Konfiguracja podatków w Wielkiej Brytanii

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z platformy Shopify, zanim rozpoczniesz sprzedaż, musisz ustalić, czy masz obowiązek naliczania podatku. Konieczne może być zarejestrowanie się dla celów VAT w różnych krajach członkowskich. Następnie możesz skonfigurować podatki w Shopify, co pomoże Ci zapewnić prawidłowość naliczanych stawek niezależnie od miejsca prowadzenia sprzedaży.

Zanim rozpoczniesz konfigurowanie podatków brytyjskich w Shopify

Musisz ustalić, czy masz obowiązek naliczania podatków. Jeśli nie masz co do tego pewności, skontaktuj się z lokalnymi organami podatkowymi lub doradcą podatkowym. Zazwyczaj musisz się zarejestrować dla celów VAT, jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii i wartość Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii w okresie 12 miesięcy wynosi co najmniej 85 000 GBP.

Jeśli zamierzasz prowadzić sprzedaż do krajów w UE, możesz podlegać wymogowi rejestracji w urzędach skarbowych w tych regionach z powodu Brexitu. Proces ten różni się w zależności od lokalizacji firmy i miejsca sprzedaży oraz poszczególnych wymogów administracyjnych. Twoim obowiązkiem jest ustalenie miejsca, w którym musisz się zarejestrować, aby naliczać VAT.

Skonfiguruj regiony, w których jesteś zarejestrowany (-a)

Po zarejestrowaniu się i otrzymaniu numeru identyfikacji podatkowej VAT możesz skonfigurować podatki. Musisz wykonać to zadanie tylko raz.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
  2. W sekcji Kraje/regiony kliknij Wielka Brytania.
  3. W sekcji Pobieranie VAT kliknij Pobierz VAT.
  4. W polu Numer VAT wprowadź swój numer VAT. Jeśli wystąpiłeś(-aś) o numer VAT, ale jeszcze go nie masz, pozostaw to pole puste. Możesz go zaktualizować po otrzymaniu.
  5. Kliknij Pobierz VAT.

Po skonfigurowaniu regionów podatkowych możesz utworzyć nadpisania podatku dla produktów, dla których nie obowiązują domyślne stawki podatku.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo