanh thu bán hàng của bạn ở Vương quốc Anh đạt từ 85.000 GBP trở lên trong vòng 12 tháng.

Do tác động của Brexit, nếu định bán hàng cho các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, bạn có thể sẽ phải đăng ký với cơ quan thuế tại những khu vực đó. Quá trình đăng ký sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh và nơi bán hàng, cũng như theo từng yêu cầu của chính phủ. Bạn có trách nhiệm xác định cần đăng ký thu thuế GTGT ở đâu.

Thiết lập khu vực đã đăng ký

Sau khi đăng ký và có số thuế GTGT, bạn có thể thiết lập các khoản thuế. Bạn chỉ cần thực hiện tác vụ này một lần.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
  2. Trong mục Quốc gia/vùng, nhấp vào Vương quốc Anh.
  3. Trong mục Thu thuế GTGT, nhấp vào Thu thuế GTGT.
  4. Trong mục Số thuế GTGT, nhập mã số thuế GTGT của bạn. Nếu bạn đã đăng ký số thuế GTGT nhưng chưa có, vui lòng để trống mục này. Bạn có thể cập nhật khi nhận được mã số của mình.
  5. Nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).

Sau khi thiết lập vùng thuế, bạn có thể tạo ghi đè thuế cho sản phẩm tại nơi không áp dụng thuế suất mặc định.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí