Registreringsbaserade skatter i Storbritannien

Obs! Denna vägledning gäller handlare som bedriver försäljning i Storbritannien. Det är ditt ansvar att rådfråga lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare för att se till att du debiterar dina kunder korrekta skattesatser och för att försäkra att du deklarerar och skickar in dina skatter korrekt.

Om du redan använder Shopify för att sälja i Storbritannien kan du uppdatera dina skatteinställningar för att återspegla dina skatteregistreringar. Den här förändringen påverkar inte hur skatt debiteras på dina produkter.

När du uppdaterar dina skatteinställningar blir du ombedd att ange ett momsregistreringsnummer. När det har lagts till ställs skattesatser automatiskt in som gäller i de områden som du har registrerat dig för.

Shopify-support kan hjälpa dig att uppdatera dina skatteinställningar i din Shopify-administratör men kan inte tillhandahålla juridisk skatterådgivning. Kontakta Shopify-support om du behöver hjälp med att ändra dina skatteinställningar. Kontakta lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare om du behöver hjälp med att förstå dina skatteförpliktelser.

Vad är ett momsregistreringsnummer? Behöver jag ha ett?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat ett mervärdesskatteregistreringsnummer (VATIN), är en identifierare som används i Storbritannien och EU. Det tillhandahålls dig av ett lands skattemyndighet när du har registrerat dig hos dem. Detta nummer utfärdas av länder för att handlare ska kunna debitera mervärdesskatt.

Hur vet jag om jag behöver registrera mig för att debitera skatt i Storbritannien?

Vanligtvis måste du registrera dig om din försäljning i Storbritannien är lika med eller större än 85 000 GBP inom en 12-månadersperiod. Denna tröskel gäller endast handlare som befinner sig i Storbritannien. Om du befinner dig utanför Storbritannien, se Brittiska skatter och Brexit.

Måste jag registrera mig för ett momsregistreringsnummer i andra länder?

Om du har för avsikt att sälja till EU-länder kan du behöva registrera dig hos skattemyndigheter i dessa regioner. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och var du säljer, samt på enskilda myndigheters krav. Det är ditt ansvar att bestämma var du måste registrera dig för att debitera moms.

Om du har en betydande närvaro i ett land ska du kontakta landets skattemyndighet för att avgöra om du behöver registrera dig för att hämta in skatt.

Hur anmäler jag mig för att debitera skatt i ett EU-land?

Om du behöver registrera dig för att ta ut skatt i ett EU-land kan du kontakta landets skattemyndigheter.

När du har registrerat dig ska du lägga till ditt momsregistreringsnummer på sidan Skatter.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet länder/regioner klickar du på Europeiska unionen.
 3. Klicka på Ta upp moms i avsnittet Moms på försäljning inom EU.
 4. Välj ett land där du är registrerad.
 5. I momsregistreringsnummer anger du ditt momsregistreringsnummer.
 6. Klicka ta upp moms.
 7. Valfritt: Klicka på Hämta in moms för att lägga till fler regioner och kontonummer.

Du kan ta bort eller ändra dina registreringar eller kontonummer med knappen ... intill landsnamn och kontonummer i avsnittet Skatteregistreringar.

Kan jag åsidosätta skatteinställningar?

Ja. Om du vill veta mer om hur Storbritanniens skatteundantag påverkas när du uppdaterar, se Skatteundantag.

Var kan jag få mer hjälp?

Shopify-supporten kan hjälpa dig med hur du ändrar dina inställningar, men kan inte ge dig råd om ifall du ska ändra dina inställningar. Om du behöver hjälp med att avgöra om du ska registrera dig hos momsmedlemsland och debitera dina kunder skatter är din bästa resurs en lokal expert, såsom en revisor eller finansiell rådgivare. Du kan också vända dig direkt till enskilda skattemyndigheter.

Vad behöver jag veta om Brexit?

Om du säljer till kunder i Storbritannien är det bästa sättet att få information om hur Brexit påverkar ditt företag genom att kontakta en lokal skatterådgivare. Som en startpunkt är några av de nya lagarna som gäller när vid försäljning till kunder i Storbritannien följande:

 • Försäljning av varor från brittiska handlare till kunder inom EU har blivit export (sändning av varor från ett land eller en tullunion till ett annat land eller en tullunion) snarare än avsändningar (sändning av varor från en EU-medlemsstat till en annan EU-medlemsstat).
 • Brittiska handlare i Storbritannien kan behöva registrera sig för moms och för att redovisa importmoms i EU.
 • Momsregistreringar kan krävas i flera EU-medlemsländer beroende på ett antal faktorer, inklusive (men inte begränsat till) din leveranskedja, dina kunders plats och var varorna levereras.
 • Du kan behöva ett europeiskt EORI-nummer.

Läs mer om vad Brexit innebär för ditt företag.

Vad behöver jag veta om försäljning inom EU?

När handlare utanför EU levererar ordrar till kunder i EU-medlemsländer gäller följande import- och tullregler:

 • För ordrar som motsvarar eller underskrider 150 EUR tillämpas moms.
 • För ordrar som överstiger 150 EUR tillämpas importmoms och tull.

Om du inte tar upp moms och tullavgifter under betalningsprocessen kommer dina kunder betala detta till budföretaget vid leverans.

Om du vill ta upp moms vid betalning i kassan måste du ansöka om ett momsregistreringsnummer. EU har infört Schemat för Import One-Stop Shop (IOSS) som en hjälp vid ansökan om momsregistreringsnummer, bokföring av försäljning och remittering av moms. Om du inte är säker på om du ska ansöka om IOSS ska du kontakta en lokal skatterådgivare.

När du har fått ditt IOSS-nummer måste du lägga till det i din skatteregistrering i din Shopify-administratör. Innan du lägger till ditt IOSS-nummer i din skatteregistrering ska du se till att du har ställt in en leveransprofil för Europeiska unionen.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet Skatteregioner, bredvid Europeiska unionen, klickar du på Hantera.
 3. Klicka på Ta upp moms i avsnittet Leverans till EU intill Moms på försäljning till EU.
 4. Från Registreringsland väljer du det land där du registrerade dig för IOSS.
 5. Ange ditt IOSS-nummer i IOSS-momsregistreringsnummer.
 6. Klicka ta upp moms.

Varför skiljer sig skattebeloppen jämfört med tidigare på kundens ordrar efter att jag har uppdaterat mina skatteinställningar?

I vissa beställningar kan det hända att det förekommer en liten variation i dina totala skattebelopp efter att du har uppdaterat dina skatteinställningar. Avvikelsen beror på att skattebeloppen avrundas på en radobjektsnivå snarare än på en fakturanivå. Du kan lära dig mer om avrundning av beräkningar i Ställ in brittiska skatter.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis