Ställ in skatter i Storbritannien

Obs! Denna vägledning gäller handlare som bedriver försäljning i Storbritannien. Det är ditt ansvar att rådfråga lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare för att se till att du debiterar dina kunder korrekta skattesatser och för att försäkra att du deklarerar och skickar in dina skatter korrekt.

Om du är nybörjare på Shopify måste du ta reda på om du ska debitera moms innan du påbörjar försäljningen. Du kan behöva registrera dig hos olika momsmedlemsländer. Därefter kan du ställa in dina skatter i Shopify för att försäkra att du debiterar korrekta satser oavsett var du säljer.

Obs! Om du redan har sålt på Shopify kan du istället hänvisa till Registreringsbaserade skatter i Storbritannien.

Innan du börjar konfigurera brittiska skatter i Shopify

Du måste avgöra om du ska debitera skatt. Kontakta lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare om du är osäker. Vanligtvis måste du registrera dig för moms om du befinner dig i Storbritannien och din försäljning till kunder i Storbritannien är lika med eller större än 85 000 GBP inom en 12-månadersperiod.

Om du har för avsikt att sälja till EU-länder kan du behöva registrera dig hos skattemyndigheter i dessa regioner som ett resultat av Brexit. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och vart du säljer, samt på de individuella myndigheternas krav. Det är ditt ansvar att bestämma var du måste registrera dig för att debitera moms.

Ställ in de regioner där du är registrerad

När du har registrerat dig hos momsregistreringsländerna och har ditt momsregistreringsnummer kan du ställa in dina skatter. Du behöver bara utföra den här uppgiften en gång.

Steg:

  1. Från Shopify-admin går du till Inställningar > Skatter.
  2. Klicka på Ställ in i avsnittet Skatteregioner bredvid Storbritannien.
  3. Klicka på Ta upp moms i avsnittet Moms på försäljning inom EU.
  4. Välj ett land där du är registrerad.
  5. Ange ditt momsregistreringsnummer i momsregistreringsnummer. Lämna det här fältet tomt om du har ansökt om ett momsregistreringsnummer men inte har ett än. Du kan uppdatera det när du får ditt nummer.
  6. Klicka ta upp moms.
  7. Valfritt: För att lägga till fler registrerings- och kontonummer klicka Börja ta upp moms.

När du har ställt in dina skatteregioner kan du skapa åsidosättningar av skatt för produkter där standardskattesatserna inte tillämpas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis