Konfiguracja podatków w Wielkiej Brytanii

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z platformy Shopify, zanim rozpoczniesz sprzedaż, musisz ustalić, czy masz obowiązek naliczania podatku. Konieczne może być zarejestrowanie się dla celów VAT w różnych krajach członkowskich. Następnie możesz skonfigurować podatki w Shopify, co pomoże Ci zapewnić prawidłowość naliczanych stawek niezależnie od miejsca prowadzenia sprzedaży.

Zanim rozpoczniesz konfigurowanie podatków brytyjskich w Shopify

Musisz ustalić, czy masz obowiązek naliczania podatków. Jeśli nie masz co do tego pewności, skontaktuj się z lokalnymi organami podatkowymi lub doradcą podatkowym. Zazwyczaj musisz się zarejestrować dla celów VAT, jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii i wartość Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii w okresie 12 miesięcy wynosi co najmniej 85 000 GBP.

Jeśli zamierzasz prowadzić sprzedaż do krajów w UE, możesz podlegać wymogowi rejestracji w urzędach skarbowych w tych regionach z powodu Brexitu. Proces ten różni się w zależności od lokalizacji firmy i miejsca sprzedaży oraz poszczególnych wymogów administracyjnych. Twoim obowiązkiem jest ustalenie miejsca, w którym musisz się zarejestrować, aby naliczać VAT.

Skonfiguruj regiony, w których jesteś zarejestrowany (-a)

Po zarejestrowaniu w krajach członkowskich, w których obowiązuje VAT, i otrzymaniu numeru identyfikacji podatkowej VAT, możesz skonfigurować podatki. Musisz wykonać to zadanie tylko raz.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki.
  2. W sekcji Regiony podatkowe obok kraju Wieka Brytaniakliknij opcję Konfiguruj.
  3. W sekcji Podatek VAT od sprzedaży w ramach UE kliknij opcję Pobierz VAT.
  4. Wybierz kraj w którym jesteś zarejestrowany(-a).
  5. W polu Numer VAT wprowadź swój numer VAT. Jeśli wystąpiłeś(-aś) o numer VAT, ale jeszcze go nie masz, pozostaw to pole puste. Możesz go zaktualizować po otrzymaniu.
  6. Kliknij Pobierz VAT.
  7. Opcjonalnie: Dodaj więcej regionów i numerów kont, kliknij Rozpocznij pobieranie podatku VAT.

Po skonfigurowaniu regionów podatkowych możesz utworzyć nadpisania podatku dla produktów, dla których nie obowiązują domyślne stawki podatku.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo