Thiết lập thuế Vương quốc Anh

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho thương nhân bán hàng tại Vương Quốc Anh. Bạn chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo rằng bạn tính đúng thuế suất cho khách hàng và đảm bảo rằng bạn nộp và chuyển thuế một cách chính xác.

Nếu bạn mới làm quen với Shopify, trước khi bắt đầu bán, bạn cần xác định có nên tính thuế hay không. Có thể bạn sẽ cần phải đăng ký với nhiều quốc gia thành viên thuế GTGT khác nhau. Sau đó, bạn có thể thiết lập các khoản thuế trong Shopify để đảm bảo tính đúng thuế dù bán ở bất cứ đâu.

Lưu ý: nếu bạn đang bán hàng trên Shopify, vui lòng tham khảo Thuế theo đăng ký tại Vương Quốc Anh.

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập thuế Vương quốc Anh trong Shopify

Bạn cần xác định xem có cần thu thuế hay không. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế. Thông thường, bạn sẽ cần đăng ký thuế GTGT nếu doanh số bán hàng của bạn ở Vương quốc Anh bằng hoặc lớn hơn 85.000 GBP trong vòng 12 tháng.

Do tác động của Brexit, nếu định bán hàng cho các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, bạn có thể sẽ phải đăng ký với cơ quan thuế tại những khu vực đó. Quá trình đăng ký sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh và nơi bán hàng, cũng như theo từng yêu cầu của chính phủ. Bạn có trách nhiệm xác định cần đăng ký thu thuế GTGT ở đâu.

Thiết lập khu vực đã đăng ký

Sau khi đã đăng ký với các quốc gia thành viên thuế GTGT và có số thuế GTGT, bạn có thể thiết lập các khoản thuế. Bạn chỉ cần thực hiện tác vụ này một lần.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
  2. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), bên cạnh Vương quốc Anh, nhấp vào Set up (Thiết lập).
  3. Trong mục VAT collection (Thu thuế GTGT), nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).
  4. Chọn quốc gia nơi bạn đăng ký.
  5. Trong mục Số thuế GTGT, nhập mã số thuế GTGT của bạn. Nếu bạn đã đăng ký số thuế GTGT nhưng chưa có, vui lòng để trống mục này. Bạn có thể cập nhật khi nhận được mã số của mình.
  6. Nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).
  7. Không bắt buộc: Để thêm vùng và số tài khoản, nhấp vào Start collecting VAT (Bắt đầu thu thuế GTGT).

Sau khi thiết lập vùng thuế, bạn có thể tạo ghi đè thuế cho sản phẩm tại nơi không áp dụng thuế suất mặc định.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí